هواکش سانتریفیوژ

فن اون تستر DCV-08-80-H فن اون تستر DCV-08-80-H

144,000 تومان

%6

135,360 تومان

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن اون تستر DCV-08-80-L فن اون تستر DCV-08-80-L

144,000 تومان

%6

135,360 تومان

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن کانوکشن دمنده مدل DCV-12 فن کانوکشن دمنده مدل DCV-12

149,000 تومان

%6

140,060 تومان

قطر پروانه: 18*6 سانتیمتر

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن کانوکشن دمنده مدل DCV-15 فن کانوکشن دمنده مدل DCV-15

149,000 تومان

%6

140,060 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن اون تستر DCV-12-80 فن اون تستر DCV-12-80

149,000 تومان

%6

140,060 تومان

قطر پروانه: 10*25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1400

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H1 فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H1

220,000 تومان

%6

206,800 تومان

قطر پروانه: 18*6 سانتیمتر

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده کم دور DTG-L فن تانژانت دمنده کم دور DTG-L

220,000 تومان

%6

206,800 تومان

قطر پروانه: 18*6 سانتیمتر

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده دور متوسط DTG-M فن تانژانت دمنده دور متوسط DTG-M

220,000 تومان

%6

206,800 تومان

قطر پروانه: 18*6 سانتیمتر

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H2 فن تانژانت دمنده پر دور DTG-H2

236,000 تومان

%6

221,840 تومان

قطر پروانه: 18*6 سانتیمتر

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183

425,000 تومان

%13

369,750 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 140

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240

480,000 تومان

%13

417,600 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 175

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
بلوور پکیج دمنده DGB-120(LOW POWER) بلوور پکیج دمنده DGB-120(LOW POWER)

508,000 تومان

%6

477,520 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 120

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
بلوور پکیج دمنده DGB-120(HIGH POWER) بلوور پکیج دمنده DGB-120(HIGH POWER)

545,000 تومان

%6

512,300 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 140

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
موتور پروانه رادیال 19 سانت طرح آلمان دمنده BEB-19/4V2S موتور پروانه رادیال 19 سانت طرح آلمان دمنده BEB-19/4V2S

590,000 تومان

%6

554,600 تومان

قطر پروانه: 19 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 450

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360

660,000 تومان

%13

574,200 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 270

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300

600,000 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420 فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420

720,000 تومان

%13

626,400 تومان

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 310

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
موتور پروانه رادیال 22 سانت طرح آلمان دمنده BEB-22/4V2S موتور پروانه رادیال 22 سانت طرح آلمان دمنده BEB-22/4V2S

690,000 تومان

%6

648,600 تومان

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 600

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
بلوئر هود 14 سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP بلوئر هود 14 سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP

740,000 تومان

%6

695,600 تومان

قطر پروانه: 14*7 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 550

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ هودی دبل فوروارد الکتروژن فن سانتریفیوژ هودی دبل فوروارد الکتروژن

800,000 تومان

%5

760,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 900

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
بلوئر هود 14 سانت قاب فلزی دمنده BEF-14/7V2SS بلوئر هود 14 سانت قاب فلزی دمنده BEF-14/7V2SS

970,000 تومان

%6

911,800 تومان

قطر پروانه: 14*7 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 550

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانترفیوژ 15 سانت BEF-15/21V4SP (B21) فن سانترفیوژ 15 سانت BEF-15/21V4SP (B21)

980,000 تومان

%6

921,200 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2900

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
موتورپروانه 19 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-190/44-P92/15 موتورپروانه 19 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-190/44-P92/15

1,200,000 تومان

%13

1,044,000 تومان

قطر پروانه: 19 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
دم برقی رونیکس مدل 1221 دم برقی رونیکس مدل 1221

1,098,000 تومان

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25 موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25

1,340,000 تومان

%13

1,165,800 تومان

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 850

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15

1,360,000 تومان

%13

1,183,200 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 180

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15

1,470,000 تومان

%13

1,278,900 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 300

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35 موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

1,540,000 تومان

%13

1,339,800 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1370

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
دم برقی رونیکس مدل 1222 دم برقی رونیکس مدل 1222

1,398,000 تومان

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45 موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

1,680,000 تومان

%13

1,461,600 تومان

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1740

جنس پروانه: آلومینیوم

برق: تک فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 13 سانت FTP LXFFG-2E133/73-M92/35 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 13 سانت FTP LXFFG-2E133/73-M92/35

1,840,000 تومان

%13

1,600,800 تومان

قطر پروانه: 13 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 400

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل
فن سانترفیوژ 20 سانت BEF-20/20V4SP (B26) فن سانترفیوژ 20 سانت BEF-20/20V4SP (B26)

1,800,000 تومان

%6

1,692,000 تومان

قطر پروانه: 10*30 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2450

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: سه فاز

مشخصات کامل
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 14 سانت FTP LXFFG-2E140/59-M92/45 هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 14 سانت FTP LXFFG-2E140/59-M92/45

2,090,000 تومان

%13

1,818,300 تومان

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 460

جنس پروانه: گالوانیزه

برق: تک فاز

مشخصات کامل

بررسی نحوه عملکرد، انتخاب و خرید فن سانتریفیوژ

فن یا هواکش سانتریفیوژ گونه ای از هواکش است که هوا را از مرکز خود گرفته و در قسمت پروانه ها به گردش در آورده و با گردش در انتهای پروانه و محوطه هوزینگ در نهایت به محیط اطراف پرتاب می کند. در این حالت انرژی جنبشی با جریان هوا مخلوط شده و با کاهش حرکت، شدت جریان هوا قبل از تخلیه فشار استاتیکی افزایش می یابد. بیشترین کاربردی که این فن ها دارند در محیط هایی بوده که نیاز به فشار هوای بالا برای انتقال و جابجایی هوا است.

فن سانتریفیوژ بصورت مکنده و دمنده، بکوارد و فوروارد و چمپیون (دیسک مکنده) دسته بندی می شوند که برای جابجایی هوای آلوده و یا هوا با ویژگی خاص (سرما و گرما) و جابجایی مواد استفاده می شود. به صورت کلی انواع بکوارد و فوروارد برای مقابله با افت فشار بالای استاتیکی در سیستم های کانال کشی قابل استفاده هستند.

فن سانتریفیوژ در چه مکان هایی استفاده می شود؟

 • سوله ها و کارخانه های صنعتی
 • آشپزخانه های صنعتی
 • هتل ها
 • بیمارستان ها
 • سالن های اجتماعات و سینما
 • و ساختمان های اداری

فن سانتریفیوژ از چه مواد و اجزائی ساخته شده است؟

هواکش سانتریفیوژ دارای اجزای مختلفی همچون هوزینگ فن، پروانه، محور محرکه پروانه فن، داکت ورودی و خروجی هوا و درایور است. جنس بدنه و نوع الکتروموتور با توجه به شرایط کاری و محیطی فن انتخاب می شود.

 • بدنه یا هوزینگ فن سانتریفیوژ: جنس بدنه یا هوزینگ هواکش سانتریفیوژ معمولا از آلیاژهایی مثل ورقه گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، PVC و ... استفاده می کنند.فن سانتریفیوژ با جنس PVC برای کار در شرایط آزمایشگاهی و محیط های اسیدی مناسب هستند.
 • پروانه یا impller: پروانه هواکش سانتریفیوژ به اشکال مختلف پروانه خمیده Forward Curved، شیب دار رو به جلو Forward Inclined، پروانه شیب دار رو به عقب، شعاعی Radial Impeller، تیغه نازک Air Foil و ... استفاده می کنند که انواع پروانه شعاعی و بکوارد یکی از پرکاربردترین آن ها هستند.

نقشه انفجاری یک فن سانتریفیوژ

از جمله مشکلاتی که ممکن است برای فن سانتریفیوژ بوجود آید و علل ایجاد آن

 • روشن نشدن؛ به دلیل پارگی تسمه، از جا درامدن پولی، گیرکردن پروانه به پوسته و یا نامناسب بودن ولتاژ ارسالی به الکتروموتور
 • صدای زیاد فن؛ برخورد پروانه به مخروط ورودی، سفت نبودن پیچ های الکتروموتور، خرابی یاتاقان ها، انتخاب نادرست فولی متصل به موتور و بالانس نبودن محور
 • هوادهی کمتری دارد؛ چرخش فن در جهت اشتباه، کم بودن سرعت چرخش، بسته بودن زیاد دمپرها، کثیفی فیلترها و کوچکی فن برای محیط
 • هوادهی بالا؛ چرخش در جهت نامناسب، بالا بودن سرعت چرخش، نصب نبودن دمپر و بزرگی فن برای کاربری

مراقبت و نگهداری از فن سانتریفیوژ

برای جلوگیری از خرابی فن لازم است که حتما به طور منظم مورد بازدید کارشناس مجرب قرار بگیرد. یکی از قسمت های مهم هواکش سانتریفیوژ که نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارد، یاتاقان ها هستند که مورد فرسایش قرار میگیرند. با فرسایش آن ها شفت ها هم ساییده شده و پروانه لنگ می شود، بنابراین صدایی غیر عادی ایجاد می کند. برای جلوگیری از این فرسایش توجه کنید که محل نصب هواکش سانتریفیوژ نباید مرطوب و سرپوشیده باشد.


بیشتر بدانید:


به هنگام نصب فن سانتریفیوژ توجه به این نکات ضروری است:

 • توجه به تغییر شکل فیزیکی و میزان فشاری که پروانه ها و شفت تحمل می کنند.
 • نصب لرزه گیر به ترتیب و با مقدار فشردگی لازم باشد.
 • اتصال موتور کوپل شده به فن حتما طبق نمودار کارخانه سازنده موتور باشد.
 • به تکفاز و سه فاز بودن محصول توجه کنید.
 • کلیه این مراحل باید تحت نظر کارشناس فنی و متخصص انجام شود.

مشاوره قبل از خرید سانتریفیوژ

قبل از خرید هواکش سانتریفیوژ توجه به نکات زیر ضروری است تا شما را در انتخاب هواکش مناسب راهنمایی کند.

سوالاتی که قبل خرید هواکش سانتریفیوژ باید پاسخشان را بدانید

 • برای چه مکان یا در چه محیطی استفاده می شود؟ معمولا از هواکش سانتریفیوژ برای سوله، کارگاه، اتاق کار، اداری، آشپزخانه، باشگاه و سرویس های منازل استفاده می شود.

 • آیا صدای هواکش سانتریفیوژ مهم است یا خیر؟ اگر صدای هواکش برای شما مهم است و نیاز است که صدای آن کنترل شود توصیه می گردد که از موتورهایی با دور پایین استفاده شود یا در باکس طراحی شده و سایلنسر روی آن نصب شود.

 • برق محیطی که هواکش در آن نصب می شود سه فاز است یا تکفاز؟ امکان نصب سانتریفیوژ ساده و آسان برای محیطی که برق آن تکفاز است، وجود دارد. اما برای سه فاز 100% نیاز به تابلو برق و محافظ دارد.

 • ابعاد محیط چقدر است؟ (طول، عرض و ارتفاع): ابعاد محیط با توجه به جدول ضرایب و برحسب مترمکعب بر ساعت به دست می آید.

 • نوع آلودگی چیست؟ بخار، گرما، روغن، دود و بخارات اسیدی. در مواردی مانند بخارات اسیدی از فن هایی با جنس pvc استفاده می شود و در باقی موارد از هواکش هایی با جنس گالوانیزه.

 • کانال و هود در این محیط وجود دارد؟ تعداد دستگاه های زیر هود چقدر است؟ در صورتی که کانال دارید، ابعاد کانال چقدر است؟ برای به دست آوردن ابعاد کانال مولفه هایی مانند طول مسیر کانال، قطر دهانه کانال، تعداد زانویی، تعداد دریچه ها و ابعاد هود که شامل طول و عرض است و چه تعداد دستگاه زیر هود قرار دارد را مشخص کنید.

توجه:

 • اگر آشپزخانه است، چه تعداد دستگاه برای پخت و پز وجود دارد.
 • اگر محیط صنعتی (کارگاهی) است، تعداد دستگاه هایی که آلودگی ایجاد می کنند، چه تعداد است.
 • در صورتی که محیط کانال ندارد، باید با کانال ساز صحبت کرد.
 • هوای ورودی دارند یا خیر؟ از چه طریقی هوای ورودی دارند؟

حتما باید هوای ورودی (فشار مثبت) داشته باشند تا هوا بتواند جریان و سپس گردش پیدا کند. در صورتیکه هوای ورودی نداشتند باید ابتدا از طریق کانال، درب و پنجره هوای ورودی ایجاد کنند و سپس از سانتریفیوژ فشار مثبت استفاده می کنیم.

فن سانتریفیوژچیست و چگونه کار می کند؟
فن سانتریفیوژ یا فن گریز از مرکز از سه جز اصلی که شامل پروانه یا ایمپلر و قاب یا حوزینگ بعلاوه الکتروموتور و یا شفت و یاتاقان جهت گردش و انتقال قدرت می شود.
از فن سانتریفیوژ در چه شرایطی استفاده می شود؟
فن سانتریفیوژ برای انتقال هوا در شرایطی که با آلودگی و یا افت فشار شدید در مسیر انتقال هوا مواجه هستیم مورد استفاده قرار می گیرد.
مشکلات متداول فن سانتریفیوژ چیست؟
1-لرزش شدید -2-صدای زیاد 3-روشن نشدن فن سانتریفیوژ 4-شکسته شدن پایه موتور 5-افت مکش و هوادهی فن

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا