0
ورود به پنل کاربری

هواکش سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145

0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ دوطرفه FTP LXFFD-2E120/145-M92/35-A145

1,710,000 تومان

1,573,200 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 185

هوادهی: 480

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

0 از 0
فن سانتریفیوژ 250 بکوارد 2800 دور تکفاز پردیس فن

3,480,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 0.5 اسب

هوادهی: 1800

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

0 از 0
فن سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

11,100,000 تومان

برق: سه فاز

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 3 اسب

هوادهی: 7200

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

11,500,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 3 اسب

هوادهی: 7200

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 630 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

14,800,000 تومان

برق: سه فاز

قطر پروانه: 63 سانتیمتر

توان : 5.5 اسب

هوادهی:

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ 400 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

6,800,000 تومان

استعلام موجودی

برق: تک فاز

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 1.5اسب

هوادهی:

مشخصات کامل

فن کانوکشن دمنده مدل FCF-12H2S

0 از 0
فن کانوکشن دمنده مدل FCF-12H2S

103,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 23

هوادهی: -

مشخصات کامل

فن تانژانت دمنده کم دور

0 از 0
فن تانژانت دمنده کم دور

165,600 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 20

هوادهی: 100

مشخصات کامل

فن تانژانت دمنده دور متوسط

1 از 5
فن تانژانت دمنده دور متوسط

165,600 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 23

هوادهی: 140

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183

0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-183

350,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 250

هوادهی: 5415

مشخصات کامل

بلوور پکیج دمنده BIF-10-4H2S

0 از 0
بلوور پکیج دمنده BIF-10-4H2S

352,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 44

هوادهی: 120

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240

0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-240

390,000 تومان

358,800 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 420

هوادهی: 7155

مشخصات کامل

بلوور پکیج دمنده BIF-12-4H2S

0 از 0
بلوور پکیج دمنده BIF-12-4H2S

378,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 52

هوادهی: 140

مشخصات کامل

موتور پروانه رادیال 19 سانت طرح آلمان دمنده BEB-19-4V2S

0 از 0
موتور پروانه رادیال 19 سانت طرح آلمان دمنده BEB-19-4V2S

442,000 تومان

424,320 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 19 سانتیمتر

توان : 0.5 اسب

هوادهی: 450

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300

1 از 5
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-300

490,000 تومان

450,800 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 5705

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360

0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-360

530,000 تومان

487,600 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 450

هوادهی: 7395

مشخصات کامل

موتور پروانه رادیال 22 سانت طرح آلمان دمنده BEB-22-4V2S

1 از 1
موتور پروانه رادیال 22 سانت طرح آلمان دمنده BEB-22-4V2S

520,000 تومان

488,800 تومان %6 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان : 0.5 اسب

هوادهی: 600

مشخصات کامل

بلوئر هود 14 سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP

0 از 0
بلوئر هود 14 سانت قاب پلاستیکی دمنده BEF-14-7V2SP

555,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 14*7 سانتیمتر

توان : 0.5 اسب

هوادهی: 550

مشخصات کامل

دم برقی 2 اینچ پردیس فن

0 از 0
دم برقی 2 اینچ پردیس فن

565,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 155w

هوادهی:

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420

0 از 0
فن سانتریفیوژ زیلابگ استوانه ای FTP YGF 60-420

590,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 6 سانتیمتر

توان : 700

هوادهی: 10040

مشخصات کامل

دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن

0 از 0
دم برقی 2.5 اینچ پردیس فن

640,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان : 260

هوادهی:

مشخصات کامل

بلوئر هود 14 سانت قاب فلزی دمنده BEF-14-7V2S

0 از 0
بلوئر هود 14 سانت قاب فلزی دمنده BEF-14-7V2S

736,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 14*7 سانتیمتر

توان : 0.5 اسب

هوادهی: 550

مشخصات کامل

موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25

0 از 0
موتورپروانه 22 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-220/44-P92/25

1,080,000 تومان

993,600 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 22 سانتیمتر

توان : 81

هوادهی: 810

مشخصات کامل

دم برقی 3 اینچ پردیس فن

0 از 0
دم برقی 3 اینچ پردیس فن

1,070,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه:

توان :

هوادهی:

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 10 سانت FTP LXFFG-2E108/60-M72/15

1,100,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 45

هوادهی: 180

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 12 سانت FTP LXFFG-2E120/60-M92/15

1,200,000 تومان

1,104,000 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 63

هوادهی: 300

مشخصات کامل

موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

0 از 0
موتورپروانه 25 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-250/56-M92/35

1,250,000 تومان

1,150,000 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 160

هوادهی: 1350

مشخصات کامل

موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

0 از 0
موتورپروانه 28 سانت زیلابگ FTP LXFB-2E-280/50-M92/45

1,360,000 تومان

1,251,200 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 28 سانتیمتر

توان : 250

هوادهی: 1550

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 13 سانت FTP LXFFG-2E133/73-M92/35

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 13 سانت FTP LXFFG-2E133/73-M92/35

1,500,000 تومان

برق: تک فاز

قطر پروانه: 13 سانتیمتر

توان : 123

هوادهی: 400

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 14 سانت FTP LXFFG-2E140/59-M92/45

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 14 سانت FTP LXFFG-2E140/59-M92/45

1,700,000 تومان

1,564,000 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 14 سانتیمتر

توان : 168

هوادهی: 460

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 15 سانت FTP LXFFG-2E150/70-M92/45

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 15 سانت FTP LXFFG-2E150/70-M92/45

1,820,000 تومان

1,674,400 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 165

هوادهی: 510

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت یکطرفه بکوارد BEB-20-10L4S

0 از 0
فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت یکطرفه بکوارد BEB-20-10L4S

2,003,000 تومان

1,922,880 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10*20 سانتیمتر

توان : 170

هوادهی: 400

مشخصات کامل

موتورپروانه 31 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-315/100-M102/34

0 از 0
موتورپروانه 31 سانت زیلابگ FTP LXFB-4E-315/100-M102/34

2,100,000 تومان

1,932,000 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 31 سانتیمتر

توان : 130

هوادهی: 1410

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 16 سانت FTP LXFFG-2E160/60-M92-35

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ زیلابگ 16 سانت FTP LXFFG-2E160/60-M92-35

2,100,000 تومان

1,932,000 تومان %8 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 16 سانتیمتر

توان : 230

هوادهی: 560

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت یکطرفه بکوارد BEB-20-10L2S

0 از 0
فن سانتریفیوژ دمنده 20 سانت یکطرفه بکوارد BEB-20-10L2S

2,169,000 تومان

2,082,240 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10*20 سانتیمتر

توان : 0.5 اسب

هوادهی: 720

مشخصات کامل

هواکش سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه بکوارد BEB-25-10L4S

0 از 0
هواکش سانتریفیوژ دمنده 25 سانت یکطرفه بکوارد BEB-25-10L4S

2,209,000 تومان

2,120,640 تومان %4 تخفیف

برق: تک فاز

قطر پروانه: 10*25 سانتیمتر

توان : 0.5 اسب

هوادهی: 790

مشخصات کامل

بررسی ( فن سانتریفیوژ ) و نحوه عملکرد آن 

هواکش سانتریفیوژ هوا را از مرکز خود گرفته و در قسمت پروانه ها به گردش در آورده و با گردش در انتهای پروانه و محوطه هوزینگ در نهایت به محیط اطراف پرتاب می کند. در این حالت انرژی جنبشی با جریان هوا مخلوط شده و با کاهش حرکت، شدت جریان هوا قبل از تخلیه فشار استاتیکی افزایش می یابد. بیشترین کاربردی که این فن ها دارند در محیط هایی بوده که نیاز به فشار هوای بالا برای انتقال و جابجایی هوا است.

 فن سانتریفیوژ بصورت مکنده و دمنده، بکوارد و فوروارد و چمپیون (دیسک مکنده) دسته بندی می شوند که برای جابجایی هوای آلوده و یا هوا با ویژگی خاص (سرما و گرما) و جابجایی مواد استفاده می شود. به صورت کلی انواع بکوارد و فوروارد برای مقابله با افت فشار بالای استاتیکی در سیستم های کانال کشی قابل استفاده هستند.

فن سانتریفیوژ در کجا استفاده می شود؟

 • سوله ها و کارخانه های صنعتی
 • آشپزخانه های صنعتی
 • هتل ها
 • بیمارستان ها
 • سالن های اجتماعات و سینما
 • و ساختمان های اداری

{ فن سانتریفیوژ } از چه مواد و اجزائی ساخته شده است؟

هواکش سانتریفیوژ دارای اجزای مختلفی همچون هوزینگ فن، پروانه، محور محرکه پروانه فن، داکت ورودی و خروجی هوا و درایور است. جنس بدنه و نوع الکتروموتور با توجه به شرایط کاری و محیطی فن انتخاب می شود.

اجزای تشکیل دهنده هواکش سانتریفیوژ

بدنه یا هوزینگ فن سانتریفیوژ

جنس بدنه یا هوزینگ هواکش سانتریفیوژ معمولا از آلیاژهایی مثل ورقه گالوانیزه، استیل، آلومینیوم، PVC و ... استفاده می کنند.

فن سانتریفیوژ با جنس PVC برای کار در شرایط آزمایشگاهی و محیط های اسیدی مناسب هستند.

پروانه یا impller

پروانه هواکش سانتریفیوژ به اشکال مختلف پروانه خمیده Forward Curved، شیب دار رو به جلو Forward Inclined، پروانه شیب دار رو به عقب، شعاعی Radial Impeller، تیغه نازک Air Foil و ... استفاده می کنند که انواع پروانه شعاعی و بکوارد یکی از پرکاربردترین آن ها هستند.

از جمله مشکلاتی که ممکن است برای فن سانتریفیوژ بوجود آید و علل ایجاد آن

 • روشن نشدن؛ به دلیل پارگی تسمه، از جا درامدن پولی، گیرکردن پروانه به پوسته و یا نامناسب بودن ولتاژ ارسالی به الکتروموتور
 • صدای زیاد فن؛ برخورد پروانه به مخروط ورودی، سفت نبودن پیچ های الکتروموتور، خرابی یاتاقان ها، انتخاب نادرست فولی متصل به موتور و بالانس نبودن محور
 • هوادهی کمتری دارد؛ چرخش فن در جهت اشتباه، کم بودن سرعت چرخش، بسته بودن زیاد دمپرها، کثیفی فیلترها و کوچکی فن برای محیط
 • هوادهی بالا؛ چرخش در جهت نامناسب، بالا بودن سرعت چرخش، نصب نبودن دمپر و بزرگی فن برای کاربری

مراقبت و نگهداری از فن سانتریفیوژ

برای جلوگیری از خرابی فن لازم است که حتما به طور منظم مورد بازدید کارشناس مجرب قرار بگیرد. یکی از قسمت های مهم هواکش سانتریفیوژ که نیاز به توجه و مراقبت ویژه دارد، یاتاقان ها هستند که مورد فرسایش قرار میگیرند. با فرسایش آن ها شفت ها هم ساییده شده و پروانه لنگ می شود، بنابراین صدایی غیر عادی ایجاد می کند. برای جلوگیری از این فرسایش توجه کنید که محل نصب هواکش سانتریفیوژ نباید مرطوب و سرپوشیده باشد.

کاربرد هواکش سانتریفیوژ

به هنگام نصب فن سانتریفیوژ توجه به این نکات ضروری است:

 • توجه به تغییر شکل فیزیکی و میزان فشاری که پروانه ها و شفت تحمل می کنند.
 • نصب لرزه گیر به ترتیب و با مقدار فشردگی لازم باشد.
 • اتصال موتور کوپل شده به فن حتما طبق نمودار کارخانه سازنده موتور باشد.
 • به تکفاز و سه فاز بودن محصول توجه کنید.
 • کلیه این مراحل باید تحت نظر کارشناس فنی و متخصص انجام شود.

مشاوره قبل از خرید سانتریفیوژ

قبل از خرید هواکش سانتریفیوژ توجه به نکات زیر ضروری است تا شما را در انتخاب هواکش مناسب راهنمایی کند.

سوالاتی که قبل خرید هواکش سانتریفیوژ باید پاسخشان را بدانید

برای چه مکان یا در چه محیطی استفاده می شود؟

معمولا از هواکش سانتریفیوژ برای سوله، کارگاه، اتاق کار، اداری، آشپزخانه، باشگاه و سرویس های منازل استفاده می شود.

آیا صدای هواکش سانتریفیوژ مهم است یا خیر؟

اگر صدای هواکش برای شما مهم است و نیاز است که صدای آن کنترل شود توصیه می گردد که از موتورهایی با دور پایین استفاده شود یا در باکس طراحی شده و سایلنسر روی آن نصب شود.

برق محیطی که هواکش در آن نصب می شود سه فاز است یا تکفاز؟

امکان نصب سانتریفیوژ ساده و آسان برای محیطی که برق آن تکفاز است، وجود دارد. اما برای سه فاز 100% نیاز به تابلو برق و محافظ دارد.

ابعاد محیط چقدر است؟ (طول، عرض و ارتفاع)

ابعاد محیط با توجه به جدول ضرایب و برحسب مترمکعب بر ساعت به دست می آید.

نوع آلودگی چیست؟

بخار، گرما، روغن، دود و بخارات اسیدی

در مواردی مانند بخارات اسیدی از فن هایی با جنس pvc استفاده می شود و در باقی موارد از هواکش هایی با جنس گالوانیزه.

کانال و هود در این محیط وجود دارد؟ تعداد دستگاه های زیر هود چقدر است؟

در صورتی که کانال دارید، ابعاد کانال چقدر است؟ برای به دست آوردن ابعاد کانال مولفه هایی مانند طول مسیر کانال، قطر دهانه کانال، تعداد زانویی، تعداد دریچه ها و ابعاد هود که شامل طول و عرض است و چه تعداد دستگاه زیر هود قرار دارد را مشخص کنید.

توجه:

 • اگر آشپزخانه است، چه تعداد دستگاه برای پخت و پز وجود دارد.
 • اگر محیط صنعتی (کارگاهی) است، تعداد دستگاه هایی که آلودگی ایجاد می کنند، چه تعداد است.
 • در صورتی که محیط کانال ندارد، باید با کانال ساز صحبت کرد.
 • هوای ورودی دارند یا خیر؟ از چه طریقی هوای ورودی دارند؟

حتما باید هوای ورودی (فشار مثبت) داشته باشند تا هوا بتواند جریان و سپس گردش پیدا کند. در صورتیکه هوای ورودی نداشتند باید ابتدا از طریق کانال، درب و پنجره هوای ورودی ایجاد کنند و سپس از سانتریفیوژ فشار مثبت استفاده می کنیم.

فن سانتریفیوژچیست و چگونه کار می کند؟
فن سانتریفیوژ یا فن گریز از مرکز از سه جز اصلی که شامل پروانه یا ایمپلر و قاب یا حوزینگ بعلاوه الکتروموتور و یا شفت و یاتاقان جهت گردش و انتقال قدرت می شود.
از فن سانتریفیوژ در چه شرایطی استفاده می شود؟
فن سانتریفیوژ برای انتقال هوا در شرایطی که با آلودگی و یا افت فشار شدید در مسیر انتقال هوا مواجه هستیم مورد استفاده قرار می گیرد.
مشکلات متداول فن سانتریفیوژ چیست؟
1-لرزش شدید -2-صدای زیاد 3-روشن نشدن فن سانتریفیوژ 4-شکسته شدن پایه موتور 5-افت مکش و هوادهی فن
021-22683706 بالا