نمایندگی محصولات الکتروژن

پمپ آب کولر الکتروژن پمپ آب کولر الکتروژن

270,000 تومان

%5

256,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 0.5

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ هودی دبل فوروارد الکتروژن فن سانتریفیوژ هودی دبل فوروارد الکتروژن

1,125,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 900

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
موتور کولر آبی 1/3 اسب الکتروژن مدل EG موتور کولر آبی 1/3 اسب الکتروژن مدل EG

2,050,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل
موتور کولر آبی 1/2 اسب الکتروژن مدل EG موتور کولر آبی 1/2 اسب الکتروژن مدل EG

2,300,000 تومان

توان: 1.2 اسب -0.9kw

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

2,302,000 تومان

توان: 1.6 اسب -0.12kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

2,350,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

2,430,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

2,500,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

2,803,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

2,820,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

2,935,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

2,943,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

2,976,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

2,985,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

3,082,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

3,535,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

3,543,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80

3,584,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

3,600,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

3,617,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71

3,620,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

3,642,000 تومان

توان: 1.2 اسب -0.9kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

3,642,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 19

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr

3,810,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل گازی گازوئیلی 0.55 کیلووات 1500 دور (جت هیتری) الکتروموتور مشعل گازی گازوئیلی 0.55 کیلووات 1500 دور (جت هیتری)

3,840,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B3-80fr

3,898,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr

3,933,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B3-80 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B3-80

4,410,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.5hp B3-80 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.5hp B3-80

4,551,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B3-90fr

4,580,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B3-90fr

5,000,000 تومان

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B3-90fr

5,202,000 تومان

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B3-90 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B3-90

5,313,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3hp B3-90fr

5,700,000 تومان

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B3-90 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B3-90

5,793,000 تومان

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3hp B3-100fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3hp B3-100fr

6,509,000 تومان

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
1 2 3 4 ... »

نمایندگی برند الکتروژن 
 

اگر با مشکل پمپ آب مواجه شده باشید و حتی یک بار به دنبال پمپ آب خانگی، کشاورزی یا صنعتی بوده‌اید، حتما نام الکتروژن را شنیده‌اید. این برند در شهرهای مختلف ایران نمایندگی دارد. نمایندگی محصولات الکتروژن خدمات فروش انواع محصولات این برند را ارائه می‌دهد. نمایندگی محصولات الکتروژن علاوه‌بر فروش محصولات، ضمانت‌کننده پمپ‌های تولیدی این کارخانه هست. در این مطلب سعی شده اطلاعاتی درباره نمایندگی این برند ارائه دهیم.

 

معرفی محصولات شرکت الکتروژن


این کارخانه بیش از ۲۵ سال در زمینه تولید الکتروموتورهای صنعتی و پمپ‌های آب صنعتی، خانگی و کشاورزی فعالیت دارد. الکتروژن دیگر به بازار داخل ایران محدود نیست و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده پمپ‌‌ها و الکتروموتور در خاورمیانه است. 
این کارخانه محصولات خود را مطابق با استانداردهای داخلی، Hanning آلمان، Hanning ایتالیا و استاندارد بین‌المللی ISO9001 تولید می‌کند. این مسئله اعتماد مشتریان خارجی را نیز به خود جلب کرده و در سال‌های اخیر بخشی از پمپ‌ها و الکتروموتورهای الکتروژن کشورهای همسایه صادر می‌شود.
خطوط تولید این کارخانه به صورت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک کار می‌کنند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های کارخانه الکتروژن، بخش کنترل کیفیت است. این بخش بر کیفیت مواد اولیه، استاندارد خطوط و فرایند تولید و کیفیت محصول نهایی نظارت دارد. همین مسئله الکتروژن را به یک برند باکیفیت و ارزشمند در ایران تبدیل کرده است.
 

کیفیت محصولات برند الکتروژن

تمام دستگاه‌هایی که در برند محصولات الکتروژن تبریز به فروش می‌رسند، اورجینال هستند و امکان رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند. به طور کلی محصولات صادراتی باید با کیفیت‌های موجود در بازار جهانی رقابت کنند. به همین جهت معیارهای کیفی را در بالاترین سطح ممکن داشته باشند. واحد کنترل کیفیت الکتروژن تبریز روی تمام قسمت‌ها نظارت دارد؛ از مواد و تجهیزات اولیه‌ که برای تولید پمپ و الکترو موتور وارد کارخانه می‌شود، تا بسته‌بندی محصولات و شیوه حمل و نقل آن‌ها و رسیدن به مشتری زیر نظر واحد کنترل کیفیت مشغول فعالیت هستند.
صادراتی بودن،‌ دارا بودن گواهینامه‌های استاندارد داخلی و بین‌المللی و ارائه ضمانت‌نامه معتبر برای محصولات، باعث اعتماد مشتریان بر کیفیت برند الکتروژن تبریز می‌شود. اگر کمی در بازار جستجو کنید و درباره تولیدات الکتروژن تبریز از فعالان و افراد حرفه‌ای در این حوزه بپرسید، متوجه اعتبار این برند خواهید شد. بسیاری از فعالان صنعتی که در حوزه پمپ آب یا الکتروموتور فعالیت دارند، الکتروژن را به‌عنوان برندی معتبر، به مشتریان خود توصیه می‌کنند.
 

انواع محصولات شرکت الکتروژن

وجود محصولات متنوع از دیگر مزیت‌های نمایندگی محصولات الکتروژن تبریز است. بعضی از نمایندگی‌های این برند، تعداد محدودی از محصولات آن را ارائه می‌دهند، اما الکتروژن تبریز با توجه به نیاز مشتریان، الکتروموتورها و پمپ‌های گوناگون الکتروژن را عرضه می‌کند.
در ادامه لیست محصولات شرکت الکتروژن تبریز را ارائه می‌دهیم:

 • الکتروموتور کولر آبی و پرتابل
 • پمپ آب کولر
 • انواع مختلف الکتروموتور ، مشعل و هود
   

لیست قیمت محصولات شرکت الکتروژن

تغییر قیمت محصول یکی از نکات مهم درباره کارخانه‌های دارای محصولات صادراتی است. به همین دلیل لیست قیمت محصولات شرکت الکتروژن تبریز همیشه ثابت نیست و باید به صورت مداوم به‌روزرسانی شود. برای دریافت آخرین قیمت محصولات می‌توانید با کارشناسان ویدفکتور تماس بگیرید و از مشاوره رایگان برخوردار شوید. 
پمپ‌های چینی موجود در بازار مهم‌ترین رقبای الکتروژن تبریز محسوب می‌شوند. لازم به ذکر است کیفیت الکتروژن تا حد زیادی بیشتر از نمونه‌های چینی است. خوشبختانه نمایندگی الکتروژن تبریز با ارائه محصولات با بهترین قیمت توانسته این مسئله را حل کند و محصولی باکیفیت را به مشتریان ایرانی ارائه دهد.
در سایت ویدفکتور مشخصات فنی و لیست قیمت انواع محصولات الکتروژن تبریز را مشاهده خواهید کرد. به همین نوسان قیمت محصولات، توصیه می‌شود با کارشناسان ما تماس بگیرید.


ضمانت محصولات الکتروژن

ضمانت‌نامه نمی‌شود. اگر قصد خرید محصولات الکتروژن تبریز را دارید، قبل از خرید به جزئیات موجود در ضمانت‌نامه توجه کنید.

 • موتور به دلیل عدم رعایت شرایط تک‌فاز یا سه‌فاز بودن برق آسیب ندیده
 • دوشاخه موتور از طریق محافظ به برق متصل بوده
 • موتور یا پمپ به دلیل نفوذ آب به قطعات داخلی آسیب ندیده
 • الکتروموتور یا پمپ در فضاهای با دمای زیاد، در معرض بخارهای شیمیایی و گازهای مضر قرار نگیرد.
 • الکتروموتور یا پمپ در فضاهای متحرک و لرزان نصب نشود.
 • افراد غیرمتخصص یا تعمیرکارانی که عضو نمایندگی محصولات الکتروژن تبریز نیستند، پمپ را باز نکنند.
 • آسیب محصول به دلیل ضربه فیزیکی یا سهل‌انگاری در جابجایی نباشد.
 • موتور ره دلیل رعایت نکردن شرایط درج شده در دفترچه راهنما نسوخته باشد.

طول عمر مفید پمپ‌ها و الکتروموتورهای الکتروژن بسیار بیشتر از چیزی است که در گارانتی محصول تضمین شده است. در صورت خرابی قطعات بعد از چند سال نیز امکان تعمیر آن‌ها وجود دارد. 
 

کاتالوگ محصولات الکتروژن

در وب سایت نمایندگی محصولات الکتروژن تبریز، به کاتالوگ آنلاین تولیدات این برند دسترسی خواهید داشت. در این وب سایت، لیست کاملی از انواع موتورها و پمپ‌های الکتروژن قرار دارد. با کلیک روی هر محصول می‌توانید اطلاعات مورد نیاز درباره آن را مطالعه و با سایر محصولات مقایسه کنید.
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید از خدمات مشاوره رایگان ویدفکتور استفاده کنید. کارشناسان حرفه‌ای با توجه به نیاز مشتریان آنها را راهنمایی خواهند کرد.
 

سوالات متداول

 • الکتروژن چه محصولاتی تولید می‌کند؟

الکتروژن تولیدکننده انواع الکتروموتور تک‌فاز و سه‌فاز است.  پمپ کولر هم از دیگر محصولاتی است که در این کارخانه تولید می‌شود.

 • آیا محصولات الکتروژن گارانتی دارد؟

بله. محصولات الکتروژن در صورتی که دارای شرایط ذکر شده در شرایط گارانتی محصول باشد، تا ۱۸ ماه پس از خرید دارای گارانتی هستند.

 • آدرس نمایندگی محصولات الکتروژن تبریز کجاست؟

لطفا برای پاسخ به این سوال آدرس و شماره تماس نمایندگی ارائه شود.
 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا