0
ورود به پنل کاربری

الکتروژن

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

2,011,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

2,034,000 تومان

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1.2 اسب -0.9kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 10hp B3-132fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 10hp B3-132fr

7,532,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 10 اسب -7.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN660

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 0.5 اسب_0.37kw

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN680

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN680

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری BU551

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری BU551

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA635

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA635

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA 650

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA 650

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665

0 از 0
الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665

استعلام موجودی

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

پمپ آب کولر الکتروژن

0 از 0
پمپ آب کولر الکتروژن

147,000 تومان

توان: 1.6 اسب -1.19kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3

مشخصات کامل

پمپ آب کولر الکتروژن مدل غرقابی

0 از 0
پمپ آب کولر الکتروژن مدل غرقابی

240,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

1,277,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1.6 اسب -0.12kw

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/3 اسب الکتروژن مدل EG

0 از 0
موتور کولر آبی 1/3 اسب الکتروژن مدل EG

1,281,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور: 1500

توان: 1/3 اسب -0.25kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

1,307,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1/4 اسب -0.18kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

1,379,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1/4 اسب -0.18kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

1,387,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1/3 اسب -0.25kw

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/2 اسب الکتروژن مدل EG

0 از 0
موتور کولر آبی 1/2 اسب الکتروژن مدل EG

1,485,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 1.2 اسب -0.9kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

1,539,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1.2 اسب -0.9kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

1,619,000 تومان

سایز بدنه: 63

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1/4 اسب -0.18kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

1,634,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1/3 اسب -0.25kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

1,658,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1.2 اسب -0.9kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

1,691,000 تومان

سایز بدنه: 63

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1/3 اسب -0.25kw

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 3/4 اسب الکتروژن مدل EG

0 از 0
موتور کولر آبی 3/4 اسب الکتروژن مدل EG

1,699,500 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه:

دور موتور:

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن  CR-1.4hp B3-63

1,706,000 تومان

سایز بدنه: 63

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1/4 اسب -0.18kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

1,713,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

1,996,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

2,002,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1000

توان: 1.2 اسب -0.9kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

2,011,000 تومان

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 0.5 اسب_0.37kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71

2,115,000 تومان

سایز بدنه: 71

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr

2,130,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr

2,183,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 3000

توان: 1.5اسب_1.1kw

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B3-80fr

0 از 0
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 3.4hp B3-80fr

2,195,000 تومان

سایز بدنه:

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1000

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80

0 از 0
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80

2,367,000 تومان

سایز بدنه: 80

جنس بدنه: آلومینیوم

دور موتور: 1500

توان: 3.4 اسب -2.5kw

مشخصات کامل

معرفی برند الکتروژن

شرکت الکتروژن با به کارگیری از مجهزترین و کامل ترین تجهیزات تولیدی و کنترل کیفیت در جنوب غرب تهران مشغول فعالیت است. با بیش از 1500 نفر متخصص، کارمند و تکنسین بیشتر از 50 محصول در زمینه تولید الکتروموتور خانگی و صنعتی مانند موتور ماشین لباسشویی، تهویه مطبوع، پمپ های آب خنک کننده و انواع مشعل گاز و نفت در ایران مشغول فعالیت است. شما می توانید تمامی محصولات الکتروژن را از 0.05 کیلووات تا 45 کیلووات مطابق با استانداردهای بین المللی تهیه نمایید.

021-22683706 بالا