الکتروژن

پمپ آب کولر الکتروژن مدل غرقابی پمپ آب کولر الکتروژن مدل غرقابی

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل
فن سانتریفیوژ هودی دبل فوروارد الکتروژن فن سانتریفیوژ هودی دبل فوروارد  الکتروژن

850,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 900

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

1,746,000 تومان

%7

1,624,000 تومان

توان: 1.6 اسب -0.12kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
موتور کولر آبی 1/3 اسب الکتروژن مدل EG موتور کولر آبی 1/3 اسب الکتروژن مدل EG

1,630,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

1,783,000 تومان

%7

1,658,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

1,843,000 تومان

%7

1,714,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

1,871,000 تومان

%7

1,740,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

1,897,000 تومان

%7

1,764,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

1,955,000 تومان

%7

1,818,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل
موتور کولر آبی 1/2 اسب الکتروژن مدل EG موتور کولر آبی 1/2 اسب الکتروژن مدل EG

1,830,000 تومان

توان: 1.2 اسب -0.9kw

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن  CR-1.4hp B3-63

1,972,000 تومان

%7

1,834,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

2,127,000 تومان

%7

1,978,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

2,225,000 تومان

%7

2,069,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

2,265,000 تومان

%7

2,106,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
موتور کولر آبی 3/4 اسب الکتروژن مدل EG موتور کولر آبی 3/4 اسب الکتروژن مدل EG

2,150,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

2,324,000 تومان

%7

2,161,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

2,338,000 تومان

%7

2,174,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

2,338,000 تومان

%7

2,174,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

2,351,000 تومان

%7

2,186,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-3.4hp B3-71

2,443,000 تومان

%7

2,272,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

2,655,000 تومان

%7

2,469,000 تومان

توان: 1.2 اسب -0.9kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

2,655,000 تومان

%7

2,469,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 900

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 19

مشخصات کامل
الکتروموتور مشعل گازی گازوئیلی 0.55 کیلووات 1500 دور (جت هیتری) الکتروموتور مشعل گازی گازوئیلی 0.55 کیلووات 1500 دور (جت هیتری)

2,504,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3.4hp B3-80

2,735,000 تومان

%7

2,544,000 تومان

توان: 3.4 اسب -0.55kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

2,745,000 تومان

%7

2,553,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1hp B3-80fr

2,892,000 تومان

%7

2,690,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B3-80 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1hp B3-80

2,926,000 تومان

%7

2,721,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.5hp B3-80fr

2,985,000 تومان

%7

2,776,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.5hp B3-80 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.5hp B3-80

3,073,000 تومان

%7

2,858,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.5hp B3-90fr

3,476,000 تومان

%7

3,233,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B3-90 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.5hp B3-90

3,494,000 تومان

%7

3,249,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 2hp B3-90fr

3,795,000 تومان

%7

3,529,000 تومان

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B3-90 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-2hp B3-90

3,911,000 تومان

%7

3,637,000 تومان

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 90

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 2hp B3-90fr

3,948,000 تومان

%7

3,672,000 تومان

توان: 2اسب_1.5kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3hp B3-90fr الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3hp B3-90fr

4,327,000 تومان

%7

4,024,000 تومان

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 2800

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل
الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B3-100 الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-3hp B3-100

4,670,000 تومان

%7

4,343,000 تومان

توان: 3 اسب -2.2kw

دور موتور: 1400

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 100

مشخصات کامل

معرفی برند الکتروژن

شرکت الکتروژن با به کارگیری از مجهزترین و کامل ترین تجهیزات تولیدی و کنترل کیفیت در جنوب غرب تهران مشغول فعالیت است. با بیش از 1500 نفر متخصص، کارمند و تکنسین بیشتر از 50 محصول در زمینه تولید الکتروموتور خانگی و صنعتی مانند موتور ماشین لباسشویی، تهویه مطبوع، پمپ های آب خنک کننده و انواع مشعل گاز و نفت در ایران مشغول فعالیت است. شما می توانید تمامی محصولات الکتروژن را از 0.05 کیلووات تا 45 کیلووات مطابق با استانداردهای بین المللی تهیه نمایید.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا