چراغ ایستاده

کنار سالنی مدل سنجاقک دارکار کد 601 کنار سالنی مدل سنجاقک دارکار کد 601

1,863,400 تومان

%30

1,304,380 تومان

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل نیلوفر تک شعله دارکار کد 611 کنار سالنی مدل نیلوفر تک شعله دارکار کد 611

875,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 1 شعله

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل لونا چهارضلعی دارکار کد 604 کنار سالنی مدل لونا چهارضلعی دارکار کد 604

1,068,200 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل آرامیس 2 طبقه دارکار کد 632 کنار سالنی مدل آرامیس 2 طبقه دارکار کد 632

1,169,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل آرمیتا دارکار کد 600 کنار سالنی مدل آرمیتا دارکار کد 600

1,208,200 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل کاترینا کوتاه دارکار کد 605 کنار سالنی مدل کاترینا کوتاه دارکار کد 605

1,219,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل سالینا دارکار کد 607 کنار سالنی مدل سالینا دارکار کد 607

1,250,200 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل ملودی 2 طبقه دارکار کد 634 کنار سالنی مدل ملودی 2 طبقه دارکار کد 634

1,296,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل مشبک پایه بلند دارکار کد 618 کنار سالنی مدل مشبک پایه بلند دارکار کد 618

1,366,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل امپایردارکار کد 602 کنار سالنی مدل امپایردارکار کد 602

1,376,200 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل لومینا دارکار کد 630 کنار سالنی مدل لومینا دارکار کد 630

1,376,200 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل آرامیس 3 طبقه دارکار کد 631 کنار سالنی مدل آرامیس 3 طبقه دارکار کد 631

1,391,600 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل مهتاب دارکار کد 609 کنار سالنی مدل مهتاب دارکار کد 609

1,395,800 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل بهاران دارکار کد 626 کنار سالنی مدل بهاران دارکار کد 626

1,526,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل سورنا دارکار کد 629 کنار سالنی مدل سورنا دارکار کد 629

1,526,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل رومیتا دارکار کد 615 کنار سالنی مدل رومیتا دارکار کد 615

1,535,800 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل کاترینا بلند دارکار کد 603 کنار سالنی مدل کاترینا بلند دارکار کد 603

1,561,000 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل کلاب دارکار کد 628 کنار سالنی مدل کلاب دارکار کد 628

1,563,800 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل گلسار دارکار کد 627 کنار سالنی مدل گلسار دارکار کد 627

1,563,800 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل ملودی 3 طبقه دارکار کد 633 کنار سالنی مدل ملودی 3 طبقه دارکار کد 633

1,586,200 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل ارکیده دارکار کد 635 کنار سالنی مدل ارکیده دارکار کد 635

1,639,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E27

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل روشا دارکار کد 608 کنار سالنی مدل روشا دارکار کد 608

1,786,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل نیلوفر سه شعله دارکار کد 606 کنار سالنی مدل نیلوفر سه شعله دارکار کد 606

2,122,400 تومان

استعلام موجودی

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: زمینی

نوع سر پیچ: E14

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل امپایر طرح دایره دارکار کنار سالنی مدل امپایر طرح دایره دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل امپایر طرح چهارگوش دارکار کنار سالنی مدل امپایر طرح چهارگوش دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل آرمیتا استوانه دارکار کنار سالنی مدل آرمیتا استوانه دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل
کنار سالنی مدل زوبین دارکار کنار سالنی مدل زوبین دارکار

استعلام موجودی

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

چراغ ایستاده و کاربرد آن

چراغ ایستاده همانطور که از نامش پیداست به صورت ایستاده روی زمین قرار گرفته و نور زیبایی را به محیط اطرافش می دهد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا