0
ورود به پنل کاربری

چراغ ایستاده

کنار سالنی مدل لونا چهارضلعی دارکار کد 604

کنار سالنی مدل لونا چهارضلعی دارکار کد 604

820,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل آرامیس 2 طبقه دارکار کد 632

کنار سالنی مدل آرامیس 2 طبقه دارکار کد 632

896,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل آرمیتا دارکار کد 600

کنار سالنی مدل آرمیتا دارکار کد 600

926,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل کاترینا کوتاه دارکار کد 605

کنار سالنی مدل کاترینا کوتاه دارکار کد 605

935,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل بهاران دارکار کد 626

کنار سالنی مدل بهاران دارکار کد 626

938,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل سالینا دارکار کد 607

کنار سالنی مدل سالینا دارکار کد 607

958,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل ملودی 2 طبقه دارکار کد 634

کنار سالنی مدل ملودی 2 طبقه دارکار کد 634

995,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل مشبک پایه بلند دارکار کد 618

کنار سالنی مدل مشبک پایه بلند دارکار کد 618

1,027,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل لومینا دارکار کد 630

کنار سالنی مدل لومینا دارکار کد 630

1,056,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل امپایردارکار کد 602

کنار سالنی مدل امپایردارکار کد 602

1,056,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل مهتاب دارکار کد 609

کنار سالنی مدل مهتاب دارکار کد 609

1,071,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل گلسار دارکار کد 627

کنار سالنی مدل گلسار دارکار کد 627

1,168,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل سورنا دارکار کد 629

کنار سالنی مدل سورنا دارکار کد 629

1,168,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل رومیتا دارکار کد 615

کنار سالنی مدل رومیتا دارکار کد 615

1,178,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل کاترینا بلند دارکار کد 603

کنار سالنی مدل کاترینا بلند دارکار کد 603

1,196,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل کلاب دارکار کد 628

کنار سالنی مدل کلاب دارکار کد 628

1,199,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل آرامیس 3 طبقه دارکار کد 631

کنار سالنی مدل آرامیس 3 طبقه دارکار کد 631

1,216,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل ملودی 3 طبقه دارکار کد 633

کنار سالنی مدل ملودی 3 طبقه دارکار کد 633

1,216,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل ارکیده دارکار کد 635

کنار سالنی مدل ارکیده دارکار کد 635

1,257,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل روشا دارکار کد 608

کنار سالنی مدل روشا دارکار کد 608

1,369,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل سنجاقک دارکار کد 601

کنار سالنی مدل سنجاقک دارکار کد 601

1,429,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل نیلوفر سه شعله دارکار کد 606

کنار سالنی مدل نیلوفر سه شعله دارکار کد 606

1,626,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل امپایر طرح دایره دارکار

کنار سالنی مدل امپایر طرح دایره دارکار

استعلام موجودی

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل امپایر طرح چهارگوش دارکار

کنار سالنی مدل امپایر طرح چهارگوش دارکار

استعلام موجودی

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل آرمیتا استوانه دارکار

کنار سالنی مدل آرمیتا استوانه دارکار

استعلام موجودی

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل زوبین دارکار

کنار سالنی مدل زوبین دارکار

استعلام موجودی

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

چراغ ایستاده و کاربرد آن

چراغ ایستاده همانطور که از نامش پیداست به صورت ایستاده روی زمین قرار گرفته و نور زیبایی را به محیط اطرافش می دهد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا