0
ورود به پنل کاربری

چراغ ایستاده

کنار سالنی مدل لونا دارکار

کنار سالنی مدل لونا دارکار

740,800 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل ملودی 2 طبقه دارکار

کنار سالنی مدل ملودی 2 طبقه دارکار

790,400 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل آرامیس 2 طبقه دارکار

کنار سالنی مدل آرامیس 2 طبقه دارکار

809,600 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل آرمیتا چهار گوش دارکار

کنار سالنی مدل آرمیتا چهار گوش دارکار

836,800 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل کاترینا کوتاه دارکار

کنار سالنی مدل کاترینا کوتاه دارکار

844,800 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل بهاران دارکار

کنار سالنی مدل بهاران دارکار

848,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل سالینا دارکار

کنار سالنی مدل سالینا دارکار

865,600 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل آرمیتا استوانه دارکار

کنار سالنی مدل آرمیتا استوانه دارکار

873,600 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل آرامیس 3 طبقه دارکار

کنار سالنی مدل آرامیس 3 طبقه دارکار

883,200 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل مشبک دارکار

کنار سالنی مدل مشبک دارکار

928,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل لومینا دارکار

کنار سالنی مدل لومینا دارکار

953,600 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل امپایر طرح نعل اسبی دارکار

کنار سالنی مدل امپایر طرح نعل اسبی دارکار

953,600 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل امپایر طرح دایره دارکار

کنار سالنی مدل امپایر طرح دایره دارکار

953,600 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل امپایر طرح چهارگوش دارکار

کنار سالنی مدل امپایر طرح چهارگوش دارکار

953,600 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل مهتاب دارکار

کنار سالنی مدل مهتاب دارکار

966,400 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل ملودی 3 طبقه دارکار

کنار سالنی مدل ملودی 3 طبقه دارکار

966,400 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل زوبین دارکار

کنار سالنی مدل زوبین دارکار

1,020,800 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل کاترینا بلند دارکار

کنار سالنی مدل کاترینا بلند دارکار

1,033,600 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل گلسار دارکار

کنار سالنی مدل گلسار دارکار

1,056,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل سورنا دارکار

کنار سالنی مدل سورنا دارکار

1,059,200 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل رومیتا دارکار

کنار سالنی مدل رومیتا دارکار

1,064,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل کلاب دارکار

کنار سالنی مدل کلاب دارکار

1,086,400 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل سنجاقک دارکار

کنار سالنی مدل سنجاقک دارکار

1,136,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل ارکیده دارکار

کنار سالنی مدل ارکیده دارکار

1,136,000 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل روشا دارکار

کنار سالنی مدل روشا دارکار

1,236,800 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

کنار سالنی مدل نیلوفر سه شعله دارکار

کنار سالنی مدل نیلوفر سه شعله دارکار

1,468,800 تومان

گروه: چراغ ایستاده

جنس: چوبی

تعداد شعله: 3 شعله

نوع نصب: زمینی

مشخصات کامل

چراغ ایستاده و کاربرد آن

چراغ ایستاده همانطور که از نامش پیداست به صورت ایستاده روی زمین قرار گرفته و نور زیبایی را به محیط اطرافش می دهد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا