0
ورود به پنل کاربری

لوارا

پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

8,900,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.1 متر

حداکثر آبدهی: 14

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM80/5

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM80/5

12,800,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لوارا تمام استیل DIWA15T

پمپ کف کش لوارا تمام استیل DIWA15T

10,857,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.2 متر

حداکثر آبدهی: 26

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/4

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/4

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.5 متر

حداکثر آبدهی: 18

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/5

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/5

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 29 متر

حداکثر آبدهی: 18

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

ست کنترل لوارا سری Genyo 8A/F12

ست کنترل لوارا سری Genyo 8A/F12

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 1500

مشخصات کامل

ست کنترل لوارا سری Genyo 16A/R15-25

ست کنترل لوارا سری Genyo 16A/R15-25

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 2200

مشخصات کامل

ست کنترل هایدروار لوارا HV 4.040

ست کنترل هایدروار لوارا HV 4.040

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : متفاوت

مشخصات کامل

ست کنترل هایدروار لوارا HV 3.055

ست کنترل هایدروار لوارا HV 3.055

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : متفاوت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/15A

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/15A

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/30A

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/30A

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 24.1 متر

حداکثر آبدهی: 48

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM350/07

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA  COM350/07

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی: 27

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.9 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/110

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/110

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.3 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

حداکثر آبدهی: 18

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/138

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/138

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.8 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103K

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103K

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.9 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/110K

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/110K

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.3 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128K

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128K

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135K

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135K

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

حداکثر آبدهی: 18

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125K

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125K

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/138K

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/138K

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.8 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA COM500/15K

پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA COM500/15K

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM500/22K

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM500/22K

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.6 متر

حداکثر آبدهی: 48

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA CO350/03K

پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA CO350/03K

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.5 متر

حداکثر آبدهی: 18

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 32-160/15

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 32-160/15

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.3 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 40-125/22

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 40-125/22

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

حداکثر آبدهی: 48

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 40-250/150

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 40-250/150

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 85 متر

حداکثر آبدهی: 48

توان: 20 اسب_15kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-125/40

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-125/40

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

حداکثر آبدهی: 84

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-250/185

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-250/185

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 77 متر

حداکثر آبدهی: 90

توان: 25 اسب_18.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-250/220

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-250/220

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 86 متر

حداکثر آبدهی: 90

توان: 30 اسب_22kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE65-125/40

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE65-125/40

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

حداکثر آبدهی: 90

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-200/110

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-200/110

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 58.2 متر

حداکثر آبدهی: 90

توان: 15 اسب_11kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE65-160/150

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE65-160/150

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

حداکثر آبدهی: 138

توان: 20 اسب_15kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

فروش پمپ برند لوارا:

پمپ لوارا ( LOWARA ) یکی از برندهای معتبر و مشهور الکتروپمپ ایتالیایی است. این برند یکی از برندهای شرکت بزرگ زیلم (Xylem) است. زیلم تکنولوژی های مربوط به آب در سطح بین المللی را ارائه می دهد. این شرکت خدمات خود را در بخش های تجاری، صنعتی، مسکونی و کشاورزی در انواع پمپ آب صنعتی ، پمپ کفکش، پمپ لجنکش و بوستر پمپ به مشتریان خود در بیش از 160 کشور ارائه می دهد. شرکت لوارا در سال 1986 و در شهر مونته چیوماجیوره در ایتالیا کار خود را شروع کرد و در زمینه های مختلف پمپ های هیدرولیک به مشتریان خود سرویس دهی کرد. تمامی پمپ های لوارا از جنس فولاد بوده تا مانع از آلودگی آب شود. جوش های لیزری که در ساخت محصولات این شرکت استفاده می شود مقاومت مطلوبی در برابر مواد شیمیایی ایجاد می کند.

021-22683706 تماس
تماس
بالا