بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

لوارا

پمپ آب لوارا FHE65-200/185 پمپ آب لوارا FHE65-200/185

استعلام موجودی

توان: 25 اسب_18.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 120

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 10SV15F55T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 10SV15F55T

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 84

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 180 متر

مشخصات کامل
سیرکولاتور لوارا TLC25-5 سیرکولاتور لوارا TLC25-5

2,970,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.8 متر

مشخصات کامل
سیرکولاتور لوارا TLC25-4 سیرکولاتور لوارا TLC25-4

2,970,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.9 متر

مشخصات کامل
سیرکولاتور لوارا TLC25-4L سیرکولاتور لوارا TLC25-4L

2,970,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.9 متر

مشخصات کامل
سیرکولاتور لوارا TLC32-6L سیرکولاتور لوارا  TLC32-6L

3,069,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.2 متر

مشخصات کامل
سیرکولاتور لوارا TLC25-6L سیرکولاتور لوارا TLC25-6L

3,069,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.2 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3HM04P 05M پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3HM04P 05M

3,188,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45.5 متر

مشخصات کامل
سیرکولاتور لوارا TLC32-7L سیرکولاتور لوارا TLC32-7L

3,399,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3HM05P 07M پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3HM05P 07M

3,500,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58.4 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3HM06P 09M پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3HM06P 09M

3,742,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70.2 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/2 پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/2

4,487,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.7 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لوارا استیل DOC3 پمپ کف کش لوارا استیل DOC3

5,059,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 9

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.9 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM350/05 پمپ لوارا تمام استیل LOWARA  COM350/05

5,613,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM70/3 پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM70/3

5,850,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22.4 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM70/5 پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM70/5

6,135,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31.1 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکوله لوارا 1.5 کیلووات FCE4 50-125/02 پمپ سیرکوله لوارا 1.5 کیلووات FCE4 50-125/02

6,228,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.4 اسب -1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.2 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO350/07A پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO350/07A

6,324,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM350/11A پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM350/11A

6,358,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکوله لوارا 1.5 کیلووات FCE4 50-125/03 پمپ سیرکوله لوارا 1.5 کیلووات FCE4 50-125/03

6,537,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 21

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA COM350/07K پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA COM350/07K

6,566,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.4 اسب -1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

مشخصات کامل
پمپ سیرکوله لوارا FCE4 40-125/02 پمپ سیرکوله لوارا FCE4 40-125/02

6,666,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لوارا FHE 32-160/22A پمپ آب  لوارا FHE 32-160/22A

6,684,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.1 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO350/11A پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO350/11A

6,722,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM500/15A پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM500/15A

6,826,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکوله لوارا 0.25 کیلووات FCE4 40-160/02 پمپ سیرکوله لوارا 0.25 کیلووات FCE4 40-160/02

6,930,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.1 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO350/15A پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO350/15A

7,121,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.3 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکوله لوارا 0.25 کیلووات FCE4 65-125/05 پمپ سیرکوله لوارا 0.25 کیلووات FCE4 65-125/05

7,161,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 10

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.7 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لوارا SHE32-125/11A پمپ آب لوارا SHE32-125/11A

7,253,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21.6 متر

مشخصات کامل
سیرکولاتور لوارا FLC50-8 سیرکولاتور لوارا  FLC50-8

7,695,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 25

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خطی لوارا FCE 50-160/30 پمپ آب خطی لوارا FCE 50-160/30

7,767,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 48

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لوارا FHE 40-160/30 پمپ آب لوارا FHE 40-160/30

7,799,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 31 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM120/5 پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM120/5

7,830,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22.4 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لوارا SHE40-125/11A پمپ آب لوارا SHE40-125/11A

8,056,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لوارا SHE32-160/15A پمپ آب لوارا SHE32-160/15A

8,111,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.7 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لوارا SHE40-125/22A پمپ آب  لوارا SHE40-125/22A

8,288,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... 12 »

فروش پمپ برند لوارا:

پمپ لوارا ( LOWARA ) یکی از برندهای معتبر و مشهور الکتروپمپ ایتالیایی است. این برند یکی از برندهای شرکت بزرگ زیلم (Xylem) است. زیلم تکنولوژی های مربوط به آب در سطح بین المللی را ارائه می دهد. این شرکت خدمات خود را در بخش های تجاری، صنعتی، مسکونی و کشاورزی در انواع پمپ آب صنعتی ، پمپ کفکش، پمپ لجنکش و بوستر پمپ به مشتریان خود در بیش از 160 کشور ارائه می دهد. شرکت لوارا در سال 1986 و در شهر مونته چیوماجیوره در ایتالیا کار خود را شروع کرد و در زمینه های مختلف پمپ های هیدرولیک به مشتریان خود سرویس دهی کرد. تمامی پمپ های لوارا از جنس فولاد بوده تا مانع از آلودگی آب شود. جوش های لیزری که در ساخت محصولات این شرکت استفاده می شود مقاومت مطلوبی در برابر مواد شیمیایی ایجاد می کند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا