0
ورود به پنل کاربری

لوارا

پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

0 از 0
پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

8,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.1 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM80/5

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM80/5

9,300,000 تومان

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لوارا تمام استیل DIWA15T

0 از 0
پمپ کف کش لوارا تمام استیل DIWA15T

10,857,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.2 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/4

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/4

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.5 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/5

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/5

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29 متر

مشخصات کامل

ست کنترل لوارا سری Genyo 8A/F12

0 از 0
ست کنترل لوارا سری Genyo 8A/F12

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان: 1500

مشخصات کامل

ست کنترل لوارا سری Genyo 16A/R15-25

0 از 0
ست کنترل لوارا سری Genyo 16A/R15-25

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان: 2200

مشخصات کامل

ست کنترل هایدروار لوارا HV 4.040

0 از 0
ست کنترل هایدروار لوارا HV 4.040

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

ست کنترل هایدروار لوارا HV 3.055

0 از 0
ست کنترل هایدروار لوارا HV 3.055

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر):

توان:

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/15A

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/15A

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/30A

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/30A

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24.1 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM350/07

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA  COM350/07

استعلام موجودی

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.9 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/110

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/110

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.3 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/138

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/138

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.8 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103K

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103K

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.9 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/110K

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/110K

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.3 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128K

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128K

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135K

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135K

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125K

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125K

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/138K

0 از 0
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/138K

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.8 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA COM500/15K

0 از 0
پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA COM500/15K

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM500/22K

1 از 5
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM500/22K

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.6 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA CO350/03K

0 از 0
پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA CO350/03K

استعلام موجودی

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 32-160/15

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 32-160/15

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.3 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 40-125/22

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 40-125/22

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 40-250/150

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 40-250/150

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 85 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-125/40

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-125/40

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-250/185

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-250/185

استعلام موجودی

توان: 25 اسب_18.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 77 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-250/220

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-250/220

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 86 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE65-125/40

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE65-125/40

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-200/110

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 50-200/110

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58.2 متر

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE65-160/150

0 از 0
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE65-160/150

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل

آشنایی با برند لوارا

پمپ لوارا ( LOWARA ) یکی از برندهای معتبر و مشهور الکتروپمپ ایتالیایی است. این برند یکی از برندهای شرکت بزرگ زیلم(Xylem) است. زیلم تکنولوژی های مربوط به آب در سطح بین المللی را ارائه می دهد. این شرکت خدمات خود را در بخش های تجاری، صنعتی، مسکونی و کشاورزی در انواع پمپ آب صنعتی ، پمپ کفکش، پمپ لجنکش و بوستر پمپ به مشتریان خود در بیش از 160 کشور ارائه می دهد. شرکت لوارا در سال 1986 و در شهر مونته چیوماجیوره در ایتالیا کار خود را شروع کرد و در زمینه های مختلف پمپ های هیدرولیک به مشتریان خود سرویس دهی کرد. تمامی پمپ های لوارا از جنس فولاد بوده تا مانع از آلودگی آب شود. جوش های لیزری که در ساخت محصولات این شرکت استفاده می شود مقاومت مطلوبی در برابر مواد شیمیایی ایجاد می کند.

021-22683706 بالا