0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM70/3

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 0.5 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/4 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1 اینچ , 25mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 22
 • قدرت موتور : 0.37kw
0 از 0

3,900,000 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM70/5

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 0.75 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/4 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1 اینچ , 25mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 4.8
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 31.1
 • قدرت موتور : 0.55kw
0 از 0

4,090,000 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM80/5

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/4 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1 اینچ , 25mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 32
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

4,190,000 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM120/5

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1.2 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/4 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1 اینچ , 25mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 9.6
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 22.4
 • قدرت موتور : 0.55kw
0 از 0

5,220,000 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.7
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

2,991,450 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/4

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 25.5
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/5

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 2.5 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 29
 • قدرت موتور : 1.85kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM370/1

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 26
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16.3
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

7,880,000 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM370/2

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 29
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20.4
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

8,320,000 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM370/3

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 2.5 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 31
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 24.4
 • قدرت موتور : 1.85kw
0 از 0

8,730,000 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : -
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 2.9
 • قدرت موتور : 0.08kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/110

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : -
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 11.22
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 3.3
 • قدرت موتور : 0.09kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : -
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 13.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.6
 • قدرت موتور : 0.17kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان :
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی :
 • سایز دهانه خروجی :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.9
 • قدرت موتور : 0.20kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : -
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.7
 • قدرت موتور : 0.27
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/138

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 0.5 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5.8
 • قدرت موتور : 0.41kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103K

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : -
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 2.9
 • قدرت موتور : 0.08kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/110K

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : -
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 11.22
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 3.3
 • قدرت موتور : 0.09kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128K

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : -
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 13.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.6
 • قدرت موتور : 0.17kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135K

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : -
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.9
 • قدرت موتور : 0.20kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125K

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 0.33 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 24
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 4.7
 • قدرت موتور : 0.27kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/138K

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 0.5 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 5.8
 • قدرت موتور : 0.41kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO350/07A

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 22.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.7
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

4,215,750 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO350/11A

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

4,481,400 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO350/15A

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20.3
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,747,050 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/15A

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/22A

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19.6
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

9,000,000 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/30A

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 24.1
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM350/05

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 0.75 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 21
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 0.55kw
0 از 0

3,742,200 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM350/07

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 22.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.7
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM350/11A

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1.1kw
0 از 0

4,238,850 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM350/15A

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 30
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 20.3
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

8,180,000 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM500/15A

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

4,550,700 تومان

پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA COM500/22A

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19.6
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

10,440,000 تومان

پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA COM350/07K

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 22.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.7
 • قدرت موتور : 0.75kw
0 از 0

4,377,450 تومان

پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA COM500/15K

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 42
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 16
 • قدرت موتور : 1.5kw
0 از 0

تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM500/22K

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 19.6
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

تومان

پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA CO350/03K

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 0.5 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 18
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 9.5
 • قدرت موتور : 0.37kw
0 از 0

تومان

پمپ آب لوارا تمام استیل LOWARA CO500/22K

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 48
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 2.2kw
0 از 0

10,230,000 تومان

پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/30K

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 54
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 24.1
 • قدرت موتور : 3kw
0 از 0

11,470,000 تومان

پمپ کفکش لوارا استیل DOC3

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.25kw
 • حداکثر میزان آبدهی : 8.1
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.9m
 • قدرت موتور : 1/3 اسب
0 از 0

3,372,600 تومان

پمپ کفکش لوارا استیل DOC7

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/4 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.55kw
 • حداکثر میزان آبدهی : 13.5m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 11.1m
 • قدرت موتور : 0.75 اسب
0 از 0

8,900,000 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA05

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 15
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.8
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

8,939,700 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA07

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 6.6
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

9,702,000 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA11/B

 • برق : تک فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی : 1.1/2 اینچ
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.5کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی : 18
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 7,6
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

11,134,200 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA05T

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه :
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی :
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 3.8
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

8,593,200 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA11T/B

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی :
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 1.5کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 4
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

9,563,400 تومان

پمپ کفکش لوارا تمام استیل DIWA15T

 • برق : سه فاز
 • نوع : ساده
 • جنس بدنه : استیل
 • جنس پروانه : استیل
 • جهت خروجی : بالا
 • سایزخروجی :
 • فلوتر : دارد
 • توان پمپ : 2 کیلووات
 • حداکثر میزان آبدهی :
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 12.2
 • قدرت موتور : 2.5 اسب
0 از 0

10,857,000 تومان

پمپ لجنکش لوارا استیل DOMO7

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.75 اسب
 • نوع : دوکاناله
 • سایز خروجی : 1.1/2 اینچ
 • آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت به بالا
 • توان پمپ : 0.25-0.55 KW
 • ظرفیت آبدهی : 18
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10.8
0 از 0

5,720,000 تومان

پمپ لجنکش لوارا استیل DOMO10

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.75 اسب
 • نوع : دوکاناله
 • سایز خروجی : 1.1/2 اینچ
 • آبدهی : 10 متر مکعب بر ساعت به بالا
 • توان پمپ : 0.25- 0.55 kw
 • ظرفیت آبدهی : 30
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 10
0 از 0

7,634,000 تومان