لوارا

پمپ کف کش لوارا استیل DOC7 پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

11,500,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.1 متر

حداکثر آبدهی: 14

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM80/5 پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM80/5

14,000,000 تومان

توان: 1.4 اسب -1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش لوارا تمام استیل DIWA15T پمپ کف کش لوارا تمام استیل DIWA15T

10,857,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.2 متر

مشخصات کامل
ست کنترل لوارا سری Genyo 16A/R15-25 ست کنترل لوارا سری Genyo 16A/R15-25

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

توان: 2200

مشخصات کامل
ست کنترل هایدروار لوارا HV 3.055 ست کنترل هایدروار لوارا HV 3.055

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : متفاوت

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/5 پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/5

استعلام موجودی

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COM350/07 پمپ لوارا تمام استیل LOWARA  COM350/07

استعلام موجودی

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر آبدهی: 27

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 32-160/15 پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 32-160/15

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 5SV33F55T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 5SV33F55T

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 250 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3HM09S 11T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3HM09S 11T

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 68 متر

مشخصات کامل
سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا SINGLE BOX DOMO7 سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا SINGLE BOX DOMO7

استعلام موجودی

گروه: سپتیک

برق: تکفاز

مشخصات کامل
سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا SINGLE BOX DOMO15 سپتیک پمپاژ فاضلاب لوارا SINGLE BOX DOMO15

استعلام موجودی

گروه: سپتیک

برق: تکفاز

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103 پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.9 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/15A پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/15A

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/30A پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CO500/30A

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 80-160/150 پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 80-160/150

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3SV12F11T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3SV12F11T

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3SV21F22T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 3SV21F22T

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm , 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 160 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 5SV18F30T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 5SV18F30T

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 136 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 5SV23F40T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 5SV23F40T

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 175 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 10SV20F75T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 10SV20F75T

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 240 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 2FHE4 32-250/07 پمپ آب طبقاتی لوارا سری 2FHE4 32-250/07

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.4 متر

حداکثر آبدهی: 12

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 46SV6/2AN220T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 46SV6/2AN220T

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 143.7 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103K پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/103K

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.9 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135K پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/135K

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125K پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF500/125K

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 40-125/22 پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE 40-125/22

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE65-125/40 پمپ آب طبقاتی لوارا سری FHE65-125/40

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV09F75T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV09F75T

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 135 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV11F110T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 15SV11F110T

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 165 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV3G75T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV3G75T

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 71.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV10G300T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 33SV10G300T

استعلام موجودی

توان: 40 اسب _ 30kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm , 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 241.8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب طبقاتی لوارا سری 92SV3G220T پمپ آب طبقاتی لوارا سری 92SV3G220T

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 102.2 متر

مشخصات کامل
ست کنترل لوارا سری Genyo 8A/F12 ست کنترل لوارا سری Genyo 8A/F12

استعلام موجودی

گروه: ست کنترل

حداکثر فشار : 10

برق: تکفاز

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/4 پمپ لوارا تمام استیل LOWARA CEAM210/4

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.5 متر

مشخصات کامل
پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128 پمپ لوارا تمام استیل LOWARA COF350/128

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

مشخصات کامل

فروش پمپ برند لوارا:

پمپ لوارا ( LOWARA ) یکی از برندهای معتبر و مشهور الکتروپمپ ایتالیایی است. این برند یکی از برندهای شرکت بزرگ زیلم (Xylem) است. زیلم تکنولوژی های مربوط به آب در سطح بین المللی را ارائه می دهد. این شرکت خدمات خود را در بخش های تجاری، صنعتی، مسکونی و کشاورزی در انواع پمپ آب صنعتی ، پمپ کفکش، پمپ لجنکش و بوستر پمپ به مشتریان خود در بیش از 160 کشور ارائه می دهد. شرکت لوارا در سال 1986 و در شهر مونته چیوماجیوره در ایتالیا کار خود را شروع کرد و در زمینه های مختلف پمپ های هیدرولیک به مشتریان خود سرویس دهی کرد. تمامی پمپ های لوارا از جنس فولاد بوده تا مانع از آلودگی آب شود. جوش های لیزری که در ساخت محصولات این شرکت استفاده می شود مقاومت مطلوبی در برابر مواد شیمیایی ایجاد می کند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا