بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

پمپیران

پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 125-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 125-40

3,173,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-32 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-32

3,501,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-40

3,610,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-32 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-32

3,884,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 160-50

3,993,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-40

4,212,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 200-50

4,540,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-32 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-32

4,759,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-40

4,879,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 250-50

5,360,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-40 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-40

6,673,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.1-2.2kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.1-2.2kw

6,809,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-50 پمپ آب پمپیران گریز از مرکز چدنی 315-50

7,496,000 تومان

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.1 پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.1

7,668,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 11 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.2-4kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.2-4kw

7,724,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.2 پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.2

8,672,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.3-5.5kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.3-5.5kw

8,679,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7 اسب _ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 54 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.1-1.1kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.1-1.1kw

9,458,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.4-7.5kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.4-7.5kw

9,680,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.3 پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.3

9,842,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.1-2.2kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.1-2.2kw

10,415,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 45

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.2-2.2kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.2-2.2kw

10,691,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.5-11kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.5-11kw

10,722,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.4 پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.4

10,809,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.6-11kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.6-11kw

11,810,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 127 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.5 پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.5

11,953,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.2-4kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.2-4kw

12,020,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 45

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.3-3kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.3-3kw

12,136,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.7-11kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.7-11kw

12,938,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 15 اسب_11kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 127 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.6 پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.6

13,148,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 63 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.4-4kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.4-4kw

13,315,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.3-5.5kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 65.3-5.5kw

13,752,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7 اسب _ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 45

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.8-15kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.8-15kw

14,106,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 145 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.5-4kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 50.5-4kw

14,254,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 27

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.7 پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 40.7

14,388,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 74 متر

مشخصات کامل
پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.9-15kw پمپ فشار قوی پمپیران مدل WKL 32.9-15kw

15,321,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 163 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

عرضه انواع پمپ های برند پمپیران:

پمپ ایران یا صنایع پمپ سازی ایران یک شرکت ایرانی واقع درشهر تبریز است که با تولید پمپ ها و الکترو موتورهای شناور مختلف کار تولید پمپ را از سال 1354 آغاز کرده است. شرکت پمپ ایران یکی از پیشتازان صنعت تولید پمپ سیالات در ایران است.

در حال حاضر پمپ ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پمپ در خاورمیانه است که توانسته با به کارگیری علم روز در حوزه صنعت آب نیاز صنایع مختلف را برآورده کند. این شرکت تقریبا بعد از دو دهه توانست وارد بازار بورس و اوراق بهادار ایران شود. با داشتن سابقه کار 40 ساله در زمینه تولید پمپ، پمپ‌ایران توانسته که در این حوزه محصولاتش را طبق استانداردهای بین المللی API 610, ISO 5199, NFPA 20, ISO 9908  به مشتریان ارائه دهد.

از دیگر شرکت های پمپ ایران می توان به شرکت های:

  • نوید موتور سازنده الکتروپمپ های مستغرق لجن کش، کف کش و الکترو پمپ های فولادی
  • شرکت تلمبه سازان تبریز تامین کنده قطعات یدکی بسته بندی شده، فروش و تعمیر پمپ و الکتروپمپ و سازنده بوستر پمپ
  • شرکت راشا تامین کننده قطعات ریخته گری
  • و شرکت آذر فولاد گداز فعال در زمینه ریخته گری قطعات استیل و فولاد اشاره کرد.

شرکت پمپیران علاوه بر گواهینامه استاندارد ایزو ، نشان CE MARK ، برچسب انرژی ، گواهی قابلیت ساخت ICS ، هولوگرام ساخت صنعت پتروشیمی IPI و تندیس بلورین تعالی سازمانی از صنعت پتروشیمی را نیز دارا می باشد

از  جمله محصولات این برند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

موتور های شناور، موتور های فشار قوی، پمپ های گریز از مرکز حلزونی، پمپ های دو مکشه و .... .

پمپ ایران از پیشتازان صنعت پمپ های فشار قوی طبقاتی به شمار می آید که این پمپ ها جزو پر کاربرد ترین پمپ های آب محسوب می شوند. پمپ های طبقاتی فشار قوی پمپ ایران برای استفاده های متعددی از قبیل تهیه آب شهرها، پمپاژ آب در مصارف صنعتی، فعالیت های مربوط به آبرسانی، به عنوان بوستر پمپ ، مصارف آبیاری بارانی و ... کاربرد دارند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا