0
ورود به پنل کاربری

برش و سوراخکاری

ست مته فلز Bosch HSS-R 2609255131

0 از 0
فروش ویژه ست مته فلز Bosch HSS-R 2609255131
مشاهده جزئیات

520,000 تومان

478,400 تومان

ست مته شش گوش فلز Bosch D2-3-4-5-6 2608595517

0 از 0
ست مته شش گوش فلز Bosch D2-3-4-5-6  2608595517
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

مته چهار شیار12/400/460 Bosch S3 12mm 1618596269

0 از 0
مته چهار شیار12/400/460 Bosch S3 12mm  1618596269
مشاهده جزئیات

108,000تومان

استعلام موجودی

مته چهار شیار 1618596170 7/50/110 Bosch 7mm

0 از 0
مته چهار شیار 1618596170  7/50/110 Bosch 7mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

مته چهار شیار 2608680267 7/50/110 Bosch S3 7mm

0 از 0
مته چهار شیار 2608680267  7/50/110 Bosch S3 7mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

مته چهار شیار 1618596172 8/50/110 Bosch 8mm

0 از 0
مته چهار شیار 1618596172  8/50/110 Bosch 8mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

مته چهار شیار 2608680268 7/100/160 Bosch S3 7mm

0 از 0
مته چهار شیار 2608680268  7/100/160 Bosch S3 7mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

مته چهار شیار8/100/160 Bosch S3 8mm

0 از 0
مته چهار شیار8/100/160 Bosch S3 8mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D3mm 2608595055

0 از 0
مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D3mm 2608595055
مشاهده جزئیات

126,000تومان

استعلام موجودی

مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4.2mm

0 از 0
مته فلز 10 تایی Bosch HSS-G D4.2mm
مشاهده جزئیات

323,000تومان

استعلام موجودی

مته گرانیت 2608588144 Bosch D6-L100mm

0 از 0
مته گرانیت 2608588144 Bosch D6-L100mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

مته گرانیت Bosch D7-L100mm 2608588149

0 از 0
مته گرانیت Bosch D7-L100mm 2608588149
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

صفحه برش فلز محدب Bosch D115x2.5x22.2 2608600005

0 از 0
صفحه برش فلز محدب Bosch D115x2.5x22.2 2608600005
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

صفحه ساب فلز Bosch D180x6x22.2mm

0 از 0
صفحه ساب فلز Bosch D180x6x22.2mm
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

صفحه سنگ بری محدب Bosch D230mm 2608600227

0 از 0
صفحه سنگ بری محدب Bosch D230mm 2608600227
مشاهده جزئیات

73,000تومان

استعلام موجودی

صفحه برش پروفیل بر اقتصادی Bosch D355 2608600543

0 از 0
صفحه برش پروفیل بر اقتصادی Bosch D355 2608600543
مشاهده جزئیات

163,000تومان

استعلام موجودی

صفحه الماسه حرفه ای جهت کاشی Bosch 115mm 2608602201

0 از 0
صفحه الماسه حرفه ای جهت کاشی Bosch 115mm 2608602201
مشاهده جزئیات

251,000تومان

استعلام موجودی