0
ورود به پنل کاربری

جک

جک سوسماری هیدرولیک نووا NTF-2202

0 از 0
جک سوسماری هیدرولیک نووا NTF-2202

1,454,250 تومان

کیف: ندارد

نوع: سوسماری

ارتفاع در حالت باز: 34 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت جمع: 14 سانتی‌متر

مشخصات کامل

جک 2 تن روغنی نووا NTB-2102

0 از 0
جک 2 تن روغنی نووا NTB-2102

435,750 تومان

استعلام موجودی

کیف: ندارد

نوع: روغنی

ارتفاع در حالت باز: 34.5 سانتی متر

ارتفاع در حالت جمع: 18.1 سانتی متر

مشخصات کامل

جک 3 تن روغنی نووا NTB-2103

0 از 0
جک 3 تن روغنی نووا NTB-2103

498,750 تومان

استعلام موجودی

کیف: ندارد

نوع: روغنی

ارتفاع در حالت باز: 37.2 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت جمع: 19.4 سانتی‌متر

مشخصات کامل

جک 3 تن روغنی BMC نووا NTB-2073

0 از 0
جک 3 تن روغنی BMC نووا NTB-2073

519,750 تومان

استعلام موجودی

کیف: دارد

نوع: روغنی

ارتفاع در حالت باز: 37.2 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت جمع: 19.4 سانتی‌متر

مشخصات کامل

جک 5 تن روغنی نووا NTB-2105

0 از 0
جک 5 تن روغنی نووا NTB-2105

635,250 تومان

استعلام موجودی

کیف: ندارد

نوع: روغنی

ارتفاع در حالت باز: 41.3 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت جمع: 21.6 سانتی‌متر

مشخصات کامل

جک 5 تن روغنی BMC نووا NTB-2075

0 از 0
جک 5 تن روغنی BMC نووا NTB-2075

729,750 تومان

استعلام موجودی

کیف: دارد

نوع: روغنی

ارتفاع در حالت باز: 41.3 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت جمع: 21.6 سانتی‌متر

مشخصات کامل

جک 10 تن روغنی نووا NTB-2110

0 از 0
جک 10 تن روغنی نووا NTB-2110

855,750 تومان

استعلام موجودی

کیف: ندارد

نوع: روغنی

ارتفاع در حالت باز: 46 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت جمع: 23 سانتی‌متر

مشخصات کامل

جک 15 تن روغنی نووا NTB-2115

0 از 0
جک 15 تن روغنی نووا NTB-2115

1,002,750 تومان

استعلام موجودی

کیف: ندارد

نوع: روغنی

ارتفاع در حالت باز: 46 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت جمع: 23 سانتی‌متر

مشخصات کامل

جک 20 تن روغنی نووا NTB-2120

0 از 0
جک 20 تن روغنی نووا NTB-2120

1,359,750 تومان

استعلام موجودی

کیف: ندارد

نوع: روغنی

ارتفاع در حالت باز: 45.2 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت جمع: 24.2 سانتی‌متر

مشخصات کامل

جک سوسماری نووا NTF-2201

0 از 0
جک سوسماری نووا NTF-2201

2,094,750 تومان

استعلام موجودی

کیف: ندارد

نوع: سوسماری

ارتفاع در حالت باز: 35.9 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت جمع: 8.9 سانتی‌متر

مشخصات کامل

جک سوسماری نووا NTF-2203

0 از 0
جک سوسماری نووا NTF-2203

3,984,750 تومان

استعلام موجودی

کیف: ندارد

نوع: سوسماری

ارتفاع در حالت باز: 48.5 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت جمع: 15 سانتی‌متر

مشخصات کامل
021-22683706 بالا