تست و اندازه گیری

متر لیزری100متری کرونCT44035 متر لیزری100متری کرونCT44035

2,500,000 تومان

دقت اندازه گیری: ± 2 میلی متر

نوع متر: لیزری

برد لیزر: ۱۰۰ متر

مشخصات کامل
ست متر لیزری بوش مدل ZAMO 3 کد 0603672703 ست متر لیزری بوش مدل ZAMO 3 کد 0603672703

6,670,000 تومان

دقت اندازه گیری: 3± میلی متر

نوع متر: لیزری

قفل: دارد

نوع باتری: قلمی

مشخصات کامل
تراز لیزری رونیکس مدل RH-9501 تراز لیزری رونیکس مدل RH-9501

استعلام موجودی

جهت و راستای سنجش: عمودی+افقی

دقت اندازه گیری: ± 2 میلی متر

نوع متر: لیزری

قفل: دارد

مشخصات کامل
تراز لیزری رونیکس مدل RH-9504 تراز لیزری رونیکس مدل RH-9504

استعلام موجودی

جهت و راستای سنجش: عمودی+افقی

دقت اندازه گیری: ± 2 میلی متر

قفل: دارد

نوع باتری: قلمی

مشخصات کامل
متر 5 متری نووا NTT-9651 متر 5 متری نووا NTT-9651

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش لاستیکی

طول نوار (میلیمتر): 5 متر

دقت اندازه گیری: میلیمتر

نوع متر: نوار فلزی

مشخصات کامل
متر 5/5 متری نووا NTT-3063 متر 5/5 متری نووا NTT-3063

استعلام موجودی

طول نوار (میلیمتر): 5.5 متر

دقت اندازه گیری: میلیمتر

نوع متر: کمپرس

قفل: دارد

مشخصات کامل
متر 10 متری نووا NTT-3065 متر 10 متری نووا NTT-3065

استعلام موجودی

طول نوار (میلیمتر): 10 متر

نوع متر: کمپرس

قفل: دارد

جنس نوار: فلزی

مشخصات کامل
تراز لیزری رونیکس مدل RH-9537 تراز لیزری رونیکس مدل RH-9537

استعلام موجودی

نوع متر: لیزری

صفحه نمایش: سه خطی

مشخصات کامل
تراز لیزری نووا دو خط 360 درجه NTL-2663 تراز لیزری نووا دو خط 360 درجه NTL-2663

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش لاستیکی

جهت و راستای سنجش: عمودی+افقی

مشخصات کامل
متر 7.5 متری نووا NTT-9653 متر 7.5 متری نووا NTT-9653

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش لاستیکی

طول نوار (میلیمتر): 7.5 متر

دقت اندازه گیری: میلیمتر

نوع متر: نوار فلزی

مشخصات کامل
تراز لیزری نووا دو خط + سه پایه NTL-2662 تراز لیزری نووا دو خط + سه پایه NTL-2662

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش لاستیکی

جهت و راستای سنجش: زوایای دلخواه

مشخصات کامل
متر 5.5 متری نووا NTT-9652 متر 5.5 متری نووا NTT-9652

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش لاستیکی

طول نوار (میلیمتر): 5.5 متر

دقت اندازه گیری: میلیمتر

نوع متر: نوار فلزی

مشخصات کامل
متر لیزری رونیکس مدل RH-9350 متر لیزری رونیکس مدل RH-9350

استعلام موجودی

دقت اندازه گیری: 2 میلیمتر

نوع متر: لیزری

برد لیزر: 50 متر

صفحه نمایش: چند خطی

مشخصات کامل
متر 5/5 متری رونیکس مدل RH-9056 متر 5/5 متری رونیکس مدل RH-9056

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش کروم

طول نوار (میلیمتر): 5500

نوع متر: نوار فلزی

قفل: دارد

مشخصات کامل
متر لیزری60متری کرونCT44033 متر لیزری60متری کرونCT44033

استعلام موجودی

دقت اندازه گیری: 2 میلیمتر

مشخصات کامل
تراز لیزری رونیکس مدل RH-9150 تراز لیزری رونیکس مدل RH-9150

استعلام موجودی

دقت اندازه گیری: 1.5 میلیمتر

نوع متر: لیزری

نوع درجه بندی: اینچ , متر , فوت

نوع باتری: نیم قلمی

مشخصات کامل
متر 7/5 متری رونیکس مدل RH-9076 متر 7/5 متری رونیکس مدل RH-9076

استعلام موجودی

طول نوار (میلیمتر): 7500

نوع متر: نوار فلزی

جنس نوار: فلزی

نوع درجه بندی: سانتی متر

مشخصات کامل
متر 7/5 متری نووا NTT-3064 متر 7/5 متری نووا NTT-3064

استعلام موجودی

طول نوار (میلیمتر): 7.5 متر

دقت اندازه گیری: میلیمتر

نوع متر: کمپرس

قفل: دارد

مشخصات کامل
متر 3 متری رونیکس مدل RH-9031 متر 3 متری رونیکس مدل RH-9031

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش کروم

طول نوار (میلیمتر): 3000

مشخصات کامل
متر لیزری بوش مدل GLM 120 C 0601072F00 متر لیزری بوش مدل GLM 120 C  0601072F00

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش پلاستیکی

دقت اندازه گیری: 1.5 میلیمتر

نوع متر: لیزری

نوع درجه بندی: اینچ , متر , فوت

مشخصات کامل
متر لیزری رونیکس مدل RH-9139 متر لیزری رونیکس مدل RH-9139

استعلام موجودی

دقت اندازه گیری: 3± میلی متر

نوع متر: لیزری

نوع درجه بندی: اینچ , متر , فوت

نوع باتری: قلمی

مشخصات کامل
تراز لیزری نووا دو خط 360 درجه سه بعدی NTL-2664 تراز لیزری نووا دو خط 360 درجه سه بعدی NTL-2664

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش لاستیکی

جهت و راستای سنجش: زوایای دلخواه

مشخصات کامل
متر 3 متری نووا NTT-9650 متر 3 متری نووا NTT-9650

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش لاستیکی

طول نوار (میلیمتر): 3 متر

دقت اندازه گیری: میلیمتر

نوع متر: نوار فلزی

مشخصات کامل
تراز لیزری رونیکس مدل RH-9536 تراز لیزری رونیکس مدل RH-9536

استعلام موجودی

دقت اندازه گیری: ± 2 میلی متر

نوع متر: لیزری

نوع باتری: قلمی

برد لیزر: 15 متر

مشخصات کامل
متر 3 متری نووا NTT-3016 متر 3 متری نووا NTT-3016

94,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش لاستیکی

طول نوار (میلیمتر): 3 متر

قفل: دارد

جنس نوار: فلزی

مشخصات کامل
تراز 50 سانتیمتری نووا NTL-2450 تراز 50 سانتیمتری نووا NTL-2450

109,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه: آلومینیوم

جهت و راستای سنجش: عمودی+افقی

طول نوار (میلیمتر): 500

مشخصات کامل
متر 5 متری نووا NTT-5025 متر 5 متری نووا NTT-5025

157,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش لاستیکی

طول نوار (میلیمتر): 5 متر

قفل: دارد

جنس نوار: فلزی

مشخصات کامل
متر 5.5 متری نووا NTT-5525 متر 5.5 متری نووا NTT-5525

167,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش لاستیکی

طول نوار (میلیمتر): 5.5 متر

نوع متر: نوار فلزی

قفل: دارد

مشخصات کامل
متر فایبر گلاس نووا NTT-1550 متر فایبر گلاس نووا NTT-1550

171,000 تومان

استعلام موجودی

طول نوار (میلیمتر): 50 متر

نوع متر: فایبرگلاس

قفل: دارد

جنس نوار: پارچه ای

مشخصات کامل
تراز 30 سانتیمتری نووا NTL-2430 تراز 30 سانتیمتری نووا NTL-2430

219,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه: آلومینیوم

جهت و راستای سنجش: عمودی+افقی

طول نوار (میلیمتر): 300

مشخصات کامل
متر 7.5 متری نووا NTT-7525 متر 7.5 متری نووا NTT-7525

219,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش لاستیکی

طول نوار (میلیمتر): 7.5 متر

دقت اندازه گیری: میلیمتر

نوع متر: نوار فلزی

مشخصات کامل
تراز 40 سانتیمتری نووا NTL-2440 تراز 40 سانتیمتری نووا NTL-2440

240,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه: آلومینیوم

جهت و راستای سنجش: عمودی+افقی

طول نوار (میلیمتر): 400

مشخصات کامل
متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802 متر 20 متری رونیکس مدل RH-9802

320,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش پلاستیکی

طول نوار (میلیمتر): 20000

نوع متر: فایبرگلاس

نوع درجه بندی: سانتی متر

مشخصات کامل
متر فایبر گلاس نووا NTT-1520 متر فایبر گلاس نووا NTT-1520

334,000 تومان

استعلام موجودی

طول نوار (میلیمتر): 20 متر

دقت اندازه گیری: میلیمتر و سانتیمتر

نوع متر: فایبرگلاس

قفل: دارد

مشخصات کامل
متر 30 متری رونیکس مدل RH-9803 متر 30 متری رونیکس مدل RH-9803

400,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه: روکش پلاستیکی

طول نوار (میلیمتر): 30000

نوع متر: فایبرگلاس

نوع درجه بندی: سانتی متر

مشخصات کامل
1 2 ... »

آشنایی با ابزار تست و اندازه گیری

ابزار تست و اندازه گیری شامل محصولات زیادی مانند متر، متر لیزری، تراز و ... است که از آن ها برای اندازه گیری اجسام و فضا های مختلفی استفاده می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا