0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب دو پروانه

پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

1 از 5
پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

5,488,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

1 از 5
پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

2,847,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 39.5 متر

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

3,456,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-52

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی تک فاز استریم SCM 2-52

3,910,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استریم مدل SCM2-60 تکفاز

0 از 0
پمپ آب استریم مدل SCM2-60 تکفاز

4,274,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

5,200,000 تومان

4,888,000 تومان %6 تخفیف

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

6,256,000 تومان

5,880,640 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 63.5 متر

مشخصات کامل

پمپ دوپروانه لئو مدل 2AC150H

0 از 0
پمپ دوپروانه لئو مدل 2AC150H

6,256,000 تومان

5,880,640 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 63.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل 2AC220

0 از 0
پمپ آب لئو مدل 2AC220

6,438,000 تومان

6,051,720 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM25-160A

0 از 0
پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM25-160A

7,576,000 تومان

7,121,440 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 69 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

1 از 5
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

8,500,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

2 از 4
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

12,600,000 تومان

9,694,000 تومان %24 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل 2ACM300H

0 از 0
پمپ آب لئو مدل 2ACM300H

10,390,000 تومان

9,766,600 تومان %6 تخفیف

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل 2AC400H

0 از 0
پمپ آب لئو مدل 2AC400H

11,489,000 تومان

10,799,660 تومان %6 تخفیف

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 82 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

11,434,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50.8 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

1 از 5
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

12,047,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

1 از 5
پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

12,210,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-55

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-55

4,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 46 متر

مشخصات کامل

پمپ آب استریم مدل SCM2-60 سه فاز

0 از 0
پمپ آب استریم مدل SCM2-60 سه فاز

6,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-70

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-70

11,117,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-80

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-80

13,042,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 79 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-90

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی سه فاز استریم SCM 2-90

15,686,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

6,178,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE3

0 از 0
پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE3

2,181,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 76.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160

0 از 0
پمپ آب خانگی نوید موتور CBT 160

3,110,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل

پمپ آب نوید موتور CB 160

0 از 0
پمپ آب نوید موتور CB 160

3,177,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210

0 از 0
پمپ آب خانگی نوید موتور CB 210

3,545,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 85 متر

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس مدل CS150.2 IR

0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ پنتاکس مدل CS150.2 IR

5,055,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

5,162,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

0 از 0
پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

5,348,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

0 از 0
پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

5,734,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 41 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR

0 از 0
پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR

5,925,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 210/00-IR

0 از 0
پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 210/00-IR

5,942,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دوپروانه پنتاکس مدل CBT160.01IR

0 از 0
پمپ آب دوپروانه پنتاکس مدل  CBT160.01IR

6,035,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE3

0 از 0
پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE3

6,178,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه یا تک پروانه؟

مطمئنا یک پمپ آب دو پروانه آب بیشتری را تامین می کند. اما به راستی اینگونه است؟

این مورد یکی از موارد مهمی است که خیلی در ویدفکتور با آن مواجه هستیم و میبینیم که افراد زیادی اطلاعات کافی در مورد آن ندارند و بیشتر اوقات سردرگم هستند. اغلب مشتریان از ما درخواست پمپ آب دو پروانه می کنند و ما به عنوان یک فروشگاه اینترنتی موظف و مراقب هستیم که مشتری هایمان مناسب ترین محصول را برای کار خود انتخاب کنند. بنابراین این برای ما همیشه سوال است که آیا دلیلی وجود دارد که بخواهید پمپ آب دو پروانه خریداری کنید؟

و همیشه می شنویم که چون آبدهی بیشتری دارند بیشتر سعی می کنند این پمپ آب را انتخاب کنند. این سوال ها را از خودتان بپرسید: آیا ماشین چهار در سریع تر است یا ماشین دو در؟ آیا پتک بهتر است یا چکش نجاری؟ البته این به شغل فعلی شما نیز بستگی دارد.

منظور از پروانه در پمپ آب چیست؟

بیایید نگاه دقیق تری بیندازیم. پروانه چیست؟ پمپ آب دو پروانه چه کاری انجام می دهد؟ چرا پمپ تک پروانه می توانند انتخاب بهتری نسبت به پمپ آب دو پروانه باشد و چرا پمپ آب دو پروانه دو برابر بهتر از پمپ تک پروانه نیست. پروانه ها در دل موتور شما هستند – روتور با پره ها همراه با شافت پمپ می چرخد و انرژی مکانیکی را به توان خروجی تبدیل می کند. پروانه فشار و میزان جریان آب عبوری از پمپ را افزایش می دهد.

تعداد پروانه بیشتر، دلیل بر کارایی بیشتر نیست!

هنگامی که یک پروانه می چرخد، آب را به سمت مرکز می کشد و سپس آب را از طریق پره ها به بیرون پرتاب می کند که منجر به ایجاد فشار و جریان می شود. پروانه ها دارای قطرها و عرض های مختلفی هستند و می توانند با سرعت های مختلف بچرخند. قطر پروانه، فشار را تحت تأثیر قرار می دهد در حالیکه ضخامت روی سرعت جریان تأثیر می گذارد. در پمپ آب طبقاتی پروانه های اضافی به یکدیگر فشار می آورند، اما در واقع سرعت جریان را افزایش نمی دهند و سرعت جریان کاهش می یابد.

فشار بیشتر یا جریان بیشتر؟

پروانه های اضافی به طور موازی سرعت جریان را افزایش می دهند، اما باعث افزایش فشار نمی شوند. یک پمپ آتش نشانی دو پروانه دارای دو سری پروانه است، بنابراین پمپ آب دو پروانه فشار بالاتر اما دبی کمتری نسبت به پمپ های تک پروانه خواهند داشت.

بهترین روش انتخاب پمپ آب دو پروانه مناسب چیست؟

آیا پمپ آب دو پروانه آبدهی بیشتری نسبت به پمپ آب تک پروانه دارد؟

در زیر نگاهی به منحنی های پمپ بیندازید. محور عمودی هد یا ارتفاع است و محور افقی دبی یا آبدهی است. پمپ تک پروانه حجم آبدهی بهتری را زیر ارتفاع 40 متر ارائه می دهد، درحالیکه پمپ آب دو پروانه حجم آبدهی بهتری را در ارتفاع بالای 40 متر ارائه می دهد.

عملکرد پمپ آب دو پروانه یا پمپ تک پروانه

ارتفاع – فشار تخلیه عمودی یک پمپ (هد) عبارت است از ارتفاع عمودی که معمولا با متر آب، psi یا kPa اندازه گیری می شود.

دبی: ظرفیت یا "جریان حجمی مفید" که توسط یک پمپ در یک دوره زمانی مشخص ارائه داده می شود.

بنابراین اگه شما نیاز به آبدهی بیشتر در محیط های بالای 60 متر دارید، پمپ آب دو پروانه تنهاترین گزینه است و پمپ آب تک پروانه تنها گزینه ای است که بیش از 400 دور در دقیقه آبدهی دارد.

کاربرد پمپ آب دو پروانه

بنابراین، برای کارهای عمومی پمپاژ آب مانند پر کردن مخزن، اطفاء حریق یا برای سیستم آب پاش - یک پمپ آب تک پروانه ارزان تر و احتمالاً کارآمدتر است. با این وجود در شرایطی که فشار بالایی لازم است مانند پمپاژ به مخزن بالای تپه یا برای مسافت های طولانی پمپ آب دو پروانه می تواند انتخاب بهتری باشد.

اصطکاک لوله را فراموش نکنید

هرچه لوله بلندتر و نازکتر باشد، اصطکاک بیشتر است. (بعضی از افراد آن را فشار برگشتی می نامند) در بعضی شرایط اصطکاک لوله اضافه می شود، بنابراین کل ارتفاع دینامیک بیشتر از 40 متر است.

مشاوره قبل از خرید پمپ آب دو پروانه

بهترین کار این است که مشاوره بگیرید. ویدفکتور می تواند به شما در انتخاب بهترین و مناسب ترین محصول کمک کند. ما در ویدفکتور محاسبات لازم را انجام داده و سپس بهترین پمپ آب برای کارتان را توصیه می کنیم. نه تنها به واسطه مشاوره در وقت و هزینه خود صرفه جویی می کنید، بلکه بهترین پمپ آب دو پروانه متناسب با کارتان را انتخاب می کنید.

پمپ آب دو پروانه چیست؟
از پمپ آب دو پروانه برای افزایش جریان آب گرم و سرد به یک اندازه استفاده می شود. این پمپ آب سرد و گرم را وارد یک سیستم کرده و سپس فشار را به طور مساوی در سر دوش افزاش می دهد.
چه عواملی باعث خرابی پروانه می شود؟
معمولا به دو روش خراب می شوند. این امر معمولا در اثر خشک شدن پمپ پروانه ایجاد می شود. به یاد داشته باشید، مایعات پمپ شده باعث خنکی و روغن کاری پمپ می شوند. این امر اغلب به دلیل باز نشدن شیر بدنه ورودی آب یا یک کیسه پلاستیکی که ورودی آب را می پوشاند ایجاد می شود.
چند وقت یه بار باید پروانه تعویض شود؟
هر سه سال. اکثر مکانیک ها و تولیدکنندگان هر 3 سال یکبار را پیشنهاد می کنند.
عمر پروانه ها چقدر است؟
شما باید در هنگام راه اندازی و بعد از 200 ساعت کار پروانه ها را بررسی بکنید. اگر پروانه ها به طور صحیح نصب شده باشند ممکن است چندین سال دوام بیاورند. توجه داشته باشید که شما باید به جای نگهداری اضطراری به یک برنامه پیشگیرانه ای پایبند باشید.
021-22683706 بالا