0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب دو پروانه

پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

5,476,750 تومان

5,765,000 تومان %5 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

حداکثر آبدهی: 20 مترمکعب بر ساعت

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

3,137,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 39.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

3,456,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

حداکثر آبدهی: 4.8 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

5,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

حداکثر آبدهی: 8.4 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

5,420,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

5,712,000 تومان

6,256,000 تومان %9 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 63.5 متر

حداکثر آبدهی: 7.2 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

5,856,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ دوپروانه لئو مدل 2AC150H

پمپ دوپروانه لئو مدل 2AC150H

6,256,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 63.5 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل 2AC220

پمپ آب لئو مدل 2AC220

6,438,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

حداکثر آبدهی: 11 مترمکعب بر ساعت

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01-IR

6,489,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE3

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE3

6,795,800 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

7,092,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 39.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 100/00

7,092,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 41 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01-IR

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01-IR

7,178,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM25-160A

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM25-160A

7,576,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 69 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 100/01

8,092,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 41 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

پمپ آب خانگی دو پروانه داب K 45/50M

9,800,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل 2ACM300H

پمپ آب لئو مدل 2ACM300H

10,390,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

حداکثر آبدهی: 15 مترمکعب بر ساعت

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 160/00

11,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

11,250,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 67 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

11,350,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 160/01

11,434,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 53 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

11,434,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 50.8 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل 2AC400H

پمپ آب لئو مدل 2AC400H

11,489,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 82 متر

حداکثر آبدهی: 15.5 مترمکعب بر ساعت

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200

پمپ آب سانتریفیوژ دو پروانه پنتاکس MB 200

11,800,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 43

حداکثر آبدهی: 12

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 210/00

11,980,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

11,980,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 76.5 متر

حداکثر آبدهی: 13

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی چدنی داب K 55/50M

 پمپ آب خانگی چدنی داب K 55/50M

12,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 51.5 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

12,050,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 210/01

12,050,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 57 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE3

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE3

12,375,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-12 T IE2

پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-12 T IE2

16,324,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 44.5 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-15 T IE2

پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 70-15 T IE2

17,629,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

حداکثر آبدهی: 5

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-15 T IE2

پمپ آب دوپروانه نیمه استیل ابارا 2CDX/E 120-15 T IE2

17,774,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

پمپ آب دو پروانه نوریل پنتاکس CB 310/00

18,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 63 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

روش انتخاب و راهنمای خرید پمپ آب دو پروانه با بهترین قیمت

خرید یک پمپ آب دو پروانه، همواره یکی از خریدهای چالش برانگیز برای متقاضان آن محسوب می شود. عموما درخواست مشتریان طبق پیش فرض های ذهنی ایشان در خصوص توانمندی های انواع پمپ آب صورت می گیرد ولی کارکردهای اصلی پمپ ها را در مرحله انتخاب خود مد نظر قرار نمی دهند. تیم فروش ویدفکتور در مرحله ارائۀ قیمت مناسب برای پمپ آب دو پروانه و مقایسه آن با قیمت سایر انواع پمپ آب خانگی موجود برای رفع نیازهای مشتریان، بهتر می تواند گزینه های مناسب را توصیه و پیشنهاد کند. جایی که ارائه یک مشاوره تخصصی خرید از سوی ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی بسیاری از برندهای داخلی و خارجی با تنوع قابل توجه گوناگونی پمپ ها و ارائه گارانتی اصالت و امکان ارسال سریع کالا، کمک شایانی به یک درخواست کنده پمپ آب برای خرید محصول درخواستی خود می کند.

پمپ آب دو پروانه یا تک پروانه؟

در وهله اول به نظر می رسد یک پمپ آب دو پروانه آب بیشتری را تامین می کند. اما آیا به راستی اینگونه است؟

این مسئله یکی از موارد مهمی است که در پاسخ به پرسش های شمار زیادی از خریداران با آن مواجه هستیم و در می یابیم که تعداد زیادی از متقاضیان پمپ آب، اطلاعات کافی در مورد این موضوع ندارند. درخواست تعداد زیادی از مشتریان از فروشگاه اینترنتی ویدفکتور، پمپ آب دو پروانه است. با این وچود تیم فروش ما به عنوان یک راهنمای حرفه ای، موظف است که مشتریان را در انتخاب مناسب ترین محصول مورد نیاز آنها راهنمایی کند. بنابراین همیشه سوال اصلی اینست که آیا دلیلی وجود دارد که بخواهید حتما نوع پمپ آب دو پروانه را خریداری کنید؟ در ادامه متن سعی می کنیم به پاسخ این سوال برسیم.


برای مشاهده بهترین محصولات پمپ آب می توانید به برندهای پنتاکس، لئو، ابارا، استریم، داب، موتوژن، دیزل سازو راد مراجعه کنید.


منظور از پروانه و کارکرد آن در پمپ آب چیست؟

بیایید بررسی دقیق تری انجام دهیم: پروانه چیست؟ پمپ آب دو پروانه چه کاری انجام می دهد؟ چرا پمپ تک پروانه می توانند انتخاب بهتری نسبت به پمپ آب دو پروانه باشد؟ و چرا پمپ آب دو پروانه دو برابر بهتر از پمپ تک پروانه نیست؟

همان طور که می دانید: پروانه ها در درون موتور پمپ هستند. روتور با پره ها، همراه با شافت پمپ می چرخد و انرژی مکانیکی را به توان خروجی تبدیل می کند و پروانه، فشار و میزان جریان آب عبوری از پمپ را افزایش می دهد. جنس پروانه‌های پمپ آب دو پروانه از چدن، برنج، استیل، برنز و یا از جنس پلاستیک فشرده معروف به نوریل است که بر حسب کاربری‌های گوناگون یک پروژه و همینطور شرایط جغرافیایی خاص یک ناحیه و نوع سیال مورد مورد نظر برای انتقال در این نوع پمپ متفاوت است.

  • تعداد پروانه بیشتر، دلیل بر کارایی بیشتر نیست: هنگامی که یک پروانه می چرخد، آب را به سمت مرکز می کشد و سپس آب را از طریق پره ها به بیرون پرتاب می کند که منجر به ایجاد فشار و جریان می شود. پروانه ها دارای قطرها و عرض های مختلفی هستند و می توانند با سرعت های مختلفی بچرخند. قطر پروانه، فشار را تحت تأثیر قرار می دهد و در حالیکه ضخامت هم روی سرعت جریان تأثیر می گذارد. پروانه های اضافی در پمپ آب طبقاتی به یکدیگر فشار می آورند، اما در واقع سرعت جریان را افزایش نمی دهند و بلکه سرعت جریان کاهش می یابد.
  • فشار بیشتر یا جریان بیشتر؟ پروانه های اضافی به طور موازی سرعت جریان را افزایش می دهند، اما باعث افزایش فشار نمی شوند. یک پمپ آتش نشانی دو پروانه، دارای دو سری پروانه است، بنابراین پمپ آب دو پروانه فشار بالاتر اما دبی کمتری نسبت به پمپ های تک پروانه خواهند داشت.
  • آیا پمپ آب دو پروانه آبدهی بیشتری نسبت به پمپ آب تک پروانه دارد؟ در شکل زیر نگاهی به منحنی های پمپ بیندازید. محور عمودی: هد یا ارتفاع است و محور افقی: دبی یا آبدهی نام دارد. پمپ تک پروانه حجم آبدهی بهتری را زیر ارتفاع 40 متر ارائه می دهد، درحالیکه پمپ آب دو پروانه حجم آبدهی بهتری را در ارتفاع بالای 40 متر ارائه می دهد.

نمودار مقایسه یک پمپ آب دو پروانه با یک پمپ آب تک پروانه

ارتفاع – فشار تخلیه عمودی یک پمپ (هد) عبارت است از ارتفاع عمودی که معمولا با متر آب، psi یا kPa اندازه گیری می شود.

دبی: ظرفیت یا "جریان حجمی مفید" که توسط یک پمپ در یک دوره زمانی مشخص ارائه داده می شود.

بنابراین اگه شما نیاز به آبدهی بیشتر در محیط های بالای 60 متر دارید، پمپ آب دو پروانه تنهاترین گزینه است و از طرف دیگر پمپ آب تک پروانه تنها گزینه ای است که بیش از 400 دور در دقیقه آبدهی دارد.

کاربرد پمپ آب دو پروانه

با بررسی مطالب فوق در می یابیم: برای کارهای عمومی پمپاژ آب مانند پر کردن مخزن، اطفاء حریق یا برای سیستم آب پاش، یک پمپ آب تک پروانه ارزان تر و احتمالاً کارآمدتر است. با این وجود در شرایطی که فشار بالایی لازم است مانند پمپاژ به مخزن بالای تپه یا برای مسافت های طولانی پمپ آب دو پروانه می تواند انتخاب بهتری محسوب شود.

نکته: اصطکاک لوله را فراموش نکنید: هرچه لوله بلندتر و نازکتر باشد، اصطکاک بیشتر است. (بعضی از منابع آن را فشار برگشتی می نامند) در بعضی شرایط اصطکاک لوله اضافه می شود، بنابراین کل ارتفاع دینامیک بیشتر از 40 متر است.

مشاوره قبل از خرید پمپ آب دو پروانه

بهترین روش انتخاب و خرید یک پمپ آب دو پروانه اینست که از کارشناسان مجرب در این زمینه مشاوره بگیرید. ویدفکتور می تواند به شما در انتخاب بهترین و مناسب ترین محصول مورد نیازتان کمک کند. تیم فروش ما در مجموعه ویدفکتور محاسبات لازم برای نوع کاربری مورد نیاز شما را انجام داده و سپس بهترین پمپ آب مناسب برای کاربری مورد نیازتان را توصیه خواهد کرد. بنابراین نه تنها به واسطه مشاوره در وقت و هزینه خود صرفه جویی می کنید، بلکه بهترین پمپ آب دو پروانه متناسب با نیازتان را نیز انتخاب خواهید کرد. قیمت پمپ آب دوپروانه در انواع مختلف آن از جمله اطلاعاتی است که در مشاوره خرید تخصصی با همکاران فروش ویدفکتور، دریافت خواهید کرد.

 

فرق پمپ آب دو پروانه با پمپ آب تک پروانه چیست؟
پمپ آب دو پروانه فشار بالاتر اما دبی کمتری نسبت به پمپ های تک پروانه دارد.
پمپ آب دو پروانه در کجا استفاده می شود؟
در شرایطی که فشار بالایی برای انتقال آب لازم است مانند پمپاژ به مخزن بالای تپه یا برای انتقال در مسافت های طولانی، پمپ آب دو پروانه کارایی مناسب تری دارد.
021-22683706 تماس
تماس
بالا