0
ورود به پنل کاربری

چراغ سرلوله

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومنا پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومنا پایه ترنج

920,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج

550,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومی پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومی پایه ترنج

570,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش و پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش و پایه ترنج

570,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل سلطنتی پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل سلطنتی پایه ترنج

590,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل چتری پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل چتری پایه ترنج

610,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل توپی پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل توپی پایه ترنج

610,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش ماژول دار و پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش ماژول دار و پایه ترنج

615,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل اطلس پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل اطلس پایه ترنج

620,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل لاله پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل لاله پایه ترنج

625,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل پاتریس پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل پاتریس پایه ترنج

630,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل شونیز پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل شونیز پایه ترنج

675,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل دیاموند پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل دیاموند پایه ترنج

685,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل روشا پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل روشا پایه ترنج

710,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل مرواید پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل مرواید پایه ترنج

730,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل لونا پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل لونا پایه ترنج

735,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل وندا پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل وندا پایه ترنج

735,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل آبنوس پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل آبنوس پایه ترنج

770,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل پاسارگاد پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل پاسارگاد پایه ترنج

770,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل ونیز پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل ونیز پایه ترنج

855,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل ماهنوس پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل ماهنوس پایه ترنج

870,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل آروین پایه ارغوان

چراغ سرلوله شب تاب مدل آروین پایه ارغوان

1,125,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل انگلیسی پایه ارغوان

چراغ سرلوله شب تاب مدل انگلیسی پایه ارغوان

2,075,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل اسپانیایی پایه کاج

چراغ سرلوله شب تاب مدل اسپانیایی پایه کاج

2,890,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه افرا

چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه افرا

3,835,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل روژان پایه افرا

چراغ سرلوله شب تاب مدل روژان پایه افرا

3,865,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل برنارد پایه نارون

چراغ سرلوله شب تاب مدل برنارد پایه نارون

3,895,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه درباری

چراغ سرلوله شب تاب مدل امپراطور پایه درباری

7,650,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل

آشنایی با انواع چراغ سر لوله ای و کاربرد آن ها

021-22683706 تماس
تماس
بالا