فروش ویژه
0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

هیتر گازی 640 انرژی-فن آلمانی

 • نوع سوخت : گاز طبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 45000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 4.8
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900
 • ابعاد : 60*72*105
 • برق : تکفاز
0 از 0

13,080,000 تومان

هیتر گازی کانال خور انرژی سری 660

 • نوع سوخت : گاز طبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 45000 -25000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 4.8 - 2.7
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 400
 • ابعاد : 77 * 134 * 125
 • برق : تکفاز
0 از 0

18,094,000 تومان

هیتر گازی 845 انرژی

 • نوع سوخت : گاز طبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 45000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 4.8
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900
 • ابعاد : 70*100*67
 • برق : تکفاز
0 از 0

14,170,000 تومان

هیتر تابشی سرامیکی 0100 انرژی

 • نوع سوخت : گاز طبیعی
 • حداکثر سطح گرمایش با نصب افقی (متر مربع) : 110
 • برق : تکفاز
 • ابعاد : 34*164*22 سانتیمتر
0 از 0

5,940,500 تومان

بخاری تابشی سرامیکی 0200 انرژی

 • نوع سوخت : گاز طبیعی
 • حداکثر سطح گرمایش با نصب افقی (متر مربع) : 150
 • برق : تکفاز
 • ابعاد : 54*168*22 سانتیمتر
0 از 0

8,066,000 تومان

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 760

 • نوع سوخت : گاز
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 5.3
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 600
 • ابعاد : 70*73*200 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0

17,876,000 تومان

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 1560

 • نوع سوخت : گاز
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 150,000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 16
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000 - 2500
 • ابعاد : 107*143*266 سانتیمتر
 • برق : سه فاز
0 از 0

48,505,000 تومان

کوره هوای گرم گازی انرژی سری 3060

 • نوع سوخت : گاز
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 300,000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 32
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500 - 5500
 • ابعاد : 136*225*311 سانتیمتر
 • برق : سه فاز
0 از 0

68,125,000 تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 700

 • نوع سوخت : گازوئیل
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 0.0056
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 900 - 600
 • ابعاد : 70*73*200 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0

16,350,000 تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 1500

 • نوع سوخت : گازوئیل
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 150000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 0.0167
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 4000 - 2500
 • ابعاد : 107*143*266 سانتیمتر
 • برق : سه فاز
0 از 0

46,325,000 تومان

کوره هوای گرم گازوئیلی انرژی سری 3000

 • نوع سوخت : گازوئیل
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 300000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 0.0333
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 8500 - 5500
 • ابعاد : 311*225*136 سانتیمتر
 • برق : سه فاز
0 از 0

65,400,000 تومان

کولر سلولزی انرژی پالا EC0750

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 7990
 • ابعاد : 111x90x90 سانتیمتر
0 از 0

5,286,500 تومان

کولر سلولزی بالازن انرژی VC6.0

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 7140
 • ابعاد : 90x90x99 سانتیمتر
0 از 0

4,578,000 تومان

کولر سلولزی انرژی EC5.5

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 6460
 • ابعاد : 99x90x90 سانتیمتر
0 از 0

4,174,700 تومان

کولر سلولزی انرژی EC3.5

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 4420
 • ابعاد : 80x75x75 سانتیمتر
0 از 0

2,593,700 تومان

کولر سلولزی انرژی EC7.0

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 7990
 • ابعاد : 111x90x90 سانتیمتر
0 از 0

4,746,950 تومان

کولر سلولزی انرژی VC3.8

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 4420
 • ابعاد : 80x75x75
0 از 0

3,150,000 تومان

کولر سلولزی انرژی EC5.5e اقتصادی

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 6460
 • ابعاد : 99x90x90
0 از 0

3,597,000 تومان

کولر سلولزی انرژی EC7.0e اقتصادی

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 7990
 • ابعاد : 111x90x90
0 از 0

3,994,850 تومان

بهار ساز انرژی مدل GM 0680

 • سیسستم سرمایشی : تبخیری
 • برق : تکفاز
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 900
 • ابعاد : 142x152x90
0 از 0

15,696,000 تومان

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC1800

 • قدرت موتور : 5.5 اسب
 • برق مصرفی : سه فاز 380 ولت
 • هوادهی : m^3/h 18000
 • ابعاد (سانتیمتر) : 150*150* 168
0 از 0

18,966,000 تومان

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 تکفاز

 • قدرت موتور : 1.5 اسب
 • برق مصرفی : تکفاز
 • هوادهی : 11000
 • ابعاد (سانتیمتر) : 121*106*106
0 از 0

7,630,000 تومان

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC25

 • قدرت موتور : 7.5 اسب
 • برق مصرفی : 3 فاز -380 ولت
 • هوادهی : 6460 cfm
 • ابعاد (سانتیمتر) : 188*177*177
0 از 0

23,980,000 تومان

کولر صنعتی سلولزی انرژی EC11 سه فاز

 • قدرت موتور : 2 اسب
 • برق مصرفی : سه فاز
 • هوادهی : 11000
 • ابعاد (سانتیمتر) : 121*106*106
0 از 0

7,848,000 تومان

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

 • نوع سوخت : گازطبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 5.3
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 500-950
 • ابعاد : 76*72*155 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0

4,752,400 تومان

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

 • نوع سوخت : گازوئیل ,نفت سفید
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 0.0056 - 0.0016 گازوئیل / 0.0057 - 0.0013 نفت سفید
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 500 - 950
 • ابعاد : 75*103*155 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0

5,341,000 تومان

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 461

 • نوع سوخت : گازطبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 5.3
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 500-950
 • ابعاد : 76*72*155 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0

4,752,400 تومان

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

 • نوع سوخت : گازطبیعی ,نفت سفید
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : -
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 1000 - 500
 • ابعاد : 155*97*76 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0

4,752,400 تومان

بخاری کارگاهی 260 انرژی

 • نوع سوخت : گازطبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 5.3
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 500-950
 • ابعاد : 76*72*155 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0

3,564,300 تومان

بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

 • نوع سوخت : گازوئیل ,نفت سفید
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 32000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 0.003 - 0.0015 گازوئیل / 0.0036 - 0.0009 نفت سفید
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 550 - 350
 • ابعاد : 125*83*59 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0

3,564,300 تومان

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 440

 • نوع سوخت : گازوئیل ,نفت سفید
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 50000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : -
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : -
 • ابعاد : 173x94x73 سانتیمتر
 • برق : تکفاز
0 از 0

تومان

هیتر برقی انرژی EH0150

 • توان حرارتی (کیلو وات) : 5-10-15
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 1300/765
 • مشخصات برق (فاز - ولتاژ - آمپر) : 3ph / 400V / 21.7A
 • حداکثر فضای قابل گرمایش (متر مکعب) : 280
 • ابعاد : 42*53*35
0 از 0

5,940,500 تومان

هیتر برقی فن دار تک فاز انرژی EH0045

 • توان حرارتی (کیلو وات) : 1.5/3/4.5
 • هوادهی (متر مکعب در ساعت) : 500
 • مشخصات برق (فاز - ولتاژ - آمپر) : 1/220/20.5
 • حداکثر فضای قابل گرمایش (متر مکعب) : -
 • ابعاد : 32/32/56
0 از 0

3,444,400 تومان

مینی هیتر گازی انرژی سری GH0618

 • نوع سوخت : گاز طبیعی NG
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 18000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 1.9
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 360
 • ابعاد : 765*605*515
 • برق : تکفاز
0 از 0

9,265,000 تومان

مینی هیتر گازی انرژی سری 625

 • نوع سوخت : گاز طبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 25000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 2.7
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-700
 • ابعاد : 41*60*83.5
 • برق : تکفاز
0 از 0

9,810,000 تومان

هیتر گازی 641 انرژی دو ظرفیتی-فن آلمانی

 • نوع سوخت : گاز طبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 23000-45000
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 4.8
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 400-900
 • ابعاد : 60*72*105
 • برق : تکفاز
0 از 0

تومان

هیتر گازی 640 انرژی-فن ایرانی

 • نوع سوخت : گاز طبیعی
 • قدرت حرارتی ورودی (کیلو کالری در ساعت) : 45000 کیلو کالری در ساعت
 • مصرف سوخت (متر مکعب در ساعت) : 4.8
 • فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 700-900
 • ابعاد : 102*72*60
 • برق : تکفاز
0 از 0

10,791,000 تومان