0
ورود به پنل کاربری

سایش و برش

کمان اره نووا NTH-2353

0 از 0
کمان اره نووا NTH-2353

141,540 تومان

نوع تیغه: متحرک

طول تیغه: 30 سانتی‌متر

نوع: اره کمانی

مشخصات کامل

تیغ اره آهن بر نووا NTB-2360

0 از 0
تیغ اره آهن بر نووا NTB-2360

استعلام موجودی

نوع تیغه:

طول تیغه:

نوع: اره آهن بر

مشخصات کامل

کمان اره نووا NTH-2356

0 از 0
کمان اره نووا NTH-2356

62,790 تومان

استعلام موجودی

نوع تیغه: متحرک

طول تیغه: 11 سانتی‌متر

نوع: اره کمانی

مشخصات کامل

کمان اره نووا NTH-2355

0 از 0
کمان اره نووا NTH-2355

65,940 تومان

استعلام موجودی

نوع تیغه: متحرک

طول تیغه: 30 سانتی‌متر

نوع: اره کمانی

مشخصات کامل

کمان اره نووا NTH-2354

0 از 0
کمان اره نووا NTH-2354

86,940 تومان

استعلام موجودی

نوع تیغه: متحرک

طول تیغه: 15 سانتی‌متر

نوع: اره کمانی

مشخصات کامل

کمان اره آهن بر نووا NTH-2351

0 از 0
کمان اره آهن بر نووا NTH-2351

125,790 تومان

استعلام موجودی

نوع تیغه: متحرک

طول تیغه: 30 سانتی‌متر

نوع: اره آهن بر

مشخصات کامل

کمان اره آهن بر 12 اینچ دسته تفنگی نووا NTH-2350

0 از 0
کمان اره آهن بر 12 اینچ دسته تفنگی نووا NTH-2350

125,790 تومان

استعلام موجودی

نوع تیغه: متحرک

طول تیغه: 31 سانتی‌متر

نوع: اره کمانی

مشخصات کامل

آشنایی با ابزار سایش و برش

ابزار سایش  برش از جمله ابزار دستی ای است که با آن می توان به بریدن چوب در سایز و شکل های مختلف پرداخت.

021-22683706 بالا