0
ورود به پنل کاربری

سایش و برش

تیغ اره آهن بر نووا NTB-2360

تیغ اره آهن بر نووا NTB-2360

استعلام موجودی

نوع: اره آهن بر

مشخصات کامل

کمان اره آهن بر نووا NTH-2351

کمان اره آهن بر نووا NTH-2351

استعلام موجودی

نوع: اره آهن بر

طول تیغه: 30 سانتی‌متر

نوع تیغه: متحرک

مشخصات کامل

کمان اره آهن بر 12 اینچ دسته تفنگی نووا NTH-2350

کمان اره آهن بر 12 اینچ دسته تفنگی نووا NTH-2350

استعلام موجودی

نوع: اره کمانی

طول تیغه: 31 سانتی‌متر

نوع تیغه: متحرک

مشخصات کامل

کمان اره نووا NTH-2353

کمان اره نووا NTH-2353

استعلام موجودی

نوع: اره کمانی

طول تیغه: 30 سانتی‌متر

نوع تیغه: متحرک

مشخصات کامل

کمان اره نووا NTH-2354

کمان اره نووا NTH-2354

استعلام موجودی

نوع: اره کمانی

طول تیغه: 15 سانتی‌متر

نوع تیغه: متحرک

مشخصات کامل

کمان اره نووا NTH-2355

کمان اره نووا NTH-2355

استعلام موجودی

نوع: اره کمانی

طول تیغه: 30 سانتی‌متر

نوع تیغه: متحرک

مشخصات کامل

کمان اره نووا NTH-2356

کمان اره نووا NTH-2356

استعلام موجودی

نوع: اره کمانی

طول تیغه: 11 سانتی‌متر

نوع تیغه: متحرک

مشخصات کامل

آشنایی با ابزار سایش و برش

ابزار سایش  برش از جمله ابزار دستی ای است که با آن می توان به بریدن چوب در سایز و شکل های مختلف پرداخت.

021-22683706 تماس
تماس
بالا