داس موتوری

داس موتوری رونیکس مدل 4552B داس موتوری رونیکس مدل 4552B

11,980,000 تومان

گروه: داس موتوری

نوع دسته: روکش دار , آلمینیوم

وزن: 12.2 کیلوگرم

جنس تیغه: فلزی

مشخصات کامل
داس موتوری رونیکس مدل 4552 داس موتوری رونیکس مدل 4552

استعلام موجودی

پهنای برش (cm): 25.5

گروه: داس موتوری

نوع دسته: روکش دار , آلمینیوم

وزن: 7.1 کیلوگرم

مشخصات کامل
داس موتوری رونیکس مدل 4553 داس موتوری رونیکس مدل 4553

استعلام موجودی

گروه: داس موتوری

نوع دسته: روکش دار , آلمینیوم

وزن: 8.5 کیلوگرم

جنس تیغه: فلزی

مشخصات کامل
داس موتوری رونیکس مدل 4554 داس موتوری رونیکس مدل 4554

استعلام موجودی

گروه: داس موتوری

نوع دسته: روکش دار , آلمینیوم

وزن: 9.5 کیلوگرم

جنس تیغه: فلزی

مشخصات کامل
داس موتوری رونیکس مدل 4555 داس موتوری رونیکس مدل 4555

استعلام موجودی

گروه: داس موتوری

نوع دسته: روکش دار , آلمینیوم

وزن: 14 کیلوگرم

مشخصات کامل
داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 42 BP کد 62049001E1B داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 42 BP کد 62049001E1B

18,080,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: داس موتوری

وزن: 9.5 کیلوگرم

مشخصات کامل
داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 25 کد 61039109E1 داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 25 کد 61039109E1

4,840,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: داس موتوری

نوع دسته: دو دسته

وزن: 6.2 کیلوگرم

مشخصات کامل
داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 441 BP کد 61339052E2 داس موتوری اولئومک مدل SPARTA 441 BP کد 61339052E2

8,840,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: داس موتوری

نوع دسته: تک دسته

وزن: 9.5 کیلوگرم

مشخصات کامل
داس موتوری اولئومک مدل 753T کد 61119004E1D داس موتوری اولئومک مدل 753T کد 61119004E1D

11,470,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: داس موتوری

نوع دسته: دو دسته , دوچرخه ای

وزن: 8.2 کیلوگرم

مشخصات کامل
داس موتوری اولئومک مدل 741 کد 61339023E0A داس موتوری اولئومک مدل 741  کد 61339023E0A

13,310,000 تومان

استعلام موجودی

گروه: داس موتوری

نوع دسته: دو دسته

وزن: 7.9 کیلوگرم

مشخصات کامل
1

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا