بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

ابزار عیب یابی و تعمیرگاهی

جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4905 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4905

استعلام موجودی

ظرفیت: 15 تن

ارتفاع در حالت جمع: 227 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 150 میلی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک 15 تن روغنی نووا NTB-2115 جک 15 تن روغنی نووا NTB-2115

استعلام موجودی

ظرفیت: 15 تن

ارتفاع در حالت جمع: 23 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 46 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک 3 تن روغنی BMC نووا NTB-2073 جک 3 تن روغنی BMC نووا NTB-2073

استعلام موجودی

ظرفیت: 3 تن

ارتفاع در حالت جمع: 19.4 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 37.2 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4903 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4903

استعلام موجودی

ظرفیت: 5 تن

ارتفاع در حالت جمع: 2160 میلیمتر

ارتفاع در حالت باز: 4130 میلیمتر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4904 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4904

استعلام موجودی

ظرفیت: 10 تن

ارتفاع در حالت جمع: 222 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 145 میلی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک 2 تن روغنی نووا NTB-2102 جک 2 تن روغنی نووا NTB-2102

استعلام موجودی

ظرفیت: 2 تن

ارتفاع در حالت جمع: 18.1 سانتی متر

ارتفاع در حالت باز: 34.5 سانتی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4906 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4906

استعلام موجودی

ظرفیت: 20 تن

ارتفاع در حالت جمع: 235 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 150 میلی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4911 جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4911

استعلام موجودی

ظرفیت: 2 تن

ارتفاع در حالت جمع: 140 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 340 میلیمتر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل
جک 3 تن روغنی نووا NTB-2103 جک 3 تن روغنی نووا NTB-2103

استعلام موجودی

ظرفیت: 3 تن

ارتفاع در حالت جمع: 19.4 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 37.2 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک 10 تن روغنی نووا NTB-2110 جک 10 تن روغنی نووا NTB-2110

استعلام موجودی

ظرفیت: 10 تن

ارتفاع در حالت جمع: 23 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 46 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4902 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4902

استعلام موجودی

ظرفیت: 3 تن

ارتفاع در حالت جمع: 188 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 115 میلی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4907 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4907

استعلام موجودی

ظرفیت: 32 تن

ارتفاع در حالت جمع: 260 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 160 میلی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4911C جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4911C

استعلام موجودی

ظرفیت: 2 تن

ارتفاع در حالت جمع: 140 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 340 میلی متر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل
جک 5 تن روغنی BMC نووا NTB-2075 جک 5 تن روغنی BMC نووا NTB-2075

استعلام موجودی

ظرفیت: 5 تن

ارتفاع در حالت جمع: 21.6 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 41.3 سانتی‌متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4912 جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4912

استعلام موجودی

ظرفیت: 3 تن

ارتفاع در حالت جمع: 130 میلیمتر

ارتفاع در حالت باز: 465 میلیمتر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل
جک سوسماری نووا NTF-2203 جک سوسماری نووا NTF-2203

استعلام موجودی

ظرفیت: 3 تن

ارتفاع در حالت جمع: 15 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 48.5 سانتی‌متر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا