ابزار عیب یابی و تعمیرگاهی

مینی تلمبه نووا NTP-9019 مینی تلمبه نووا NTP-9019

340,000 تومان

%7

314,000 تومان

آچار فیلر نووا NTF-9206 آچار فیلر نووا NTF-9206

337,000 تومان

%5

320,000 تومان

تلمبه دستی نووا NTP-9016 تلمبه دستی نووا NTP-9016

416,000 تومان

%5

395,000 تومان

جک سوسماری هیدرولیک نووا NTF-2202 جک سوسماری هیدرولیک نووا NTF-2202

3,116,000 تومان

%5

2,960,000 تومان

ظرفیت: 2 تن

ارتفاع در حالت جمع: 14 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 34 سانتی‌متر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل
جک سوسماری نووا NTF-2201 جک سوسماری نووا NTF-2201

استعلام موجودی

ظرفیت: 2.5 تن

ارتفاع در حالت جمع: 8.9 سانتی‌متر

ارتفاع در حالت باز: 35.9 سانتی‌متر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل
جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4905 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4905

استعلام موجودی

ظرفیت: 15 تن

ارتفاع در حالت جمع: 227 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 150 میلی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4903 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4903

استعلام موجودی

ظرفیت: 5 تن

ارتفاع در حالت جمع: 2160 میلیمتر

ارتفاع در حالت باز: 4130 میلیمتر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4904 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4904

استعلام موجودی

ظرفیت: 10 تن

ارتفاع در حالت جمع: 222 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 145 میلی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4901 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4901

استعلام موجودی

ظرفیت: 2 تن

ارتفاع در حالت جمع: 168 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 100 میلی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4906 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4906

استعلام موجودی

ظرفیت: 20 تن

ارتفاع در حالت جمع: 235 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 150 میلی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4911 جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4911

استعلام موجودی

ظرفیت: 2 تن

ارتفاع در حالت جمع: 140 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 340 میلیمتر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل
جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4907 جک هیدرولیک خودرو رونیکس مدل RH-4907

استعلام موجودی

ظرفیت: 32 تن

ارتفاع در حالت جمع: 260 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 160 میلی متر

نوع: روغنی

مشخصات کامل
جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4911C جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4911C

استعلام موجودی

ظرفیت: 2 تن

ارتفاع در حالت جمع: 140 میلی متر

ارتفاع در حالت باز: 340 میلی متر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل
جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4912 جک سوسماری هیدرولیک رونیکس مدل RH-4912

استعلام موجودی

ظرفیت: 3 تن

ارتفاع در حالت جمع: 130 میلیمتر

ارتفاع در حالت باز: 465 میلیمتر

نوع: سوسماری

مشخصات کامل
1 2 3 ... »

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا