0
ورود به پنل کاربری

کلید مینیاتوری

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 32 آمپر

کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 32 آمپر

55,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 10 آمپر

کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 10 آمپر

56,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 25 آمپر

کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 25 آمپر

67,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 16 آمپر

کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 3 پل 16 آمپر

169,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 25 آمپر

کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 3 پل 25 آمپر

169,500 تومان

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 50 آمپر

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 3 پل 50 آمپر

171,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 1

تعداد پل: 3 پل

مشخصات کامل

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 2 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

319,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 40 آمپر

749,000 تومان

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 4 پل

مشخصات کامل

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

کلید محافظ جان RCCB هیوندای 4 پل 30 میلی آمپر 25 آمپر

751,800 تومان

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 4 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 16 آمپر

کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 16 آمپر

31,000 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 63 آمپر

کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 63 آمپر

31,800 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 1 پل 40 آمپر

کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 1 پل 40 آمپر

31,800 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A

56,500 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 2

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A

56,500 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A

56,500 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 6

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A

56,500 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A

56,500 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A

فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A

56,500 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 20

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A

56,500 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 1

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A

56,500 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 4

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A

56,500 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A

57,900 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A

57,900 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A

57,900 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKP 1P+N C25A

کلید مینیاتوری ال اس BKP 1P+N C25A

60,700 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 50 آمپر

کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 2 پل 50 آمپر

63,800 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری MCB هیوندای 2 پل 63 آمپر

کلید مینیاتوری MCB  هیوندای 2 پل 63 آمپر

63,800 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 2 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری و انواع آن

کلید مینیاتوری یک کلید الکترومکانیکی خودکار است و به دودسته تند کار و کند کار تقسیم می شود.

021-22683706 تماس
تماس
بالا