0
ورود به پنل کاربری

پمپ شناور

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

0 از 0
پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP
مشاهده جزئیات

2,626,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14 2HP

0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14 2HP
مشاهده جزئیات

3,924,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/17 A 4HP

0 از 0
پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/17 A  4HP
مشاهده جزئیات

4,609,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 400/08 A 3HP

0 از 0
پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 400/08 A  3HP
مشاهده جزئیات

4,834,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 140/20 A 3HP

0 از 0
پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 140/20 A  3HP
مشاهده جزئیات

5,019,000تومان

استعلام موجودی

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/23 A 5.5HP

0 از 0
پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/23 A  5.5HP
مشاهده جزئیات

5,821,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5
مشاهده جزئیات

11,246,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-7

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-7
مشاهده جزئیات

12,393,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-6

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-6
مشاهده جزئیات

12,571,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9
مشاهده جزئیات

13,751,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-8

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-8
مشاهده جزئیات

14,310,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-10

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-10
مشاهده جزئیات

14,577,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-13

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-13
مشاهده جزئیات

16,053,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5
مشاهده جزئیات

16,111,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12
مشاهده جزئیات

16,228,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14
مشاهده جزئیات

17,113,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11
مشاهده جزئیات

17,439,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-18

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-18
مشاهده جزئیات

18,855,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-7

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-7
مشاهده جزئیات

19,209,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-13

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-13
مشاهده جزئیات

19,209,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15
مشاهده جزئیات

21,037,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-19

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-19
مشاهده جزئیات

21,628,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9
مشاهده جزئیات

24,077,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18
مشاهده جزئیات

26,083,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-10

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-10
مشاهده جزئیات

26,201,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-21

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-21
مشاهده جزئیات

28,091,000تومان

استعلام موجودی

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-13

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-13
مشاهده جزئیات

32,396,000تومان

استعلام موجودی

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508
مشاهده جزئیات

2,849,260تومان

استعلام موجودی

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309
مشاهده جزئیات

2,923,380تومان

استعلام موجودی

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312

0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312
مشاهده جزئیات

3,833,530تومان

استعلام موجودی

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512

0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512
مشاهده جزئیات

3,888,030تومان

استعلام موجودی

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213

0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213
مشاهده جزئیات

3,987,220تومان

استعلام موجودی

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805

0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805
مشاهده جزئیات

4,352,370تومان

استعلام موجودی

پمپ شناور لئو مدل 4DWPm 750S

0 از 0
پمپ شناور لئو مدل 4DWPm 750S
مشاهده جزئیات

4,541,000تومان

استعلام موجودی

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807

0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807
مشاهده جزئیات

4,558,380تومان

استعلام موجودی

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218

0 از 0
پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218
مشاهده جزئیات

4,558,380تومان

استعلام موجودی

پمپ شناور چه پمپی است؟

پمپ ها انواع مختلفی دارند که هر کدام بسته به نیاز و محیط های متفاوت، کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از انواع پمپ های سانتریفیوژ پمپ شناور است که برای انتقال آب چاه مورد استفاده قرار می گیرند. حتما تا به حال با خود فکر کرده اید که چگونه آب را از چاه های عمیق بالا می کشند؟ یا در هنگام وقوع سیل و آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی چگونه آب را تخلیه و از تخریب ساختمان جلوگیری می کنند؟ بر طرف کردن تمام این مشکل ها به یک پمپ آب قوی نیاز دارد که بتواند سیال را از مکان هایی با عمق زیاد به مکان های دیگر منتقل کند که پمپ شناور تمامی موارد بالا را ممکن می سازد.

از پمپ شناور در کشاورزی، مراکز تصفیه آب، آتش نشانی و همچنین در صنایع نفت و گاز استفاده می شود. جنس بدنه پمپ شناور معمولا از چدن و استیل است و نوع استیل به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن آن دوام بیشتری دارد. یکی از مواردی که باید هنگام استفاده از پمپ شناور به آن توجه کنیم، میزان وجود شن و ماسه درون آب چاه است، زیرا این وسیله در دو نوع خمره ای و تخت وجود دارند که نوع خمره ای آن امکان پمپاژ سیال با شن و ماسه بیشتر را فراهم می کند.

نحوه انتخاب پمپ شناور

اگر قصد خرید پمپ شناور را دارید باید ارتفاع پمپاژ آب را محاسبه کنید. برای محاسبه ارتفاع پمپاژ باید به برخی نکات توجه فرمایید.

  • اندازه عمق چاه
  • تعداد اتصالات
  • سطح ایستایی آب داخل چاه
  • جنس و سایز لوله
  • اختلاف سطح از دهانه چاه تا محل تخلیه
  • طول مسیر پمپاژ

نحوه نصب پمپ شناور

پمپ شناور، ترکیب پمپ و الکتروموتور است به همین دلیل برخی از افراد به آن الکتروپمپ شناور نیز می گویند. پمپ شناور به دو روش نصب می شود. شما می توانید این پمپ ها را هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی نصب کنید. نصب به صورت افقی در آب نماها و آبیاری های قطره ای کاربرد دارد، اما در بیشتر موارد (به جز موارد نام برده) و کاربری ها از روش نصب عمودی استفاده می کنند.

 

انواع پمپ شناور

انواع پمپ شناور و کاربرد آن

پمپ شفت غلافی: یکی از انواع پمپ های سیال پمپ شفت غلافی است، نحوه کار پمپ شفت غلافی به این صورت است، سیال در ابتدا پمپ می شود و سپس از طریق لوله که در محور قرار دارد به سمت خروجی هدایت می شود. اگر سیال خاصیت روانکاری نداشته باشد، باید با یک محفظه از تماس سیال با شفت جلوگیری کرد، در غیر این صورت سیال با شفت در تماس است.

پمپ توربینی: از پمپ های توربینی برای تامین آب مورد نیاز صنایع بزرگ کشاورزی و ... استفاده می شود. پمپ های توربینی دارای فشار کاری متوسط و آبدهی بالا هستند. در پمپ های توربینی از پروانه های جریان مختلط استفاده می شود.

پمپ جریان محوری: پمپ های جریان محوری یکی دیگر از زیر مجموعه های پمپ شناور هستند، این پمپ ها برای تولید دبی های زیاد با ارتفاع کم کاربرد دارند. سیال در این پمپ ها به صورت موازی با محور وارد پمپ می شود و به طور موازی نسبت به محور از پروانه خارج میگردد. در پمپ های جریان محور، فشار مایع را نیروی پرتاب پره های پروانه تامین می کند.

خرید پمپ شناور

شما می توانید در صورت نیاز به این پمپ به سادگی انواع پمپ شناور را از فروشگاه اینترنتی ویدفکتور تهیه فرمایید. فروشگاه اینترنتی ویدفکتور ارائه دهنده انواع پمپ شناور با معتبر ترین برندها داخلی و خارجی (پنتاکس، ابارا و ...) است که تمامی پمپ های شناور را در دو نوع تکفاز و سه فاز با قیمت مناسب به فروش می رساند.

نمایش بیشتر