0
ورود به پنل کاربری

پمپ شناور

پمپ شناور لئو مدل 4DWPm 750S

0 از 0
پمپ شناور لئو مدل 4DWPm 750S

4,541,000 تومان

4,268,540 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل

پمپ شناور لئو مدل 4DWPm 1500S

0 از 0
پمپ شناور لئو مدل 4DWPm 1500S

6,018,000 تومان

5,656,920 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 110 متر

مشخصات کامل

پمپ شناور لئو مدل 4XRM8/12-1.5

0 از 0
پمپ شناور لئو مدل 4XRM8/12-1.5

5,847,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 76 متر

مشخصات کامل

پمپ شناور لئو مدل 4XRS8/24 4

0 از 0
پمپ شناور لئو مدل 4XRS8/24 4

19,838,000 تومان

18,647,720 تومان %6 تخفیف

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 144 متر

مشخصات کامل

پمپ شناور لئو مدل 4XRS8/36 5.5

0 از 0
پمپ شناور لئو مدل 4XRS8/36 5.5

25,414,000 تومان

23,889,160 تومان %6 تخفیف

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 216 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-5

11,246,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-7

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-7

12,393,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 105 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-6

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-6

12,571,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-9

13,751,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 135 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-8

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-8

14,310,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 118 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-10

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-10

14,577,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-13

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-13

16,053,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 187 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-5

16,111,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-12

16,228,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 180 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-14

17,113,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 210 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-11

17,439,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 163 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-18

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-18

18,855,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 270 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-7

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-7

19,209,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 85 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-13

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-13

19,209,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 192 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-15

21,037,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 24 اسب -17.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 221 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-19

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 18-19

21,628,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 280 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-9

24,077,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 110 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-18

26,083,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 24 اسب -17.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 257 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-10

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-10

26,201,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 122 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-21

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 30-21

28,091,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 30 اسب_22kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 300 متر

مشخصات کامل

الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-13

0 از 0
الکتروپمپ شناور استیل سه فاز استریم 6SR 60-13

32,396,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 40 اسب _ 30kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 159 متر

مشخصات کامل

پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

0 از 0
پمپ آب شناور استیل پنتاکس 4S 200/06 A 1.5HP

2,626,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 39 متر

مشخصات کامل

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

0 از 0
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

2,849,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

0 از 0
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

2,923,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312

0 از 0
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312

3,834,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

مشخصات کامل

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512

0 از 0
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512

3,888,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

مشخصات کامل

پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14 2HP

0 از 0
پمپ آب شناور استیل تک فاز پنتاکس 4S 140/14 2HP

3,924,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213

0 از 0
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213

3,987,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 69 متر

مشخصات کامل

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805

0 از 0
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805

4,352,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25 متر

مشخصات کامل

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807

0 از 0
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807

4,558,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل

پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218

0 از 0
پمپ تک شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218

4,558,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 96 متر

مشخصات کامل

پمپ شناور چه پمپی است؟

پمپ ها انواع مختلفی دارند که هر کدام بسته به نیاز و محیط های متفاوت، کاربردهای متفاوتی دارند. یکی از انواع پمپ های سانتریفیوژ پمپ شناور است که برای انتقال آب چاه مورد استفاده قرار می گیرند. حتما تا به حال با خود فکر کرده اید که چگونه آب را از چاه های عمیق بالا می کشند؟ یا در هنگام وقوع سیل و آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی چگونه آب را تخلیه و از تخریب ساختمان جلوگیری می کنند؟ بر طرف کردن تمام این مشکل ها به یک پمپ آب قوی نیاز دارد که بتواند سیال را از مکان هایی با عمق زیاد به مکان های دیگر منتقل کند که پمپ شناور تمامی موارد بالا را ممکن می سازد.

از پمپ شناور در کشاورزی، مراکز تصفیه آب، آتش نشانی و همچنین در صنایع نفت و گاز استفاده می شود. جنس بدنه پمپ شناور معمولا از چدن و استیل است و نوع استیل به دلیل خاصیت ضد زنگ بودن آن دوام بیشتری دارد. یکی از مواردی که باید هنگام استفاده از پمپ شناور به آن توجه کنیم، میزان وجود شن و ماسه درون آب چاه است، زیرا این وسیله در دو نوع خمره ای و تخت وجود دارند که نوع خمره ای آن امکان پمپاژ سیال با شن و ماسه بیشتر را فراهم می کند.

نحوه انتخاب پمپ شناور

اگر قصد خرید پمپ شناور را دارید باید ارتفاع پمپاژ آب را محاسبه کنید. برای محاسبه ارتفاع پمپاژ باید به برخی نکات توجه فرمایید.

  • اندازه عمق چاه
  • تعداد اتصالات
  • سطح ایستایی آب داخل چاه
  • جنس و سایز لوله
  • اختلاف سطح از دهانه چاه تا محل تخلیه
  • طول مسیر پمپاژ

نحوه نصب پمپ شناور

پمپ شناور، ترکیب پمپ و الکتروموتور است به همین دلیل برخی از افراد به آن الکتروپمپ شناور نیز می گویند. پمپ شناور به دو روش نصب می شود. شما می توانید این پمپ ها را هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی نصب کنید. نصب به صورت افقی در آب نماها و آبیاری های قطره ای کاربرد دارد، اما در بیشتر موارد (به جز موارد نام برده) و کاربری ها از روش نصب عمودی استفاده می کنند.

 

انواع پمپ شناور

انواع پمپ شناور و کاربرد آن

پمپ شفت غلافی: یکی از انواع پمپ های سیال پمپ شفت غلافی است، نحوه کار پمپ شفت غلافی به این صورت است، سیال در ابتدا پمپ می شود و سپس از طریق لوله که در محور قرار دارد به سمت خروجی هدایت می شود. اگر سیال خاصیت روانکاری نداشته باشد، باید با یک محفظه از تماس سیال با شفت جلوگیری کرد، در غیر این صورت سیال با شفت در تماس است.

پمپ توربینی: از پمپ های توربینی برای تامین آب مورد نیاز صنایع بزرگ کشاورزی و ... استفاده می شود. پمپ های توربینی دارای فشار کاری متوسط و آبدهی بالا هستند. در پمپ های توربینی از پروانه های جریان مختلط استفاده می شود.

پمپ جریان محوری: پمپ های جریان محوری یکی دیگر از زیر مجموعه های پمپ شناور هستند، این پمپ ها برای تولید دبی های زیاد با ارتفاع کم کاربرد دارند. سیال در این پمپ ها به صورت موازی با محور وارد پمپ می شود و به طور موازی نسبت به محور از پروانه خارج میگردد. در پمپ های جریان محور، فشار مایع را نیروی پرتاب پره های پروانه تامین می کند.

خرید پمپ شناور

شما می توانید در صورت نیاز به این پمپ به سادگی انواع پمپ شناور را از فروشگاه اینترنتی ویدفکتور تهیه فرمایید. فروشگاه اینترنتی ویدفکتور ارائه دهنده انواع پمپ شناور با معتبر ترین برندها داخلی و خارجی (پنتاکس، ابارا و ...) است که تمامی پمپ های شناور را در دو نوع تکفاز و سه فاز با قیمت مناسب به فروش می رساند.

021-22683706 بالا