فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4215

 • سری : SR1
 • ابعاد : طول 28.3*عرض 44* ارتفاع 58
 • برق : تکفاز
 • هیت سینک : ندارد
0 از 0

تومان

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1215

 • سری : SRH1
 • ابعاد : عرض 22.5*ارتفاع 100* طول 100
 • برق : تکفاز
 • هیت سینک : دارد
0 از 0

تومان

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-4215

 • سری : SRH1
 • ابعاد : عرض45*ارتفاع 100*طول 100
 • برق : تکفاز
 • هیت سینک : دارد
0 از 0

تومان

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-2215

 • سری : SRH1
 • ابعاد : ارتفاع 100* طول 100*عرض45
 • برق : تکفاز
 • هیت سینک : دارد
0 از 0

تومان

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415

 • سری : SR1-1415
 • ابعاد : عرض 44 * ارتفاع 58 * طول 28.3 میلیمتر
 • برق : تکفاز
 • هیت سینک : ندارد
0 از 0

تومان

رله SSR آتونیکس مدل SR1-1415R

 • سری : SR1
 • ابعاد : عرض 44 * ارتفاع 58 * طول 28.3 میلیمتر
 • برق : تکفاز
 • هیت سینک : ندارد
0 از 0

تومان

رله SSR آتونیکس مدل SR1-4415

 • سری : SR1
 • ابعاد : عرض44* ارتفاع 58*طول 28.3
 • برق : تکفاز
 • هیت سینک : ندارد
0 از 0

تومان

رله SSR آتونیکس مدل SRH1-1420

 • سری : SRH1
 • ابعاد : ارتفاع 100*طول 100* عرض22.5
 • برق : تکفاز
 • هیت سینک : دارد
0 از 0

تومان

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-U

 • سری : PA10
 • منبع تغذیه : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • نوع ورودی : NPN
 • نوع فانکشن : کنترلر فانکشن پیشرفته
0 از 0

تومان

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-V

 • سری : PA10
 • منبع تغذیه : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • نوع ورودی : NPN
 • نوع فانکشن : کنترلر معمولی
0 از 0

تومان

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-VP

 • سری : PA10
 • منبع تغذیه : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • نوع ورودی : PNP
 • نوع فانکشن : کنترلر معمولی
0 از 0

تومان

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-W

 • سری : PA10
 • منبع تغذیه : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • نوع ورودی : NPN
 • نوع فانکشن : کنترلر 2 کانال
0 از 0

تومان

کنترلر سنسور آتونیکس مدل PA10-WP

 • سری : PA10
 • منبع تغذیه : 100-240VAC~ 50/60Hz
 • نوع ورودی : PNP
 • نوع فانکشن : کنترلر 2 کانال
0 از 0

تومان

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N

 • سری : AT8N
 • ابعاد : عرض 48، ارتفاع 48، عمق 64.5 میلیمتر
 • نمایشگر : -
 • متد عملکرد : بر اساس زمان تنظیمی
0 از 0

تومان

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-1

 • سری : AT8N
 • ابعاد : عرض 48، ارتفاع 48، عمق 64.5 میلیمتر
 • نمایشگر : -
 • متد عملکرد : بر اساس زمان تنظیمی
0 از 0

تومان

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8N-2

 • سری : AT8N
 • ابعاد : عرض 48، ارتفاع 48، عمق 64.5 میلیمتر
 • نمایشگر : -
 • متد عملکرد : بر اساس زمان تنظیمی
0 از 0

تومان

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN

 • سری : AT11DN
 • ابعاد : عرض 48، ارتفاع 48، عمق 64.5 میلیمتر
 • نمایشگر : -
 • متد عملکرد : بر اساس زمان تنظیمی
0 از 0

تومان

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN-1

 • سری : AT11DN
 • ابعاد : عرض 48، ارتفاع 48، عمق 64.5 میلیمتر
 • نمایشگر : -
 • متد عملکرد : بر اساس زمان تنظیمی
0 از 0

تومان

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT11DN-2

 • سری : AT11DN
 • ابعاد : عرض 48، ارتفاع 48، عمق 64.5 میلیمتر
 • نمایشگر : -
 • متد عملکرد : بر اساس زمان تنظیمی
0 از 0

تومان

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8SDN

 • سری : AT8SDN
 • ابعاد : عرض 48، ارتفاع 48، عمق 64.5 میلیمتر
 • نمایشگر : -
 • متد عملکرد : بر اساس زمان تنظیمی
0 از 0

تومان

تایمر آنالوگ آتونیکس مدل AT8PSN

 • سری : AT8PSN
 • ابعاد : عرض 48، ارتفاع 48، عمق 64.5 میلیمتر
 • نمایشگر : -
 • متد عملکرد : بر اساس زمان تنظیمی
0 از 0

تومان

سوکت آتونیکس مدل PG-08

 • تعداد پین : 8
 • ولتاژ نامی : 250VAC~ 50/60Hz
 • جریان نامی : (7A(resistive load
 • گشتاور محکم کردن ترمینال : 0.8N.m
0 از 0

تومان

سوکت آتونیکس مدل PS-M8

 • تعداد پین : 8
 • ولتاژ نامی : 250VAC~ 50/60Hz
 • جریان نامی : (7A(resistive load
 • گشتاور محکم کردن ترمینال : 0.95N.m تا 0.75
0 از 0

تومان

سوکت آتونیکس مدل PS-08

 • تعداد پین : 8
 • ولتاژ نامی : 250VAC~ 50/60Hz
 • جریان نامی : (7A(resistive load
 • گشتاور محکم کردن ترمینال : 0.8N.m
0 از 0

تومان

سوکت آتونیکس مدل PG-11

 • تعداد پین : 11
 • ولتاژ نامی : 250VAC~ 50/60Hz
 • جریان نامی : (7A(resistive load
 • گشتاور محکم کردن ترمینال : 0.8N.m
0 از 0

تومان

سوکت آتونیکس مدل PS-11

 • تعداد پین : 11
 • ولتاژ نامی : 250VAC~ 50/60Hz
 • جریان نامی : (7A(resistive load
 • گشتاور محکم کردن ترمینال : 0.8N.m
0 از 0

تومان

شاستی استارت سبز آتونیکس مدل S2PR-P1GA

 • زیر دسته ها : پوش باتون آتونیکس
 • تیپ ظاهری : برجسته معمولی
 • شکل : دایره
 • قطر سوراخ : 22/25 میلیمتر
0 از 0

تومان

شاستی استپ قرمز آتونیکس مدل S2PR-P1RB

 • زیر دسته ها : پوش باتون آتونیکس
 • تیپ ظاهری : برجسته معمولی
 • شکل : دایره
 • قطر سوراخ : 22/25 میلیمتر
0 از 0

تومان

شاسی استارت سبز آتونیکس مدل S3PR-P1GA

 • زیر دسته ها : پوش باتون دوبل
 • تیپ ظاهری : شاستی استارت برجسته
 • شکل : دایره
 • قطر سوراخ : 30 میلیمتر
0 از 0

تومان

شاسی استپ قرمز آتونیکس مدل S3PR-P1RB

 • زیر دسته ها : پوش باتون دوبل
 • تیپ ظاهری : شاستی استپ برجسته
 • شکل : دایره
 • قطر سوراخ : 30 میلیمتر
0 از 0

تومان

شاستی استارت سبز آتونیکس مدل S3PF-P1GA

 • زیر دسته ها : پوش باتون آتونیکس
 • تیپ ظاهری : شاستی استارت تخت
 • شکل : دایره
 • قطر سوراخ : 30 میلیمتر
0 از 0

تومان

شاستی استپ قرمز آتونیکس مدل S3PF-P1RB

 • زیر دسته ها : پوش باتون آتونیکس
 • تیپ ظاهری : شاستی استپ تخت
 • شکل : دایره
 • قطر سوراخ : 30 میلیمتر
0 از 0

تومان

شاستی استارت سبز آتونیکس مدل S2PR-P3GAL

 • زیر دسته ها : پوش باتون آتونیکس
 • تیپ ظاهری : برجسته معمولی چراغ دار
 • شکل : دایره
 • قطر سوراخ : 22/25 میلیمتر
0 از 0

تومان

شاستی استپ قرمز آتونیکس مدل S2PR-P3RBL

 • زیر دسته ها : پوش باتون آتونیکس
 • تیپ ظاهری : برجسته معمولی چراغ دار
 • شکل : دایره
 • قطر سوراخ : 22/25 میلیمتر
0 از 0

تومان

بیزر دارای مد آتونیکس مدل B2NB-B1D

 • منبع تغذیه : 12-24VDC
 • توان مصرفی : حداکثر 1.5W
 • شدت صدا : 87±10dB
 • نوع صدا : پیوسته / متناوب
0 از 0

تومان

چراغ سیگنال آتونیکس مدل L2RF-L3RL

 • منبع تغذیه :
 • توان مصرفی :
 • شدت صدا :
 • نوع صدا :
0 از 0

تومان

چراغ سیگنال آتونیکس مدل L2RF-L3GL

 • منبع تغذیه :
 • توان مصرفی : -
 • شدت صدا : -
 • نوع صدا : -
0 از 0

تومان

چراغ سیگنال آتونیکس مدل L2RF-L3YL

 • منبع تغذیه :
 • توان مصرفی : -
 • شدت صدا : -
 • نوع صدا : -
0 از 0

تومان

چراغ سیگنال آتونیکس مدل L2RF-L3BL

 • منبع تغذیه :
 • توان مصرفی : -
 • شدت صدا : -
 • نوع صدا : -
0 از 0

تومان

چراغ سیگنال آتونیکس مدل L2RF-L3WL

 • منبع تغذیه :
 • توان مصرفی : -
 • شدت صدا : -
 • نوع صدا : -
0 از 0

تومان

چراغ سیگنال آتونیکس مدل L3RF-L3RL

 • منبع تغذیه :
 • توان مصرفی : -
 • شدت صدا : -
 • نوع صدا : -
0 از 0

تومان

چراغ سیگنال آتونیکس مدل L3RF-L3GL

 • منبع تغذیه :
 • توان مصرفی :
 • شدت صدا :
 • نوع صدا :
0 از 0

تومان

چراغ سیگنال آتونیکس مدل L3RF-L3YL

 • منبع تغذیه :
 • توان مصرفی : -
 • شدت صدا : -
 • نوع صدا : -
0 از 0

تومان

چراغ سیگنال آتونیکس مدل L3RF-L3BL

 • منبع تغذیه : 110-220VAC
 • توان مصرفی : -
 • شدت صدا : -
 • نوع صدا : -
0 از 0

تومان

چراغ سیگنال آتونیکس مدل L3RF-L3WL

 • منبع تغذیه : 110-220VAC
 • توان مصرفی : -
 • شدت صدا : -
 • نوع صدا : -
0 از 0

تومان

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-4B-PCI

 • سری : PMC-4B
 • تعداد محور : 4 محور
 • نوع : برد
 • کنتاکت ورودی / خروجی : X, Y, Z, U-axis: 15/8 (general: 0/4)
0 از 0

تومان

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-1HS-232

 • سری : PMC-1HS
 • تعداد محور : 1 محور
 • نوع : مستقل
 • کنتاکت ورودی / خروجی : Parallel I/F: 13/4 X-axis: 8/5 (general: 0/1) Y-axis: 8/5 (general: 0/1)
0 از 0

تومان

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-1HS-USB

 • سری : PMC-1HS
 • تعداد محور : 1 محور
 • نوع : مستقل
 • کنتاکت ورودی / خروجی : Parallel I/F: 13/4 X-axis: 8/5 (general: 0/1) Y-axis: 8/5 (general: 0/1)
0 از 0

تومان

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-2HS-232

 • سری : PMC-2HS
 • تعداد محور : 2 محور
 • نوع : مستقل
 • کنتاکت ورودی / خروجی : Parallel I/F: 13/4 X-axis: 8/6 (general: 2/2) Y-axis: 8/6 (general: 2/2)
0 از 0

تومان

کنترلر استپ موتور آتونیکس مدل PMC-2HS-USB

 • سری :
 • تعداد محور :
 • نوع :
 • کنتاکت ورودی / خروجی :
0 از 0

تومان