0
ورود به پنل کاربری

آتونیکس

انکودر آتونیکس مدل E15S2-36-2-N-5-R

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E15S2-36-2-N-5-R

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E15S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E18S2.5-200-1-N-5-R

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E18S2.5-200-1-N-5-R

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر:

سری: E18S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E20S2-360-3-N-12-R

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E20S2-360-3-N-12-R

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E20S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E30S4-3000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E30S4-3000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E30S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E40H8-5000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E40H8-5000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E40S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E50S8-8000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E50S8-8000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر: افزایشی (Incremental)

سری: E50S

مشخصات کامل

انکودر آتونیکس مدل E58SC10-8000-3-N-24

0 از 0
انکودر آتونیکس مدل E58SC10-8000-3-N-24

استعلام موجودی

نوع محور:

نوع انکودر:

سری: E58SC

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFU-210-05R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFU-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFN-210-05R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDFN-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDF-210-05R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDF-210-05R

استعلام موجودی

نوع: انعطاف پذیر سرتخت

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-05

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد استوانه ای با قطر 3 میلیمتر

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05R

استعلام موجودی

نوع:

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05R

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-10R

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-10R

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M6

شعاع خمش مجاز: R1

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-06B

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M3

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-06B

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FDC-320-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد استوانه ای با قطر 3 میلیمتر

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-06B

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-06B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-13B

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-620-13B

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M6

شعاع خمش مجاز: R5

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-320-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M3

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل

کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05

0 از 0
کابل فیبر نوری آتونیکس مدل FD-420-05

استعلام موجودی

نوع: استاندارد با پیچ M4

شعاع خمش مجاز: R15

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZN4S-14R

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TZN4S-14R

استعلام موجودی

نمایشگر:

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4SP-14R

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4SP-14R

استعلام موجودی

نمایشگر:

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-24R

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-24R

استعلام موجودی

نمایشگر:

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-R4R

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-R4R

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-22R

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TZ4ST-22R

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

کنترلر دما آتونیکس مدل TK4S-14RN

0 از 0
کنترلر دما آتونیکس مدل TK4S-14RN

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4S-A4RR

0 از 0
ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4S-A4RR

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4SP-14RN

0 از 0
ترموستات پیشرفته آتونیکس مدل TK4SP-14RN

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

ترموستات اقتصادی آتونیکس مدل TCN4S-24R

0 از 0
ترموستات اقتصادی آتونیکس مدل TCN4S-24R

استعلام موجودی

نمایشگر: نمایشگر LED سون سگمنت 4 رقمی

سری: TZ-TZN

ابعاد: 48*48

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس (سری کوچک)مدل M4N-DV-01

0 از 0
پنل متر آتونیکس (سری کوچک)مدل M4N-DV-01

استعلام موجودی

سری: M4N

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 48*24*36

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس(سری کوچک) مدل M4N-DA-01

0 از 0
پنل متر آتونیکس(سری کوچک) مدل M4N-DA-01

استعلام موجودی

سری: M4N

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 48*24*36

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس مدل M4NS-NA(بدون تغذیه)

0 از 0
پنل متر آتونیکس مدل M4NS-NA(بدون تغذیه)

استعلام موجودی

سری: M4NS

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 48*24*48

مشخصات کامل

پنل متر (بدون تغذیه) آتونیکس مدل M4YS-NA

0 از 0
پنل متر (بدون تغذیه) آتونیکس مدل M4YS-NA

استعلام موجودی

سری: M4YS

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 72*36*77

مشخصات کامل

پنل متر آتونیکس مدل M4V

0 از 0
پنل متر آتونیکس مدل M4V

استعلام موجودی

سری: M4V

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 75*25*93

مشخصات کامل

مولتی پنل متردیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-4N

1 از 5
مولتی پنل متردیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-4N

استعلام موجودی

سری: MT4W

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 96*48*100

مشخصات کامل

مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-40

0 از 0
مولتی پنل متر دیجیتال آتونیکس مدل MT4W-DV-40

استعلام موجودی

سری: MT4W

حداکثر رنج نمایش: -1999 تا 9999

ابعاد: 96*48*100

مشخصات کامل

معرفی برند آتونیکس

آتونیکس از معتبر ترین برند های تولید کننده و ارائه دهنده راه حل های اتوماسیون صنعتی است که در سال 1977 در کره جنوبی فعالیت خود را آغاز کرد. هدف اصلی این برند با کیفیت ارائه طیف وسیعی از محصولات و جلب رضایت مشتری است. آتونیکس طی سالها فعالیت خود توانسته است با تولید محصولات با کیفیت و مقاوم خود جوایز مختلفی را کسب کند.

آتونیکس به طراحی و تولید طیف وسیعی از محصولات مشغول است که مهمترین آن ها عبارتند از انواع سنسور ، کنترلر ها، تایمر، تجهیزات اندازه گیری، تجهیزات اتصال، سیستم های علامت گذاری لیزر، رله و... .

محصولات تولیدی توسط این شرکت در کاربردهای مختلف صنعتی مودر تایید مهندسان مجرب است و فناوری این شرکت به طور گسترده در دستگاه های اتوماسیون به کار گرفته می شود.

به طور کلی این برند با به کارگیری علم روز، فن آوری نوین و سیستم های کنترل کیفی پیشرفته محصولات خود را به بیش از 100 کشور در دنیا صادر می کند و تبدیل به یک برند شناخته شده در سراسر دنیا شده است.

همچنین اتونیکس موفق به دریافت گواهینامه های استاندارد جهانی از جمله ISO9001,UL,CE,ROHS است که باعث رشد این شرکت در چند سال گذشته شده است.

آتونیکس توانسته  راه حل های مناسبی را برای صنایع مختلف از جمله خودرو، آسانسور، ابزار های ماشینی، لجستیک، غذایی، پزشکی و دارویی و ... ارائه دهد.

همچنین این برند سبد محصولی بسیار متنوعی دارد و به طراحی و تولید انواع حسگر ها، ابزار های صحرایی، سنسور های دما و فشار، انتقال دهنده های دما و فشار، کنترل کننده ها، دستگاه های حرارتی و ... می پردازد.  

021-22683706 بالا