منو
مرتب سازی بر اساس: تعداد نمایش:

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 37
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.1
 • ساخت : ایران
1 از 3

561,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1/130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4.3 متر
0 از 0

965,700 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4.3 متر
0 از 0

965,700 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/1.5/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4.3 متر
0 از 0

965,700 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 43/2/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4.3 متر
0 از 0

965,700 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 34.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,010,000 تومان

909,000 تومان

پمپ بدون موتور چدنی پروانه استیل ابارا 3DPF 50-160

 • برق :
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 72
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 38.2
 • قدرت موتور :
0 از 0

1,025,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0508

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 38
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0

1,056,200 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1/130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.75 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.3 متر
0 از 0

1,078,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/1.5/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.3 متر
0 از 0

1,078,000 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 53/2/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.4 متر
0 از 0

1,078,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 47.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,083,400 تومان

975,060 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0309

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 54
 • توان پمپ : 0.55kw
0 از 0

1,084,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 2.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4 متر
0 از 0

1,099,800 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-40-180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 2.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4 متر
0 از 0

1,099,800 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-40-180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 2.8 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 4 متر
0 از 0

1,099,800 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB1.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18.4
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

1,121,600 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

1,137,900 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1/130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.9 متر
0 از 0

1,173,900 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/1.5/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.9 متر
0 از 0

1,173,900 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا MR 63/2/180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 5.9 متر
0 از 0

1,173,900 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL)

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.4
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

1,257,800 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 39.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,363,500 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-60-130

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.5 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

1,374,400 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 25-60-180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

1,374,400 تومان

پمپ آب سیرکولاتور خطی ابارا EGO 32-60-180

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.5 کیلووات
 • میزان آبدهی : 3.6 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 6 متر
0 از 0

1,374,400 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0312

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 72
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0

1,423,500 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0512

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 58
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0

1,442,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0213

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 2.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 77
 • توان پمپ : 0.55kw
0 از 0

1,480,200 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 34.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

1,609,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0805

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 25
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0

1,615,300 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 47.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

1,643,700 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0807

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 33
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0

1,691,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0218

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 2.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 104
 • توان پمپ : 0.75kw
0 از 0

1,691,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0318

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 104
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0

1,704,700 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

1,783,200 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

1,783,200 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0517

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 80
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0

1,826,800 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL

 • برق : سه فاز , 380V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 57
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12.4
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

1,860,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0223

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 2.4
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 136
 • توان پمپ : 1.1kw
0 از 0

1,948,900 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 57
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12.4
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

1,962,000 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-1405

 • برق : تک فاز
 • میزان آبدهی : 19
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 29
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0

2,032,800 تومان

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

 • برق :
 • توان پمپ :
 • میزان آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

2,084,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • برق : سه فاز
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,114,600 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0325

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 4.2
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 149
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0

2,173,400 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0810

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 12
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 46
 • توان پمپ : 1.5kw
0 از 0

2,190,900 تومان

پمپ شناور طبقاتی استیل ابارا 4EBS-0525

 • برق : -
 • میزان آبدهی : 6
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 117
 • توان پمپ : 2.2kw
0 از 0

2,206,100 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • برق : تک فاز
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,247,500 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.3 متر
0 از 0

2,298,800 تومان

پمپ کفکش تمام استیل ابارا BEST ONE MA-VOX

 • برق : تک فاز
 • توان پمپ : 0.25 کیلووات
 • میزان آبدهی : 10.2 متر مکعب بر ساعت
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 8.3 متر
0 از 0

2,298,800 تومان