0
ورود به پنل کاربری
Ebara
جستجوی پیشرفته

پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایز دهانه ورودی : 1 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 47.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,754,000 تومان

پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایز دهانه ورودی : 1 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 34.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,636,000 تومان

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 62
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3
 • ساخت : ایران
0 از 0

1,600,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5

12,000,000 تومان

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 0.5 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 37
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 2.1
 • ساخت : ایران
3 از 4

1,021,000 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایز دهانه ورودی : 1 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 34.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایران
3 از 3

2,000,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CMA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایز دهانه ورودی : 1 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 34.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

7,000,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایز دهانه ورودی : 1 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 39.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

3,100,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایز دهانه ورودی : 1 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 39.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 5.4
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5

7,500,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایران
1 از 5

5,500,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایز دهانه ورودی : 1 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 47.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایران
1 از 4

2,250,000 تومان

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : نوریل(پلاستیک فشرده)
 • سایز دهانه ورودی : 1 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 47.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 3.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

7,500,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 T IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 50.8
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5

تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 1.50 M

 • برق : تک فاز
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 50.8
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5

10,393,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 2.00 T IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایتالیا
1 از 5

12,000,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 ML

 • برق : تک فاز
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
1 از 5

7,000,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 7.50 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 7.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1-1.2 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 85
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 15
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

17,500,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 10.0 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 10 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 85
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 33
 • ساخت : ایران
0 از 0

13,891,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

% 57,300,000

6,900,000 تومان

پمپ آب بشقابی ابارا CMA 1.00 MB L

 • برق : تک فاز
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 34.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6
 • ساخت : ایران
0 از 0

2,353,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 76.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 12.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

24,000,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 2.00 TL

 • برق : سه فاز
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 6.6
 • ساخت : ایران
0 از 0

5,500,000 تومان

پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 TL IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایران
0 از 0

7,000,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 3.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 60.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 8.4
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

13,500,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 67
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 11.4
 • ساخت : ایران
1 از 5

12,000,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 T IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 67
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 11.4
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

23,000,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 TL IE3

 • برق : سه فاز
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 76.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 12.6
 • ساخت : ایران
0 از 0

15,000,000 تومان

پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 5.50 T IE2

 • برق : سه فاز
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدن
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز دهانه ورودی : 1.1/4 اینچ
 • فشار یا هد-متر : 76.5
 • حداکثر آبدهی-مترمکعب برساعت : 12.6
 • ساخت : ایتالیا
0 از 0

24,000,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB100M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18.4
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

6,210,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB1.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 18.4
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,154,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 150M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 22.4
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

8,219,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 1.50T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 1.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 22.4
 • قدرت موتور : 1.5 اسب
0 از 0

7,986,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 200M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

9,148,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

4,005,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 200T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

8,789,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 2 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 28.7
 • قدرت موتور : 2 اسب
0 از 0

3,751,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 34.5
 • قدرت موتور : 3 اسب
0 از 0

4,784,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 300T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 3 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 34.5
 • قدرت موتور : 3 اسب
0 از 0

9,527,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00TL IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 45
 • قدرت موتور : 4 اسب
0 از 0

7,140,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 4.00T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 4 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 45
 • قدرت موتور : 4 اسب
0 از 0

14,190,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50TL IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 54
 • قدرت موتور : 5.5 اسب
0 از 0

7,788,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMB 5.50T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 5.5 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ , 32mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 54
 • قدرت موتور : 5.5 اسب
0 از 0

15,600,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.4
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

6,650,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.4
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

6,407,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL)

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : چدن
 • سایز ورودی : 2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2 اینچ , 50mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 27
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 13.4
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,532,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00M

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

5,925,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

 • برق : تک فاز , 220V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

2,288,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 1.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ , 40mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

5,656,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3

 • برق : سه فاز , 380V
 • توان : 1 اسب
 • جنس بدنه : چدنی
 • جنس پروانه : برنج
 • سایز ورودی : 2.1/2 اینچ
 • سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ , 63mm
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 16.5
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17.3
 • قدرت موتور : 1 اسب
0 از 0

تومان