0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-15-3/4

 • برق : تک فاز یا سه فاز
 • جنس پروانه : پلی پراپیلن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10_1
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 10
 • قدرت موتور : 3.4
0 از 0

تومان

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-15-3/4k

 • برق : تک فاز یا سه فاز
 • جنس پروانه : پلی پراپیلن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 10_1
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 10
 • قدرت موتور : 3.4
0 از 0

تومان

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-20-1

 • برق : تک فاز یا سه فاز
 • جنس پروانه : پلی پراپیلن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15_1
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 15
 • قدرت موتور : 1
0 از 0

تومان

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-20-1k

 • برق : تک فاز یا سه فاز
 • جنس پروانه : پلی پراپیلن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 15_1
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 12
 • قدرت موتور : 1
0 از 0

تومان

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-2

 • برق : تک فاز یا سه فاز
 • جنس پروانه : پلی پراپیلن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 25_3
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17
 • قدرت موتور : 2
0 از 0

تومان

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-2k

 • برق : تک فاز یا سه فاز
 • جنس پروانه : پلی پراپیلن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 25_3
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 17
 • قدرت موتور : 2
0 از 0

تومان

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-1

 • برق : تک فاز یا سه فاز
 • جنس پروانه : پلی پراپیلن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17_1
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 6
 • قدرت موتور : 1
0 از 0

تومان

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-1k

 • برق : تک فاز یا سه فاز
 • جنس پروانه : پلی پراپیلن
 • حداکثر آبدهی( مترمکعب برساعت ) : 17_1
 • حداکثر ارتفاع(متر) : 6
 • قدرت موتور : 1
0 از 0

تومان