0
ورود به پنل کاربری

مایه

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-15-3/4

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-15-3/4

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 10 متر

حداکثر آبدهی: 10

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت , سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-15-3/4k

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-15-3/4k

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 10 متر

حداکثر آبدهی: 10

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت , سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-20-1

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-20-1

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت , سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-20-1k

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-20-1k

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت , سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-2

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 17 متر

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت , سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-2k

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-2k

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 17 متر

حداکثر آبدهی: 25

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت , سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-1

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-1

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت , سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-1k

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-1k

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

برق: تک فاز_220 ولت , سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

مشخصات کامل

اشنایی با برند مایه

برند مایه یک برند ایرانی است که جزو اولین تولید کننده گان پمپ آب های با کالیت و استلنس استیل است. این برند با سابقه بیش از 30 ساله خود و تکیه برنیروی متخصص وانسته در طراحی و تولید انواع پمپ های مواد غذایی و شیمیایی و ... بسیار موفق عمل کند.

021-22683706 تماس
تماس
بالا