0
ورود به پنل کاربری

مایه

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-15-3/4

0 از 0
پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-15-3/4
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-15-3/4k

0 از 0
پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-15-3/4k
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-20-1

0 از 0
پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-20-1
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-20-1k

0 از 0
پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-20-1k
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-2

0 از 0
پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-2
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-2k

0 از 0
پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-2k
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-1

0 از 0
پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-1
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-1k

0 از 0
پمپ ضداسید پلیمری PMT 120-30-1k
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

اشنایی با برند مایه

برند مایه یک برند ایرانی است که جزو اولین تولید کننده گان پمپ آب های با کالیت و استلنس استیل است. این برند با سابقه بیش از 30 ساله خود و تکیه برنیروی متخصص وانسته در طراحی و تولید انواع پمپ های مواد غذایی و شیمیایی و ... بسیار موفق عمل کند.

نمایش بیشتر