0
ورود به پنل کاربری

ایران رادیاتور

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24FF

9,570,000 تومان

8,550,000 تومان %11 تخفیف

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28FF

1 از 3
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28FF

10,900,000 تومان

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 36FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 36FF

11,950,000 تومان

11,350,000 تومان %6 تخفیف

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28CF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 28CF

11,550,000 تومان

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 24FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل L 24FF

11,550,000 تومان

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل BM24FF

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل BM24FF

3,450,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 36FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 36FF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 28FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 28FF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 24FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OL 24FF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OM 24FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل OM 24FF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل Z36FF

0 از 0
پکیج زمینی ایران رادیاتور مدل Z36FF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24CF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M 24CF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل LR24FF

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل LR24FF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L 24CF

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L 24CF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل K 24FF

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل K 24FF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل K 24CF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل K 24CF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ES 28FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ES 28FF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل E 24FF

0 از 0
پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل E 24FF

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

آشنایی با برند رادیاتور

ایران رادیاتور یکی از بزرگترین تولید کننده گان ایرانی است که در زمینه تولید انواع رادیاتور های آلومینیومی، پکیج شوفاژ دیواری و انواع مشعل و ... به فعالیت می پردازد.

 

 

021-22683706 بالا