0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ کفکش محک مدل M-2-30

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

4,675,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-2-60

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

5,995,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-2-90

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
0 از 0

6,765,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-2-120

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 120m
0 از 0

7,370,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-2-150

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 150m
0 از 0

8,580,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-2-170

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 2 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 20m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 170m
0 از 0

9,405,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-3-30

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 35m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

4,840,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-3-60

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 35m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

6,380,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-3-90

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 35m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
0 از 0

7,425,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-3-120

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 35m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 118m
0 از 0

8,283,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-3-150

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 3 اینچ
 • حداکثر میزان آبدهی : 35m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 140m
0 از 0

9,273,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-4-30

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 4 اینچ به بالا
 • حداکثر میزان آبدهی : 55m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

5,445,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-4-60

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 4 اینچ به بالا
 • حداکثر میزان آبدهی : 55m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 60m
0 از 0

6,765,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-4-90

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 4 اینچ به بالا
 • حداکثر میزان آبدهی : 55m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 90m
0 از 0

8,195,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-4-120

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 4 اینچ به بالا
 • حداکثر میزان آبدهی : 55m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 115m
0 از 0

9,053,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-5-30

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 5 اینچ به بالا
 • حداکثر میزان آبدهی : 100m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 30m
0 از 0

6,325,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-5-50

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 5 اینچ به بالا
 • حداکثر میزان آبدهی : 130m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0

6,820,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-6-30

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 6 اینچ به بالا
 • حداکثر میزان آبدهی : 140m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 29m
0 از 0

7,040,000 تومان

پمپ کفکش محک مدل M-6-50

 • برق : سه فاز
 • سایزخروجی : 6 اینچ به بالا
 • حداکثر میزان آبدهی : 140m3/h
 • حداکثر ارتفاع پمپاژ (هد) : 50m
0 از 0

9,405,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-4-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

5,390,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-4S-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

5,390,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-4SM-27

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 80m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 27m
0 از 0

5,775,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-3B-22

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0

5,390,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-3BM-22

 • برق : سه فاز
 • ظرفیت آبدهی : 50m3/h
 • ارتفاع پمپاژ (هد) : 22m
0 از 0

5,775,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-6S-27

 • برق :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

7,095,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-6SM-27

 • برق :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

7,480,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-3BM-20

 • برق :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

5,170,000 تومان

پمپ لجنکش محک مدل M-3BM-20 خروجی بغل

 • برق :
 • ظرفیت آبدهی :
 • ارتفاع پمپاژ (هد) :
0 از 0

5,170,000 تومان