بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

محک

پمپ کف کش محک مدل M-3-60 پمپ کف کش محک مدل M-3-60

19,600,000 تومان

%0

19,600,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-2-30 پمپ کف کش محک مدل M-2-30

14,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-3-30 پمپ کف کش محک مدل M-3-30

14,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-4-27 پمپ لجن کش محک مدل M-4-27

17,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 80 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27 پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27

17,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 80 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-4-30 پمپ کف کش محک مدل M-4-30

17,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-5-30 پمپ کف کش محک مدل M-5-30

18,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 100 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22 پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22

18,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 50 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-4SM-27 پمپ لجن کش محک مدل M-4SM-27

18,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 80 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-2-60 پمپ کف کش محک مدل M-2-60

18,250,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-3BM-22 پمپ لجن کش محک مدل M-3BM-22

18,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب_ 7.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 50 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-4-60 پمپ کف کش محک مدل M-4-60

20,700,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-6-30 پمپ کف کش محک مدل M-6-30

20,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 140 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-2-90 پمپ کف کش محک مدل M-2-90

20,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-6S-27 پمپ لجن کش محک مدل M-6S-27

21,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 200 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-3-90 پمپ کف کش محک مدل M-3-90

21,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12 اسب_9.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش محک مدل M-6SM-27 پمپ لجن کش محک مدل M-6SM-27

22,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 200 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-5-50 پمپ کف کش محک مدل M-5-50

22,400,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 130 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-4-90 پمپ کف کش محک مدل M-4-90

25,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 17.5 اسب_ 13kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-3-120 پمپ کف کش محک مدل M-3-120

26,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 17.5 اسب_ 13kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 118 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-2-150 پمپ کف کش محک مدل M-2-150

26,200,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 17.5 اسب_ 13kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 140 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-4-120 پمپ کف کش محک مدل M-4-120

27,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 55 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 115 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-3-150 پمپ کف کش محک مدل M-3-150

28,300,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 35 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 140 متر

مشخصات کامل
پمپ کف کش محک مدل M-6-50 پمپ کف کش محک مدل M-6-50

29,000,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب_15kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 140 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
1

آشنایی با پمپ محک

گــروه تولیدی - صنعتــی محــک  یکی از برند های معتبر در صنعـت پمـپ سـازی ایـران که  از 40 سـال تجربـه در زمینــه تولیــد انــواع شــناور، کفکــش و لجن کش هــای ســه فاز و تکفــاز بهره میبرد .
 محک پمپ برای ساخت و تولید انواع پمپ کف کش و لجن کش , از تکنولوژی ودانش روز صنعت پمپ سازی استفاده میکند .

محصولات تولیدی پمپ محک به 2 دسته اصلی :

تقسیم میشود که این دو دسته محصول اصلی خود به 2 دسته دیگر که از جهت جنس بدنه و نوع سیال , استیل و چدن تقسیم میشود .
         

             محصولات پمپ محک عموما برای برق سه فاز تولید میشود .

            کاربری اصلی آنها به صورت کلی در صنعت و کشاورزی میباشد . 

پمپ های کف کش تولیدی شرکت محک پمپ را میتوان از نظر سایز دهانه خروجی به 5 گروه کلی تقسیم کرد :

 

        آشنایی با لجن کش محک و مشخصات فنی آن

 

 

کلیه تولیدات این شرکت دارای یکسال گارانتی مکانیکی و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد سـفارش کلیـه کفکشهـا و لجنکشهـای فـوق بـا متریـال اسـتیل 316L( نگیـر(، اسـتیل برنـز، اسـتیل چـدن، پروانـه برنـز پروانـه اسـتیل و تنـه باریـک پذیرفتـه میشـود

    

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا