0
ورود به پنل کاربری

محک

پمپ کف کش محک مدل M-2-30

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-2-30

7,080,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-3-30

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-3-30

7,300,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-4-27

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-4-27

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-4-30

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-4-30

8,000,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-3BM-22

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-3BM-22

8,050,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-4SM-27

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-4SM-27

8,050,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-5-30

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-5-30

8,630,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-2-60

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-2-60

8,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-3-60

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-3-60

9,250,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-4-60

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-4-60

9,830,000 تومان

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-6S-27

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-6S-27

9,860,000 تومان

توان:

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-6-30

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-6-30

9,900,000 تومان

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-2-90

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-2-90

9,900,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-3-90

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-3-90

10,200,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-6SM-27

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-6SM-27

10,260,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-5-50

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-5-50

10,350,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-2-120

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-2-120

10,350,000 تومان

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-4-90

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-4-90

11,850,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-3-120

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-3-120

11,950,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-2-150

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-2-150

12,350,000 تومان

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-4-120

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-4-120

13,400,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-3-150

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-3-150

13,500,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-2-170

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-2-170

13,500,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 170 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-6-50

0 از 0
پمپ کف کش محک مدل M-6-50

13,800,000 تومان

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل

آشنایی با برند محک

از برند های مطرح جهانی که به طراحی و تولید انواع پمپ کفکش می پردازد می توان به برند محک اشاره کرد.

021-22683706 بالا