0
ورود به پنل کاربری

محک

پمپ کف کش محک مدل M-2-30

پمپ کف کش محک مدل M-2-30

7,080,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-3-30

پمپ کف کش محک مدل M-3-30

7,300,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-4-27

پمپ لجن کش محک مدل M-4-27

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27

پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22

پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-4-30

پمپ کف کش محک مدل M-4-30

8,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

حداکثر آبدهی: 55

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-3BM-22

پمپ لجن کش محک مدل M-3BM-22

8,050,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-4SM-27

پمپ لجن کش محک مدل M-4SM-27

8,050,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-5-30

پمپ کف کش محک مدل M-5-30

8,630,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

حداکثر آبدهی: 100

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-2-60

پمپ کف کش محک مدل M-2-60

8,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-3-60

پمپ کف کش محک مدل M-3-60

9,250,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-4-60

پمپ کف کش محک مدل M-4-60

9,830,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

حداکثر آبدهی: 55

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-6S-27

پمپ لجن کش محک مدل M-6S-27

9,860,000 تومان

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-6-30

پمپ کف کش محک مدل M-6-30

9,900,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30 متر

حداکثر آبدهی: 140

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-2-90

پمپ کف کش محک مدل M-2-90

9,900,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-3-90

پمپ کف کش محک مدل M-3-90

10,200,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-6SM-27

پمپ لجن کش محک مدل M-6SM-27

10,260,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 200

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-5-50

پمپ کف کش محک مدل M-5-50

10,350,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

حداکثر آبدهی: 130

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-2-120

پمپ کف کش محک مدل M-2-120

10,350,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 12.5 اسب_ 9.3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-4-90

پمپ کف کش محک مدل M-4-90

11,850,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

حداکثر آبدهی: 55

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-3-120

پمپ کف کش محک مدل M-3-120

11,950,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-2-150

پمپ کف کش محک مدل M-2-150

12,350,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 17.5 اسب_ 13kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-4-120

پمپ کف کش محک مدل M-4-120

13,400,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 120 متر

حداکثر آبدهی: 55

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-3-150

پمپ کف کش محک مدل M-3-150

13,500,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 150 متر

حداکثر آبدهی: 35

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-2-170

پمپ کف کش محک مدل M-2-170

13,500,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 170 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش محک مدل M-6-50

پمپ کف کش محک مدل M-6-50

13,800,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

توان: 20 اسب_15kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

مشخصات کامل

آشنایی با برند محک

از برند های مطرح جهانی که به طراحی و تولید انواع پمپ کفکش می پردازد می توان به برند محک اشاره کرد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا