کانال

لوله کومبی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن لوله کومبی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

193,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: کومبی

مشخصات کامل
لوله فویلی 10 متری سایز 10cm-4in پردیس فن لوله فویلی 10 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

194,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: فویلی

مشخصات کامل
لوله فویلی 10 متری سایز 12cm-5in پردیس فن لوله فویلی 10 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

225,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: فویلی

مشخصات کامل
لوله کومبی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن لوله کومبی 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

235,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: کومبی

مشخصات کامل
لوله فویلی 10 متری سایز 15cm-6in پردیس فن لوله فویلی 10 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

253,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: فویلی

مشخصات کامل
لوله کومبی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن لوله کومبی 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

276,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: کومبی

مشخصات کامل
لوله فویلی 10 متری سایز 20cm-8in پردیس فن لوله فویلی 10 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

322,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: فویلی

مشخصات کامل
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

359,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: IFD عایقدار

مشخصات کامل
لوله کومبی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن لوله کومبی 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

373,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: کومبی

مشخصات کامل
لوله فویلی 10 متری سایز 25cm-10in پردیس فن لوله فویلی 10 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

412,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: فویلی

مشخصات کامل
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 12cm-5in پردیس فن

428,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: IFD عایقدار

مشخصات کامل
لوله کومبی 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن لوله کومبی 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

462,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: کومبی

مشخصات کامل
لوله فویلی 10 متری سایز 30cm-12in پردیس فن لوله فویلی 10 متری سایز 30cm-12in پردیس فن

494,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: فویلی

مشخصات کامل
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 15cm-6in پردیس فن

511,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: IFD عایقدار

مشخصات کامل
لوله کومبی 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن لوله کومبی 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن

601,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: کومبی

مشخصات کامل
لوله فویلی 10 متری سایز 35cm-14in پردیس فن لوله فویلی 10 متری سایز 35cm-14in پردیس فن

632,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: فویلی

مشخصات کامل
لوله کومبی 6 متری سایز 35cm-14in پردیس فن لوله کومبی 6 متری سایز 35cm-14in پردیس فن

662,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: کومبی

مشخصات کامل
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 20cm-8in پردیس فن

676,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: IFD عایقدار

مشخصات کامل
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 3.4 سانتیمتر پردیس فن کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 3.4 سانتیمتر پردیس فن

766,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل
لوله کومبی 6 متری سایز 40cm-16in پردیس فن لوله کومبی 6 متری سایز 40cm-16in پردیس فن

794,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: کومبی

مشخصات کامل
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 25cm-10in پردیس فن

849,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: IFD عایقدار

مشخصات کامل
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 5cm-2in پردیس فن کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 5cm-2in پردیس فن

869,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل
لوله فویلی 10 متری سایز 40cm-16in پردیس فن لوله فویلی 10 متری سایز 40cm-16in پردیس فن

932,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: فویلی

مشخصات کامل
کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 6cm-2.4in پردیس فن کانال خرطومی PVC 6 متری سایز 6cm-2.4in پردیس فن

938,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: خرطومی pvc

مشخصات کامل
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 7cm-2.8in پردیس فن کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 7cm-2.8in پردیس فن

966,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: خرطومی برزنتی

مشخصات کامل
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 8cm-3in پردیس فن

966,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: خرطومی برزنتی

مشخصات کامل
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 9cm-3.5in پردیس فن کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 9cm-3.5in پردیس فن

966,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: خرطومی برزنتی

مشخصات کامل
لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن لوله IFD عایقدار 6 متری سایز 30cm-12in پردیس فن

1,014,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: IFD عایقدار

مشخصات کامل
کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن کانال خرطومی برزنتی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

1,056,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: خرطومی برزنتی

مشخصات کامل
کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن کانال خرطومی معدنی 6 متری سایز 10cm-4in پردیس فن

1,056,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: خرطومی معدنی

مشخصات کامل
1 2 3 4 ... »

کانال یکی از اجزای مهم در هر ساختمان به شمار می رود و اگر در حال ساخت و ساز هستید کانال کشی از مهم ترین کارهایی است که باید انجام دهید. در هنگام ساخت ساختمان ممکن است به کانال فکر نکنید تا زمانی که به آن نیاز پیدا کنید. سیستم کانال کشی باید با دقت بسیاری انجام شود به این صورت که حتی 100 تا 200 فوت مربع فضای اضافی در اتاق می تواند بر روی کانال یا مجاری گرمایش و سرمایش تاثیر داشته باشد.

به طور کلی از کانال کشی برای توزیع جریان هوا از سیستم گرمایش یا سرمایش در سراسر خانه شما استفاده می شود. از موارد استفاده کانال ها می توان به استفاده از آن ها برای کانال کشی کولر ها و بخاری ها اشاره کرد.

به طور مثال اگر برای بخاری ها کانال یا مجرای خروجی وجود نداشت، فشار هوا و تعادل سیستم های سرمایشی و گرمایشی به هم می خورد و کیفیت هوای داخل منزل پایین می آمد. با روی کار آمدن سیستم های برودتی جدید برای گرمایش و سرمایش مانند سیستم های اسپلیت و کولرهای گازی و پمپ های حرارتی و ... نیاز به استفاده از کانال ها بیش از پیش افزایش پیدا کرد و خود این موضوع باعث پیشرفت در ساختار و انواع کانال ها شد.

کانال ها بخش مهمی از سیستم تهویه هستند که برای انتقال هوا و تهویه مطبوع به داخل ساختمان و خارج کردن آلودگی ها از محیط داخل به بیرون کاربرد دارند. به طور مثال دودکش شومینه یک کانال ابتدایی و ساده است که دود حاصل از سوخت شومینه را به بیرون انتقال می دهد.

انواع کانال ها

کانال ها از نظر شکل ظاهری و جنس بدنه به دسته بندی های مختلفی تقسیم می شوند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:

انواع کانال ها از نظر شکل ظاهری یا هندسی

کانال چهار گوش

این نوع کانال ها همانطور که از نامشان پیداست شکلی مربع شکل یا چهار گوش دارند و از اولین کانال های تولید شده هستند که در دو مدل فلنچی و بند کشویی ساخته می شوند که فلنچی آن انگلیسی و بند کشویی آن آمریکایی است. از مزایای استفاده از این نوع کانال این است که: تجهیزات گران قیمتی نمی خواهد، قیمت مناسبی داشته و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است، به راحتی می توان آن را نصب و اجرا کرد.

کانال چهار گوش

این مدل علاوه بر مزایای فوق، دارای معایبی نیز هستند، از جمله اینکه فضای زیادی را اشغال می کند، حجم و وزن بالایی دارد، هنگام استفاده آلودگی صوتی ایجاد می کند و و گرد و غبار در داخل آن انباشته می شود.

کانال گرد

نوع دیگر کانال ها از لحاظ ظاهر کانال گرد است که اصطلاحا به آن کانال اسپیرال نیز گفته می شود و همانطور که از نامش پیداست شکلی دایره وار دارد. در مقایسه با کانال های چهارگوشکاربردی تر هستند و راندمان بالاتری دارند. این کانال ها معمولا در کارخانه ها و سوله ها مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین مزایای بسیاری دارند از جمله: هوا را با سرعت بالایی انتقال می دهند، حجم و وزن پایینی دارند، صدای کمتری نسبت به کانال های چهار گوش داشته هم چنین ظاهر زیباتری نیز دارند. از معایب این گونه کانال این است که در صورت خرابی تعمیرات آن کار نسبتا سختی است و سرعت اجرای پایینی دارد.

کانال گرد

انواع کانال ها از نظر جنس

کانال های گالوانیزه

کانال های گالوانیزه از ابتدایی ترین نسل کانال ها به شمار می آیند و جنس آن ها به گونه ای است که به دلیل پوشش روی از زنگ زدگی جلوگیری می کند.

کانال های پیش عایق

این مدل از انواع کانال ها جزو کانال های چهار گوش هستند و از فوم پلی اورتان به همراه ورق آلومینیومی ساخته شده اند و استحکام بالایی دارند.

کانال های فلکسیبل بالا

این مدل از کانال ها که جایگزین مناسبی برای کانال های گالوانیزه هستند و از پلاستیک انعطاف پذیر روی سیم پیچ فلزی ساخته شده اند.

کانال های پارچه ای

این مدل از انواع کانال قابلیت استفاده در بسیاری از مکان ها را دارد و روز به روز استفاده از آن رو به افزایش است. کانال های پارچه ای از نوعی الیاف خاص ساخته شده اند.

کانال های پارچه ای

کانال های پلاستیکی

این کانال ها از جنس پلاستیک ساخته می شوند و بسیار شبیه به کانال های پارچه ای هستند.

کانال های جوشی

این نوع کانال از جنس ورق آهنی یا ورق سیاه ساخته شده اند.

کانال های سیمانی

این نوع کانال از جنس سیمان ساخته می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا