0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب صنعتی

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

0 از 0
پمپ آب ابارا CMB1.00ML

2,413,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18.4 متر

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

1 از 5
پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25

0 از 0
پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25

1,392,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

2,563,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.37

0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.37

3,084,000 تومان

2,898,960 تومان %6 تخفیف

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.37

0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.37

3,194,000 تومان

3,002,360 تومان %6 تخفیف

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

3,130,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.75

0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.75

3,922,000 تومان

3,686,680 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.1

0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.1

4,084,000 تومان

3,838,960 تومان %6 تخفیف

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.1

0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.1

4,172,000 تومان

3,921,680 تومان %6 تخفیف

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.4 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.75

0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.75

4,195,000 تومان

3,943,300 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.1

0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.1

4,204,000 تومان

3,951,760 تومان %6 تخفیف

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

4,348,000 تومان

4,087,120 تومان %6 تخفیف

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

4,201,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28.7 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

4,562,000 تومان

4,288,280 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

4,533,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل XCM25-160A

0 از 0
پمپ آب لئو مدل XCM25-160A

4,940,000 تومان

4,643,600 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 38

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.5

0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.5

5,008,000 تومان

4,707,520 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5

0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5

5,045,000 تومان

4,742,300 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.7 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لیو مدل AMSm370/1.5

0 از 0
پمپ آب لیو مدل AMSm370/1.5

5,115,000 تومان

4,808,100 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل XHSm 1500

0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل XHSm 1500

5,527,000 تومان

5,195,380 تومان %6 تخفیف

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 10

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

5,358,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لیو مدل AMSm210/2.2

0 از 0
پمپ آب لیو مدل AMSm210/2.2

5,725,000 تومان

5,381,500 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.5 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

5,983,000 تومان

5,624,020 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.5 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150

6,110,000 تومان

5,743,400 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل

پمپ دوپروانه لئو مدل 2AC150H

0 از 0
پمپ دوپروانه لئو مدل 2AC150H

6,256,000 تومان

5,880,640 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 63.5 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل XHSm 2000

0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل XHSm 2000

6,265,000 تومان

5,889,100 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل 2AC220

0 از 0
پمپ آب لئو مدل 2AC220

6,438,000 تومان

6,051,720 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 65 متر

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2

0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2

6,150,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3

6,222,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

7,245,000 تومان

6,810,300 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

7,383,000 تومان

6,940,020 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00T IE2

7,048,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.4 متر

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 32-160/22

0 از 0
پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 32-160/22

7,519,000 تومان

7,067,860 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B4

0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B4

7,568,000 تومان

7,113,920 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M

0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M

7,316,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.4 متر

مشخصات کامل

پمپ آب صنعتی کاربرد مختلفی دارد. آن ها در انواع، اندازه ها و پیکربندی های مختلف متناسب با نیازهای مختلف پمپاژ آب در خانه ها، املاک تجاری و صنایع مختلف وجود دارند. پمپ های آب صنعتی در انواع مختلف، دارای ویژگی های پیشرفته ای (پمپ آب صنعتی پروانه برنجی) هستند که برای خواسته های منحصر به فرد بخش ها و مشاغل مختلف طراحی شده اند.

عملکرد پمپ آب صنعتی

استفاده از پمپ آب صنعتی در صنعت ساختمان سازی رایج تر است. آنها معمولاً در مکان های ساختمانی که نیاز به جلوگیری از هدر رفت آب است، پیدا می شوند. این پمپ ها در مناطقی که بارندگی شدید ممکن است باعث جاری شدن سیل شده و یا آب راکد می تواند باعث اختلال در کار شود، بسیار مفید هستند. با کمک پمپ آب صنعتی می توان به سرعت آب انباشته شده را خارج کرد تا پروژه ساخت ادامه یابد.

انواع پمپ آب صنعتی

این پمپ انواع مختلفی دارند. آنها را می توان بر اساس نحوه عملکردشان دسته بندی کرد. به گفته تامین کنندگان قابل اعتماد پمپ آب صنعتی، دستگاه های پمپاژ می توانند دستی، برقی، هیدرولیکی یا گازی باشند. بر اساس نحوه حرکت، پمپ را می توان به عنوان پمپ جابجایی گریز از مرکز و مثبت دسته بندی کرد. هر دو نوع برای انتقال مداوم آب از یک مکان به مکان دیگر در نظر گرفته شده است.

در پمپ آب گریز از مرکز

پمپ سانتریفیوژ که از عمل گریز از مرکز به عنوان مکانیسم عملکردی خود استفاده می کنند، دسته اول پمپ هستند. داخل این پمپ پروانه های چرخانی وجود دارد که آب را می گیرند و از نیروی گریز از مرکز برای ایجاد فشار و تخلیه آب استفاده می کنند.

انواع پمپ آب صنعتی گریز از مرکز

پمپ جابجایی مثبت

پمپ جابجایی مثبت به پمپ دوار نیز معروف هستند. آنها برای انقباض و گسترش دیافراگم انعطاف پذیر خود از نیروی مکانیکی استفاده می کنند. آنها برای آبرسانی مقدار مشخصی جریان، طراحی شده اند و در مایعات متحرک با ویسکوزیته بالا استفاده می شوند، مانند آنهایی که ممکن است حاوی مواد جامد باشند. برخلاف پمپ سانتریفیوژ، پمپ های جابجایی مثبت دبی کم را ارائه می دهند و برای کاربردهای فشار بالا بسیار مناسب هستند.

انتخاب پمپ آب صنعتی مناسب

هنگام انتخاب بین پمپ گریز از مرکز و جابجایی مثبت، باید کاربرد و مزایای هر یک را بدانید.

مزیت پمپ آب گریز از مرکز

از پمپ آب گریز از مرکز فقط برای آبگیری در سایت های ساختمانی استفاده نمی شود. آنها همچنین در پمپاژ منابع آب در ساختمان های مسکونی و تجاری هم مفید هستند. آنها با سیستم های پنوماتیک و برنامه هایی که نیازی به بالابر مکش ندارند، مطابقت دارند. این پمپ ها در چاه های خانگی و در سیستم های حفاظت از آتش نیز استفاده می شوند. یک اشکال در پمپ سانتریفیوژ این است که آنها برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد که ممکن است به دلیل سرعت کم جریان رخ دهد، به مایع چرخشی احتیاج دارند. آنها باید با مایع پمپ شونده پر شوند، تا عملکرد خوبی داشته باشند.

مزیت استفاده از پمپ آب صنعتی گریز از مرکز

انواع مختلف پمپ گریز از مرکز که به عنوان پمپ آب صنعتی استفاده می شوند:

 • بوستر پمپ
 • پمپ کفکش
 • پمپ خود مکش
 • پمپ خوردکننده
 • پمپ آتش نشانی

این پمپ سانتریفیوژ در مواردی استفاده می شوند که پمپ مجبورند دبی زیادی را مدیریت کنند.

مزیت پمپ آب با جابجایی مثبت

پمپ جابجایی مثبت نوع دیگری از مکانیزم پمپ با عملکرد متفاوت در مقایسه با پمپ سانتریفیوژ است. این پمپ مقدار معینی از آب را از ورودی دریافت کرده و با هر بار ضربه تخلیه می کنند.

این دو مکانیزم اصلی پمپ آب هستند که به منظور پاسخگویی به انواع مختلف برنامه ها تغییر یافته و طراحی می شوند.

انواع مختلف پمپ جابجایی مثبت که به عنوان پمپ آب صنعتی استفاده می شوند:

 • پمپ پیستونی
 • پمپ دیافراگم
 • پمپ پریستالتیک
 • پمپ پیستون
 • پمپ اندازه گیری
 • پمپ پروانه انعطاف پذیر

این موارد در صورت فشار زیاد، دبی پایین یا بعضی مواقع در صورت نیاز به هر دو ترکیب استفاده می شوند.

 

بسیاری از صنایع برای آبگیری و نیاز به انتقال آب به پمپ جابجایی گریز از مرکز و مثبت متکی هستند. آنها برای کاربردهای مختلف طراحی شده اند و سهم معینی از معایب را دارند. هنگامی که به دنبال خرید یک پمپ آب صنعتی هستید، عاقلانه است که با یک کارشناس مطمئن مشورت کنید تا در مورد بهترین گزینه اطلاعات کسب کنید.

پمپ آب صنعتی چیست؟
پمپ آب صنعتی پمپی برای کارهای سنگین است که برای جابجایی انواع مختلف محصولات از جمله آب، مواد شیمیایی، نفت، فاضلاب، روغن، لجن، دوغاب یا مواد غذایی استفاده می شود. انواع پمپ هایی که معمولاً برای مصارف صنعتی استفاده می شوند شامل پمپ گریز از مرکز و پمپ جابجایی مثبت است.
کاربرد پمپ آب صنعتی چیست؟
از پمپ آب صنعتی بیشتر در ساختمان سازی استفاده می شود. از این پمپ در جاهایی که نیاز است تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ آب صنعتی برای جاهایی که خطر جاری شدن سیل وجود دارد مناسب است.
021-22683706 بالا