پمپ آب صنعتی

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.37 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.37

6,534,000 تومان

%5

6,207,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2 پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

6,655,000 تومان

%5

6,322,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.37 پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.37

6,776,000 تومان

%5

6,437,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.1 پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.1

7,296,000 تومان

%5

6,931,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 26

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.4 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.1 پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.1

7,351,000 تومان

%5

6,983,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.7 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSM 70/0.55 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSM 70/0.55

7,865,000 تومان

%5

7,472,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 29.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.75 پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.75

8,349,000 تومان

%5

7,932,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30.4 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.1 پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.1

8,591,000 تومان

%5

8,161,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 26 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.4 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK50 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK50

8,591,000 تومان

%5

8,161,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 مترمکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.6 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK50D پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK50D

8,712,000 تومان

%5

8,276,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 مترمکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.6 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5 پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5

8,825,000 تومان

%5

8,384,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm70/0.75 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm70/0.75

8,833,000 تومان

%5

8,391,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30.4 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لیو مدل AMSm370/1.5 پمپ آب لیو مدل AMSm370/1.5

8,946,000 تومان

%5

8,499,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 26 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.4

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS210/1.1 پمپ آب لئو مدل AMS210/1.1

8,954,000 تومان

%5

8,506,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.7 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لیو مدل AMSm210/1.5 پمپ آب لیو مدل AMSm210/1.5

8,978,000 تومان

%5

8,529,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2 پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

9,196,000 تومان

%5

8,736,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2 پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

9,680,000 تومان

%5

9,196,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لیو مدل AMSm210/2.2 پمپ آب لیو مدل AMSm210/2.2

10,012,000 تومان

%5

9,511,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS210/1.1 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMS210/1.1 استیل 316

10,043,000 تومان

%5

9,541,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.7 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS70/0.75 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMS70/0.75 استیل 316

10,164,000 تومان

%5

9,656,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 30.4 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS370/1.1 استیل316 پمپ آب لئو مدل AMS370/1.1 استیل316

10,164,000 تومان

%5

9,656,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 26 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.4 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK100 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK100

10,164,000 تومان

%5

9,656,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل XCM25-160A پمپ آب لئو مدل XCM25-160A

10,406,000 تومان

%5

9,886,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 38 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.5 پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.5

10,648,000 تومان

%5

10,116,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 29 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.3 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK100D پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK100D

11,011,000 تومان

%5

10,460,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2 پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2

11,249,000 تومان

%5

10,687,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.5 متر

مشخصات کامل
پمپ دو پروانه لئو مدل 2AC110 پمپ دو پروانه لئو مدل 2AC110

11,253,000 تومان

%5

10,690,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK100 استیل 316 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK100 استیل 316

11,737,000 تومان

%5

11,150,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل XHSm1500 پمپ سانتریفیوژ لئو مدل XHSm1500

11,737,000 تومان

%5

11,150,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS370/1.5 استیل316 پمپ آب لئو مدل AMS370/1.5 استیل316

12,342,000 تومان

%5

11,725,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 29 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.3 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5 استیل 316

12,342,000 تومان

%5

11,725,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

مشخصات کامل
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK120D پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK120D

12,342,000 تومان

%5

11,725,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 11 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3 پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

12,705,000 تومان

%5

12,070,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 60 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150 پمپ بشقابی لئو مدل ACM150

12,947,000 تومان

%5

12,300,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ دوپروانه لئو مدل 2AC150H پمپ دوپروانه لئو مدل 2AC150H

13,189,000 تومان

%5

12,530,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 63.5 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... 21 »

پمپ آب صنعتی؛ انتخاب و خرید انواع پمپ های آب بزرگ

خرید پمپ آب صنعتی از جمله اقدااتی است که یک مشاور خرید تخصصی خوب می تواند شما را در انتخاب مناسب یک پمپ آب بزرگ یا سه فاز شما یاری نماید. همچنین بررسی قیمت یک پمپ آب صنعتی در مطابقت با نیازهای مصرفی مورد نظرتان از دیگر خدماتی است که از سوی کارشناسان فروشگاه ویدفکتور به شما قابل ارائه خواهد بود. در ادامۀ این متن ضمن معرفی عملکرد و کاربرد پمپ های آب صنعتی، شما را با انواع مختلف این نوع پمپ ها نیز آشنا خواهیم ساخت. برای دستیابی به جرئیات بیشتر و توضیحات کامل تر در خصوص این نوع پمپ ها، می توانید به مقاله: کارکردها و موارد استفاده از انواع پمپ آب صنعتی مراجعه نمایید. همچنین بهتر است بدانید بهترین تولیدکنندگان داخلی و خارجی پمپ آب صنعتی برندهای: پنتاکس، لئو، ابارا، استریم، داب، موتوژن، دیزل ساز، راد و... هستند که محصولات آنها در فروشگاه ویدفکتور برای بررسی و انتخاب عرضه شده است.

پمپ صنعتی را می‌توان از پیشرفته‌ترین انواع پمپ آب محسوب کرد که کار انتقال سیالات در غلظت و جحم بسیار بالا را برعهده دارد. مراکز تجاری و صنعتی با توجه به نیازهای منحصر به فرد خود از مهمترین کاربران پمپ‌های صنعتی به‌شمار می‌آیند و صنعت ساختمان نیز همواره از مزیت‌های اصلی بکارگیری این نوع پمپ آب، بهره می‌گیرد. بطور کلی پمپ های آب صنعتی کاربردهای مختلفی دارند. که در انواع، اندازه ها و پیکربندی های مختلف متناسب با نیازهای مختلف پمپاژ آب در خانه ها، املاک تجاری و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. پمپ های آب صنعتی در انواع گوناپون، دارای ویژگی های پیشرفته ای نظیر نوع (پمپ آب صنعتی پروانه برنجی) هستند که برای مصارف اختصاصی بخش ها و مشاغل مختلفی طراحی شده اند.

عملکرد پمپ آب صنعتی

بکارگیری پمپ آب صنعتی به عنوان جزئی از انوع مختلف پمپ آب بیشتر در صنعت ساختمان سازی رایج است. این نوع پمپ ها معمولاً در مکان ها و ساختمان هایی که نیاز به جلوگیری از هدر رفت آب وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ های صنعتی در مناطقی که بارندگی شدید ممکن است باعث جاری شدن سیل شده و یا آب راکد می تواند باعث اختلال در کار شود، بسیار کارامد عمل می کنند. در کارکردهای ساختمانی، با کمک پمپ آب صنعتی می توان به سرعت آب انباشته شده را خارج کرد تا پروژه ساخت ادامه یابد.

تصویری از انواع مختلف پمپ های آب صنعتی بزرگ برای مصارف ساختمانی و تجاری

انواع پمپ آب صنعتی

پمپ های آب صنعتی معروف به پمپ های بزرگ؛ انواع مختلفی دارند. این پمپ ها را می توان بر اساس نحوه عملکردشان دسته بندی کرد. به گفته تامین کنندگان قابل اعتماد پمپ آب صنعتی، این دستگاه های پمپاژ بزرگ می توانند: دستی، برقی، هیدرولیکی یا گازی باشند. بر اساس نحوه حرکت نیز، پمپ را می توان به دو نوع: پمپ گریز از مرکز و پمپ جابجایی مثبت دسته بندی کرد. هر دو نوع گریز از مرکز و جابجایی مثبت برای انتقال مداوم آب از یک مکان به مکان دیگر طراحی شده اند که در ادامه به تشریح کامل تر آنها می پردازیم:

  1. پمپ آب گریز از مرکز: نوع پمپ های سانتریفیوژ هستند که از عمل گریز از مرکز به عنوان مکانیسم عملکردی خود استفاده می کنند. داخل این پمپ پروانه های چرخانی وجود دارد که آب را می گیرند و از نیروی گریز از مرکز برای ایجاد فشار و تخلیه آب استفاده می کنند.
  2. پمپ جابجایی مثبت: پمپ های جابجایی مثبت به پمپ دوار نیز معروف هستند. این نوع پمپ ها برای انقباض و گسترش دیافراگم انعطاف پذیر خود از نیروی مکانیکی استفاده می کنند که اساسا برای آبرسانی مقدار مشخصی جریان، طراحی شده اند و در مایعات متحرک با ویسکوزیته بالا استفاده می شوند. مانند سیال هایی که ممکن است حاوی مواد جامد باشند. برخلاف پمپ سانتریفیوژ، پمپ های جابجایی مثبت دبی کمی ارائه می دهند و برای کاربردهای فشار بالا مناسب تر هستند.

انواع مختلف پمپ های گریز از مرکز که به عنوان پمپ آب صنعتی استفاده می شوند، به شرح زیر است:

همچنین انواع مختلف پمپ جابجایی مثبت که به عنوان پمپ آب صنعتی استفاده می شوند به ترتیب زیر دسته بندی می شوند:

  • پمپ پیستونی
  • پمپ دیافراگم
  • پمپ پریستالتیک
  • پمپ اندازه گیری
  • پمپ پروانه انعطاف پذیر

نمایی از یک نوع پمپ آی صنعتی بزرگ سه فاز

انتخاب پمپ آب صنعتی مناسب

هنگام انتخاب و خرید پمپ آب صنعتی از بین دو نوع پمپ گریز از مرکز و جابجایی مثبت، باید کاربرد و مزایای هر یک را بدانید:

مزیت های پمپ آب گریز از مرکز

از پمپ آب گریز از مرکز فقط برای آبگیری در سایت های ساختمانی استفاده نمی شود. این نوع پمپ ها در پمپاژ منابع آب در ساختمان های مسکونی و تجاری هم مفید هستند. پمپ های نوع گریز از مرکز بیشتر با سیستم های پنوماتیک و برنامه هایی که نیازی به بالابر مکش ندارند، مطابقت دارند. این پمپ ها در چاه های خانگی و در سیستم های حفاظت از آتش نیز استفاده می شوند. یک اشکال در پمپ سانتریفیوژ این است که در این نوع پمپ برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد که ممکن است به دلیل سرعت کم جریان رخ دهد، به مایع چرخشی احتیاج خواهد بود. این نوع پمپ ها باید با مایع پمپ شونده پر شوند، تا بهترین عملکرد خود را داشته باشند. پمپ سانتریفیوژ در مواردی استفاده می شود که وظیفه اصلی پمپ مدیریت دبی بسیار زیاد در سیال باشد.

مزیت های پمپ آب با جابجایی مثبت

پمپ جابجایی مثبت نوع دیگری از مکانیزم پمپ با عملکردی متفاوت در مقایسه با پمپ سانتریفیوژ است. این نوع پمپ مقدار معینی از آب را از ورودی دریافت کرده و با هر بار ضربه آن را تخلیه می کند. نوع پمپ چابچایی مثبت در صورت نیاز به فشار زیاد و دبی پایین یا بعضی مواقع در صورت نیاز به هر دو ترکیب، مورد استفاده قرار می گیرد.

این دو مکانیزم اصلی پمپ آب به منظور پاسخگویی به انواع مختلف نیازها و مصارف انتقال سیال، طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

چگونه یک پمپ آب صنعتی با مناسب‌ترین قیمت و بهترین کارایی انتخاب کنیم؟

برای انتخاب یک پمپ آب صنعتی مناسب باید به این پرسش‌ها که هر یک از آن‌ها به نکته‌ای اشاره دارد توجه شود:
•    مسافتی که آب را به‌وسیله آن پمپاژ می‌کنیم چقدر است؟
•    در مصرف برق چگونه است؟ کم‌مصرف، متوسط، پرمصرف
•    برقی که مصرف می‌کند چند فاز است؟
•    چند اسب بخار قدرت داشته باشد؟
•    هر بار که عمل پمپاژ را انجام می‌دهد چقدر انرژی صرف می‌کند؟


ارزان‌ترین پمپ آب‌های صنعتی با گارانتی شرکتی

شرکت‌های تولیدکننده پمپ آب صنعتی با توجه به رونق کار خود در داخل و خارج از ایران نمایندگی‌های رسمی دارند که خدمات آن شرکت‌ها را به خریداران ارائه می‌دهند. گارانتی این محصولات نیز به شرکت مربوطه بستگی دارد. به‌طور متوسط همه این شرکت‌ها تا یک سال محصول خود را ضمانت می‌کنند.
قیمت واترپمپ‌ها با توجه به آپشن و کارایی که دارند تعیین می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده آن نیز با توجه به کیفیت و کارایی محصولی که به بازار ارائه داده‌اند، آن را گارانتی می‌کنند پس، شما اگر جنس خوب بخرید گارانتی محصولی که خریداری کرده‌اید هم بیشتر است.

قیمت پمپ آب صنعتی

شرکتی که بتواند بهترین خدمات را به خریداران ارائه دهد و پمپ آب صنعتی باکیفیت را تحویل مردم دهد و مهم‌تر از همه از لحاظ قیمت مناسب باشد. یعنی مردم در قبال پولی که می‌دهند، کالایی بی‌نقص متناسب با پولی که داده‌اند دریافت کنند. در پایین به چند تا از برندهای خوب موجود در بازار ایران اشاره می‌کنیم:
•    پمپ آب‌های چدنی ابارا در بازه قیمت 2 تا 6 میلیون تومان
•    پمپ آب‌های لئو در بازه قیمت 4 تا 6 میلیون تومان
•    پمپ آب‌های پنتاکس در بازه قیمت 5 تا 7 میلیون تومان
•    پمپ آب‌های صابون موتوژن در بازه قیمت 1 تا 3 میلیون تومان
•    پمپ آب‌های پمیران (ساخت ایران) در بازه قیمت 3 تا 6 میلیون تومان
بیشتر این پمپ آب‌های صنعتی که به آن‌ها اشاره کردیم، تولید کشور ایتالیا هستند. شرکت‌های ایتالیایی توانسته‌اند با تولید جنس باکیفیت و قیمت‌های مناسب اعتماد مردم را به دست آورند. البته شرکت‌هایی ایرانی مانند پمیران وجود دارند که پمپ آب صنعتی تولید می‌کنند و حتی آن را به سایر کشورها صادر می‌کنند.

بسیاری از صنایع برای آبگیری و نیاز به انتقال آب به پمپ گریز از مرکز و جابجایی مثبت متکی هستند. این دو نوع برای کاربردهای مختلفی طراحی شده اند و سهم معینی از محدودیت ها را دارند. بنابراین توصیه می شود برای خرید پمپ آب صنعتی و بررسی قیمت آن، حتما با کارشناسان فروش ویدفکتور تماس بگیرید تا از خدمات مشاوره تخصصی رایگان خرید پمپ آب صنعتی و پمپ های بزرگ و سه فاز استفاده نمایید تا بدین ترتیب بهترین انتخاب ممکن از بین گزینه های موجود، مطابق با نیاز دقیق و قیمت پمپ آب صنعتی مدنظر شما ارائه شود.

پمپ آب صنعتی شامل چه نوعی از پمپ ها می شود؟
پمپ کفکش، پمپ خودمکش، بوستر پمپ، پمپ آتشنشانی، پمپ پیستونی، پمپ دیافراگرم و سایر انواع پمپ های بزرگ و سه فاز از گونه پمپ های صنعتی محسوب می شوند.
پمپ جابجایی مثبت و گریز از مرکز چه تفاوتی با هم دارند؟
پمپ سانتریفیوژ در مواردی استفاده می شود که باید دبی زیادی از سیال مدیریت شود و پمپ چابچایی مثبت در صورت نیاز به فشار زیاد و دبی پایین و یا بعضی مواقع در صورت نیاز به هر دو ترکیب، مورد استفاده قرار می گیرد.

نظرات

محسن جعفرپور
/ 20 - مرداد - 1401

پمپی میخواهم که پروانه اش استیل باشه حتما و هد هم 25باشد پیشنهاد شما چه مدلیه؟

ویدفکتور
/ 20 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
اگر که پروانه استیل 304مد نظر باشد میتوانید از برند لئو پمپ سانتریفیوژ مدل ABK استفاده کنید جهت مشاهده کلیک کنید.
https://vidfactor.com/product/vf-15305/leo-industrial-pump-abk150.html

محمد پور احمد
/ 23 - مرداد - 1401

سلام 1 عدد پمپ برای تخلیه گازوئیل می خواهم 3 فاز حداقل 30متر مکعب بر ساعت و دهانه خروجی 2 اینچ چی پیشنهاد میکنید

ویدفکتور
/ 23 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتولنید از سری پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK200  استفاده نماید

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا