0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب صنعتی

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

2,660,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 18.4 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 31.5 متر

حداکثر آبدهی: 36

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

حداکثر آبدهی: 20 مترمکعب بر ساعت

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25

1,392,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 30

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-15

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-15

1,392,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5.5 متر

حداکثر آبدهی: 30

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00ML

2,825,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.37

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.37

3,084,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

حداکثر آبدهی: 5 متر مکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL)

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL)

3,120,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.4 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

3,130,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

حداکثر آبدهی: 30 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.37

پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.37

3,194,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

حداکثر آبدهی: 4.8 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.75

پمپ آب لئو مدل AMS 70/0.75

3,922,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30.4 متر

حداکثر آبدهی: 5 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.1

پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.1

4,084,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.4 متر

حداکثر آبدهی: 26 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.1

پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.1

4,172,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.4 متر

حداکثر آبدهی: 26

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.75

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.75

4,195,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 30.4 متر

حداکثر آبدهی: 5 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.1

پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.1

4,204,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

حداکثر آبدهی: 18 مترمکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

4,348,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

حداکثر آبدهی: 30 مترمکعب بر ساعت

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

4,562,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 30 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00TL

4,625,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 28.7 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00T-LOCAL

4,735,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.4 متر

حداکثر آبدهی: 57

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML

پمپ آب چدنی ابارا CMB 2.00ML

4,935,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 28.7 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل XCM25-160A

پمپ آب لئو مدل XCM25-160A

4,940,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 38

حداکثر آبدهی: 11

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

4,990,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.4 متر

حداکثر آبدهی: 57

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.5

پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.5

5,008,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

حداکثر آبدهی: 30

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5

پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5

5,045,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.7 متر

حداکثر آبدهی: 18 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لیو مدل AMSm370/1.5

پمپ آب لیو مدل AMSm370/1.5

5,115,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5 متر

حداکثر آبدهی: 29 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لیو مدل AMSm210/1.5

پمپ آب لیو مدل AMSm210/1.5

5,135,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

حداکثر آبدهی: 18 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل XHSm 1500

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل XHSm 1500

5,527,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لیو مدل AMSm210/2.2

پمپ آب لیو مدل AMSm210/2.2

5,725,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.5 متر

حداکثر آبدهی: 18 مترمکعب بر ساعت

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

پمپ آب دو پروانه پنتاکس CB 160/00-IR

5,856,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 52 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

پمپ آب چدنی ابارا CMB 3.00TL IE2

5,895,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

5,983,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 14.5 متر

حداکثر آبدهی: 60 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150

6,110,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

حداکثر آبدهی: 8.4

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2

پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2

6,150,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.5 متر

حداکثر آبدهی: 18 مترمکعب بر ساعت

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE2

6,222,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

حداکثر آبدهی: 17

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3

پمپ آب چدنی ابارا CMR 1.00T IE3

6,222,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.3 متر

حداکثر آبدهی: 18

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب صنعتی؛ انتخاب و خرید انواع پمپ های آب بزرگ

خرید پمپ آب صنعتی از جمله اقدااتی است که یک مشاور خرید تخصصی خوب می تواند شما را در انتخاب مناسب یک پمپ آب بزرگ یا سه فاز شما یاری نماید. همچنین بررسی قیمت یک پمپ آب صنعتی در مطابقت با نیازهای مصرفی مورد نظرتان از دیگر خدماتی است که از سوی کارشناسان فروشگاه ویدفکتور به شما قابل ارائه خواهد بود. در ادامۀ این متن ضمن معرفی عملکرد و کاربرد پمپ های آب صنعتی، شما را با انواع مختلف این نوع پمپ ها نیز آشنا خواهیم ساخت. برای دستیابی به جرئیات بیشتر و توضیحات کامل تر در خصوص این نوع پمپ ها، می توانید به مقاله: کارکردها و موارد استفاده از انواع پمپ آب صنعتی مراجعه نمایید. همچنین بهتر است بدانید بهترین تولیدکنندگان داخلی و خارجی پمپ آب صنعتی برندهای: پنتاکس، لئو، ابارا، استریم، داب، موتوژن، دیزل ساز، راد و... هستند که محصولات آنها در فروشگاه ویدفکتور برای بررسی و انتخاب عرضه شده است.

پمپ صنعتی را می‌توان از پیشرفته‌ترین انواع پمپ آب محسوب کرد که کار انتقال سیالات در غلظت و جحم بسیار بالا را برعهده دارد. مراکز تجاری و صنعتی با توجه به نیازهای منحصر به فرد خود از مهمترین کاربران پمپ‌های صنعتی به‌شمار می‌آیند و صنعت ساختمان نیز همواره از مزیت‌های اصلی بکارگیری این نوع پمپ آب، بهره می‌گیرد. بطور کلی پمپ های آب صنعتی کاربردهای مختلفی دارند. که در انواع، اندازه ها و پیکربندی های مختلف متناسب با نیازهای مختلف پمپاژ آب در خانه ها، املاک تجاری و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. پمپ های آب صنعتی در انواع گوناپون، دارای ویژگی های پیشرفته ای نظیر نوع (پمپ آب صنعتی پروانه برنجی) هستند که برای مصارف اختصاصی بخش ها و مشاغل مختلفی طراحی شده اند.

عملکرد پمپ آب صنعتی

بکارگیری پمپ آب صنعتی به عنوان جزئی از انوع مختلف پمپ آب بیشتر در صنعت ساختمان سازی رایج است. این نوع پمپ ها معمولاً در مکان ها و ساختمان هایی که نیاز به جلوگیری از هدر رفت آب وجود دارد، مورد استفاده قرار می گیرد. پمپ های صنعتی در مناطقی که بارندگی شدید ممکن است باعث جاری شدن سیل شده و یا آب راکد می تواند باعث اختلال در کار شود، بسیار کارامد عمل می کنند. در کارکردهای ساختمانی، با کمک پمپ آب صنعتی می توان به سرعت آب انباشته شده را خارج کرد تا پروژه ساخت ادامه یابد.

تصویری از انواع مختلف پمپ های آب صنعتی بزرگ برای مصارف ساختمانی و تجاری

انواع پمپ آب صنعتی

پمپ های آب صنعتی معروف به پمپ های بزرگ؛ انواع مختلفی دارند. این پمپ ها را می توان بر اساس نحوه عملکردشان دسته بندی کرد. به گفته تامین کنندگان قابل اعتماد پمپ آب صنعتی، این دستگاه های پمپاژ بزرگ می توانند: دستی، برقی، هیدرولیکی یا گازی باشند. بر اساس نحوه حرکت نیز، پمپ را می توان به دو نوع: پمپ گریز از مرکز و پمپ جابجایی مثبت دسته بندی کرد. هر دو نوع گریز از مرکز و جابجایی مثبت برای انتقال مداوم آب از یک مکان به مکان دیگر طراحی شده اند که در ادامه به تشریح کامل تر آنها می پردازیم:

  1. پمپ آب گریز از مرکز: نوع پمپ های سانتریفیوژ هستند که از عمل گریز از مرکز به عنوان مکانیسم عملکردی خود استفاده می کنند. داخل این پمپ پروانه های چرخانی وجود دارد که آب را می گیرند و از نیروی گریز از مرکز برای ایجاد فشار و تخلیه آب استفاده می کنند.
  2. پمپ جابجایی مثبت: پمپ های جابجایی مثبت به پمپ دوار نیز معروف هستند. این نوع پمپ ها برای انقباض و گسترش دیافراگم انعطاف پذیر خود از نیروی مکانیکی استفاده می کنند که اساسا برای آبرسانی مقدار مشخصی جریان، طراحی شده اند و در مایعات متحرک با ویسکوزیته بالا استفاده می شوند. مانند سیال هایی که ممکن است حاوی مواد جامد باشند. برخلاف پمپ سانتریفیوژ، پمپ های جابجایی مثبت دبی کمی ارائه می دهند و برای کاربردهای فشار بالا مناسب تر هستند.

انواع مختلف پمپ های گریز از مرکز که به عنوان پمپ آب صنعتی استفاده می شوند، به شرح زیر است:

همچنین انواع مختلف پمپ جابجایی مثبت که به عنوان پمپ آب صنعتی استفاده می شوند به ترتیب زیر دسته بندی می شوند:

  • پمپ پیستونی
  • پمپ دیافراگم
  • پمپ پریستالتیک
  • پمپ اندازه گیری
  • پمپ پروانه انعطاف پذیر

نمایی از یک نوع پمپ آی صنعتی بزرگ سه فاز

انتخاب پمپ آب صنعتی مناسب

هنگام انتخاب و خرید پمپ آب صنعتی از بین دو نوع پمپ گریز از مرکز و جابجایی مثبت، باید کاربرد و مزایای هر یک را بدانید:

مزیت های پمپ آب گریز از مرکز

از پمپ آب گریز از مرکز فقط برای آبگیری در سایت های ساختمانی استفاده نمی شود. این نوع پمپ ها در پمپاژ منابع آب در ساختمان های مسکونی و تجاری هم مفید هستند. پمپ های نوع گریز از مرکز بیشتر با سیستم های پنوماتیک و برنامه هایی که نیازی به بالابر مکش ندارند، مطابقت دارند. این پمپ ها در چاه های خانگی و در سیستم های حفاظت از آتش نیز استفاده می شوند. یک اشکال در پمپ سانتریفیوژ این است که در این نوع پمپ برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد که ممکن است به دلیل سرعت کم جریان رخ دهد، به مایع چرخشی احتیاج خواهد بود. این نوع پمپ ها باید با مایع پمپ شونده پر شوند، تا بهترین عملکرد خود را داشته باشند. پمپ سانتریفیوژ در مواردی استفاده می شود که وظیفه اصلی پمپ مدیریت دبی بسیار زیاد در سیال باشد.

مزیت های پمپ آب با جابجایی مثبت

پمپ جابجایی مثبت نوع دیگری از مکانیزم پمپ با عملکردی متفاوت در مقایسه با پمپ سانتریفیوژ است. این نوع پمپ مقدار معینی از آب را از ورودی دریافت کرده و با هر بار ضربه آن را تخلیه می کند. نوع پمپ چابچایی مثبت در صورت نیاز به فشار زیاد و دبی پایین یا بعضی مواقع در صورت نیاز به هر دو ترکیب، مورد استفاده قرار می گیرد.

این دو مکانیزم اصلی پمپ آب به منظور پاسخگویی به انواع مختلف نیازها و مصارف انتقال سیال، طراحی شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

بسیاری از صنایع برای آبگیری و نیاز به انتقال آب به پمپ گریز از مرکز و جابجایی مثبت متکی هستند. این دو نوع برای کاربردهای مختلفی طراحی شده اند و سهم معینی از محدودیت ها را دارند. بنابراین توصیه می شود برای خرید پمپ آب صنعتی و بررسی قیمت آن، حتما با کارشناسان فروش ویدفکتور تماس بگیرید تا از خدمات مشاوره تخصصی رایگان خرید پمپ آب صنعتی و پمپ های بزرگ و سه فاز استفاده نمایید تا بدین ترتیب بهترین انتخاب ممکن از بین گزینه های موجود، مطابق با نیاز دقیق و قیمت پمپ آب صنعتی مدنظر شما ارائه شود.

پمپ آب صنعتی شامل چه نوعی از پمپ ها می شود؟
پمپ کفکش، پمپ خودمکش، بوستر پمپ، پمپ آتشنشانی، پمپ پیستونی، پمپ دیافراگرم و سایر انواع پمپ های بزرگ و سه فاز از گونه پمپ های صنعتی محسوب می شوند.
پمپ جابجایی مثبت و گریز از مرکز چه تفاوتی با هم دارند؟
پمپ سانتریفیوژ در مواردی استفاده می شود که باید دبی زیادی از سیال مدیریت شود و پمپ چابچایی مثبت در صورت نیاز به فشار زیاد و دبی پایین و یا بعضی مواقع در صورت نیاز به هر دو ترکیب، مورد استفاده قرار می گیرد.
021-22683706 تماس
تماس
بالا