0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ آب صنعتی

0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب ابارا CMB1.00ML مقایسه

2,154,000 تومان

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-15

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-15 مقایسه

1,900,000 تومان

پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 1 تا 10 متر
0 از 0
پمپ آب صابون موتوژن مدل P56-25 مقایسه

1,900,000 تومان

پمپ دوپروانه لئو مدل 2AC150H

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
پمپ دوپروانه لئو مدل 2AC150H مقایسه

5,440,000 تومان

پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.5

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.5 مقایسه

4,448,000 تومان

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.37

 • توان : 0.5 اسب_0.37kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.37 مقایسه

% 52,682,000

2,547,900 تومان

پمپ آب لئو مدل 2AC220

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل 2AC220 مقایسه

5,598,000 تومان

پمپ آب لئو مدل 2AC400H

 • توان : 5.5 اسب_4kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 70 تا 100 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل 2AC400H مقایسه

9,990,000 تومان

پمپ آب لئو مدل 2ACM300H

 • توان : 4 اسب_ 3kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل 2ACM300H مقایسه

8,691,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل 2XCM32-200C

 • توان : 4 اسب_ 3kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 50 تا 70 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل 2XCM32-200C مقایسه

استعلام موجودی

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK300

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK300 مقایسه

% 57,242,000

6,879,900 تومان

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK400

 • توان : 4 اسب_ 3kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل ABK400 مقایسه

% 57,488,000

7,113,600 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B3 مقایسه

6,300,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC220B4

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC220B4 مقایسه

6,581,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC220CH2

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC220CH2 مقایسه

7,421,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3

 • توان : 4 اسب_ 3kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 70 تا 100 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل AC300B3 مقایسه

6,852,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110B2 مقایسه

3,781,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2 مقایسه

% 53,967,000

3,768,650 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B3 مقایسه

5,203,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM220B3 مقایسه

% 56,420,000

6,099,000 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75B2 مقایسه

2,722,000 تومان

پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.75

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 1 تا 10 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ لئو مدل AMSm 70/0.75 مقایسه

% 53,648,000

3,465,600 تومان

پمپ بشقابی لئو مدل XCM25-160A

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ بشقابی لئو مدل XCM25-160A مقایسه

4,296,000 تومان

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 32-160/2.2

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 32-160/2.2 مقایسه

6,538,000 تومان

پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 80-200/220

 • توان : 30 اسب_22kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 150 تا 200 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ سانتریفیوژ زمینی لئو مدل XST 80-200/220 مقایسه

43,230,000 تومان

پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.1

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMS 370/1.1 مقایسه

3,551,000 تومان

پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.1

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.1 مقایسه

3,628,000 تومان

پمپ آب لیو مدل AMSm370/1.5

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب لیو مدل AMSm370/1.5 مقایسه

4,448,000 تومان

پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.1

 • توان : 1.5اسب_1.1kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.1 مقایسه

4,465,000 تومان

پمپ آب لیو مدل AMSm210/1.5

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ آب لیو مدل AMSm210/1.5 مقایسه

4,911,500 تومان

پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMS210/1.5 مقایسه

4,387,000 تومان

پمپ آب لیو مدل AMSm210/2.2

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ آب لیو مدل AMSm210/2.2 مقایسه

4,978,000 تومان

پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ آب لئو مدل AMS210/2.2 مقایسه

4,862,000 تومان

پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL)

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب چدنی ابارا CMC 1.00M(LOCAL) مقایسه

2,532,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 160 مقایسه

7,376,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
1 از 1
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 210 مقایسه

7,817,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 210 مقایسه

9,669,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CH 310 مقایسه

12,902,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 310 مقایسه

14,190,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400

 • توان : 4 اسب_ 3kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 30 تا 50 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 400 مقایسه

17,160,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550

 • توان : 5.5 اسب_4kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CHT 550 مقایسه

15,794,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS100/2 مقایسه

4,604,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2

 • توان : 1 اسب_ 0.75kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 10 تا 20 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB100/2 مقایسه

6,088,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS150/2 مقایسه

6,270,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 20 تا 30 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 20 تا 30 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CSB150/2 مقایسه

6,224,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 200/3 مقایسه

10,418,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 300/3 مقایسه

11,184,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4

 • توان : 4 اسب_ 3kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : تک فاز_220 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 70 تا 100 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CS 450/4 مقایسه

13,199,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2

 • توان : 2 اسب_ 1.5kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 30 تا 50 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 150/2 مقایسه

6,050,000 تومان

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3

 • توان : 3 اسب_2.2kw
 • گروه : پمپ آب صنعتی
 • برق : سه فاز _ 380 ولت
 • بازه آبدهی پمپ : 50 تا 70 متر مکعب در ساعت
 • بازه ارتفاع پمپ : 10 تا 20 متر
0 از 0
پمپ آب سانتریفیوژ چدنی پنتاکس CST 300/3 مقایسه

10,589,000 تومان