هواساز

هواساز و کاربرد آن

هواساز دستگاهی است که هوای مطبوع را با دما و رطوبت مناسب فراهم می کند. از این وسیاه در بسیاری از مکان ها استفاده می شود.

 

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا