0
ورود به پنل کاربری

هواساز

رطوبت زن (بخور) S-P مدل HUMI-E-D

0 از 0
رطوبت زن (بخور) S-P مدل HUMI-E-D
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پرده هوا S-P مدل COR3.5-1000 N

0 از 0
پرده هوا S-P مدل COR3.5-1000 N
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پرده هوا S-P مدل COR-F-1000 N

0 از 0
پرده هوا S-P مدل COR-F-1000 N
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

ضدعفونی کننده هوا sanycar

0 از 0
ضدعفونی کننده هوا sanycar
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

ضدعفونی کننده هوا SANY-WATER

0 از 0
ضدعفونی کننده هوا SANY-WATER
مشاهده جزئیات

تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y
مشاهده جزئیات

2,150,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4009-L/Y-LUX
مشاهده جزئیات

2,150,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y-LUX
مشاهده جزئیات

2,177,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4010-L/Y
مشاهده جزئیات

2,177,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y
مشاهده جزئیات

2,190,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4012-L/Y-LUX
مشاهده جزئیات

2,190,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y-LUX
مشاهده جزئیات

2,730,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4015-L/Y
مشاهده جزئیات

2,730,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y
مشاهده جزئیات

2,870,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4018-L/Y-LUX
مشاهده جزئیات

2,877,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y-LUX

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y-LUX
مشاهده جزئیات

2,935,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y

0 از 0
پرده هوا فراز کاویان مدل FM4020-L/Y
مشاهده جزئیات

2,935,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S /Y-W-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S /Y-W-V7
مشاهده جزئیات

3,470,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S /Y-W-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S /Y-W-V7
مشاهده جزئیات

4,030,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4010S/Y-W-LUX-V7
مشاهده جزئیات

4,350,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S /Y-W-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S /Y-W-V7
مشاهده جزئیات

4,570,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4012S/Y-W-LUX-V7
مشاهده جزئیات

5,120,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S /Y-W-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4018S /Y-W-V7
مشاهده جزئیات

5,300,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S /Y-W-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4020S /Y-W-V7
مشاهده جزئیات

5,480,000تومان

استعلام موجودی

پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7

0 از 0
پرده هوا گرم فراز کاویان مدل RM4015S/Y-W-LUX-V7
مشاهده جزئیات

5,850,000تومان

استعلام موجودی

هواساز و کاربرد آن

هواساز دستگاهی است که هوای مطبوع را با دما و رطوبت مناسب فراهم می کند. از این وسیاه در بسیاری از مکان ها استفاده می شود.

 
نمایش بیشتر