0
ورود به پنل کاربری

شب تاب

چراغ سردری شب تاب مدل تابش

0 از 0
چراغ سردری شب تاب مدل تابش

250,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 12 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل کارن 1

0 از 0
چراغ آویز شب تاب مدل کارن 1

585,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 35 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب کارن 1 شاخه سناتور سرازیر

0 از 0
چراغ دیواری شب تاب کارن 1 شاخه سناتور سرازیر

645,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 35 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل کارن 1 شاخه رز سرازیر

0 از 0
چراغ دیواری شب تاب مدل کارن 1 شاخه رز سرازیر

740,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 35 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 115 سانتی متر کارن 2

0 از 0
چراغ چمنی شب تاب 115 سانتی متر کارن 2

820,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 35 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 102 سانتی متر مدل کارن 1

0 از 0
چراغ چمنی شب تاب 102 سانتی متر مدل کارن 1

910,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 35 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ شب تاب کارن 1 دو شاخه سناتور سرازیر و پایه سرو

0 از 0
چراغ شب تاب کارن 1 دو شاخه سناتور سرازیر و پایه سرو

935,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 35 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ شب تاب کارن 1 تک شاخه سناتور سرازیر و پایه سرو

0 از 0
چراغ شب تاب کارن 1 تک شاخه سناتور سرازیر و پایه سرو

970,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 35 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل اسپانیایی پیچک سربالا

0 از 0
چراغ دیواری شب تاب مدل اسپانیایی پیچک سربالا

1,560,000 تومان

حداکثر توان: 35 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : شیشه

جنس بدنه : آلومینیوم

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل ونیز شاخه رز سرپایین

0 از 0
چراغ دیواری شب تاب مدل ونیز شاخه رز سرپایین

640,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 28 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومنا پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل رومنا پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 23 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : شیشه

جنس بدنه : آلومینیوم

مشخصات کامل

چراغ سردری شب تاب مدل دیاموند

0 از 0
چراغ سردری شب تاب مدل دیاموند

345,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 23 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : pc

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ پارکی شب تاب کارن 1 دو شاخه رز سرازیر و پایه ماهان

0 از 0
چراغ پارکی شب تاب کارن 1 دو شاخه رز سرازیر و پایه ماهان

1,895,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 35 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

پایه چراغ سردری شب تاب مدل بلوط

0 از 0
پایه چراغ سردری شب تاب مدل بلوط

55,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان:

نوع رنگ:

جنس حباب :

جنس بدنه :

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل آوش

0 از 0
چراغ دیواری شب تاب مدل آوش

195,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 14 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : pc

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش ماژول دار و پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش ماژول دار و پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 12 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل اطلس پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل اطلس پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 12 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش و پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل تابش و پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 12 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل ماهنوس پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل ماهنوس پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 20 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل آبنوس پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل آبنوس پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 20 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل پاسارگاد پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل پاسارگاد پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 28 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل شونیز پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل شونیز پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 12 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ تک شاخه شب تاب مدل شونیز پایه ترنج

0 از 0
چراغ تک شاخه شب تاب مدل شونیز پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 12 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل روشا پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل روشا پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 23 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل دیاموند پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل دیاموند پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 23 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : pc

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل مرواید پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل مرواید پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 23

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : pc

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل توپی پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل توپی پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 23 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : pc

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل لونا پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل لونا پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 23 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل لاله پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل لاله پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 23 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : شیشه

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومی پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل رومی پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 15 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : شیشه دورتراش

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل ونیز پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل ونیز پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 28 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 23 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل وندا پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل وندا پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 28 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل سلطنتی پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل سلطنتی پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 23 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : PMMA

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل چتری پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل چتری پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 15 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : شیشه دورتراش

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل پاتریس پایه ترنج

0 از 0
چراغ سرلوله شب تاب مدل پاتریس پایه ترنج

225,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر توان: 20 وات

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

جنس حباب : شیشه دورتراش

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

مشخصات کامل
021-22683706 بالا