بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

شب تاب

چراغ شب تاب کارن 1 تک شاخه رز سرازیر و پایه سرو چراغ شب تاب کارن 1 تک شاخه رز سرازیر و پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ سردری شب تاب مدل تابش چراغ سردری شب تاب مدل تابش

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل دایا چراغ دیواری شب تاب مدل دایا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ سردری شب تاب مدل اطلس چراغ سردری شب تاب مدل اطلس

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ آویز شب تاب مدل روناک چراغ آویز شب تاب مدل روناک

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سناتور سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سناتور سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سارینا سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل ماهنوس شاخه سارینا سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل آبنوس تک شاخه رز سرازیر پایه صنوبر چراغ پارکی شب تاب مدل آبنوس تک شاخه رز سرازیر پایه صنوبر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ سردری شب تاب مدل آبنوس چراغ سردری شب تاب مدل آبنوس

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل آروین دو شاخه آریان سربالا پایه نارون چراغ پارکی شب تاب مدل آروین دو شاخه آریان سربالا پایه نارون

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ سردری شب تاب مدل آروین چراغ سردری شب تاب مدل آروین

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل پاسارگاد تک شاخه رز سرازیر پایه سرو چراغ پارکی شب تاب مدل پاسارگاد تک شاخه رز سرازیر پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه آرتا سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل پاسارگاد شاخه آرتا سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل امپراطور دو شاخه باتیس سربالا پایه نارون چراغ پارکی شب تاب مدل امپراطور دو شاخه باتیس سربالا پایه نارون

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 40 وات

مشخصات کامل
چراغ سردری شب تاب مدل شونیز چراغ سردری شب تاب مدل شونیز

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل روشا شاخه کلاسیک سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل روشا شاخه کلاسیک سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه سناتور سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه سناتور سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه فانتزی سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج چراغ سرلوله شب تاب مدل مشبک پایه ترنج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل ونیز دو شاخه رز سربالا پایه صنوبر چراغ پارکی شب تاب مدل ونیز دو شاخه رز سربالا پایه صنوبر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل وندا دو شاخه سارینا سرازیر پایه ارغوان چراغ پارکی شب تاب مدل وندا دو شاخه سارینا سرازیر پایه ارغوان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه کلاسیک سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه کلاسیک سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل سلطنتی دو شاخه سناتور سرازیر پایه صنوبر چراغ پارکی شب تاب مدل سلطنتی دو شاخه سناتور سرازیر پایه صنوبر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل چتری دو شاخه سناتور سربالا پایه سرو چراغ پارکی شب تاب مدل چتری دو شاخه سناتور سربالا پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ آویز شب تاب مدل چتری چراغ آویز شب تاب مدل چتری

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پاتریس شاخه فانتزی سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل پاتریس شاخه فانتزی سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل لاله دو شاخه کلاسیک سربالا پایه سرو چراغ پارکی شب تاب مدل لاله دو شاخه کلاسیک سربالا پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل لونا تک شاخه سناتور سرازیر پایه سرو چراغ پارکی شب تاب مدل لونا تک شاخه سناتور سرازیر پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل رومنا دو شاخه سناتور سرازیر پایه کاج چراغ پارکی شب تاب مدل رومنا دو شاخه سناتور سرازیر پایه کاج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل دیاموند دو شاخه دیپلمات سربالا پایه سرو چراغ پارکی شب تاب مدل دیاموند دو شاخه دیپلمات سربالا پایه سرو

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ پارکی شب تاب مدل مروارید دو شاخه دیپلمات سربالا پایه ارغوان چراغ پارکی شب تاب مدل مروارید دو شاخه دیپلمات سربالا پایه ارغوان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه کلاسیک سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه کلاسیک سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل اسپانیایی شاخه رز سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل اسپانیایی شاخه رز سربالا

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ سرلوله شب تاب مدل اسپانیایی پایه کاج چراغ سرلوله شب تاب مدل اسپانیایی پایه کاج

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل انگلیسی شاخه باتیس سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل انگلیسی شاخه باتیس سرازیر

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
1 2 3 ... 11 »

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا