0
ورود به پنل کاربری
جستجوی پیشرفته

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX100

 • حداکثر فشار (بار) : 100
 • توان مصرفی : 1.3kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0

% 54,978,000

4,729,100 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX110B

 • حداکثر فشار (بار) : 110
 • توان مصرفی : 1.4kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0

6,156,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120LP

 • حداکثر فشار (بار) : 120
 • توان مصرفی : 1.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 360
0 از 0

7,678,800 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130BP

 • حداکثر فشار (بار) : 130
 • توان مصرفی : 1.7kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 370
0 از 0

7,300,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX130L

 • حداکثر فشار (بار) : 130
 • توان مصرفی : 1.8kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 370
0 از 0

تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX150L

 • حداکثر فشار (بار) : 150
 • توان مصرفی : 2.1kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 420
0 از 0

14,127,600 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX160RG

 • حداکثر فشار (بار) : 160
 • توان مصرفی : 2.5kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت : 500
0 از 0

21,386,400 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX120

 • حداکثر فشار (بار) :
 • توان مصرفی : kw
 • گرم کن (هیتر) :
 • آب مصرفی در ساعت :
0 از 0

7,560,000 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX140HL

 • حداکثر فشار (بار) : 140
 • توان مصرفی : 2.4KW
 • گرم کن (هیتر) : دارد
 • آب مصرفی در ساعت : 0.48
0 از 0

56,350,800 تومان

پمپ کارواش خانگی تک فاز Michelin MPX200HDX

 • حداکثر فشار (بار) : 200
 • توان مصرفی : 9.2KW
 • گرم کن (هیتر) : دارد
 • آب مصرفی در ساعت : 1.26
0 از 0

189,306,000 تومان