بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

واشر

مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M6-AF-L مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M6-AF-L

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر فلنچی

dk: 13

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M4-YAS مهره پرچی نیمه شش گوش سرخزینه M4-YAS

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر خزینه

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M6-KTF مهره پرچی گرد سرفلنچی ته بسته M6-KTF

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی ته بسته

گروه: مهر پرچی

dk: 13

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرخزینه ته بسته M10-KTS مهره پرچی گرد سرخزینه ته بسته M10-KTS

استعلام موجودی

گروه: مهر پرچی

dk: 14.5

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرخزینه AKL-L-004 مهره پرچی گرد سرخزینه AKL-L-004

استعلام موجودی

مدل: گرد سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 8.65

مشخصات کامل
مهره پرچی سرفلنچی M4-STFS مهره پرچی سرفلنچی M4-STFS

استعلام موجودی

مدل: گرد سر خزینه

گروه: مهر پرچی

dk: 9

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6030 میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-6030

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4821 میخ پرچی آلومینیومی ته بسته SAS-4821

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی آلومینیومی ته بسته

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی شیاردار GR-4808 میخ پرچی شیاردار GR-4808

استعلام موجودی

مدل: شیاردار

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی ستاره ای BULFIX-40188 میخ پرچی ستاره ای BULFIX-40188

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی ستاره ای

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی چند مرحله ای ASMG-48175 میخ پرچی چند مرحله ای ASMG-48175

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی چند مرحله ای

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی چند مرحله ای سرعدسی ASMG-40103 میخ پرچی چند مرحله ای سرعدسی ASMG-40103

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی چند مرحله ای سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی چند مرحله ای سرخزینه ASMG-3208 میخ پرچی چند مرحله ای سرخزینه ASMG-3208

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی چند مرحله ای سرخزینه

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی چند مرحله ای سرعدسی ASMG-4008 میخ پرچی چند مرحله ای سرعدسی ASMG-4008

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی چند مرحله ای سرعدسی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی چند مرحله ای فولادی STMG-4814 میخ پرچی چند مرحله ای فولادی STMG-4814

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچی چند مرحله ای فولادی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M10-AF-L مهره پرچی شش گوش سرفلنچی M10-AF-L

استعلام موجودی

مدل: شش گوش سر فلنچی

dk: 18

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M5-YAF مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M5-YAF

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر فلنچی

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M5-YAF-L مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M5-YAF-L

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر فلنچی

مشخصات کامل
مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M8-YAF مهره پرچی نیمه شش گوش سرفلنچی M8-YAF

استعلام موجودی

مدل: نیمه شش گوش سر فلنچی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرخزینه ته بسته M5-KTS مهره پرچی گرد سرخزینه ته بسته M5-KTS

استعلام موجودی

گروه: مهر پرچی

dk: 8

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-010 مهره پرچی گرد سرفلنچی AKL-L-010

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 17.40

مشخصات کامل
مهره پرچی گرد سرخزینه AKL001 مهره پرچی گرد سرخزینه AKL001

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

dk: 7.85

مشخصات کامل
مهره پرچی سرفلنچی M10-STFS مهره پرچی سرفلنچی M10-STFS

استعلام موجودی

مدل: گرد سرفلنچی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
مهره پرچی سرخزینه M6-STSS مهره پرچی سرخزینه M6-STSS

استعلام موجودی

گروه: مهر پرچی

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم NKS-3212 میخ پرچی آلومینیوم NKS-3212

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم NKS-4818 میخ پرچی آلومینیوم NKS-4818

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم PX-3006 میخ پرچی آلومینیوم PX-3006

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم PX-4812 میخ پرچی آلومینیوم PX-4812

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم PX-4814 میخ پرچی آلومینیوم PX-4814

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-3212 میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-3212

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-3214 میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-3214

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4814 میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4814

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4820 میخ پرچی آلومینیوم استاندارد NKS-4820

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم استاندارد

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی آلومینیوم سرپهن LKS-3210 میخ پرچی آلومینیوم سرپهن LKS-3210

استعلام موجودی

مدل: میخ پرچ آلومینیوم سر پهن

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی فولادی ST-3006 میخ پرچی فولادی ST-3006

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
میخ پرچی فولادی ST-3008 میخ پرچی فولادی ST-3008

استعلام موجودی

گروه: میخ و پرچ

مشخصات کامل
1 2 3 ... 11 »

واشر و کاربرد آن

واشر که یک وسیله کاربردی است از جنس های مختلف فلز و لاستیک ساخته می شود از این محصول برای توزیع بار بین پیچ و مهره ها و ... استفاده می شود.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا