0
ورود به پنل کاربری

ال اس

کلید اتوماتیک استریم PC-2

کلید اتوماتیک استریم PC-2

استعلام موجودی

ویژگی: قابل تنظیم

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

9,700 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C1A

21,200 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 1

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C2A

21,200 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 2

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C4A

21,200 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 4

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C6A

21,200 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 6

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C10A

21,200 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C16A

21,200 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A

فیوز مینیاتوری LS BKN 1P C20A

21,200 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 20

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C25A

21,200 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 25

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P B/C32A

21,200 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 32

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P C40A

21,700 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 40

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P C50A

21,700 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 50

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A

کلید مینیاتوری LS BKN 1P C63A

21,700 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 63

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKP 1P+N C25A

کلید مینیاتوری ال اس BKP 1P+N C25A

23,800 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P N B/C25A

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P N B/C25A

36,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C6A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C6A

36,400 تومان

استعلام موجودی

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C10A

فیوز مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C10A

36,400 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 10

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C16A

کلید مینیاتوری ال اس BKN 1P+N C16A

36,400 تومان

استعلام موجودی

جریان نامی (آمپر): 16

تعداد پل: 1 پل

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

83,600 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

102,400 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

معرفی برند ال اس

برند ال اس از شرکت هایی است که در حوزه سیستم های اتوماسیون صنعتی به فعالیت می پردازد.

021-22683706 تماس
تماس
بالا