0
ورود به پنل کاربری

هواکش حمام و سرویس بهداشتی

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4

1,553,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

2,580,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

64,320 تومان

67,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 65

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

72,000 تومان

75,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 23

هوادهی: 130

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

79,680 تومان

83,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 20

هوادهی: 180

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-10S2S-IP

هواکش 10 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-10S2S-IP

95,040 تومان

99,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 11

هوادهی: 150

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 12 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-12S2S-IP

هواکش 12 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-12S2S-IP

115,200 تومان

120,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 17

هوادهی: 110

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 15 سانت لوکس VSL-15S2S

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 15 سانت لوکس VSL-15S2S

121,920 تومان

127,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 25

هوادهی: 220

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

129,600 تومان

135,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 28

هوادهی: 240

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15S2S

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15S2S

140,160 تومان

146,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 24

هوادهی: 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-15S2S-IP

هواکش 15 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-15S2S-IP

147,840 تومان

154,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 18

هوادهی: 140

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

150,720 تومان

157,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 36

هوادهی: 300

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20S2S

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20S2S

156,480 تومان

163,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 31

هوادهی: 350

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20C4S

فن خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20C4S

216,960 تومان

226,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 43

هوادهی: 700

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای دمنده دریچه دار 15 سانت هایلوکس VDI-15S2S

هواکش لوله ای دمنده دریچه دار 15 سانت هایلوکس VDI-15S2S

223,680 تومان

233,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 30

هوادهی: 300

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

243,840 تومان

254,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 38

هوادهی: 420

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن دمنده دریچه دار 25 سانت لوکس VSL-25C4S

فن دمنده دریچه دار 25 سانت لوکس VSL-25C4S

244,800 تومان

255,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 43

هوادهی: 700

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

278,400 تومان

290,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 700

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن دمنده دریچه دار 30 سانت لوکس VSG-30C4S

فن دمنده دریچه دار 30 سانت لوکس VSG-30C4S

284,160 تومان

296,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 900

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

309,120 تومان

322,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 820

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4

1,110,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 15 سانت خانگی مدل VORTICE 11/125 MF 150/6

هواکش لوله ای 15 سانت خانگی مدل VORTICE 11/125 MF 150/6

1,369,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 28

هوادهی: 335

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/367 MEX 100-4 LL 1S ME

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/367 MEX 100-4 LL 1S ME

1,921,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 9

هوادهی: 90

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 12 سانت خانگی مدل VORTICE 11/369 MEX 120-5 LL 1S ME

هواکش لوله ای 12 سانت خانگی مدل VORTICE 11/369 MEX 120-5 LL 1S ME

2,139,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 13

هوادهی: 175

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S

2,340,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 9

هوادهی: 90

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100 طلایی

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100 طلایی

3,900,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/307 ME 100-4 LL PINK GOLD

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/307 ME 100-4 LL PINK GOLD

4,209,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 5

هوادهی: 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/308 ME 100-4 LL BLACK GOLD

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/308 ME 100-4 LL BLACK GOLD

4,209,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 5

هوادهی: 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/260 ME 100-4 LL

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/260 ME 100-4 LL

2,128,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 28

هوادهی: 35

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/306 ME 100-4 LL YELLOW GOLD

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/306 ME 100-4 LL YELLOW GOLD

4,209,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/309 ME 100-4 LL WHITE GOLD

هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/309 ME 100-4 LL WHITE GOLD

4,209,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 5

هوادهی: 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش S-P مدل DECOR 100

هواکش S-P مدل DECOR 100

750,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 13

هوادهی: 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan

843,600 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan

843,600 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan

1,100,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

نحوه انتخاب درست فن (هواکش) برای دستشویی و حمام ) مصارف خانگی )

برای تهویه مناسب هوای حمام و دستشویی بایستی به نکات زیر توجه نمود

 1. تعیین نوع کاربرد  هواکش  دستشوی ،حمام ، ترکیب حمام و دستشویی

به عنوان مثال نرخ تهویه هوا برای حمام، 11 تا 15 بار در ساعت است .دفعات  تعویض هوا  در ساعت همان نرخ جابجایی هوا است که بر اساس ابعاد حمام یا دستشویی حاصل می شود . با احتساب آن بر حسب متر مکعب بر ساعت تعیین می گردد.

 1. حجم اتاق را بر حسب متر مکعب (متر مکعب) با ضرب طول x عرض x ارتفاع محاسبه کنید.

 

با توجه به حجم اتاق و براساس الزامات نصب مانند نصب بر روی دیوار یا سقف اتصال به لوله یا کانال با ابعاد و شکل و سایز خاص شما یکی از انواع  فن را انتخاب کنید. 

 1. روش روشن و خاموش کردن فن

خاموش روشن شدن فن می تواند یکی از چند شکل زیر صورت پذیرد:

 • استاندارد : که معمولا با روشن لامپ روشنایی فن نیز با همان کلید لامپ روشن می شود .
 • تایمر دار : که عموما با روشن شدن لامپ فعال شده پس از خاموش شدن لامپ تا مدت زمانی که بیشاز 15 دقیقه است ادامه می یابد
 • دارای سویچ کششی: با استفاده از یک بند عمل روشن خاموس به صورت دستی انجام می گیرد
 1. نوع و ساختار موتور :

بایستی دقت نمود از فن هایی  با موتور مرغوب که دارای بلرینگ هستند استفاده نمود چرا که دارای عمر کاری بیشتری نسبت به فن های بوش دار  هسنتد .

 1. گزینه های موقعیت مکانی در اتاق :

محل دقیق یک فن تهویه (هواکش خانگی ) ، حداکثر جریان هوای داخل اتاق را تضمین می کند. هوا یی که از یک حمام تخلیه شده باید هوای خشک شده از اتاق مجاور یا راهرو جایگزین شود. هوای تازه  مقدار هوا ی مورد  نیاز است که به حمام وارد شده تا  فن به طور موثر کار خود را به انجام رساند .

 1. توصیه هایی در مورد مکان ها مرطوب و خیس :

با توجه به اینکه در اتاق برای قرار دادن یک فن تهویه، باید مناطق مرطوب و خیس را در نظر بگیرید.

به عنوان مثال یک فن به طور مستقیم بر روی یک حمام یا دوش باید در صورتی که کمتر از 2.25 متر از کف  قرار می گیرد بایستی از یک فن با ولتاژ پایین و ترجیحا از ولتاژ  DC استفاده نمود .

چه هواکشی برای حمام مناسب است؟
هواکش هایی با رده حفاظتی IP4 برای مناطق مرطوب حمام و سرویس بهداشتی مناسب است.
021-22683706 تماس
تماس
بالا