هواکش حمام و سرویس بهداشتی

هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S هواکش خانگی 15 سانت هایلوکس دمنده VDI-15S2S

307,000 تومان

%3

297,790 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 25 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S هواکش خانگی 25 سانت لوکس دمنده VSL-25C4S

367,000 تومان

%3

355,990 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 43 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 680

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S هواکش خانگی 30 سانت لوکس دمنده VSG-30C4S

426,000 تومان

%3

413,220 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 46 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1000

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4

1,110,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100 هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

1,272,000 تومان

%3

1,233,840 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 137

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125 هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125

1,370,000 تومان

%3

1,328,900 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 22 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 245

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 15 سانت خانگی مدل VORTICE 11/125 MF 150/6 هواکش لوله ای 15 سانت خانگی مدل VORTICE 11/125 MF 150/6

1,369,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 28 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 335

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4 هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4

1,553,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 15 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100 هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

1,673,000 تومان

%3

1,622,810 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 14 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/367 MEX 100-4 LL 1S ME هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/367 MEX 100-4 LL 1S ME

1,670,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 9 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 90

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150 هواکش داخل لوله ای 15 سانت Blauberg Tubo 150

1,762,000 تومان

%3

1,709,140 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 29 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 361

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125 هواکش خانگی بلابرگ مدل Quatro 125

1,958,000 تومان

%3

1,899,260 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 16 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 167

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150 هواکش خانگی بلابرگ مدل Auto 150

2,153,000 تومان

%3

2,088,410 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 26 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 295

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/260 ME 100-4 LL هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/260 ME 100-4 LL

2,128,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 9 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 65

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 12 سانت خانگی مدل VORTICE 11/369 MEX 120-5 LL 1S ME هواکش لوله ای 12 سانت خانگی مدل VORTICE 11/369 MEX 120-5 LL 1S ME

2,139,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 13

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 175

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design

2,300,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 8wوات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S هواکش لوله ای 10 سانت خانگی VORTICE 11/368 MEX 100-4 LL 1S

2,340,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 9 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 90

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan

2,400,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 8wوات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan

2,750,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 8wوات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

3,660,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 8wوات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید مرمری S-P 100CZ MARBLE WHITE Design Fan هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید مرمری S-P 100CZ MARBLE WHITE Design Fan

3,800,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 8wوات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100 طلایی هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100 طلایی

3,900,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 8w

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/307 ME 100-4 LL PINK GOLD هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/307 ME 100-4 LL PINK GOLD

4,209,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 9 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/308 ME 100-4 LL BLACK GOLD هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/308 ME 100-4 LL BLACK GOLD

4,209,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 9 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100 هواکش بین کانالی 10سانت Blauberg TURBO 100

6,318,000 تومان

%3

6,128,460 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 23-25 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 170-220

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125 هواکش بین کانالی بلابرگ TURBO 125

6,852,000 تومان

%3

6,646,440 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 25-29 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 230-345

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150 هواکش بین کانالی 15سانت Blauberg TURBO 150

7,474,000 تومان

%3

7,249,780 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 42-50 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 430-560

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200 هواکش بین کانالی 20سانت Blauberg TURBO 200

11,568,000 تومان

%3

11,220,960 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 76-108 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 805-1080

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 25سانت Blauberg TURBO 250 هواکش بین کانالی 25سانت Blauberg TURBO 250

19,220,000 تومان

%3

18,643,400 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 125-177 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1360-1070

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش بین کانالی 31سانت Blauberg TURBO 315 هواکش بین کانالی 31سانت Blauberg TURBO 315

28,385,000 تومان

%3

27,533,450 تومان

قطر پروانه: 31 سانتیمتر

توان: 227-315 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1420-1750

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن 12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

65,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 17 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 163

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/309 ME 100-4 LL WHITE GOLD هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/309 ME 100-4 LL WHITE GOLD

4,209,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 9 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/306 ME 100-4 LL YELLOW GOLD هواکش لوکس 10 سانت VORTICE 11/306 ME 100-4 LL YELLOW GOLD

4,209,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 9 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
15 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-150-2 خزر فن 15 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-150-2 خزر فن

37,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 25

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 203

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100 هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 8w

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل
هواکش S-P مدل DECOR 100 هواکش S-P مدل DECOR 100

750,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 13

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

نحوه انتخاب درست فن (هواکش) برای دستشویی و حمام ) مصارف خانگی )

برای تهویه مناسب هوای حمام و دستشویی بایستی به نکات زیر در خصوص استفاده از هواکش توجه نمود

 1. تعیین نوع کاربرد  هواکش  دستشوی ،حمام ، ترکیب حمام و دستشویی

به عنوان مثال نرخ تهویه هوا برای حمام، 11 تا 15 بار در ساعت است. دفعات  تعویض هوا  در ساعت همان نرخ جابجایی هوا است که بر اساس ابعاد حمام یا دستشویی حاصل می شود . با احتساب آن بر حسب متر مکعب بر ساعت تعیین می گردد.

 1. حجم اتاق را بر حسب متر مکعب (متر مکعب) با ضرب طول x عرض x ارتفاع محاسبه کنید.

با توجه به حجم اتاق و براساس الزامات نصب مانند نصب بر روی دیوار یا سقف اتصال به لوله یا کانال با ابعاد و شکل و سایز خاص شما یکی از انواع  فن را انتخاب کنید. 

 1. روش روشن و خاموش کردن فن

خاموش روشن شدن فن می تواند یکی از چند شکل زیر صورت پذیرد:

 • استاندارد : که معمولا با روشن لامپ روشنایی فن نیز با همان کلید لامپ روشن می شود .
 • تایمر دار : که عموما با روشن شدن لامپ فعال شده پس از خاموش شدن لامپ تا مدت زمانی که بیشاز 15 دقیقه است ادامه می یابد
 • دارای سویچ کششی: با استفاده از یک بند عمل روشن خاموس به صورت دستی انجام می گیرد
 1. نوع و ساختار موتور :

بایستی دقت نمود از فن هایی  با موتور مرغوب که دارای بلرینگ هستند استفاده نمود چرا که دارای عمر کاری بیشتری نسبت به فن های بوش دار  هسنتد .

 1. گزینه های موقعیت مکانی در اتاق :

محل دقیق یک فن تهویه (هواکش خانگی )، حداکثر جریان هوای داخل اتاق را تضمین می کند. هوا یی که از یک حمام تخلیه شده باید هوای خشک شده از اتاق مجاور یا راهرو جایگزین شود. هوای تازه  مقدار هوا ی مورد  نیاز است که به حمام وارد شده تا  فن به طور موثر کار خود را به انجام رساند .

 1. توصیه هایی در مورد مکان ها مرطوب و خیس :

با توجه به اینکه در اتاق برای قرار دادن یک فن تهویه، باید مناطق مرطوب و خیس را در نظر بگیرید.

به عنوان مثال یک فن به طور مستقیم بر روی یک حمام یا دوش باید در صورتی که کمتر از 2.25 متر از کف  قرار می گیرد بایستی از یک فن با ولتاژ پایین و ترجیحا از ولتاژ  DC استفاده نمود .

چه هواکشی برای حمام مناسب است؟
هواکش هایی با رده حفاظتی IP4 برای مناطق مرطوب حمام و سرویس بهداشتی مناسب است.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا