0
ورود به پنل کاربری

روشنایی محیطی

چراغ سردری شب تاب مدل تابش

چراغ سردری شب تاب مدل تابش

360,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل کارن 1

چراغ آویز شب تاب مدل کارن 1

850,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب کارن 1 شاخه سناتور سرازیر

چراغ دیواری شب تاب کارن 1 شاخه سناتور سرازیر

950,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل کارن 1 شاخه رز سرازیر

چراغ دیواری شب تاب مدل کارن 1 شاخه رز سرازیر

1,075,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 115 سانتی متر کارن 2

چراغ چمنی شب تاب 115 سانتی متر کارن 2

1,130,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 102 سانتی متر مدل کارن 1

چراغ چمنی شب تاب 102 سانتی متر مدل کارن 1

1,255,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ شب تاب کارن 1 تک شاخه سناتور سرازیر و پایه سرو

چراغ شب تاب کارن 1 تک شاخه سناتور سرازیر و پایه سرو

2,440,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ شب تاب کارن 1 دو شاخه سناتور سرازیر و پایه ارغوان

چراغ شب تاب کارن 1 دو شاخه سناتور سرازیر و پایه ارغوان

3,195,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل اسپانیایی پیچک سربالا

چراغ دیواری شب تاب مدل اسپانیایی پیچک سربالا

2,145,000 تومان

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل ونیز شاخه رز سرپایین

چراغ دیواری شب تاب مدل ونیز شاخه رز سرپایین

925,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل

چراغ سردری شب تاب مدل دیاموند

چراغ سردری شب تاب مدل دیاموند

495,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومنا پایه ترنج

چراغ سرلوله شب تاب مدل رومنا پایه ترنج

1,400,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ پارکی شب تاب کارن 1 دو شاخه رز سرازیر و پایه ماهان

چراغ پارکی شب تاب کارن 1 دو شاخه رز سرازیر و پایه ماهان

4,825,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل آوش

چراغ دیواری شب تاب مدل آوش

270,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 14 وات

مشخصات کامل

شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل رز

شاخه چراغ دیواری شب تاب مدل رز

310,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل تابش شاخه فانتزی سربالا

چراغ دیواری شب تاب مدل تابش شاخه فانتزی سربالا

360,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ سردری شب تاب مدل رومی

چراغ سردری شب تاب مدل رومی

360,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سربالا

چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سربالا

360,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سرازیر

چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سرازیر

360,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل رومی

چراغ آویز شب تاب مدل رومی

360,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل دایا

چراغ دیواری شب تاب مدل دایا

365,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل سلطنتی

چراغ آویز شب تاب مدل سلطنتی

380,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سردری شب تاب مدل سلطنتی

چراغ سردری شب تاب مدل سلطنتی

380,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه فانتزی سربالا

چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه فانتزی سربالا

380,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه فانتزی سرازیر

چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه فانتزی سرازیر

380,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه فانتزی سرازیر

چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه فانتزی سرازیر

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه فانتزی سربالا

چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه فانتزی سربالا

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ سردری شب تاب مدل چتری

چراغ سردری شب تاب مدل چتری

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل چتری

چراغ آویز شب تاب مدل چتری

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه فانتزی سربالا

چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه فانتزی سربالا

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ سردری شب تاب مدل توپی

چراغ سردری شب تاب مدل توپی

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ آویز شب تاب مدل توپی

چراغ آویز شب تاب مدل توپی

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل

چراغ چمنی شب تاب 30 سانتی متر مدل پرتو

چراغ چمنی شب تاب 30 سانتی متر مدل پرتو

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 10 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری شب تاب مدل تابش ماژول دار شاخه فانتزی سر بالا

چراغ دیواری شب تاب مدل تابش ماژول دار شاخه فانتزی سر بالا

410,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ سردری شب تاب مدل تابش ماژول دار

چراغ سردری شب تاب مدل تابش ماژول دار

410,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

آشنایی با روشنایی محیطی

با تاریک شدن هوا روشنایی محیطی که در آن رفت و آمد داریم بسیار مهم است از جمله وسایلی که برای روشنایی محیط های مختلف کاربرد دارند می توان به چراغ پارکی، چراغ سرلوله ای، چراغ آویز، چراغ دیواری و .... اشاره کرد.

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا