0
ورود به پنل کاربری

کنتاکتور

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

519,000 تومان

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 40

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

9,700 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

83,600 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

102,400 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 18 آمپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 18 آمپر موتوری

137,400 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

142,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-0911

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-0911

142,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

145,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 12

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1211

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1211

146,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

146,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 12

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 22 امیر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 22 امیر موتوری

149,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر بوبين 24 و 110

کنتاکتور 9 آمپر بوبين 24 و 110

162,100 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 24 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810

181,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

183,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1811

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1811

183,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-1811

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-1811

183,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

مشخصات کامل

VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110

VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110

186,200 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

198,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

مشخصات کامل

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-2511

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-2511

200,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

200,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 32 آمپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 32 آمپر موتوری

216,800 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110

VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110

237,700 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

VDC کنتاکتور 22 آمير بوتين 110

VDC کنتاکتور 22 آمير بوتين 110

256,800 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

278,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 63

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

280,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210

280,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 24 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-3211

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-3211

283,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 380 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

283,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل

کنتاکتور یست و چه کاربردی دارد

کنتاکتور وسیله ای کاربردی است که از ان برای خاموش و روشن کردن مدار الکتریکی استفاده می شود. در حقیقت این وسیله نوعی سوئیچینگ یا کلید زن است که دارای مدل های مختلفی است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا