0
ورود به پنل کاربری

کنتاکتور

کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری
مشاهده جزئیات

9,700تومان

استعلام موجودی

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری
مشاهده جزئیات

83,600تومان

استعلام موجودی

کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری
مشاهده جزئیات

102,400تومان

استعلام موجودی

کنتاکتور AC220 ولت 18 آمپر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 18 آمپر موتوری
مشاهده جزئیات

137,400تومان

استعلام موجودی

کنتاکتور AC220 ولت 22 امیر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 22 امیر موتوری
مشاهده جزئیات

149,500تومان

استعلام موجودی

کنتاکتور 9 آمپر بوبين 24 و 110

0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر بوبين 24 و 110
مشاهده جزئیات

162,100تومان

استعلام موجودی

VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110

0 از 0
VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110
مشاهده جزئیات

186,200تومان

استعلام موجودی

کنتاکتور AC220 ولت 32 آمپر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 32 آمپر موتوری
مشاهده جزئیات

216,800تومان

استعلام موجودی

VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110

0 از 0
VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110
مشاهده جزئیات

237,700تومان

استعلام موجودی

VDC کنتاکتور 22 آمير بوتين 110

0 از 0
VDC کنتاکتور 22 آمير بوتين 110
مشاهده جزئیات

256,800تومان

استعلام موجودی

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

0 از 0
کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A
مشاهده جزئیات

278,000تومان

استعلام موجودی

کنتاکتور یست و چه کاربردی دارد

کنتاکتور وسیله ای کاربردی است که از ان برای خاموش و روشن کردن مدار الکتریکی استفاده می شود. در حقیقت این وسیله نوعی سوئیچینگ یا کلید زن است که دارای مدل های مختلفی است.

نمایش بیشتر