0
ورود به پنل کاربری

کنتاکتور

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-0910

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-0910

199,750 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

206,250 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

207,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 12

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

213,750 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 12

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

220,200 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

252,400 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810

260,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

270,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 18

مشخصات کامل

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

306,250 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 18 آمپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 18 آمپر موتوری

347,200 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 22 امیر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 22 امیر موتوری

378,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

400,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 63

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر بوبين 24 و 110

کنتاکتور 9 آمپر بوبين 24 و 110

402,700 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 24 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

433,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

447,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 25

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

447,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 32

مشخصات کامل

VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110

VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110

461,800 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 32 آمپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 32 آمپر موتوری

547,900 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

572,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 40

مشخصات کامل

VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110

VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110

588,600 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

VDC کنتاکتور 22 آمير بوتين 110

VDC کنتاکتور 22 آمير بوتين 110

635,300 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

VDC کنتاکتور 32 آمير بوين 24 و 110

VDC کنتاکتور 32 آمير بوين 24 و 110

741,200 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 40 آمپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 40 آمپر موتوری

804,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-5011

کنتاکتور 50 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-5011

918,750 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 50

مشخصات کامل

کنتاکتور 65 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-6511

کنتاکتور 65 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-6511

1,031,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 65

مشخصات کامل

کنتاکتور 80 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-8011

کنتاکتور 80 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-8011

1,289,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 80

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 50 آمپر موتوری

 کنتاکتور AC220 ولت 50 آمپر موتوری

1,321,200 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 65 آمپر موتوری

 کنتاکتور AC220 ولت 65 آمپر موتوری

1,370,300 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 85 آمپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 85 آمپر موتوری

1,540,300 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 95 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-9511

کنتاکتور 95 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-9511

1,612,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 95

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 100 آمپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 100 آمپر موتوری

2,031,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220ولت 130 آمپر موتوری

 کنتاکتور AC220ولت 130 آمپر موتوری

2,617,600 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 115 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-115

کنتاکتور 115 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC2-115

2,625,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

جریان نامی (آمپر): 115

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 150 آمپر موتوری

کنتاکتور AC220 ولت 150 آمپر موتوری

2,889,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور یست و چه کاربردی دارد

کنتاکتور وسیله ای کاربردی است که از ان برای خاموش و روشن کردن مدار الکتریکی استفاده می شود. در حقیقت این وسیله نوعی سوئیچینگ یا کلید زن است که دارای مدل های مختلفی است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا