0
ورود به پنل کاربری

کنتاکتور

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-0910

0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-0910

165,000 تومان

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

0 از 0
کنتاکتور 40 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-4011

460,000 تومان

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 40

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 3 آمپر موتوری

9,700 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 6 آمیر موتوری

83,600 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 12 امپر موتوری

102,400 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 18 آمپر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 18 آمپر موتوری

137,400 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-0911

142,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-0911

0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-0911

142,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

1 از 5
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1210

145,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 12

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1211

0 از 0
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1211

146,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

0 از 0
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1211

146,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 12

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 22 امیر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 22 امیر موتوری

149,500 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر بوبين 24 و 110

0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر بوبين 24 و 110

162,100 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 24 ولت

مشخصات کامل

مینی کنتاکتور 20 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-20A

0 از 0
مینی کنتاکتور 20 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-20A

177,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

مینی کنتاکتور 25 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-25A

0 از 0
مینی کنتاکتور 25 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-25A

177,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810

0 از 0
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-1810

181,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

0 از 0
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-1811

183,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 18

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1811

0 از 0
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-1811

183,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-1811

0 از 0
کنتاکتور 18 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-1811

183,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 18

ولتاژ: 380 ولت

مشخصات کامل

VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110

0 از 0
VDC کنتاکتور 12 آمپر بوبین 110

186,200 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

0 از 0
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-2510

198,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-2511

0 از 0
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 110 ولت مدل NC7-2511

200,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

0 از 0
کنتاکتور 25 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-2511

200,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 25

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

مینی کنتاکتور 40 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-40A

0 از 0
مینی کنتاکتور 40 آمپر - 2 پل چینت 220 ولت مدل NCK3-40A

200,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور AC220 ولت 32 آمپر موتوری

0 از 0
کنتاکتور AC220 ولت 32 آمپر موتوری

216,800 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور خازنی 12.5 کیلووات چینت 220 ولت مدل CJ19-2511

0 از 0
کنتاکتور خازنی 12.5 کیلووات چینت 220 ولت مدل CJ19-2511

231,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-0922-Z

0 از 0
کنتاکتور 9 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-0922-Z

235,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110

0 از 0
VDC کنتاکتور 18 آمپر بوبین 110

237,700 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-1222-Z

0 از 0
کنتاکتور 12 آمپر چینت با بوبین 110 ولت DC مدل NC8-1222-Z

246,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

VDC کنتاکتور 22 آمير بوتين 110

0 از 0
VDC کنتاکتور 22 آمير بوتين 110

256,800 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 110 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-3211

0 از 0
کنتاکتور خازنی 20 کیلووار چینت 220 ولت مدل CJ19-3211

277,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر):

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

0 از 0
کنتاکتور بی صدا دوپل 63 آمپر چینت مدل NCH8-63A

278,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 63

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC1-3210

280,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210

0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 24 ولت مدل NC1-3210

280,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ: 24 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-3211

0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 380 ولت مدل NC7-3211

283,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ: 380 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

0 از 0
کنتاکتور 32 آمپر چینت با بوبین 220 ولت مدل NC7-3211

283,000 تومان

استعلام موجودی

ولتاژ بوبین:

جریان نامی (آمپر): 32

ولتاژ: 220 ولت

مشخصات کامل

کنتاکتور یست و چه کاربردی دارد

کنتاکتور وسیله ای کاربردی است که از ان برای خاموش و روشن کردن مدار الکتریکی استفاده می شود. در حقیقت این وسیله نوعی سوئیچینگ یا کلید زن است که دارای مدل های مختلفی است.

021-22683706 بالا