0
ورود به پنل کاربری

منبع تحت فشار

مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس

0 از 0
مخزن تحت فشار 24 لیتری واتس

490,000 تومان

درجه: ندارد

برق:

حجم مخزن (لیتر): 24

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس

0 از 0
مخزن تحت فشار 60 لیتری واتس

1,380,000 تومان

1,242,000 تومان %10 تخفیف

درجه: دارد

برق:

حجم مخزن (لیتر): 60

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس

0 از 0
مخزن تحت فشار 80 لیتری واتس

1,880,000 تومان

1,692,000 تومان %10 تخفیف

درجه: دارد

برق:

حجم مخزن (لیتر): 80

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس

0 از 0
مخزن تحت فشار 100 لیتری واتس

2,070,000 تومان

1,863,000 تومان %10 تخفیف

درجه: دارد

برق:

حجم مخزن (لیتر): 100

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس

0 از 0
مخزن تحت فشار 200 لیتری واتس

4,800,000 تومان

درجه: دارد

برق:

حجم مخزن (لیتر): 200

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 8 لیتری وارم

204,600 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 8

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 24 لیتری وارم

258,500 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 24

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 60 لیتری وارم

1,159,400 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 60

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 80 لیتری وارم

1,520,200 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 80

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم

1,958,000 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 100

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 200 لیتری وارم

3,575,000 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 200

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16

0 از 0
مخزن تحت فشار 100 لیتری وارم-16

4,081,000 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 100

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم

4,384,600 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 300

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم-16

0 از 0
مخزن تحت فشار 300 لیتری وارم-16

7,136,800 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 300

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم

0 از 0
مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم

7,161,000 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 500

توان:

مشخصات کامل

مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم 16

0 از 0
مخزن تحت فشار 500 لیتری وارم 16

8,162,000 تومان

استعلام موجودی

درجه:

برق:

حجم مخزن (لیتر): 500

توان:

مشخصات کامل

منبع تحت فشار و کاربرد آن

منبع یا مخزن تحت فشار آب را با فشار مناسب دخیره می کند و نیاز پمپ آب را به خاموش و روشن شدن زیاد کاهش می دهد.

 

021-22683706 بالا