0
ورود به پنل کاربری

الکتروموتور

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1hp B3-80fr

2,011,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 19

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

2,034,000 تومان

توان: 1.2 اسب -0.9kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 10hp B3-132fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 10hp B3-132fr

7,532,000 تومان

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

الکتروموتور تک فازکلاچ دار آلومینیومی 1500 دور موتوژن CRS 71-4A 0.25kw

2,400,000 تومان

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 0.75kw

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی 750 دور 0.75kw

3,290,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

دور موتور: 750

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 100

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3

الکتروموتور سه فاز جمکو مدل 3000 دور 10 اسب YU-B3

8,800,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 10 اسب -7.5kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: چدنی

سایز بدنه: 132

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 15kw

الکتروموتور سه فاز 1500 دور پایه دار SIEMENSE 15kw

18,670,300 تومان

استعلام موجودی

توان: 20 اسب -15kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 160

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA 650

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA 650

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA665

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN650

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HN670

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری BU551

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری BU551

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

مشخصات کامل

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630

الکتروموتور مشعل الکتروژن سری HA630

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/8 اسب مسی موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

موتور کولر آبی 1/8 اسب مسی موتوژن Motogen PSC 80/4-6p

480,000 تومان

توان: 1/8 اسب -0.09kw

سایز بدنه: 80

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.6hp B3-63fr

1,277,000 تومان

توان: 1.6 اسب -0.12kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 11

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/3 اسب الکتروژن مدل EG

موتور کولر آبی 1/3 اسب الکتروژن مدل EG

1,281,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.4hp B3-63fr

1,307,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 11

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/2 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

موتور کولر آبی 1/2 اسب موتوژن Motogen SP 56-4.6

1,343,100 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 56

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.4hp B3-63fr

1,379,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 11

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.3hp B3-63fr

1,387,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 11

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 1/2 اسب الکتروژن مدل EG

موتور کولر آبی 1/2 اسب الکتروژن مدل EG

1,485,000 تومان

توان: 1.2 اسب -0.9kw

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 1.2hp B3-71fr

1,539,000 تومان

توان: 1.2 اسب -0.9kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 14

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 3/4 اسب موتوژن Motogen CP 56-4.6

موتور کولر آبی 3/4 اسب موتوژن Motogen CP 56-4.6

1,579,000 تومان

توان: 3.4 اسب -2.5kw

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 56

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

1,619,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.3hp B3-71fr

1,634,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 14

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 1.2hp B3-71fr

1,658,000 تومان

توان: 1.2 اسب -0.9kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 14

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.3hp B3-63

1,691,000 تومان

توان: 1/3 اسب -0.25kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل

موتور کولر آبی 3/4 اسب الکتروژن مدل EG

موتور کولر آبی 3/4 اسب الکتروژن مدل EG

1,699,500 تومان

توان: 3.4 اسب -2.5kw

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 1500دور الکتروژن CR-1.4hp B3-63

1,706,000 تومان

توان: 1/4 اسب -0.18kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 63

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 3000 دور 3.4hp B3-71fr

1,713,000 تومان

توان: 3.4 اسب -2.5kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 14

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1500 دور 3.4hp B3-80fr

1,996,000 تومان

توان: 3.4 اسب -2.5kw

دور موتور: 1500

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 19

مشخصات کامل

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

الکتروموتور سه فاز الکتروژن مدل 1000 دور 1.2hp B3-80fr

2,002,000 تومان

توان: 1.2 اسب -0.9kw

دور موتور: 1000

جنس بدنه: آلومینیوم

قطر شفت: 19

مشخصات کامل

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

الکتروموتور تک فاز رله ای آلومینیومی 3000دور الکتروژن CR-1.2hp B3-71

2,011,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

دور موتور: 3000

جنس بدنه: آلومینیوم

سایز بدنه: 71

مشخصات کامل

الکتروموتور را می توان در موارد مختلف، از وسایل متداول خانگی گرفته تا انواع مختلف حمل و نقل و حتی کاربردهای پیشرفته هوافضا پیدا کرد.

الکتروموتور یا ژنراتورها

الکتروموتور و ژنراتورها هر دو دستگاه الکترومغناطیسی با سیم پیچ یا روتور آرماتور هستند که در داخل سیم پیچ میدانی یا استاتور می چرخند. اما عملکردهای متضادی دارند. ژنراتورها انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند در حالی که الکتروموتور انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند.

مشاهده اینفوگرافیک الکتروموتور

                          

انواع الکتروموتور

سیم پیچ میدان در موتورهای الکتریکی جریان الکتریکی را برای تولید یک میدان مغناطیسی ثابت، فراهم می کند که سیم پیچ آرماتور از آن برای تولید گشتاور چرخشی در شافت موتور استفاده می کند. تمایز بین انواع مختلف موتورهای الکتریکی به عملکرد منحصر به فرد، ولتاژ و نیازهای آن ها مربوط می شود. حداقل ده نوع مختلف موتور الکتریکی وجود دارد، اما دو طبقه بندی اصلی:

 • موتورهای جریان متناوب (AC)
 • موتورهای جریان مستقیم (DC)

چگونگی تعامل سیم پیچ های داخل الکتروموتور های AC و DC برای تولید نیروی مکانیکی با یکدیگر باعث ایجاد تمایز بیشتر در هر یک از این طبقه بندی ها می شود.

الکتروموتورهای DC

الکتروموتور براش

الکتروموتور براش از چهار جز اصلی تشکیل شده اند:

 • استاتور
 • روتور یا آرماتور
 • براش
 • کموتاتور

چهار نوع الکتروموتور اصلی براش وجود دارد، از جمله:

سری موتورها

استاتور به صورت سری با روتور است و باعث می شود جریان های میدان آنها یکسان باشد.

مشخصات: در جرثقیل ها و بالابر استفاده می شود، گشتاور با سرعت پایین کارایی بالا و گشتاور با سرعت بالای محدود.

شنت موتور

سیم پیچ میدان با روتور موازی (شنت) است و جریان موتور را برابر با مجموع دو جریان می کند.

مشخصات: در کاربردهای صنعتی و خودرویی، تراکشن قطار، کشتی و جاهایی که نیاز به گشتاور بالا و کنترل دور دقیق است، مورد استفاده قرار می گیرد.

الکتروموتور کامپونت

این نوع موتورها ویژگی هر دو نوع سری و نوع شنت را با هم ترکیب می کند و باعث می شود جریان موتور برابر با مجموع هر دو جریان سری و جریان میدان شنت باشد.

مشخصات: در کاربردهای صنعتی و خودرویی مورد استفاده قرار می گیرد و دارای مزایای ترکیبی از موتورهای شانت و سری است.

مغناطیس دائم

این موتورها از آهن رباهای دائمی برای تولید میدان استاتور استفاده می کنند.

مشخصات: در تولید تجاری اسباب بازی و لوازم خانگی استفاده می شود، ساخت آن ارزان تر، در نتیجه نسبت به قیمت مناسب کارایی خوبی دارند.

الکتروموتورهای AC

موتورهای طبقه بندی شده الکتروموتور AC به دو دسته سنکرون و آسنکرون تقسیم می شوند که در درجه اول با توجه به سرعت روتور نسبت به سرعت استاتور متمایز می شوند. سرعت موتور نسبت به مولد در الکتروموتور سنکرون برابر است اما سرعت روتور در موتور آسنکرون کم تر از سرعت روتور سنکرون است. علاوه بر این، موتورهای سنکرون دارای لغزش صفر هستند و به منبع تغذیه اضافی نیاز دارند، در حالی که الکتروموتور آسنکرون دارای لغزش بوده و نیازی به منبع تغذیه ثانویه ندارند.

الکتروموتور سنکرون

برانگیختگی الکتروموتور سنکرون دوبرابر است، یعنی شامل دو ورودی الکتریکی است. یک موتور سنکرون سه فاز رایج شامل یک ورودی معمولاً الکتروموتور سه فاز AC و سیم پیچ استاتور برای تولید شار مغناطیسی سه فاز چرخان است. منبع تغذیه روتور معمولاً DC است که باعث تحریک یا شروع روتور می شود. هنگامی که میدان روتور با میدان استاتور قفل شد، موتور سنکرون می شود.

الکتروموتور آسنکرون

برخلاف الکتروموتورهای سنکرون، القا باعث می شود که موتورهای آسنکرون با تأمین برق استاتور بدون تأمین منبع روتور کار کنند. از نظر ولتاژ به دو دسته الکتروموتور تکفاز (شامل قطب سایه، خازن راه انداز، قطب چاکدار و دو خازنه) و سه فاز (شامل روتور قفسی که تمام موتورهای موجود در ویدفکتور از این نوع هستند) و دسته بندی دیگر، موتورهای القایی (شامل روتور قفسی و روتور سیم پیچی) است که موتورهایی سایز بزرگ هستند.

 

موتورهای مخصوص

این موتورها شامل سروو، استپرموتور، BLDC و رولوک تانسی هستند. کاربرد آن ها در دستگاه های CNC، ابعاد کامپیوتری CML و سیستم های کنترل مکان یابی است.

انتخاب الکتروموتور مناسب

انتخاب بهترین الکتروموتور مناسب برای یک کاربرد خاص بستگی به چهار ویژگی دارد:

 • اسب بخار و سرعت
 • فریم موتور
 • الزامات ولتاژ
 • محفظه ها و موقعیت های نصب

یک پلاک فلزی متصل به موتور شامل اطلاعات مهم مربوط به این ویژگی ها به استثنای اطلاعات محفظه است.

 

توان و سرعت الکتروموتور

توان و سرعت موتورها شامل دسته های مختلفی است، از جمله: موتورهای کسری (1/20 HP تا 1 HP)، موتورهای اسب بخار یکپارچه (1 HP تا 400 HP) و موتورهای بزرگ (100 HP تا 50،000 HP). درجه بندی دور در دقیقه شامل 3600 دور در دقیقه (2 قطب) ، 1800 دور در دقیقه (4 قطب) و 1200 دور در دقیقه (6 قطب) است.

فریم الکتروموتور الکتریکی

اندازه فریم موتور مقدار عملکردی آن را نشان نمی دهد، خصوصاً درجه قدرت آن. انجمن ملی تولیدکنندگان برق (NEMA) تعداد فریم ها را متناسب با اندازه های نصب شده طراحی کرده است که رقم آنها مربوط به بعد "D" آنها یا فاصله از مرکز شافت تا پایین مرکز نصب است.

الزامات ولتاژ

ولتاژ، فرکانس و فاز همه بخشی از ولتاژ مورد نیاز است. فرکانس استاندارد کار در بیشتر موتورهای الکتریکی 60 هرتز است.

محفظه ها و موقعیت های نصب

اطلاعات محفظه به محیط نصب موتور بستگی دارد. محفظه ها دو دسته اصلی دارند: موتورهای باز و موتورهای محصور.

 

الکتروموتورهای باز

برنامه های کاربردی برای موتورهای باز شامل مکان هایی در محیط داخلی است که نسبتاً تمیز و خشک هستند، از آنجا که محفظه های موتور باز امکان گردش هوا از طریق سیم پیچ ها را فراهم می کنند از اهمیت زیادی برخوردار است.

الکتروموتورهای محصور

این نوع موتورها امکان تعویض هوای آزاد بین قسمت خارجی و داخلی موتور را ندارند.

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا