0
ورود به پنل کاربری

جعبه ابزار پلاستیکی

جعبه ابزار ای بی زد ABZJPT13

جعبه ابزار ای بی زد ABZJPT13

123,000 تومان

قفل: دارد_1عدد

تعداد محفظه: 2

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MT13

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MT13

126,000 تومان

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 4 عدد

قفسه بندی: ندارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MG13

 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MG13

133,000 تومان

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 9 عدد

قفسه بندی: ندارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار کلاسیک ای بی زد ABZMGP16

جعبه ابزار کلاسیک ای بی زد ABZMGP16

196,000 تومان

قفل: دارد_1عدد

تعداد محفظه: 4

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار متا با قفل فلزی 19 اینچ AbzarSara ML03

جعبه ابزار متا با قفل فلزی 19 اینچ AbzarSara ML03

208,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد ABZMT16

جعبه ابزار ای بی زد ABZMT16

225,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 1215

تعداد محفظه: 3

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MT16

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MT16

225,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 5 عدد

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد ABZYN15

جعبه ابزار ای بی زد ABZYN15

231,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 10 عدد

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار بلند حرفه ای ای بی زد ABZJPT16

جعبه ابزار بلند حرفه ای ای بی زد ABZJPT16

241,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT16

جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT16

279,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: ندارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد ABZMG19

جعبه ابزار ای بی زد ABZMG19

344,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 1990

تعداد محفظه: 9

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 21 اینچ AbzarSara SM03

جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 21 اینچ AbzarSara SM03

347,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT19

جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT19

383,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 3 عدد

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد ABZMT22

جعبه ابزار ای بی زد ABZMT22

418,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2715 گرم

تعداد محفظه: 10

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد ABZMG22

جعبه ابزار ای بی زد ABZMG22

505,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

تعداد محفظه: 11

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MG22

 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MG22

620,000 تومان

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 11 عدد

قفسه بندی: ندارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار ای بی زد مدل ABZH14 HOBBY

جعبه ابزار ای بی زد مدل ABZH14 HOBBY

888,000 تومان

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

مشخصات کامل

جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 18 اینچ AbzarSara SP02

جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 18 اینچ AbzarSara SP02

240,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

مشخصات کامل

جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 18 اینچ AbzarSara SM02

جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 18 اینچ AbzarSara SM02

260,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 16 اینچ AbzarSara CP01

جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 16 اینچ AbzarSara CP01

320,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MT22

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MT22

530,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 8 عدد

قفسه بندی: ندارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 20 اینچ AbzarSara CP02

جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 20 اینچ AbzarSara CP02

552,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 3180

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara PE02

جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara PE02

60,800 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara SP01

جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara SP01

79,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 19 اینچ AbzarSara PE03

جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 19 اینچ AbzarSara PE03

94,500 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 16 اینچ AbzarSara SM01

جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 16 اینچ AbzarSara SM01

145,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار متا با قفل فلزی 24 اینچ AbzarSara ML05

جعبه ابزار متا با قفل فلزی 24 اینچ AbzarSara ML05

257,500 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 19 اینچ Mano MG19

جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 19 اینچ Mano MG19

270,750 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 9 عدد

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل

جعبه ابزار و کاربرد آن

جعبه ابزار وسیله ای کاربردی است که به شما این امکان را می دهد که تمام ابزار های دستی خود را در آن جمع آوری و نگهداری کنید و در صورت لزوم به راحتی آن ها را با خود حمل کنید.

021-22683706 تماس
تماس
بالا