بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

جعبه ابزار پلاستیکی

جعبه ابزار متا با قفل فلزی 24 اینچ AbzarSara ML05 جعبه ابزار متا با قفل فلزی 24 اینچ AbzarSara ML05

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 21 اینچ AbzarSara SM03 جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 21 اینچ AbzarSara SM03

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار ای بی زد ABZJPT13 جعبه ابزار ای بی زد ABZJPT13

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

تعداد محفظه: 2

مشخصات کامل
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MT22 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MT22

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 8 عدد

قفسه بندی: ندارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 18 اینچ AbzarSara SM02 جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 18 اینچ AbzarSara SM02

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 16 اینچ AbzarSara CP01 جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 16 اینچ AbzarSara CP01

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار متا با قفل فلزی 19 اینچ AbzarSara ML03 جعبه ابزار متا با قفل فلزی 19 اینچ AbzarSara ML03

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara PE02 جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara PE02

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 16 اینچ AbzarSara SM01 جعبه ابزار استرانگو با قفل فلزی 16 اینچ AbzarSara SM01

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 20 اینچ AbzarSara CP02 جعبه ابزار کامپکتو با اورگانایزر 20 اینچ AbzarSara CP02

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 3180

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara SP01 جعبه ابزار استرانگو با قفل پلاستیکی 16 اینچ AbzarSara SP01

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 19 اینچ AbzarSara PE03 جعبه ابزار اکنو با قفل پلاستیکی 19 اینچ AbzarSara PE03

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار ای بی زد ABZSORG9 جعبه ابزار ای بی زد ABZSORG9

92,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

تعداد محفظه: 15 عدد

مشخصات کامل
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 19 اینچ Mano MG19 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 19 اینچ Mano MG19

271,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 9 عدد

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MT13 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MT13

274,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 4 عدد

قفسه بندی: ندارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MG13  جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 13 اینچ Mano MG13

287,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 9 عدد

قفسه بندی: ندارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار کلاسیک ای بی زد ABZMGP16 جعبه ابزار کلاسیک ای بی زد ABZMGP16

405,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

تعداد محفظه: 4

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار ای بی زد ABZMT16 جعبه ابزار ای بی زد ABZMT16

463,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 1215

تعداد محفظه: 3

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MT16 جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MT16

463,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 5 عدد

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار ای بی زد ABZYN15 جعبه ابزار ای بی زد ABZYN15

476,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 10 عدد

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار بلند حرفه ای ای بی زد ABZJPT16 جعبه ابزار بلند حرفه ای ای بی زد ABZJPT16

497,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

مشخصات کامل
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MG16  جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 16 اینچ Mano MG16

542,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

مشخصات کامل
جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT16 جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT16

576,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

قفسه بندی: ندارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MG22  جعبه ابزار با قفل فلزی به همراه اورگانایزر 22 اینچ Mano MG22

620,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 11 عدد

قفسه بندی: ندارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار ای بی زد ABZMG19 جعبه ابزار ای بی زد ABZMG19

757,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 1990

تعداد محفظه: 9

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT19 جعبه ابزار ای بی زد با قفل فلزی ABZJMT19

842,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2953

تعداد محفظه: 3 عدد

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار ای بی زد ABZMG22 جعبه ابزار ای بی زد ABZMG22

1,120,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

تعداد محفظه: 11

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار ای بی زد ABZMT22 جعبه ابزار ای بی زد ABZMT22

1,170,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_2عدد

وزن (گرم): 2715 گرم

تعداد محفظه: 10

قفسه بندی: دارد

مشخصات کامل
جعبه ابزار ای بی زد مدل ABZH14 HOBBY جعبه ابزار ای بی زد مدل ABZH14 HOBBY

2,160,000 تومان

استعلام موجودی

قفل: دارد_1عدد

وزن (گرم): 2953

مشخصات کامل
1

جعبه ابزار و کاربرد آن

جعبه ابزار وسیله ای کاربردی است که به شما این امکان را می دهد که تمام ابزار های دستی خود را در آن جمع آوری و نگهداری کنید و در صورت لزوم به راحتی آن ها را با خود حمل کنید.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا