0
ورود به پنل کاربری

هواکش خانگی

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

188,160 تومان

196,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 310

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

811,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 16

هوادهی: 102

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4

1,553,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بی صدا KDK سری AUHT20

هواکش بی صدا KDK سری AUHT20

3,036,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 18.3

هوادهی: 187

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

2,580,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

64,320 تومان

67,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 65

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

65,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 17

هوادهی: 163

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S

هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S

67,200 تومان

70,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 20

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

72,000 تومان

75,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 23

هوادهی: 130

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S

فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S

74,880 تومان

78,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 55

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S

هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S

74,880 تومان

78,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 110

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

79,680 تومان

83,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 20

هوادهی: 180

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

82,560 تومان

86,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 90

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S

هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S

85,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 23

هوادهی: 165

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده فلزی 12 سانت VMA-12S2S

هواکش خانگی دمنده فلزی 12 سانت VMA-12S2S

86,400 تومان

90,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 16

هوادهی: 160

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

95,040 تومان

99,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 17

هوادهی: 215

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-10S2S-IP

هواکش 10 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-10S2S-IP

99,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 11

هوادهی: 150

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S

هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S

112,320 تومان

117,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 27

هوادهی: 230

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 12 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-12S2S-IP

هواکش 12 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-12S2S-IP

115,200 تومان

120,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 17

هوادهی: 110

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 15 سانت لوکس VSL-15S2S

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 15 سانت لوکس VSL-15S2S

127,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 25

هوادهی: 220

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

129,600 تومان

135,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 28

هوادهی: 240

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15S2S

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15S2S

140,160 تومان

146,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 24

هوادهی: 250

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-15S2S-IP

هواکش 15 سانت آکسی لاین (پنل تخت) دمنده VBX-15S2S-IP

147,840 تومان

154,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 18

هوادهی: 140

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

150,720 تومان

157,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 36

هوادهی: 300

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20S2S

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20S2S

156,480 تومان

163,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 31

هوادهی: 350

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی فلزی 20 سانت دمنده VMA-20C4S

هواکش خانگی فلزی 20 سانت دمنده VMA-20C4S

195,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 38

هوادهی: 380

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S

هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S

206,400 تومان

215,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 41

هوادهی: 660

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S

هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S

206,400 تومان

215,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 720

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20C4S

فن خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20C4S

216,960 تومان

226,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 43

هوادهی: 700

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای دمنده دریچه دار 15 سانت هایلوکس VDI-15S2S

هواکش لوله ای دمنده دریچه دار 15 سانت هایلوکس VDI-15S2S

223,680 تومان

233,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 30

هوادهی: 300

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S

هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S

235,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 52

هوادهی: 1100

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن دمنده دریچه دار 25 سانت لوکس VSL-25C4S

فن دمنده دریچه دار 25 سانت لوکس VSL-25C4S

244,800 تومان

255,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 43

هوادهی: 700

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

254,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 38

هوادهی: 420

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

278,400 تومان

290,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 700

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن دمنده دریچه دار 30 سانت لوکس VSG-30C4S

فن دمنده دریچه دار 30 سانت لوکس VSG-30C4S

284,160 تومان

296,000 تومان %4 تخفیف

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 900

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

322,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 820

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

راهنمای انتخاب و خرید هواکش خانگی

هواکش یا فن از جمله پر طرفدارترین هواکش ها است که در سراسر دنیا استفاده بسیار زیادی دارد. در گذشته خانه ها طوری ساخته می شدند که نیاز به هواکش نداشتند و خود دارای نمونه های سنتی (به طوری که در یک محیط راهی برای ورود و خروج هوا باز می گذاشتند تا هوا در جریان باشد.) از هواکش بودند. همینطور هوا در گذشته پاکیزه تر بود، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی روزانه وسایل نقلیه و کارخانه های متعدد افزوده شدند و هوا روز به روز آلوده تر می شود. به همین دلیل تولید کنندگان این محصولات می خواهند که مردم در خانه هایی زندگی کنند که ایمن، سالم و دارای کیفیت هوای داخلی مناسب باشند.

هواکش خانگی در کنار هواکش صنعتی، امروزه جزوی جدا ناپذیر از یک ساختمان محسوب می شوند به این صورت که هوای آلوده ای که بر اثر انجام فعالیت ها و یا وجود رطوبت در منازل به وجود می آید را به بیرون منتقل و هوای تازه بیرون را جایگزین آن می کند. به طور کلی هدف این نوع هواکش، جریان هوا و به ارمغان آوردن محیطی سالم برای خانه است که مثل یک پاک کننده عمل می کند.

انواع هواکش خانگی

هواکش خانگی خود دارای مدل های مختلفی هستد که در ادامه به بررسی دقیق تر آن ها می پردازیم.

انواع هواکش خانگی

  • هواکش خانگی پروانه ای: از ساده ترین مدل های هواکش محوری هواکش های خانگی پروانه ای هستند. در این مدل از هواکش ها پروانه ها معمولا سه تا شش پره هستند و جنس آن ها از فلز و یا پلاستیک ساخته شده است. این پروانه ها در یک قاب خارجی قرار می گیرند و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به الکتروموتور وصل می شوند.
  • هواکش خانگی لوله محوری: این مدل از هواکش ها کاربرد بسیاری دارند اما بیشتر در صنعت از آن ها استفاده می شود و به عنوان هواکش خانگی استفاده کمتری دارند. این هواکش ها در کاربرد بسیار شبیه به هواکش های پروانه ای هستند ولی ساختار آن ها فرق می کند به طوری که پروانه ها و الکتروموتور در یک قاب خارجی قرار نمی گیرند و درون یک محفظه استوانه ای شکل قرار می دارند.
  • هواکش خانگی پره محوری: ساختار این مدل از هواکش خانگی بسیار شبیه به هواکش لوله ای محوری است و تنها تفاوت این دو در این است که تعداد پره های بیشتری نسبت به انواع دیگر دارد و قبل از هواکش پره های راهنما اضافه شده اند.

بیشتر بدانید:


 انتخاب مناسب هواکش خانگی برای سرویس بهداشتی و آشپزخانه

انتخاب یک هواکش مناسب برای استفاده در مکان مورد نظر بسیار مهم است و باید در انتخاب آن بسیار دقت کنید و ملاک های مهمی برای آن وجود دارد. در هنگام خرید هواکش خانگی باید به این توجه کنید که آن را برای کدام قسمت از منزلتان می خواهید و چون خانه مکانی است که همه در آن به دنبال آرامش می گردند باید اطمینان حاصل کنید که هواکش مورد نظر سرو صدای زیادی ایجاد نمی کند و به طور کلی باید یک هواکش کم سرو صدا برای خانه تهیه کنید.

اگر هواکش خانگی را برای استفاده در آشپزخانه می خواهید به این دلیل که آشپزخانه چربی و رطوبت زیادی ایجاد می کند بهتر است پروانه های آن از جنس پلاستیک (هواکش خانگی پروانه پلاستیکی) باشد تا در صورت لزوم بتوانید به راحتی آن را با یک پروانه دیگر تعویض کنید.

هواکشی که برای استفاده در سرویس بهداشتی انتخاب می کنید اگر پروانه های آن از جنس فلز (هواکش خانگی پروانه فلزی) است به این نکته توجه کنید که ضد زنگ باشد که رطوبت باعث زنگ زدگی آن نشود. همچنین میزان متراژ نیز در انتخاب نوع هواکش بسیار مهم است و هواکش خانگی باید بتواند به راحتی هوای خانه را تهویه کند.

هواکش خانگی چیست؟
هواکش خانگی وسیله ای برای انتقال و جریان هوا با صدای کم و حجم کوچک با در نظر گرفتن زیبایی ظاهری آن
بهترین فن برای خانه شما کدام است؟
هواکش 10 سانت سری سایلنت s&p ساخت اسپانیا- هواکش لوله ای ورتیس مدل 11/260 ME 100-4 LL ساخت ایتالیا- هواکش 10 سانت هایلوکس دمنده ساخت ایران
چگونه یک فن خانگی مناسب انتخاب کنیم؟
در زمان انتخاب فن یا هواکش مناسب به نسبت حجم و میزان آلودگی محیط باید توجه کنیم- در زمان انتخاب هواکش برای منزل به میزان صدا و دائم کار بودن آن توجه کنید.
021-22683706 تماس
تماس
بالا