0
ورود به پنل کاربری

هواکش خانگی

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

0 از 0
هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15C2S

196,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 40

هوادهی: 310

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

0 از 0
هواکش داخل لوله ای 10 سانت Blauberg Tubo 100

771,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 16

هوادهی: 102

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/145 MFO 100/4

1,350,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بی صدا KDK سری AUHT20

0 از 0
هواکش بی صدا KDK سری AUHT20

2,200,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 18.3

هوادهی: 187

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

2,580,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

0 از 0
هواکش 20 سانت آکسی لاین دمنده VBX-20S2S

استعلام موجودی

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 28

هوادهی: 240

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

0 از 0
12 سانت لوله ای توربو چراغ دار ET-120-2 خزر فن

65,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 17

هوادهی: 163

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S

0 از 0
هواکش خانگی دمنده 8 سانت توربو VPH-8S2S

70,000 تومان

قطر پروانه: 8 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 20

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S

0 از 0
فن دمنده خانگی 10 سانت توربو VPH-10S2S

78,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 55

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S

0 از 0
هواکش خانگی 12 سانت توربو دمنده VPH-12S2S

78,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 110

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S

0 از 0
هواکش خانگی 15 سانت توربو دمنده VPH-15S2S

85,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 23

هوادهی: 165

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

0 از 0
هواکش خانگی فلزی 10 سانت دمنده VMA-10S2S

86,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 90

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

0 از 0
هواکش فلزی خانگی 15 سانت دمنده VMA-15S2S

99,000 تومان

93,060 تومان %6 تخفیف

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 17

هوادهی: 215

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

0 از 0
هواکش 10 سانت آکسی لاین دمنده VBX-10S2S

99,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 14

هوادهی: 65

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S

0 از 0
هواکش خانگی 20 سانت توربو دمنده VPL-20S2S

117,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 27

هوادهی: 230

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

0 از 0
هواکش 12 سانت آکسی لاین دمنده VBX-12S2S

120,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 23

هوادهی: 130

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 15 سانت لوکس VSL-15S2S

0 از 0
هواکش خانگی دمنده دریچه دار 15 سانت لوکس VSL-15S2S

127,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 25

هوادهی: 220

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15S2S

0 از 0
هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15S2S

146,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 24

هوادهی: 250

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

0 از 0
هواکش 15 سانت آکسی لاین دمنده VBX-15S2S

154,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 20

هوادهی: 180

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

0 از 0
هواکش دریچه دار 15 سانت اتولوکس دمنده VAL-15H2S

157,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان : 36

هوادهی: 300

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20S2S

0 از 0
هواکش خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20S2S

163,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 31

هوادهی: 350

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی فلزی 20 سانت دمنده VMA-20C4S

0 از 0
هواکش خانگی فلزی 20 سانت دمنده VMA-20C4S

195,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 38

هوادهی: 380

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S

0 از 0
هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C4S

215,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 41

هوادهی: 660

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S

0 از 0
هواکش فلزی خانگی 20 سانت دمنده VMA-20C2S

215,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 720

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

فن خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20C4S

0 از 0
فن خانگی دمنده دریچه دار 20 سانت لوکس VSL-20C4S

226,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 43

هوادهی: 700

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S

0 از 0
هواکش فلزی خانگی 25 سانت دمنده VMA-25C2S

235,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 52

هوادهی: 950

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S

0 از 0
هواکش فلزی خانگی 30 سانت دمنده VMA-30C4S

235,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 52

هوادهی: 1100

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

0 از 0
هواکش دریچه دار 20 سانت اتولوکس دمنده VAL-20C4S

254,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 38

هوادهی: 420

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن دمنده دریچه دار 25 سانت لوکس VSL-25C4S

0 از 0
فن دمنده دریچه دار 25 سانت لوکس VSL-25C4S

255,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 43

هوادهی: 700

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

0 از 0
هواکش دریچه دار 25 سانت اتولوکس دمنده VAL-25C4S

290,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 50

هوادهی: 700

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن دمنده دریچه دار 30 سانت لوکس VSG-30C4S

0 از 0
فن دمنده دریچه دار 30 سانت لوکس VSG-30C4S

296,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 900

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

0 از 0
هواکش دریچه دار 30 سانت اتولوکس دمنده VAL-30C4S

322,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 54

هوادهی: 820

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100

0 از 0
هواکش خانگی بلابرگ مدل Slim 100

759,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 157

هوادهی: 1000

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125

0 از 0
هواکش داخل لوله ای بلابرگ Tubo 125

822,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان : 238

هوادهی: 1580

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت خانگی مدل VORTICE 11/285 MF 100/4

965,500 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 15

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

0 از 0
هواکش خانگی بلابرگ مدل Jet 100

1,001,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 78

هوادهی: 790

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی از جمله پر طرفدارترین هواکش ها است که در سراسر دنیا استفاده بسیار زیادی دارد. در گذشته خانه ها طوری ساخته می شدند که نیاز به هواکش نداشتند و خود دارای نمونه های سنتی (به طوری که در یک محیط راهی برای ورود و خروج هوا باز می گذاشتند تا هوا در جریان باشد.) از هواکش بودند. همینطور هوا در گذشته پاکیزه تر بود، اما با پیشرفت علم و تکنولوژی روزانه وسایل نقلیه و کارخانه های متعدد افزوده شدند و هوا روز به روز آلوده تر می شود. به همین دلیل تولید کنندگان این محصولات می خواهند که مردم در خانه هایی زندگی کنند که ایمن، سالم و دارای کیفیت هوای داخلی مناسب باشند.

هواکش خانگی امروزه جزوی جدا ناپذیر از یک ساختمان محسوب می شوند به این صورت که هوای آلوده ای که بر اثر انجام فعالیت ها و یا وجود رطوبت در منازل به وجود می آید را به بیرون منتقل و هوای تازه بیرون را جایگزین آن می کند. به طور کلی هدف این هواکش های خانگی، جریان هوا و به ارمغان آوردن محیطی سالم برای خانه است که مثل یک پاک کننده عمل می کنند.

انواع هواکش خانگی

هواکش خانگی خود دارای مدل های مختلفی هستد که در ادامه به بررسی دقیق تر آن ها می پردازیم.

 

انواع هواکش خانگی

 

هواکش خانگی پروانه ای

از ساده ترین مدل های هواکش محوری هواکش های خانگی پروانه ای هستند. در این مدل از هواکش ها پروانه ها معمولا سه تا شش پره هستند و جنس آن ها از فلز و یا پلاستیک ساخته شده است. این پروانه ها در یک قاب خارجی قرار می گیرند و به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به الکتروموتور وصل می شوند.

هواکش خانگی لوله محوری

این مدل از هواکش ها کاربرد بسیاری دارند اما بیشتر در صنعت از آن ها استفاده می شود و به عنوان هواکش خانگی استفاده کمتری دارند. این هواکش ها در کاربرد بسیار شبیه به هواکش های پروانه ای هستند ولی ساختار آن ها فرق می کند به طوری که پروانه ها و الکتروموتور در یک قاب خارجی قرار نمی گیرند و درون یک محفظه استوانه ای شکل قرار می دارند.

هواکش خانگی پره محوری

ساختار این مدل از هواکش خانگی بسیار شبیه به هواکش لوله ای محوری است و تنها تفاوت این دو در این است که تعداد پره های بیشتری نسبت به انواع دیگر دارد و قبل از هواکش پره های راهنما اضافه شده اند.

 انتخاب مناسب هواکش خانگی برای سرویس بهداشتی و آشپزخانه

انتخاب یک هواکش مناسب برای استفاده در مکان مورد نظر بسیار مهم است و باید در انتخاب آن بسیار دقت کنید و ملاک های مهمی برای آن وجود دارد. در هنگام خرید هواکش خانگی باید به این توجه کنید که آن را برای کدام قسمت از منزلتان می خواهید و چون خانه مکانی است که همه در آن به دنبال آرامش می گردند باید اطمینان حاصل کنید که هواکش مورد نظر سرو صدای زیادی ایجاد نمی کند و به طور کلی باید یک هواکش کم سرو صدا برای خانه تهیه کنید.

اگر هواکش خانگی را برای استفاده در آشپزخانه می خواهید به این دلیل که آشپزخانه چربی و رطوبت زیادی ایجاد می کند بهتر است پروانه های آن از جنس پلاستیک (هواکش خانگی پروانه پلاستیکی) باشد تا در صورت لزوم بتوانید به راحتی آن را با یک پروانه دیگر تعویض کنید.

هواکشی که برای استفاده در سرویس بهداشتی انتخاب می کنید اگر پروانه های آن از جنس فلز (هواکش خانگی پروانه فلزی) است به این نکته توجه کنید که ضد زنگ باشد که رطوبت باعث زنگ زدگی آن نشود. همچنین میزان متراژ نیز در انتخاب نوع هواکش بسیار مهم است و هواکش خانگی باید بتواند به راحتی هوای خانه را تهویه کند.

هواکش خانگی چیست؟
هواکش خانگی وسیله ای برای انتقال و جریان هوا با صدای کم و حجم کوچک با در نظر گرفتن زیبایی ظاهری آن
بهترین فن برای خانه شما کدام است؟
هواکش 10 سانت سری سایلنت s&p ساخت اسپانیا- هواکش لوله ای ورتیس مدل 11/260 ME 100-4 LL ساخت ایتالیا- هواکش 10 سانت هایلوکس دمنده ساخت ایران
چگونه یک فن خانگی مناسب انتخاب کنیم؟
در زمان انتخاب فن یا هواکش مناسب به نسبت حجم و میزان آلودگی محیط باید توجه کنیم- در زمان انتخاب هواکش برای منزل به میزان صدا و دائم کار بودن آن توجه کنید.
021-22683706 بالا