0
ورود به پنل کاربری

پمپ آب

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

1,220,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

1,850,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

2,100,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 32.5 متر

حداکثر آبدهی: 2

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ محیطی لئو مدل AQM75

پمپ محیطی لئو مدل AQM75

2,205,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 5 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 1 اسب_ 0.75kw

مشخصات کامل

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00

2,209,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML

پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML

2,495,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

پمپ آب ابارا CMB1.00ML

2,660,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 18.4 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX10-10-0.55

پمپ کف کش لیو مدل QDX10-10-0.55

2,832,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.3

حداکثر آبدهی: 16.5

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

3,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 35

حداکثر آبدهی: 2.4

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

پمپ آب جتی ابارا AGA 1.00 M

4,430,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

حداکثر آبدهی: 4

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100/01

4,640,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

حداکثر آبدهی: 6

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

4,981,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

حداکثر آبدهی: 20 متر مکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML

5,765,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 60.5 متر

حداکثر آبدهی: 7

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 S

پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 S

5,818,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

حداکثر آبدهی: 0.15

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

6,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.3 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

6,187,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.3 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S

12,671,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T

21,270,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.6 متر

حداکثر آبدهی: 36

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

67,933,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 21.5 متر

حداکثر آبدهی: 96

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

203,422,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 450

توان: 25 اسب_18.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

8,700,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

8,900,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.1 متر

حداکثر آبدهی: 14

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

22,414,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.4 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 110 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 5.5 اسب_4kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-5-3 F 5/30

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVM 64-5-3 F 5/30

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 130 متر

حداکثر آبدهی: 84

توان: 40 اسب _ 30kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVML 5-7 F 5/1.5 IE3

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVML 5-7 F 5/1.5 IE3

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 70.5 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 5 10F 5/2.2 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 5 10F 5/2.2 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 102 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10 8F 5/3 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG/E 10 8F 5/3 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18-10 F 5/11

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 18-10 F 5/11

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 162 متر

حداکثر آبدهی: 24

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 4-0 F 5/7.5 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 4-0 F 5/7.5 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 90.5 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 136 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11 IE2

پمپ آب طبقاتی عمودی ابارا EVMG 32 6-0 F 5/11 IE2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 136 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 14.5اسب-10.8kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T

پمپ آب چدنی پروانه استیل ابارا 3D 40-160/3 T

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 31.5 متر

حداکثر آبدهی: 36

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA

پمپ آب سانتریفیوژ چدنی ابارا 150X100FS2NA

استعلام موجودی

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 3-22 F5/2.2

پمپ آب عمودی طبقاتی ابارا EVM 3-22 F5/2.2

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 205 متر

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

خرید پمپ آب؛ با مناسب‌ترین قیمت و بهترین مشخصات فنی

تامین آب منازل مسکونی، کشاورزی و صنایع گوناگون همیشه جزو دغدغه های مهم بشر بوده و هست به همین منظور خرید پمپ آب مناسب از مهمترین تصمیماتی است که در رابطه با حل مشکل تامین آب گرفته می شود. بطور کلی عوامل مختلفی مانند قیمت پمپ آب، دریافت خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر، از مهمترین فاکتورهای یک انتخاب صحیح برای خرید پمپ آب هستند. همچنین نحوه عملکرد، نوع و قدرت مورد نیاز پمپ آب نیز از دیگر مشخصه های مورد نیاز برای خرید انواع الکتروپمپ مورد نیاز برای مصارف گوناگون صنعتی و خانگی است. بنابراین برای راهنمایی شما جهت خرید پمپ آب مورد نظرتان، ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص معرفی، نحوه انتخاب و خرید پمپ آب، شما را در ادامۀ متن با انواع واترپمپ های خانگی و صنعتی و کاربر اختصاصی هر کدام  آشنا خواهیم ساخت.

پمپ آب چیست؟

پمپ آب یا واتر پمپ دستگاهی است که با ایجاد و افزایش فشار در مایعات و یا سیالات مختلف باعث بالا رفتن و یا پایین رفتن سیال می شود. این وسیله انرژی لازم برای ایجاد فشار در سیال را از یک الکتروموتور دریافت می کند. به طور کلی پمپ های آب یا سیستم های آبگیری تجهیزات کنترل آب هستند که با استفاده از پمپاژ، انواع مختلف آب را از سایت های ساختمانی، بستر رودخانه ها، چاه های معدن، شبکه های زیرزمینی مترو، تونل ها و حتی ساختمانهای مسکونی پمپاژ یا تخلیه می کنند. برای بسیاری از سایت ها این سیستم ها در فصل بارندگی، دوره های باران شدید یا در مناطق طغیان کننده بسیار مهم هستند، زیرا آب های زیر زمینی و باران می توانند فقط در عرض چند ساعت، در کل سایت طغیان کنند و باعث فرسایش سطحی، آسیب ساختاری و خرابی شوند.

پمپ های آب انواع و اقسام مختلفی دارند، اما می توان آن ها را به دو طبقه بندی کلی پمپ های جا به جایی مثبت و پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ تقسیم کرد که هر دوی آن ها خدمات یکسانی را ارائه می دهند، اما به روش دیگری کار می کنند. بطور کلی مفهوم اصلی پمپ آب استفاده از موتور برای تبدیل انرژی چرخشی یا انرژی جنبشی و تبدیل آن به انرژی برای حرکت سیال یا جریان سیال (انرژی هیدرودینامیکی) است.

انتقال آب برای استفاده در مصارف صنعتی و خانگی مهمترین کارایی یک پمپ آب است.

انواع پمپ آب

همانطور که اشاره شد پمپ ها دارای دو طبقه بندی کلی هستند و از آنجا که پمپ آب در کاربرد های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند، این لیست از انواع پمپ آب ، نشان دهنده استفاده نهایی از این دستگاه ها است:

 • پمپ آب صنعتی: پمپ آب صنعتی با توجه به این که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد و در معرض تششعات محیطی بیشتری قرار دارد، در طرحی و ساخت آن ها از استاندارد های سخت گیرانه تری استفاده می شود. از موارد استفاده این پمپ ها می توان به استفاده آن ها در صنعت و تامین آب شهری، تقویت فشار آب ساختمان های بلند و آتش نشانی، آبیاری باغ، انتقال آب از راه دور، تهویه گرمایش و کنترل و چرخش هوا، افزایش فشار آب سرد و گرم و تجهیزات پشتیبانی و ... اشاره کرد.
 • پمپ آب خانگی: پمپ های آب خانگی نوعی پمپ کوچک هستند که به آن ها مینی پمپ نیز گفته می شود و غالبا برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرد در دو نوع پمپ آب کم صدا و پرصدا تولید می شوند. این پمپ ها برای انتقال آب از مکان های عمیق، مصارف خانگی، صنعتی، آبیاری، کشاورزی و... نیز کاربرد دارند. همچنین با دو ولتاژ تک فاز و سه فاز موجود است به طوری که مدل های سه فاز برق کمتری مصرف می کنند.
 • پمپ کف کش: پمپ های کف کش یکی از انواع پمپ سانتریفیوژ یا گریز از مرکز، که به طور کامل زیر آب غرق می شوند، پمپ های کف کش هستند. مدل کارکرد پمپ کف کش به این گونه است که یک موتور الکتریکی باعث به حرکت درآمدن پمپ می شود و با این حرکت پمپ، انرژی جنبشی سیال یا همان مایعی که قرار است توسط پمپ پمپاژ شود افزایش پیدا می کند و باعث پمپاژ سیال به بیرون می شود. از پمپ کف کش برای آبیاری مزارع کشاورزی، مصارف مسکونی، پمپ کف کش چاه آب، انتقال سیالات مختلف صنایع غذایی و دارویی، انتقال آب مخازن و استخرها، تخلیه پساب‌های فاضلاب (با غلظت کم)، انتقال آب تمیز و صاف، استفاده در فواره‌ها و تخلیه پساب‌های ناشی از باران استفاده می شود.
 • پمپ لجن کش: پمپ های لجن کش به پمپ هایی که کاربردشان انتقال آب های غلیظ یا آلوده که در خود دارای نا خالصی هایی مثل لجن غلیظ و یا مواد خورنده و ... است، پمپ لجن کش می گویند. این پمپ ها در گروه پمپ های گریز از مرکز قرار می گیرند که به همراه یک شفت عمودی شده اند. لجن کش ها از نوع پمپ های مستغرق هستند که باید کاملا در سیالی که می خواهد پمپاژ شود غرق گردند. از پمپ لجنکش برای انتقال فاضلاب یا پساب های شهری، بهداشتی و صنعتی، تصویه خانه ها، انتقال لجن های رقیق و غلیظ، آب دریا، سیالات با دمای بالای 60 درجه سانتیگراد و انتقال اسید ها و محلول شیمیایی استفاده می شود.
 • بوستر پمپ: بوستر پمپ یک سیستم آبرسانی است که وظیفه آن اعمال فشار مناسب با دبی جریان خروجی است که فشار آب داخل لوله ها را تنظیم می کند. در این پمپ آب از چند الکتروموتور استفاده شده است. از بوستر پمپ برای ساختمان های طبقاتی با تعداد طبقات و واحد های بالا استفاده می شود. بوستر پمپ می تواند 2 پمپی، 3 پمپی، 4 پمپی و حتی بیشتر باشد که در آن پمپ ها توسط یک تابلو فرمان کنترل می شوند.
 • پمپ آب طبقاتی: پمپ طبقاتی همانطور که از نام آن ها پیداست درون خود از چند پروانه معمولا از 2 تا 6 عدد که بسته به نوع پمپ متغیر است، استفاده می کنند که باعث افزایش فشار سیال خروجی می شوند. پمپ آب طبقاتی استفاده متعددی از قبیل تامین آب ساختمان، بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی، تامین فشار خط لوله، تامین آب گلخانه، پرورش آبزیان و طیور، مصارف صنعتی و معدنی، و سیستم های تهویه مطبوع و ... دارد.
 • پمپ آب تاسیساتی: پمپ های تاسیساتی جزو مهمترین پمپ های تولید شده توسط تولید کننده گان است که موارد استفاده زیادی دارند. پمپ آب تاسیساتی برای گردش آب گرم و سرد در سیستم های مختلف کاربرد دارد و از آن ها برای آپارتمان های تجاری، اداری، مسکونی و کارخانجات و دیگر مکان ها استفاده می شود. پمپ تاسیساتی داری انواع مختلفی از قبیل پمپ سیرکولاتور زمینی و خطی است.
 • پمپ آتش نشانی: پمپ های آتش نشانی، پمپ های گریز از مرکزی بوده که بخش جدا نشدنی از سیستم های حفاظت از آتش هستند و برای سیستم های آب پاش آتش نشانی ها استفاده می شوند. پمپ آتش نشانی دبی بالایی دارد و فشار آب را افزایش می دهد. پمپ آتش نشانی خود داری انواع مختلفی از قبیل پمپ آتش نشانی تقسیم افقی، عمودی، عمودی خطی و توربین عمودی است.
 • پمپ شناور: پمپ شناور از انواع پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی مستغرق بوده که جهت استخراج آب تمیز از چاه و افزایش فشار برای کاربردهای زراعی و صنعتی و غیره استفاده می گردد. به عبارتی به پمپ شناوری که با الکتروموتور شناور کوپل شود، الکتروپمپ شناور گویند. پمپ های شناور و الکتروپمپ ها برای پمپاژ آب از چاه به سطح زمین و برای مصارف آب شرب و آب کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند و در دو نوع پمپ شناور تک فاز و سه فاز تولید می شوند.
 • پمپ پیستونی: پمپ های پیستونی که با آن ها پمپ کارواش نیز گفته می شود از انواع پمپ های جا به جایی مثبت هستند که از انواع و کاربردهای آن می توان به پمپ پیستونی فشار قوی، پمپ پیستونی دبی متغیر و یا پمپ پیستونی کارواش اشاره کرد عملکرد پمپ پیستونی به این صورت است که سیال را با رفت و برگشت پیستون درون سیلندر پمپاژ می کند.
 • پمپ آب کولر: پمپ آب کولر برای پمپاژ آب درون کولر ها استفاده می شود و جزو کاربردی ترین وسیله کولر های آبی محسوب می شود. پمپ کولر خود دارای انواع مختلفی از قبیل پمپ کولر داینامیکی و استاتور است.
 • موتور پمپ بنزینی: موتور پمپ با امکان کار در شرایطی بدون وجود برق در مصارفی نظیر کشاورزی و تخلیه استخر بسیار کارامد است. موتور پمپ ها از سوخت های مختلفی نظیر بنزین، گاز و گازوئیل می توانند استفاده کنند و جزو انواع پر قدرت پمپ های آب محسوب می شوند.
 • پمپ آب بشقابی: پمپ آب بشقابی برای انتقال فشار بیشتر آب به سمت خروجی طراحی شده است که به دلیل هزینه های نگهداری پایین تر، قیمت مقرون به صرفه تری نسبت به سایر انواع پمپ ها دارند. این نوع پمپ بیشتر در مصارف صنعتی و کشاورزی و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • پمپ آب دو پروانه: پمپ دو پروانه نوعی پمپ برای استفاده جهت انتقال آب به ارتفاعات بالاتر است. بطوری که طبقات بالایی یک ساختمان برای مصارف خانگی و یا قرارگرفتن مخازن بر روی بلندی ها در مصارف صنعتی و کشاورزی از جمله موارد استفاده پمپ آب دو پروانه محسوب می شود.

انواع مختلف پمپ های آب برای مصارف گوناگون و مطابق شرایط محیطی مورد استفاده قرار می گیرند.

پمپ آب مناسب برای خرید را چگونه انتخاب کنیم؟

برای انتخاب یک پمپ آب متناسب با نیاز خود موارد مهمی را باید مد نظر بگیرید که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم. در ابتدا باید به این نکته توجه کنید که پمپ آب را برای انتقال چه سیالی می خواهید بکار بگیرید. زیرا اگر سیال مورد نظر شما برای پمپاژ، دارای موادی خورنده باشد باعث سایش زود رس پمپ آب می شود. به همین دلیل ضروری است که ترکیب شیمیایی محیط مورد پمپاژ، گرانروی آن و وجود احتمالی اجزای جامد را بدانید.

علاوه بر سیالی که می خواهید پمپاژ کنید محیط نیز بسیار مهم است. به طور کلی هر چه سیال چسبناک تر باشد جریان در سیستم پمپاژ دشوارتر است.

مکان استفاده از پمپ در انتخاب آن برای خرید بسیار مهم است، زیرا شما نمی توانید از پمپ آب خانگی برای استفاده در صنعت استفاده کنید.

برای دریافت اطلاعات کامل تر در خصوص نوع پمپ مورنیاز خودتان و کسب اطلاع از قیمت پمپ آب و مشخصات فنی انواع پمپ های موجود می توانید از خدمات مشاوره تخصصی خرید در سایت ویدفکتور استفاده کنید و طی تماس با همکاران فروش ما از راهنمایی آنها برای انتخاب یک پمپ آب مناسب بهره مند شوید. فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی فروش برندهای مطرح داخلی و خارجی با ارائه گارانتی اصالات کالا و شرایط ارسال سریع، همراه شما در یک فرآیند گزینش خوب برای انتخاب انواع مختلف پمپ آب و الکتروموتو خواهد بود.

 

 

 

 

021-22683706 تماس
تماس
بالا