بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

پمپ آب

پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM32-200C

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 20 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 70 متر

مشخصات کامل
پمپ آب کولر الکتروژن مدل غرقابی پمپ آب کولر الکتروژن مدل غرقابی

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2

مشخصات کامل
پمپ کف کش شناوری لیو مدل LDW-6-55-1100E پمپ کف کش شناوری لیو مدل LDW-6-55-1100E

استعلام موجودی

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی ابارا CDA 7.50 TL IE3 پمپ آب خانگی ابارا CDA 7.50 TL IE3

استعلام موجودی

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 19 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 85 متر

مشخصات کامل
پمپ آبنما لئو مدل XKF 95P پمپ آبنما لئو مدل XKF 95P

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.7 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 19mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.0 متر

مشخصات کامل
پمپ آب الکتروژن CAM100 پمپ آب الکتروژن CAM100

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آبنما لئو مدل XKF-75P پمپ آبنما لئو مدل XKF-75P

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.65

سایز دهانه خروجی : 19mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.7 متر

مشخصات کامل
پمپ آبنما لئو مدل XKF 110P پمپ آبنما لئو مدل XKF 110P

استعلام موجودی

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.75

سایز دهانه خروجی : 19mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.7 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل XDPM505A پمپ آب لئو مدل XDPM505A

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 100 متر

مشخصات کامل
پمپ دیزلی لئو مدل LDP20 پمپ دیزلی لئو مدل LDP20

استعلام موجودی

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ جتی لئو 1 اسب XJM 101C پمپ جتی لئو 1 اسب XJM 101C

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.6 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45

مشخصات کامل
پمپ آبنما لئو مدل XKF-55P پمپ آبنما لئو مدل XKF-55P

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 002.3متر مکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 19mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.3 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل AQM75 پمپ محیطی لئو مدل AQM75

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMSm70/0.37 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMSm70/0.37 استیل 316

8,107,000 تومان

%99

تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 408 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMSm70/0.75 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMSm70/0.75 استیل 316

10,406,000 تومان

%99

تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 408 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMSm210/0.75 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMSm210/0.75 استیل 316

10,527,000 تومان

%99

تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 408 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.1 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.1 استیل 316

10,648,000 تومان

%99

تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 408 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMSm210/2.2 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMSm210/2.2 استیل 316

13,915,000 تومان

%99

تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 408 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.1 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.1 استیل 316

10,769,000 تومان

%99

تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 408 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.5 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMSm370/1.5 استیل 316

12,705,000 تومان

%99

تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 408 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMSm370/2.2 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMSm370/2.2 استیل 316

15,004,000 تومان

%99

تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 408 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.5 استیل 316 پمپ آب لئو مدل AMSm210/1.5 استیل 316

12,584,000 تومان

%99

تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 408 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.9 متر

مشخصات کامل
پمپ آب کولر الکتروژن پمپ آب کولر الکتروژن

270,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 0.5

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3

مشخصات کامل
پمپ آب کولر موتوژن SH 300 پمپ آب کولر موتوژن SH 300

320,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11

حداکثر ارتفاع یا هد: 3

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130 پمپ سیرکولاتور لیو LRP15-50/130

2,057,000 تومان

%5

1,954,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.38 - 1.92 - 2.4 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 2.5 - 3.8 - 4.5 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل XQM50 پمپ محیطی لئو مدل XQM50

2,178,000 تومان

%5

2,069,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.5 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130 پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-60/130

2,178,000 تومان

%5

2,069,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.68 - 2.52 - 2.88

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.2 - 5.8 - 6.0 متر

مشخصات کامل
پمپ کفکش لئو مدل STK50 Aluminum پمپ کفکش لئو مدل STK50 Aluminum

2,299,000 تومان

%5

2,184,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.4 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو مدل LRP25-50/180 پمپ سیرکولاتور لئو مدل LRP25-50/180

2,300,000 تومان

%5

2,185,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1 - 3.18 - 3.78

سایز دهانه خروجی : 1.5 اینچ_38mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.2 - 4.9 - 5.2 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180 پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-40/180

2,420,000 تومان

%5

2,299,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1 - 3.48 - 3.84 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1.5 اینچ_38mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 3.9 - 4.3 - 4.6 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/130 پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/130

2,420,000 تومان

%5

2,299,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.8 - 4.5 - 5.5

سایز دهانه خروجی : 1.5 اینچ_38mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 1.68 - 2.58 - 3.48

مشخصات کامل
پمپ آب نیم اسب محیطی پنتاکس PM 45 IR پمپ آب نیم اسب محیطی پنتاکس PM 45 IR

2,518,000 تومان

%8

2,317,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.4

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM37 پمپ محیطی لئو مدل APM37

2,541,000 تومان

%5

2,414,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-90A/160 پمپ سیرکولاتور لئو LRP15-90A/160

2,662,000 تومان

%5

2,529,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.5 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

مشخصات کامل
پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180 پمپ سیرکولاتور لئو LRP25-60/180

2,662,000 تومان

%5

2,529,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1 - 3.6 - 4.08

سایز دهانه خروجی : 1.5 اینچ_38mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 - 5.8 - 6.1 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

2,964,000 تومان

%10

2,668,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... 86 »

خرید پمپ آب؛ با مناسب‌ترین قیمت و بهترین مشخصات فنی

تامین آب منازل مسکونی، کشاورزی و صنایع گوناگون همیشه جزو دغدغه های مهم بشر بوده و هست به همین منظور خرید پمپ آب مناسب از مهمترین تصمیماتی است که در رابطه با حل مشکل تامین آب گرفته می شود. بطور کلی عوامل مختلفی مانند قیمت پمپ آب، دریافت خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر، از مهمترین فاکتورهای یک انتخاب صحیح برای خرید پمپ آب هستند. همچنین نحوه عملکرد، نوع و قدرت مورد نیاز پمپ آب نیز از دیگر مشخصه های مورد نیاز برای خرید انواع الکتروپمپ مورد نیاز برای مصارف گوناگون صنعتی و خانگی است.

از سویی دیگر در انتخاب یک پمپ آب باید به این نکته توجه کنید که پمپ آب را برای انتقال چه نوع سیالی بکار خواهید گرفت. زیرا اگر سیال مورد نظر شما برای پمپاژ، دارای موادی خورنده باشد باعث سایش زودرس پمپ آب می‌شود. به همین دلیل ضروری است که ترکیب شیمیایی محیط مورد پمپاژ، گرانروی آن و وجود احتمالی اجزای جامد را در نظر داشته باشید. همچنین لازم است بدانید هر چه سیال چسبناک‌تر باشد، جریان در سیستم پمپاژ نیز دشوارتر است.

بنابراین برای راهنمایی شما جهت خرید پمپ آب مورد نظرتان، ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص معرفی، نحوه انتخاب و خرید پمپ آب، شما را در ادامۀ متن با انواع واترپمپ های خانگی و صنعتی و کاربر اختصاصی هر کدام  آشنا خواهیم ساخت. همچنین بهتر است بدانید محصولات معتبرترین و شناخته شده ترین برندهای داخلی و خارجی تولیدکننده پمپ آب نظیر: پنتاکس، لئو، ابارا، استریم، داب، موتوژن، دیزل ساز، راد و... از جمله محصولات عرضه شده در سایت ویدفکتور هستند که به عنوان نمایندگی رسمی، ارسال و تحویل سریع هر کدام از موارد درخواستی شما به همراه ارائه ضمانت اصالت کالا را بر عهده خواهیم گرفت.

پمپ آب خانگی با قیمت مناسب پمپ آب بی صدا و کم صدا پمپ آب صنعتی پمپ آب کشاورزی

پمپ آب چیست؟

پمپ آب یا واتر پمپ دستگاهی است که با ایجاد و افزایش فشار در مایعات و یا سیالات مختلف باعث بالا رفتن و یا پایین رفتن سیال می شود. این وسیله انرژی لازم برای ایجاد فشار در سیال را از یک الکتروموتور دریافت می کند. به طور کلی پمپ های آب یا سیستم های آبگیری تجهیزات کنترل آب هستند که با استفاده از پمپاژ، انواع مختلف آب را از سایت های ساختمانی، بستر رودخانه ها، چاه های معدن، شبکه های زیرزمینی مترو، تونل ها و حتی ساختمانهای مسکونی پمپاژ یا تخلیه می کنند. برای بسیاری از سایت ها این سیستم ها در فصل بارندگی، دوره های باران شدید یا در مناطق طغیان کننده بسیار مهم هستند، زیرا آب های زیر زمینی و باران می توانند فقط در عرض چند ساعت، در کل سایت طغیان کنند و باعث فرسایش سطحی، آسیب ساختاری و خرابی شوند.

پمپ های آب انواع و اقسام مختلفی دارند، اما می توان آن ها را به دو طبقه بندی کلی پمپ های جا به جایی مثبت و پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ تقسیم کرد که هر دوی آن ها خدمات یکسانی را ارائه می دهند، اما به روش دیگری کار می کنند. بطور کلی مفهوم اصلی پمپ آب استفاده از موتور برای تبدیل انرژی چرخشی یا انرژی جنبشی و تبدیل آن به انرژی برای حرکت سیال یا جریان سیال (انرژی هیدرودینامیکی) است.

انواع پمپ آب

همانطور که اشاره شد پمپ ها دارای دو طبقه بندی کلی هستند و از آنجا که پمپ آب در کاربرد های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند، این لیست از انواع پمپ آب ، نشان دهنده استفاده نهایی از این دستگاه ها است:

انتقال آب برای استفاده در مصارف صنعتی و خانگی مهمترین کارایی یک پمپ آب است.

 •  پمپ آب صنعتی با توجه به این که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرد و در معرض تششعات محیطی بیشتری قرار دارد، در طرحی و ساخت آن ها از استاندارد های سخت گیرانه تری استفاده می شود. از موارد استفاده این پمپ ها می توان به استفاده آن ها در صنعت و تامین آب شهری، تقویت فشار آب ساختمان های بلند و آتش نشانی، آبیاری باغ، انتقال آب از راه دور، تهویه گرمایش و کنترل و چرخش هوا، افزایش فشار آب سرد و گرم و تجهیزات پشتیبانی و ... اشاره کرد.
 • پمپ های آب خانگی نوعی پمپ کوچک هستند که به آن ها مینی پمپ نیز گفته می شود و غالبا برای مصارف خانگی مورد استفاده قرار می گیرد در دو نوع پمپ آب کم صدا و پرصدا تولید می شوند. این پمپ ها برای انتقال آب از مکان های عمیق، مصارف خانگی، صنعتی، آبیاری، کشاورزی و... نیز کاربرد دارند. همچنین با دو ولتاژ تک فاز و سه فاز موجود است به طوری که مدل های سه فاز برق کمتری مصرف می کنند.
 • پمپ های کف کش یکی از انواع پمپ سانتریفیوژ یا گریز از مرکز، که به طور کامل زیر آب غرق می شوند، پمپ های کف کش هستند. مدل کارکرد پمپ کف کش به این گونه است که یک موتور الکتریکی باعث به حرکت درآمدن پمپ می شود و با این حرکت پمپ، انرژی جنبشی سیال یا همان مایعی که قرار است توسط پمپ پمپاژ شود افزایش پیدا می کند و باعث پمپاژ سیال به بیرون می شود. از پمپ کف کش برای آبیاری مزارع کشاورزی، مصارف مسکونی، پمپ کف کش چاه آب، انتقال سیالات مختلف صنایع غذایی و دارویی، انتقال آب مخازن و استخرها، تخلیه پساب‌های فاضلاب (با غلظت کم)، انتقال آب تمیز و صاف، استفاده در فواره‌ها و تخلیه پساب‌های ناشی از باران استفاده می شود.
 •  پمپ های لجن کش به پمپ هایی که کاربردشان انتقال آب های غلیظ یا آلوده که در خود دارای نا خالصی هایی مثل لجن غلیظ و یا مواد خورنده و ... است، پمپ لجن کش می گویند. این پمپ ها در گروه پمپ های گریز از مرکز قرار می گیرند که به همراه یک شفت عمودی شده اند. لجن کش ها از نوع پمپ های مستغرق هستند که باید کاملا در سیالی که می خواهد پمپاژ شود غرق گردند. از پمپ لجنکش برای انتقال فاضلاب یا پساب های شهری، بهداشتی و صنعتی، تصویه خانه ها، انتقال لجن های رقیق و غلیظ، آب دریا، سیالات با دمای بالای 60 درجه سانتیگراد و انتقال اسید ها و محلول شیمیایی استفاده می شود.
 • بوستر پمپ یک سیستم آبرسانی است که وظیفه آن اعمال فشار مناسب با دبی جریان خروجی است که فشار آب داخل لوله ها را تنظیم می کند. در این پمپ آب از چند الکتروموتور استفاده شده است. از بوستر پمپ برای ساختمان های طبقاتی با تعداد طبقات و واحد های بالا استفاده می شود. بوستر پمپ می تواند 2 پمپی، 3 پمپی، 4 پمپی و حتی بیشتر باشد که در آن پمپ ها توسط یک تابلو فرمان کنترل می شوند.انواع مختلف پمپ های آب برای مصارف گوناگون و مطابق شرایط محیطی مورد استفاده قرار می گیرند.
 • پمپ طبقاتی همانطور که از نام آن ها پیداست درون خود از چند پروانه معمولا از 2 تا 6 عدد که بسته به نوع پمپ متغیر است، استفاده می کنند که باعث افزایش فشار سیال خروجی می شوند. پمپ آب طبقاتی استفاده متعددی از قبیل تامین آب ساختمان، بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی، تامین فشار خط لوله، تامین آب گلخانه، پرورش آبزیان و طیور، مصارف صنعتی و معدنی، و سیستم های تهویه مطبوع و ... دارد.
 • پمپ های تاسیساتی جزو مهمترین پمپ های تولید شده توسط تولید کننده گان است که موارد استفاده زیادی دارند. پمپ آب تاسیساتی برای گردش آب گرم و سرد در سیستم های مختلف کاربرد دارد و از آن ها برای آپارتمان های تجاری، اداری، مسکونی و کارخانجات و دیگر مکان ها استفاده می شود. پمپ تاسیساتی داری انواع مختلفی از قبیل پمپ سیرکولاتور زمینی و خطی است.
 •  پمپ های آتش نشانی، پمپ های گریز از مرکزی بوده که بخش جدا نشدنی از سیستم های حفاظت از آتش هستند و برای سیستم های آب پاش آتش نشانی ها استفاده می شوند. پمپ آتش نشانی دبی بالایی دارد و فشار آب را افزایش می دهد. پمپ آتش نشانی خود داری انواع مختلفی از قبیل پمپ آتش نشانی تقسیم افقی، عمودی، عمودی خطی و توربین عمودی است.
 •  پمپ شناور از انواع پمپ های سانتریفیوژ طبقاتی مستغرق بوده که جهت استخراج آب تمیز از چاه و افزایش فشار برای کاربردهای زراعی و صنعتی و غیره استفاده می گردد. به عبارتی به پمپ شناوری که با الکتروموتور شناور کوپل شود، الکتروپمپ شناور گویند. پمپ های شناور و الکتروپمپ ها برای پمپاژ آب از چاه به سطح زمین و برای مصارف آب شرب و آب کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند و در دو نوع پمپ شناور تک فاز و سه فاز تولید می شوند.
 •  پمپ های پیستونی که با آن ها پمپ کارواش نیز گفته می شود از انواع پمپ های جا به جایی مثبت هستند که از انواع و کاربردهای آن می توان به پمپ پیستونی فشار قوی، پمپ پیستونی دبی متغیر و یا پمپ پیستونی کارواش اشاره کرد عملکرد پمپ پیستونی به این صورت است که سیال را با رفت و برگشت پیستون درون سیلندر پمپاژ می کند.
 •  پمپ آب کولر برای پمپاژ آب درون کولر ها استفاده می شود و جزو کاربردی ترین وسیله کولر های آبی محسوب می شود. پمپ کولر خود دارای انواع مختلفی از قبیل پمپ کولر داینامیکی و استاتور است.
 • موتور پمپ با امکان کار در شرایطی بدون وجود برق در مصارفی نظیر کشاورزی و تخلیه استخر بسیار کارامد است. موتور پمپ ها از سوخت های مختلفی نظیر بنزین، گاز و گازوئیل می توانند استفاده کنند و جزو انواع پر قدرت پمپ های آب محسوب می شوند.
 •  پمپ آب بشقابی برای انتقال فشار بیشتر آب به سمت خروجی طراحی شده است که به دلیل هزینه های نگهداری پایین تر، قیمت مقرون به صرفه تری نسبت به سایر انواع پمپ ها دارند. این نوع پمپ بیشتر در مصارف صنعتی و کشاورزی و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.
 • پمپ دو پروانه نوعی پمپ برای استفاده جهت انتقال آب به ارتفاعات بالاتر است. بطوری که طبقات بالایی یک ساختمان برای مصارف خانگی و یا قرارگرفتن مخازن بر روی بلندی ها در مصارف صنعتی و کشاورزی از جمله موارد استفاده پمپ آب دو پروانه محسوب می شود.
 • پمپ هواده اسپلش برای انتقال اکسیژن به آب کاربرد دارد و برای هوادهی به اکثر استخر های پرورش ماهی و استخرهای آب شیرین استفاده می شود. انتخاب پمپ هواده مناسب، کاملا بستگی به اندازه محل مورد نظر شما دارد و برای هوادهی موثرتر، بهتر است در کنار یک پمپ اسپلش از یک پمپ سیرکولاتور نیز استفاده شود.

 

نحوه قیمت گذاری پمپ آب

قیمت پمپ آب نیز مانند هر چیز دیگری به عوامل خاصی بستگی دارد. عواملی مانند برند پمپ آب، نوع پمپ آب، تعداد طبقات و واحد‌های تحت پوشش، هزینه لوله‌ و سایر اتصالات مورد نیاز و تبعاً برند، کیفیت و مرغوبیت این اتصالات و... بستگی دارد. همچنین هزینه نصب پمپ آب در ساختمان نیز تابع عواملی است از جمله: پمپ از نوع دارای مخرن است یا بدون مخزن؟ محل نصب پمپ آب؟ طول لوله کشی مورد نیاز ؟ نیاز یا عدم نیاز به کنده کاری یا حفر؟ متراژ ساختمان چقدر ؟ چند طبقه بودن ساختمان؟ تعداد شیر آب؟

در جدول زیر قیمت برخی از پمپ های آب همراه با ارتفاع آن آمده است:

نوع و مدل پمپ آب

ارتفاع پمپاژ

حدود قیمت

پمپ آب خانگی  cb 160/00 52m

11,000,000

 پمپ اب جتی CAM 100/00 47m 4,400,000
پمپ آب خانگی PRA 0/50 ML 37m 1,200,000

پمپ آب دو پروانه برنجی پنتاکس CB 310/01

63m 22,000,000

پمپ آب چدنی ابارا CMD 2.00ML

12.4m 4,980,000
پمپ اب ابارا CMB 1.00 ML

18.4m

2,600,000
الکتروپمپ بشقلبی DM 100.00 33m 2,000,000
پمپ کف کش LKS 250 P 6m 1,400,000
پمپ لجن کش XSP 9-7.5/0.25S 7.5m 5,800,000
پمپ گریز از مرکز FHE 32-160/22A 34.1m 4,400,000
پمپ آب افقس طبقاتی  ECHM 4-40 38m 5,400,000
پمپ شناور لئو مدل DWPM 1500 S4 110m 6,000,000
پمپ کارواش صنعتی INTERPUMP EL1411R - 3,150,000
پمپ آب کولر موتوژن SH 300 3m 140,000

در جدول سعی شده بازه قیمت انواع مختلف پمپ‌ها با ذکر مدل و ارتفاع پوشش دهنده ذکر شود. قیمت پمپ آب با توجه به انواع و ویژگی های آن متغیر است. قیمت پمپ کارواش را نیز می‌توان در بازه 5 تا 116 میلیون قرار داد. در مورد قیمت‌ پمپ آب‌ خانگی و سانتریفیوژ هم می‌توان گفت قیمت آن‌ها در بازه 2 تا 25 میلیون قرار می‌گیرد.

مهمترین نکاتی که در خرید یک پمپ آب باید مدنظر داشت

 • دبی پمپ آب: پمپ اب با استفاده از انرژی کار می‌کند بنابراین پارامترهایی دارد که میزان توان و ظرفیت آن را مشخص می‌کند. دبی یا میزان آب دهی یا حجم، میزان آب جابجا شده در واحد زمان است. بر حسب متر مربع یا گالن محاسبه شده و تعیین می‌کند در هر ثانیه چه مقدار آب می‌تواند جابجا شود. آن را به اختصار با Q نشان می‌دهند.
 • هد پمپ آب: هد یا فشار پمپ آب مشخص می‌کند این پمپ تا چه ارتفاعی می‌تواند آب را هدایت کند؟ بر حسب متر اندازه گیری شده و به تعداد طبقات ساختمان بستگی دارد. آن را با علامتH  نشان می‌دهند. هد و دبی پمپ آب مکمل یکدیگر هستند. چرا که میزان حجم آب پمپاژ شده در زمان مشخص و همچنین میزان ارتفاعی که پمپ آب می‌تواند پشتیبانی کند متفاوت است.
 • فشار پمپ آب: این مولفه میزان توان پمپ را تعیین می‌کند. و نشان می‌دهد نحوه عملکرد پمپ آب چگونه است. بهتر است این فشار برابر یا برگتر از دبی پمپ آب باشد.
 • قدرت پمپ آب: به قدرت اسب بخار معروف است و نشان می‌دهد کارایی پمپ آب چقدر است. همچنین هر چه قدرت اسب بخار بیشتر باشد میزان صدای پمپ هم بیشتر می‌شود. هر چه توان پمپ بیشتر باشد میزان مصرف انرژی آن نیز بیشتر می‌شود. لذا بهتر است قبل از خرید پمپ آب نوع مورد نیاز خود را با استفاده از پارامترهای گفته شده تعیین کنید تا پمپ آبی مناسب به دست آورید.
 • مارک و نوع: برندهای مختلفی در حال تولید و پخش پمپ آب هستند. میزان مقاومت و کیفیت این پمپ ها به تکنولوژی استفاده شده بستگی دارد. گارانتی، کیفیت، بازدهی و راندمان پمپ اب هر یک از برندها متفاوت است.
 • برق مصرفی: میزان برق مصرفی به توان و مارک و نوع پمپ آب بستگی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
 • صدای پمپ آب: همه پمپ آب ها هنگام روشن شدن و شروع به کار کردن صدا دارند. اما میزان صدایی که هر پمپ آب تولید می‌کند، با توجه به مدل و برند تولید شده متفاوت بوده و کم یا زیاد است. در این صورت توجه کنید پمپ آب بدون صدا وجود ندارد و تبلیغاتی بیش نیستند.

پمپ آب متناسب برای ساختمان

برای اینکه بدانید قیمت پمپ آب بطور مثال برای ساختمان 5 طبقه چگونه محاسبه می شود، باید به مواردی توجه شود از جمله اینکه ساختمان مورد استفاده چند طبقه دارد، هر ساختمان چند واحد دارد، مساحت هر واحد چقدر است، تخمین مقدار آب مصرفی به چه میزانی است، چه تعداد شیر آب و دوش حمام، به کار رفته است. همچنین قطر و طول لوله‌های آب هم در تصمیم گیری تاثیر گذار است. همه این عوامل نشان می‌دهد چه نوع و اندازه‌ای از پمپ آب و همچنین با چه قدرتی مورد استفاده قرار گیرد. توجه به موارد ذکر شده می‌تواند در هزینه شما صرفه جویی کرده و همچنین به شما کمک کند مناسب‌ترین پمپ آب را با توجه به قدرت آن انتخاب کنید.

برای خرید بهترین پمپ آب برای ساختمان‌های مسکونی به دو عامل مهم توجه کنید: فشار پمپ آب که به ارتفاع وابسته است و دیگری دبی آن است.

 جدول توان پمپ آب مناسب برای طبقات متعدد
هر یک از انواع پمپ آب مورد نیاز شما با توجه به توان پمپ آب و تعداد طبقات می‌تواند انواع و قیمت متفاوتی داشته باشد، چرا که نوع، مدل، قدرت و همچنین کیفیت قطعات به کار رفته در پمپ‌ها متفاوت بوده و بر قیمت آن تاثیرگذار است. استیل، برنج، مس، آلومینیوم و یا نوریل از جمله موادی هستند که در ساخت اجزای مهم پمپ آب استفاده می‌شوند.

خرید پمپ آب خانگی مناسب برای ساختمان چندطبقه

خرید پمپ آب خانگی مناسب برای ساختمان چند طبقه همواره یکی از دغدغه‌های افرادی است که در ساختمان‌های چند طبقه زندگی می‌کنند. در ساختمان‌های چند طبقه معمولاً فشار آب برای طبقات بالا کم است و خرید پمپ آب خانگی مناسب می‌تواند این مشکل را حل کند.
در هنگام خرید پمپ آب خانگی باید به این نکته توجه شود که ما این پمپ را برای یک ساختمان چندطبقه تهیه می‌کنیم. ارتفاع ساختمان تاثیر زیادی بر سرعت آبی که الکتروپمپ خانگی برای طبقات بالا پمپاژ می‌کند، دارد. اگر شیب زیاد باشد و قدرت پمپ آب کم باشد به پمپ فشار وارد می‌شود و قدرت آن را می‌گیرد.

مهم‌ترین نکات در خرید پمپ آب خانگی

•    پمپ آب خانگی نباید آلودگی صوتی ایجاد کند.
•    پمپ آب خانگی به شیوه‌ای طراحی‌شده باشد که بتواند در طول روز نیاز ساکنین ساختمان به آب را برطرف کند، بدون این‌که گرم یا دچار اختلال شود.
•    کم‌مصرف باشد و برق کمی مصرف کند.
•    قدرت پمپاژ خوبی داشته باشد به‌طوری‌که در دورترین نقطه ساختمان آب در دسترس باشد.

بهترین برندهای پمپ آب خانگی همراه با گارانتی معتبر

امروزه کارخانه‌های تولیدکننده پمپ آب خانگی تلاش می‌کنند که پمپ‌هایی با امکانات زیاد تولید کنند. داخل بازار مدل‌های زیادی از پمپ آب خانگی وجود دارد که با توجه به عملکردی که دارند در مدل‌های متفاوت تولید می‌شوند. برندهای معتبری در بازار وجود دارند که در ذیل به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:  

 

 

که هرکدام از این الکتروپمپ های خانگی در مدل‌های مختلف تولید می‌شوند. قدرتی که پمپ آب خانگی از آن برای مکش و پمپاژ آب استفاده می‌کند با توجه به مکانی که در آن استفاده می‌شود، متفاوت است و ممکن است نیم اسب بخار، یک اسب بخار و... قدرت داشته باشد.

 


در جدول زیر برخی از مدل های پمپ آب خانگی را همراه با قیمت آن آورده ایم:

نوع و مدل 

واتر پمپ خانگی

قیمت حدودی

پمپ محیطی لئو مدل AQM75

​​​​​​

2,200,000

پمپ نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45

3,000,000

پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

1,800,000

پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

2,100,000

پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

1,900,000

شرکت‌هایی که پمپ آب خانگی تولید می‌کنند به خریداران خود گارانتی ارائه می‌دهند تا آن‌ها را از خریدی که انجام داده‌اند، مطمئن کنند. مدت‌زمان گارانتی این اجناس نیز با توجه به برند و کیفیت کالا متغیر است.

بهترین روش برای خرید یک پمپ آب خانگی مطمئن

هنگامی‌که برای خرید پمپ آب خانگی اقدام می‌کنیم، باید مشخصات پمپ مدنظر را به‌خوبی بدانیم. می‌دانیم که سقف بیشتر خانه‌های مسکونی 3 متر ارتفاع دارد پس برای اطلاع از این‌که یک ساختمان چندطبقه به‌طور کامل چقدر ارتفاع دارد، تعداد طبقات آن را در 3 ضرب می‌کنیم. با این روش پمپ آب مناسب این ارتفاع را تهیه می‌کنیم.
امروزه با توجه به شرایط جوی و خشک‌سالی با مشکلی جدی به نام کمبود آب مواجه هستیم. این اتفاق بر زندگی روزمره انسان‌ها هم بی‌تأثیر نبوده است. با توجه به پیشرفت در زمینه ساخت‌وساز شاهد هستیم که بیشتر خانه‌ها به‌صورت طبقاتی ساخته می‌شوند. آب شهری قدرت و سرعت لازم برای بالا رفتن از این طبقات را ندارد بنابراین اکثراً به خرید پمپ آب خانگی روی آورده‌اند تا از مشکل کم‌آبی نجات یابند

پمپ آب مناسب برای خرید را چگونه انتخاب کنیم؟

مکان مورد نظر برای استفاده از پمپ در انتخاب آن برای خرید بسیار مهم است، زیرا شما بطور عمومی نمی توانید از یک پمپ آب خانگی برای کاربری های صنعتی استفاده کنید.

برای دریافت اطلاعات کامل تر در خصوص نوع پمپ مورد نیاز خودتان و کسب اطلاع از قیمت پمپ آب و مشخصات فنی انواع پمپ های موجود می توانید از خدمات مشاوره تخصصی خرید در سایت ویدفکتور استفاده کنید و طی تماس با همکاران فروش ما از راهنمایی آنها برای انتخاب یک پمپ آب مناسب بهره مند شوید. فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی فروش برندهای مطرح داخلی و خارجی با ارائه گارانتی اصالات کالا و شرایط ارسال سریع، همراه شما در یک فرآیند گزینش خوب برای انتخاب انواع مختلف پمپ آب و الکتروموتور خواهد بود.

کدام برند پمپ یا واتر پمپ بهتر است؟
بهترین پمپ آب، مناسب ترین پمپ آبی است که نسبت به نیاز، کاربرد و قیمت موردنظر شما و طبق مشخصات فنی و ویژگی های عملکردی آن انتخاب شده باشد. کارشناسان ما در فروشگاه ویدفکتور آماده راهنمایی شما در خصوص انتخاب بهترین پمپ آب مناسب مورد نیاز شما هستند.
نحوه خرید پمپ آب یا واترپمپ از ویدفکتور چگونه است؟
خرید پمپ آب از نمایندگی رسمی به همراه گارانتی و ضمانت اصالت کالا و همینطور امکان ارسال سریع از مهمترین عوامل انتخاب یک فروشگاه خوب برای خرید پمپ آب است. مجموعه ویدفکتور با در اختیار داشتن تمام این شرایط به عنوان یکی از معتبرترین عرضه کننده های پمپ در سراسر کشور شناخته می شود.

نظرات

بهزاد بی باک
/ 04 - خرداد - 1401

با سلام پمپ آب مناسب برای ساختمان پنج طبقه بیست واحدی چه چیزی پیشنهاد میدید با تشکر

ویدفکتور
/ 04 - خرداد - 1401

سلام روز بخیر پیشنهاد ما در صورت تامین آب از منبع ذخیره پمپ 3 اسب دو پروانه میباشد که برای برسی دقیقتر بهتر این هست که از مشاوره تلفنی از مشاوران ما استفاده کنید

رضا کمالی
/ 05 - خرداد - 1401

سلام یه پمپ آب برای واحد خودم میخوام چون همسایه ها همکاری نمیکنن برای کل ساختمون پمپ بزاریم ما طبقه سوم هستیم و تک واحدی هست اپارتمان ممنون

ویدفکتور
/ 05 - خرداد - 1401

سلام روز بخیر اگر آب به طبقه شما آب میرسه ولی فشارش پایین هست میتونید با بوستر پمپ لیو مدل LPm370HA مشکل را حل کنید

حسن
/ 10 - خرداد - 1401

سلام دوست عزیز برای ساختمان دوطبقه پمپ آب خانگی پرفشار و بی صدا کدوم مدل خوبه

ویدفکتور
/ 10 - خرداد - 1401

سلام روز شما بخیر انتخاب پمپ آب مناسب برای آپارتمان 2 طبقه و 2 واحد که صدای کمی هم داشته باشه کار سختی نیست و شما گزینه های زیادی دارید . به طور مثال میتوانید از پمپهای بشقابی یک اسب استفاده کنید که برند و مدل پیشنهادی ما با توجه به استیل بودن پروانه و کیفیت ساخت بالا پمپ 1 اسب بشقابی لیو مدل ACM 75 میباشد . برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره های مجموعه ویدفکتور داخلی 3 تماس بگیرید

محسن نجفی
/ 15 - خرداد - 1401

بهترین پمپ آب برای خونه چه برندی میتونم بخرم؟؟

ویدفکتور
/ 15 - خرداد - 1401

سلام روز بخیر در حال حاضر با توجه به کالاهای تقلبی و قیمت و کیفیت محصولات برن اول leo و بعد از آن برند Pentax را در صورت اصل بودن به شما پیشنهاد میدهیم .

حسین
/ 16 - خرداد - 1401

سلام پمپ آب برای ساختمان 20 واحدی 5 طبقه 2 اسب کافیه ؟ اگر کافیه چه مدلی و بخرم ؟

ویدفکتور
/ 16 - خرداد - 1401

سلام وقت بخیر برای 20 واحد بهتر هست از پمپ 3 اسب دو پروانه استفاده کنید . پنتاکس و لیو هم هر دو برندهای خوبی هستند.

علیرضا شریفی
/ 25 - آذر - 1401

-سلام...وقت بخیر -من در طبقه چهآرم(ساختمان چهارطبقه)، ساکن هستم که از یک کنتور مشترک استفاده میکنیم... ولی متاسفانه فقط طبقه سوم وچهترم با مشکل افت فشار ویا حتی در شب ها با قطعی آب مواجح هستیم و مشکل داریم خواستم من رو راهنمایی کنید که برای حل این مشکلم(کمی فشار آب در طبقه 4) چیکار میتونم بکنم!؟؟؟ -(با توجه به اینکه الباقی همسایه ها در طبقات 1 و2 مشکلی ندارن و راضی به هزینه کردن برای پمپ آب برای ساختمان هم نیستن) ممنون ومتشکز

ویدفکتور
/ 25 - آذر - 1401

سلام روز بخیر 
به احتمال زیاد شما مشکل در قسمت کنترل و فرمان پمپ مواجه هستید 
باید اتومات و یا ست کنترل را تعویض و یا تعمییر کنید.

محسن خیبرگیریان
/ 07 - اردیبهشت - 1402

با سلام،برای آپارتمان 4 طبقه تکواحدی هرواحد160 متر و یک زیر زمین 80 متری چه نوع پمپی را پیشنهاد می‌دهید، متشکرم

ویدفکتور
/ 07 - اردیبهشت - 1402

سلام وقت بخیر.

برای انتخاب پمپ مناسب برای آپارتمان 4 طبقه تک واحدی با هر طبقه 160 متر و یک زیر زمین 80 متری، نیاز به بررسی چندین عامل دارید که از جمله آن‌ها می‌توان به نوع سیستم آب و فاضلاب، میزان فشار آب در ساختمان، فاصله بین سطوح مختلف ساختمان و نیز نوع پمپ و پروانه آن اشاره کرد.

با توجه به مشخصاتی که ذکر کردید، برای پمپ آب ساختمان می‌توان از پمپ‌های تک پروانه با توان حداقل 2 اسب بخار و پروانه چدنی یا استیل استفاده کرد. در مورد پمپ‌های موتوری، پمپ‌هایی با سرعت متغیر و کم‌صدا می‌توانند بهترین گزینه باشند. همچنین برای اینکه پمپ به طور پایدار و بدون مشکل کار کند، از مخزن با حجم مناسب و سیستم کنترل فشار مناسب بهره بگیرید.

با توجه به اینکه آپارتمان شما 4 طبقه و هر طبقه 160 متر مربع است، پمپ با توان حداقل 2 اسب بخار برای تأمین آب به این مساحت مناسب است. همچنین بهتر است از پروانه چدنی استفاده کنید و در صورت لزوم، از مخزن با حجم کافی استفاده کنید تا تأمین آب به ساختمان به طور مداوم صورت گیرد.

در مورد پمپ‌های تولید شده توسط شرکت‌های معتبر مانند leo و pentax می‌توان اطمینان داشت که این پمپ‌ها با کیفیت بالا و عملکرد مطمئنی عرضه می‌شوند. همچنین برای انتخاب بهترین پمپ، بهتر است با مشاوران متخصص در این زمینه مشورت کنید تا بهترین گزینه را برای نیازهای خاص خود پیدا کنید.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا