جرثقیل و بالابر

جرثقیل 1 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2802 جرثقیل 1 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2802

3,898,000 تومان

%10

3,508,000 تومان

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
جرثقیل 0.5 تن 3 متری رونیکس مدل RH-4101 جرثقیل 0.5 تن 3 متری رونیکس مدل RH-4101

3,998,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
جرثقیل 1 تن 3 متری رونیکس مدل RH-4102 جرثقیل 1 تن 3 متری رونیکس مدل RH-4102

4,398,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
بالابر برقی رونیکس مدل RH-4130 بالابر برقی رونیکس مدل RH-4130

4,988,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: سقفی

مشخصات کامل
جرثقیل 1/5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2803 جرثقیل 1/5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2803

5,098,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
جرثقیل 2 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2804 جرثقیل 2 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2804

5,398,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
جرثقیل 1.5 تن 3 متری رونیکس مدل RH-4103 جرثقیل 1.5 تن 3 متری رونیکس مدل RH-4103

5,398,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
بالابر برقی رونیکس مدل RH-4131 بالابر برقی رونیکس مدل RH-4131

5,488,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: سقفی

مشخصات کامل
جرثقیل 5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2806 جرثقیل 5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2806

6,235,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
بالابر برقی رونیکس مدل RH-4132 بالابر برقی رونیکس مدل RH-4132

6,988,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: سقفی

مشخصات کامل
جرثقیل 3 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2805 جرثقیل 3 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2805

6,998,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
بالابر برقی رونیکس مدل RH-4133 بالابر برقی رونیکس مدل RH-4133

7,488,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: سقفی

مشخصات کامل
پولیفت 3 تن نووا-زنجیر1/5 متری NTC-2811 پولیفت 3 تن نووا-زنجیر1/5 متری NTC-2811

7,898,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
بالابر برقی رونیکس مدل RH-4134 بالابر برقی رونیکس مدل RH-4134

7,988,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: سقفی

مشخصات کامل
بالابر برقی رونیکس مدل RH-4135 بالابر برقی رونیکس مدل RH-4135

8,488,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: سقفی

مشخصات کامل
بالابر برقی رونیکس مدل RH-4136 بالابر برقی رونیکس مدل RH-4136

13,488,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: سقفی

مشخصات کامل
1

جرثقیل یا بالا بر و کاربرد های آن

جرثقیل یا بالا بر همانطور که از نامش پیداست برای بالا بردن اجسام به طبقات بالا یا مکان های بلند استفاده می شود انواع زیادی داشته و در مکان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا