جرثقیل و بالابر

جرثقیل 0/5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2801 جرثقیل 0/5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2801

1,992,900 تومان

استعلام موجودی

نوع: سقفی

مشخصات کامل
جرثقیل 1 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2802 جرثقیل 1 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2802

2,307,900 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
جرثقیل 1 تن 3 متری رونیکس مدل RH-4102 جرثقیل 1 تن 3 متری رونیکس مدل RH-4102

2,898,000 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
جرثقیل 1/5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2803 جرثقیل 1/5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2803

3,042,900 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
جرثقیل 2 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2804 جرثقیل 2 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2804

3,252,900 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
پولیفت 1/5 تن نووا-زنجیر1/5 متری NTC-2810 پولیفت 1/5 تن نووا-زنجیر1/5 متری NTC-2810

3,462,900 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
جرثقیل 3 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2805 جرثقیل 3 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2805

4,197,900 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
پولیفت 3 تن نووا-زنجیر1/5 متری NTC-2811 پولیفت 3 تن نووا-زنجیر1/5 متری NTC-2811

4,932,900 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل
جرثقیل 5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2806 جرثقیل 5 تن نووا-زنجیر3 متری NTC-2806

6,297,900 تومان

استعلام موجودی

نوع: زنجیری

مشخصات کامل

جرثقیل یا بالا بر و کاربرد های آن

جرثقیل یا بالا بر همانطور که از نامش پیداست برای بالا بردن اجسام به طبقات بالا یا مکان های بلند استفاده می شود انواع زیادی داشته و در مکان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا