0
ورود به پنل کاربری
S-P
جستجوی پیشرفته

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

2,180,000 تومان

هواکش بین کانالی 12 سانت S-P سری TD350-125

 • سایز دهانه : 120mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

تومان

هواکش بین کانالی 15 سانت S-P سری TD500-150

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

تومان

هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

8,500,000 تومان

هواکش بین کانالی 20 سانت S-P سری TD800-200

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 850
 • شدت صدا ( dB ) : 34
0 از 0

تومان

هواکش بین کانالی 25 سانت S-P سری TD1300-250

 • سایز دهانه : 250mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

تومان

فن بین کانالی 31 سانت S-P سری TD2000-315

 • سایز دهانه : 315mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

8,459,100 تومان

هواکش بین کانالی 35 سانت S-P سری TD4000-355

 • سایز دهانه : 355mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

تومان

هواکش بین کانالی 40 سانت S-P سری TD6000-400

 • سایز دهانه : 400mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) : 6000
 • شدت صدا ( dB ) : 43
0 از 0

29,730,000 تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

3,293,920 تومان

فن بین کانالی 15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE

 • سایز دهانه : 150mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

2,728,080 تومان

هواکش بین کانالی 20 سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE

 • سایز دهانه : 200mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

2,984,400 تومان

هواکش بین کانالی 31 سانت بکوارد S-P سری VENT-315L VE

 • سایز دهانه : 315mm
 • جنس بدنه : فلز
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : تک دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

3,853,800 تومان

هواکش بین کانالی 35 سانت بکوارد S-P سری VENT-355L VE

 • سایز دهانه :
 • جنس بدنه :
 • برق :
 • دور موتور در دقیقه :
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

تومان

هواکش بین کانالی 40 سانت بکوارد S-P سری VENT-400L VE

 • سایز دهانه :
 • جنس بدنه :
 • برق :
 • دور موتور در دقیقه :
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

تومان

فن کابینی S-P سری CAB 100-E

 • سایز دهانه :
 • جنس بدنه :
 • برق :
 • دور موتور در دقیقه :
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

تومان

پرده هوا S-P مدل COR3.5-1000 N

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 100
 • شتاب هوا (m/s) : 10
 • هوادهی (m3/h) : 1.100_1.400
0 از 0

تومان

پرده هوا S-P مدل COR-F-1000 N

 • ولتاژ : تکفاز-220v
 • قدرت موتور (وات) : 100
 • شتاب هوا (m/s) : 10
 • هوادهی (m3/h) : 1100
0 از 0

% -∞

1 تومان

رطوبت زن (بخور) S-P مدل HUMI-E-D

 • برق : تکفاز
 • توان : 30 وات
 • هوادهی : 330 مترمکعب برساعت
0 از 0

تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 8w
 • شدت صدا : 498
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,386,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : سقفی ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 8w
 • شدت صدا : 498
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

2,550,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 8w
 • شدت صدا : 498
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,100,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 8w
 • شدت صدا : 498
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,242,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل مشکی مرمری S-P 100CZ MARBLE Black Design Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 8w
 • شدت صدا : 498
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,108,800 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P SWAROVSK 100CZ Design S Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 8w
 • شدت صدا : 498
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,200,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 8w
 • شدت صدا : 498
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

843,600 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P CHAMPAGNE 100CZ Design Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 8w
 • شدت صدا : 498
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,100,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید مرمری S-P 100CZ MARBLE WHITE Design Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 8w
 • شدت صدا : 498
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,156,000 تومان

هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 18.8*18.8
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,لوله ای
 • (RPM) دور موتور : 2200
 • توان : 8w
 • شدت صدا : 498
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 85
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

843,600 تومان

هواکش پنجره ای 15 سانت مدل S-P HV-150 SERIES DOMESTIC FAN

 • قطر پروانه : 15 سانتی متر
 • ابعاد قاب : -
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1800
 • توان : -
 • شدت صدا : 500
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 225
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

909,600 تومان

هواکش پنجره ای 23 سانت مدل S-P HV-230 SERIES DOMESTIC FAN

 • قطر پروانه : 23 سانتی متر
 • ابعاد قاب : -
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1800
 • توان : -
 • شدت صدا : 500
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 225
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

1,819,200 تومان

هواکش پنجره ای 30 سانت مدل S-P HV-300 SERIES DOMESTIC FAN

 • قطر پروانه : 30 سانتی متر
 • ابعاد قاب : -
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : فلزی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 1800
 • توان : -
 • شدت صدا : 500
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 225
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

2,350,800 تومان

هواکش S-P مدل DECOR 100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 158*158 میلیمتر
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری ,وسط شیشه ای
 • (RPM) دور موتور : 2500
 • توان : 13 وات
 • شدت صدا : 40db
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

تومان

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 158*158
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 8
 • شدت صدا : 26.5
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

تومان

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100 طلایی

 • قطر پروانه : 10 سانتی متر
 • ابعاد قاب : 158*158
 • جنس پروانه : پلاستیکی
 • جنس بدنه : پلاستیکی
 • نوع نصب : دیواری
 • (RPM) دور موتور : 2400
 • توان : 8
 • شدت صدا : 26.5
 • (مترمکعب برساعت) ظرفیت تخلیه : 95
 • برق : تکفاز- 220v
0 از 0

تومان

هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/800/28

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه :
 • جنس بدنه :
 • دور موتور : 900
 • شدت صدا :
 • قطر پروانه :
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 16741
 • توان موتور (وات) : 836
 • جریان-آمپر : 3.8
0 از 0

تومان

هواکش آکسیال S-P مدل HRT/4-500/30BPN

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه :
 • جنس بدنه :
 • دور موتور : 1350
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه :
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 9000
 • توان موتور (وات) : 330
 • جریان-آمپر : 1.5
0 از 0

تومان

هواکش سردخانه ای S-P مدل HRST6/710/24

 • ولتاژ : سه فاز-380V
 • جنس پروانه :
 • جنس بدنه :
 • دور موتور : 900
 • شدت صدا : تا 80dB
 • قطر پروانه :
 • مقدار هوادهی(مترمکعب برساعت) : 15500
 • توان موتور (وات) : 1300
 • جریان-آمپر : 2.3
0 از 0

تومان

فن سانتریفیوژ S-P مدل CBM9/9 245 6P 3V

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 910
 • قطر پروانه :
 • جنس پروانه : گالوانیزه
 • دبی مترمکعب بر ساعت : از 1600 الی 3150
 • میزان شدت صدا : 64 db
 • جنس بدنه : گالوانیزه
0 از 0

تومان

فن هود اس اند پی مدل CK 25N

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2250
 • قطر پروانه : -
 • جنس پروانه : پلاستیک
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 250
 • میزان شدت صدا : 50
 • جنس بدنه : پلاستیک
0 از 0

4,900,000 تومان

فن هود اس اند پی مدل CK 40F

 • برق : تک فاز
 • دور موتور : 2350
 • قطر پروانه : -
 • جنس پروانه : استیل
 • دبی مترمکعب بر ساعت : 360
 • میزان شدت صدا : 55 db
 • جنس بدنه : پلاستیک
0 از 0

تومان

هواکش بین کانالی 10 سانت S-P سری TD250-100

 • سایز دهانه : 100mm
 • جنس بدنه : پلاستیک
 • برق : تکفاز
 • دور موتور در دقیقه : دو دور
 • هوادهی (مترمکعب بر ساعت) :
 • شدت صدا ( dB ) :
0 از 0

% 33,100,000

3,000,000 تومان