پایه

پایه چراغ شب تاب مدل ترنج 78 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل ترنج 78 سانتی متر

490,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل افرا 85 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل افرا 85 سانتی متر

1,065,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل ارغوان 200 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل ارغوان 200 سانتی متر

1,940,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل سرو 200 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل سرو 200 سانتی متر

2,030,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل کاج 180 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل کاج 180 سانتی متر

2,150,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل افرا 190 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل افرا 190 سانتی متر

2,235,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل افرا 220 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل افرا 220 سانتی متر

2,810,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل صنوبر 200 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل صنوبر 200 سانتی متر

2,900,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل کاج 200 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل کاج 200 سانتی متر

2,930,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل توسکا 200 سانتی متر قطر 6 پایه چراغ شب تاب مدل توسکا 200 سانتی متر قطر 6

3,180,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل توسکا 200 سانتی متر قطر 7 پایه چراغ شب تاب مدل توسکا 200 سانتی متر قطر 7

3,250,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل نارون 200 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل نارون 200 سانتی متر

3,830,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل ماهان 200 سانتی متر قطر 6 پایه چراغ شب تاب مدل ماهان 200 سانتی متر قطر 6

4,720,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل ماهان 200 سانتی متر قطر 7 پایه چراغ شب تاب مدل ماهان 200 سانتی متر قطر 7

4,790,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل درباری 140 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل درباری 140 سانتی متر

6,620,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل درباری 160 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل درباری 160 سانتی متر

7,275,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
پایه چراغ شب تاب مدل درباری 210 سانتی متر پایه چراغ شب تاب مدل درباری 210 سانتی متر

8,295,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا