0
ورود به پنل کاربری

پایه

پایه چراغ شب تاب مدل ترنج 78 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل ترنج 78 سانتی متر

430,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل افرا 85 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل افرا 85 سانتی متر

930,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل ارغوان 200 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل ارغوان 200 سانتی متر

1,645,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل سرو 200 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل سرو 200 سانتی متر

1,770,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل کاج 180 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل کاج 180 سانتی متر

1,840,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل افرا 190 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل افرا 190 سانتی متر

1,945,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل افرا 220 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل افرا 220 سانتی متر

2,445,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل صنوبر 200 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل صنوبر 200 سانتی متر

2,520,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل کاج 200 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل کاج 200 سانتی متر

2,540,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل توسکا 200 سانتی متر قطر 6

پایه چراغ شب تاب مدل توسکا 200 سانتی متر قطر 6

2,650,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل توسکا 200 سانتی متر قطر 7

پایه چراغ شب تاب مدل توسکا 200 سانتی متر قطر 7

2,710,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل نارون 200 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل نارون 200 سانتی متر

3,270,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل ماهان 200 سانتی متر قطر 6

پایه چراغ شب تاب مدل ماهان 200 سانتی متر قطر 6

3,990,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل ماهان 200 سانتی متر قطر 7

پایه چراغ شب تاب مدل ماهان 200 سانتی متر قطر 7

4,050,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل درباری 140 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل درباری 140 سانتی متر

5,760,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل درباری 160 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل درباری 160 سانتی متر

6,330,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل

پایه چراغ شب تاب مدل درباری 210 سانتی متر

پایه چراغ شب تاب مدل درباری 210 سانتی متر

7,215,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

مشخصات کامل
021-22683706 تماس
تماس
بالا