0
ورود به پنل کاربری

اس اند پی

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

2,180,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 21-24

هوادهی: 180

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

2,580,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100 طلایی

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100 طلایی

3,900,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت S-P سری TD250-100

هواکش بین کانالی 10 سانت S-P سری TD250-100

4,500,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 21-24

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

رطوبت زن (بخور) S-P مدل HUMI-E-D

رطوبت زن (بخور) S-P مدل HUMI-E-D

4,500,000 تومان

برق: تکفاز - 220v

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 20 سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE

هواکش بین کانالی 20 سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE

8,500,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 170

هوادهی: 225

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 12 سانت S-P سری TD350-125

هواکش بین کانالی 12 سانت S-P سری TD350-125

استعلام موجودی

توان : 22-30

هوادهی: 330

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15 سانت S-P سری TD500-150

هواکش بین کانالی 15 سانت S-P سری TD500-150

استعلام موجودی

توان : 44-50

هوادهی: 580

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 20 سانت S-P سری TD800-200

هواکش بین کانالی 20 سانت S-P سری TD800-200

استعلام موجودی

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 100-120

هوادهی: 850

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 25 سانت S-P سری TD1300-250

هواکش بین کانالی 25 سانت S-P سری TD1300-250

استعلام موجودی

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 140-180

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 35 سانت S-P سری TD4000-355

هواکش بین کانالی 35 سانت S-P سری TD4000-355

استعلام موجودی

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش S-P مدل DECOR 100

هواکش S-P مدل DECOR 100

750,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 13

هوادهی: 95

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan

843,600 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan

843,600 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan

1,100,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل مشکی مرمری S-P 100CZ MARBLE Black Design Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل مشکی مرمری S-P 100CZ MARBLE Black Design Fan

1,108,800 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش پنجره ای 15 سانت مدل S-P HV-150 SERIES DOMESTIC FAN

هواکش پنجره ای 15 سانت مدل S-P HV-150 SERIES DOMESTIC FAN

2,300,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

هوادهی: 225

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design

هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design

2,300,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

هوادهی: 95

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan

2,750,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش پنجره ای 23 سانت مدل S-P HV-230 SERIES DOMESTIC FAN

هواکش پنجره ای 23 سانت مدل S-P HV-230 SERIES DOMESTIC FAN

3,000,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 23 سانتیمتر

هوادهی: 225

جنس پروانه: پلاستیکی

درجه حفاظت (IP): IP45

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P CHAMPAGNE 100CZ Design Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P CHAMPAGNE  100CZ  Design  Fan

3,800,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید مرمری S-P 100CZ MARBLE WHITE Design Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید مرمری S-P 100CZ MARBLE WHITE Design Fan

3,800,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P SWAROVSK 100CZ Design S Fan

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P SWAROVSK  100CZ  Design S Fan

4,200,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش پنجره ای 30 سانت مدل S-P HV-300 SERIES DOMESTIC FAN

هواکش پنجره ای 30 سانت مدل S-P HV-300 SERIES DOMESTIC FAN

4,300,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 68

هوادهی: 225

جنس پروانه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE

هواکش بین کانالی 10 سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE

4,471,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 75

هوادهی: 225

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

فن هود اس اند پی مدل CK 25N

فن هود اس اند پی مدل CK 25N

4,900,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 40w

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن بین کانالی 15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE

فن بین کانالی  15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE

5,403,000 تومان

استعلام موجودی

توان : 75

جنس پروانه: فلزی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن کابینی S-P سری CAB 100-E

فن کابینی S-P سری CAB 100-E

5,500,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 95

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

فن هود اس اند پی مدل CK 40F

فن هود اس اند پی مدل CK 40F

5,900,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 40w

هوادهی: 360

جنس پروانه: استیل

مشخصات کامل

هواکش آکسیال S-P مدل HRT/4-500/30BPN

هواکش آکسیال S-P مدل HRT/4-500/30BPN

8,500,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 330w

هوادهی: 9000

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT

هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT

10,000,000 تومان

استعلام موجودی

جنس پروانه: پلاستیکی

برق: تک فاز

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ S-P مدل CBM9/9 245 6P 3V

فن سانتریفیوژ S-P مدل CBM9/9 245 6P 3V

15,000,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 24 سانتیمتر

توان : 330

هوادهی: 9000

جنس پروانه: گالوانیزه

مشخصات کامل

آشنایی با برند اس اند پی

اس اند پی یکی از برند های معروف و بزرگ دنیاست که در سال 1951 توسط ادوارد سولر و ژوزپ پالائو در کشور اسپانیا تاسیس شد. این برند که بیش از 60 سال تجربه در صنعت دارد، در زمینه طراحی و تولید محصولات تهویه صنعتی و خانگی و ... فعالیت گسترده ای دارد. به طوری که گروه تهویه Soler & Palau پیشرو ترین تولید کننده فن در جهان است.

اس اند پی در تمام نقاط جهان بیست و یک کارخانه تولیدی، سی و دو شرکت و شصت نماینده فعال فروش دارد و همین موضوع باعث شده است که این برند به جایگاه رتبه یک در بین تولید کنندگان فن برسد.

محصولات این کمپانی از کیفیت بالایی برخوردار اند. اس اند پی قادر است که طیف وسیعی از محصولات تهویه را ارائه دهد. از جمله محصولاتی که اس اند پی به طراحی و تولید آن ها می پردازد می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • هواکش های خانگی که خود دارای تنوع بسیاری از جمله هواکش های سرویس بهداشتی و حمام، هواکش بین کانالی، هواکش های دیواری و پنجره ای، هواکش سقفی، هواکش آشپزخانه و ... می باشد.
  • هواکش های صنعتی: که خود این دسته نیز دارای تنوع گسترده ای از قبیل هواکش بین کانالی صنعتی، هواکش های سانتریفیوژ، هواکش های پارکینگی، اگزاست فن، پرده هوا و ... می باشد.

محصولات اس اند پی را می توان تقریباً در همه اماکن تجاری، صنعتی و مسکونی پیدا کرد، از هواکش های نوآورانه اتاق، بی صدا و دارای مشخصات فنی قابل اعتماد گرفته تا اگزاست فن هایی برای کاربرد های مختلف.

شرکت معتبر اس اند پی هم اکنون دارای بیش از 10,000 محصول است و همین موضوع اس اند پی را به کامل ترین برند صنعت تهویه در سطح جهان تبدیل کرده است.

021-22683706 تماس
تماس
بالا