0
ورود به پنل کاربری

اس اند پی

هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت بی صدا S-P سری TD160-100 SILENT

2,180,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 21-24

هوادهی: 180

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید ساده S-P 100CZ Design-3C Fan

2,580,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت S-P سری TD250-100

0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت S-P سری TD250-100

3,900,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 21-24

هوادهی:

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100 طلایی

0 از 0
هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100 طلایی

3,900,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 95

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

دست خشک کن S-P مدل ECOHAND

0 از 0
دست خشک کن S-P مدل ECOHAND

استعلام موجودی

هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100

0 از 0
هواکش خانگی اس اند پی مدل SILENT-100

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 95

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

پرده هوا S-P مدل COR-F-1000 N

0 از 0
پرده هوا S-P مدل COR-F-1000 N

استعلام موجودی

هواکش بین کانالی 12 سانت S-P سری TD350-125

0 از 0
هواکش بین کانالی 12 سانت S-P سری TD350-125

استعلام موجودی

قطر پروانه:

توان : 22-30

هوادهی: 330

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15 سانت S-P سری TD500-150

0 از 0
هواکش بین کانالی 15 سانت S-P سری TD500-150

استعلام موجودی

قطر پروانه:

توان : 44-50

هوادهی: 580

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 20 سانت S-P سری TD800-200

0 از 0
هواکش بین کانالی 20 سانت S-P سری TD800-200

استعلام موجودی

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 100-120

هوادهی: 850

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 25 سانت S-P سری TD1300-250

0 از 0
هواکش بین کانالی 25 سانت S-P سری TD1300-250

استعلام موجودی

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 140-180

هوادهی:

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 35 سانت S-P سری TD4000-355

0 از 0
هواکش بین کانالی 35 سانت S-P سری TD4000-355

استعلام موجودی

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

رطوبت زن (بخور) S-P مدل HUMI-E-D

0 از 0
رطوبت زن (بخور) S-P مدل HUMI-E-D

استعلام موجودی

پرده هوا S-P مدل COR3.5-1000 N

0 از 0
پرده هوا S-P مدل COR3.5-1000 N

استعلام موجودی

هواکش S-P مدل DECOR 100

0 از 0
هواکش S-P مدل DECOR 100

750,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 13

هوادهی: 95

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل قرمز S-P 100CZ RED Design-4C Fan

843,600 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل آبی S-P 100CZ BLUE Design-4 Fan

843,600 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل طلایی S-P 100CZ GOLD Design Fan

1,100,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل مشکی مرمری S-P 100CZ MARBLE Black Design Fan

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل مشکی مرمری S-P 100CZ MARBLE Black Design Fan

1,108,800 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش پنجره ای 15 سانت مدل S-P HV-150 SERIES DOMESTIC FAN

0 از 0
هواکش پنجره ای 15 سانت مدل S-P HV-150 SERIES DOMESTIC FAN

2,300,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان :

هوادهی: 225

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل بارسلون S-P 100CZ Design

2,300,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان :

هوادهی: 95

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل نقره ای S-P 100CZ Silver Design Fan

2,750,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش پنجره ای 23 سانت مدل S-P HV-230 SERIES DOMESTIC FAN

0 از 0
هواکش پنجره ای 23 سانت مدل S-P HV-230 SERIES DOMESTIC FAN

3,000,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 23 سانتیمتر

توان :

هوادهی: 225

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P CHAMPAGNE 100CZ Design Fan

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P CHAMPAGNE  100CZ  Design  Fan

3,800,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید مرمری S-P 100CZ MARBLE WHITE Design Fan

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل سفید مرمری S-P 100CZ MARBLE WHITE Design Fan

3,800,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P SWAROVSK 100CZ Design S Fan

0 از 0
هواکش لوله ای 10 سانت مدل S-P SWAROVSK  100CZ  Design S Fan

4,200,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 85

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش پنجره ای 30 سانت مدل S-P HV-300 SERIES DOMESTIC FAN

0 از 0
هواکش پنجره ای 30 سانت مدل S-P HV-300 SERIES DOMESTIC FAN

4,300,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان : 68

هوادهی: 225

جنس بدنه:

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 10 سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE

0 از 0
هواکش بین کانالی 10 سانت بکوارد S-P سری VENT-100L VE

4,471,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 75

هوادهی: 225

جنس بدنه:

مشخصات کامل

فن هود اس اند پی مدل CK 25N

0 از 0
فن هود اس اند پی مدل CK 25N

4,900,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان : 40w

هوادهی:

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن بین کانالی 15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE

0 از 0
فن بین کانالی  15سانت بکوارد S-P سری VENT-150L VE

5,403,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه:

توان : 75

هوادهی:

جنس بدنه:

مشخصات کامل

فن کابینی S-P سری CAB 100-E

0 از 0
فن کابینی S-P سری CAB 100-E

5,500,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان : 8w

هوادهی: 95

جنس بدنه: استیل

مشخصات کامل

فن هود اس اند پی مدل CK 40F

0 از 0
فن هود اس اند پی مدل CK 40F

5,900,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان : 40w

هوادهی: 360

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 20 سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE

0 از 0
هواکش بین کانالی 20 سانت بکوارد S-P سری VENT-200L VE

7,084,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان : 170

هوادهی: 225

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش آکسیال S-P مدل HRT/4-500/30BPN

0 از 0
هواکش آکسیال S-P مدل HRT/4-500/30BPN

8,500,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان : 330w

هوادهی: 9000

جنس بدنه: فلزی

مشخصات کامل

هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT

0 از 0
هواکش بین کانالی 15 سانت بی صدا S-P سری TD500-150 SILENT

10,000,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه:

توان :

هوادهی:

جنس بدنه: پلاستیکی

مشخصات کامل

فن سانتریفیوژ S-P مدل CBM9/9 245 6P 3V

0 از 0
فن سانتریفیوژ S-P مدل CBM9/9 245 6P 3V

15,000,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 24 سانتیمتر

توان : 330

هوادهی: 9000

جنس بدنه: گالوانیزه

مشخصات کامل

آشنایی با برند اس اند پی

اس اند پی یکی از برند های معروف و بزرگ دنیاست که در سال 1951 توسط ادوارد سولر و ژوزپ پالائو در کشور اسپانیا تاسیس شد. این برند که بیش از 60 سال تجربه در صنعت دارد، در زمینه طراحی و تولید محصولات تهویه صنعتی و خانگی و ... فعالیت گسترده ای دارد. به طوری که گروه تهویه Soler & Palau پیشرو ترین تولید کننده فن در جهان است.

اس اند پی در تمام نقاط جهان بیست و یک کارخانه تولیدی، سی و دو شرکت و شصت نماینده فعال فروش دارد و همین موضوع باعث شده است که این برند به جایگاه رتبه یک در بین تولید کنندگان فن برسد.

محصولات این کمپانی از کیفیت بالایی برخوردار اند. اس اند پی قادر است که طیف وسیعی از محصولات تهویه را ارائه دهد. از جمله محصولاتی که اس اند پی به طراحی و تولید آن ها می پردازد می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • هواکش های خانگی که خود دارای تنوع بسیاری از جمله هواکش های سرویس بهداشتی و حمام، هواکش بین کانالی، هواکش های دیواری و پنجره ای، هواکش سقفی، هواکش آشپزخانه و ... می باشد.
  • هواکش های صنعتی: که خود این دسته نیز دارای تنوع گسترده ای از قبیل هواکش بین کانالی صنعتی، هواکش های سانتریفیوژ، هواکش های پارکینگی، اگزاست فن، پرده هوا و ... می باشد.

محصولات اس اند پی را می توان تقریباً در همه اماکن تجاری، صنعتی و مسکونی پیدا کرد، از هواکش های نوآورانه اتاق، بی صدا و دارای مشخصات فنی قابل اعتماد گرفته تا اگزاست فن هایی برای کاربرد های مختلف.

شرکت معتبر اس اند پی هم اکنون دارای بیش از 10,000 محصول است و همین موضوع اس اند پی را به کامل ترین برند صنعت تهویه در سطح جهان تبدیل کرده است.

021-22683706 بالا