0
ورود به پنل کاربری

بخاری کارگاهی

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 440

0 از 0
بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 440

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی 260 انرژی

0 از 0
 بخاری کارگاهی 260 انرژی

3,564,300 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

0 از 0
 بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 250

3,564,300 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 32000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 550

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

0 از 0
بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 460

4,752,400 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 461

0 از 0
 بخاری کارگاهی گازی انرژی سری 461

4,752,400 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

0 از 0
 بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 430

4,752,400 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 1000

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

0 از 0
بخاری کارگاهی نفتی-گازوئیلی انرژی سری 450

5,341,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی: 50000

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) : 950

مشخصات کامل

بخاری کارگاهی و کاربرد آن

این وسیله کاربردی همان گونه که از نامش پیداست برای گرم کردن محیط های کارگاهی بزرگ استفاده می شود. این محصول با ظرفیت بالایی که دارد گرمایش بالایی نیز ارائه می دهد.

 

021-22683706 بالا