بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

هواکش صنعتی

هواکش صنعتی 30 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-30C4S هواکش صنعتی 30 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده  VIA-30C4S

1,330,000 تومان

%8

1,224,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 46 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1300

جنس پروانه: آلومینیوم با پوشش رنگ الکترو استاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-20V2S هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-20V2S

1,350,000 تومان

%8

1,242,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 54 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 750

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-20V2S هواکش صنعتی 20 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-20V2S

1,350,000 تومان

%8

1,242,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 54 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 750

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش) دمنده VIF-25V4S هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش) دمنده VIF-25V4S

1,364,000 تومان

%8

1,255,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 46 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 830

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-35C4S هواکش صنعتی 35 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده  VIA-35C4S

1,450,000 تومان

%8

1,334,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 82 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1950

جنس پروانه: آلومینیوم با پوشش رنگ الکترو استاتیک

مشخصات کامل
هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S هواکش 10 سانت بین کانالی دمنده VLN-10C2S

1,480,000 تومان

%8

1,362,000 تومان

قطر پروانه: 10 سانتیمتر

توان: 33 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 280

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-25V4S هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-25V4S

1,530,000 تومان

%8

1,408,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 46 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 830

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-25V2S هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-25V2S

1,530,000 تومان

%8

1,408,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 90 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1450

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-25V2S هواکش صنعتی 25 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-25V2S

1,530,000 تومان

%8

1,408,000 تومان

قطر پروانه: 25 سانتیمتر

توان: 90 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1450

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-30C2S هواکش صنعتی 30 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-30C2S

1,560,000 تومان

%8

1,435,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 160 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2200

جنس پروانه: آلومینیوم با پوشش رنگ الکترو استاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده VIA-40C4S هواکش صنعتی 40 سانت فلزی با پروانه فلزی دمنده  VIA-40C4S

1,570,000 تومان

%8

1,444,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 120 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2850

جنس پروانه: آلومینیوم با پوشش رنگ الکترو استاتیک

مشخصات کامل
هواكش بين كانالي 12 سانت دمنده VLN-12C2S  هواكش بين كانالي 12 سانت دمنده VLN-12C2S

1,600,000 تومان

%8

1,472,000 تومان

قطر پروانه: 12 سانتیمتر

توان: 35 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 370

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-30V4S هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان (چهارگوش)دمنده VIF-30V4S

1,640,000 تومان

%8

1,509,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 63 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-30V4S هواکش صنعتی 30 سانت آکسیال طرح آلمان ( قاب گرد ) دمنده VIF-30V4S

1,640,000 تومان

%8

1,509,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 63 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30V2S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30V2S

1,780,000 تومان

%8

1,638,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 130 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2150

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S هواکش 15 سانت بین کانالی دمنده VLN-15C2S

1,790,000 تومان

%8

1,647,000 تومان

قطر پروانه: 15 سانتیمتر

توان: 36 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 420

جنس پروانه: پلی پروپیلن

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S هواکش صنعتی 30 سانت سبک فلزی دمنده VID-30D4S

1,850,000 تومان

%8

1,702,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 115 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S هواکش تاسیساتی 20 سانت بدون قاب زیلابگ FTP 4E-200S

1,960,000 تومان

%13

1,705,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 40 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D4S هواکش صنعتی 35 سانت سبک فلزی دمنده VID-35D4S

1,920,000 تومان

%8

1,766,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 130 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2300

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا دمنده VIE-30A4S

1,960,000 تومان

%8

1,803,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 90 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1400

جنس پروانه: پلی آمید و ABS (پلاستیک)

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S هواکش صنعتی 40 سانت سبک فلزی دمنده VID-40D4S

2,010,000 تومان

%8

1,849,000 تومان

قطر پروانه: 40 سانتیمتر

توان: 150 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2900

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت قابدار گرد زیلابگ FTP 2E-200B هواکش صنعتی 20 سانت قابدار گرد زیلابگ FTP 2E-200B

2,200,000 تومان

%15

1,870,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 55 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 780

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B هواکش صنعتی 20 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-200B

2,200,000 تومان

%15

1,870,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 40 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 2E-200B

2,200,000 تومان

%15

1,870,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 55 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 780

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-200B هواکش صنعتی 20 سانت (قابدار چهارگوش) زیلابگ FTP 4E-200B

2,200,000 تومان

%15

1,870,000 تومان

قطر پروانه: 20 سانتیمتر

توان: 40 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 415

جنس پروانه: فلزی

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا دمنده VIE-35A4S

2,090,000 تومان

%8

1,923,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 100 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2500

جنس پروانه: پلی آمید و ABS (پلاستیک)

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4S

2,100,000 تومان

%8

1,932,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 115 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A6S

2,100,000 تومان

%8

1,932,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 80 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-30A4T

2,100,000 تومان

%8

1,932,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 130 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2100

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2 هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4S2

2,100,000 تومان

%8

1,932,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 115 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1700

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2 هواکش صنعتی 30 سانت ایلکا هفت پر فلزی بدون قاب دمنده VIK-30A4T2

2,100,000 تومان

%8

1,932,000 تومان

قطر پروانه: 30 سانتیمتر

توان: 140 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 1800

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4S

2,180,000 تومان

%8

2,006,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 170 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4400

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T هواکش صنعتی 50 سانت سبک فلزی دمنده VID-50D4T

2,180,000 تومان

%8

2,006,000 تومان

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

توان: 220 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 4500

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2 هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4S2

2,205,000 تومان

%8

2,029,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 175 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2800

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2 هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا فلزی بدون قاب دمنده VIK-35A4T2

2,205,000 تومان

%8

2,029,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 185 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 3000

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S هواکش صنعتی 35 سانت ایلکا هفت پر فلزی دمنده VIK-35A4S

2,205,000 تومان

%8

2,029,000 تومان

قطر پروانه: 35 سانتیمتر

توان: 140 وات

هوادهی (متر مکعب بر ساعت): 2700

جنس پروانه: فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک

مشخصات کامل
1 2 3 ... 6 »

مشخصات فنی و انتخاب هواکش صنعتی

هواکش صنعتی وسیله ای است که از آن برای تهویه یا جا به جایی هوا در محیط های بزرگ صنعتی همانند کار خانه ها، سوله ها، محیط های صنعتی و ... استفاده می شود. محصولات تهویه صنعتی به این دلیل که باید هوای یک محیط بزرگ تر را تهویه کنند بسیار تخصصی تر از هواکش های خانگی ساخته می شوند و قدرت بیشتری نیز نسبت به دیگر دستگاه های تهویه دارند.

همانطور که می دانید دستگاه های تهویه هوا یک وسیله ی بسیار مهم در محیط های کار و ... به حساب می آیند و بسیار مهم است که هوای محیطی که در آن قرار داریم پاکیزه و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

هر ساله با پیشرفت علم و تکنولوژی بسیاری از روش های سنتی از بین می رود و جای خود را به یک روش صنعتی می دهد. در رابطه با هواکش ها نیز این موضوع صدق می کند. در گذشته هوا را با یک روش طبیعی انجام می دادند به این گونه که راه هایی برای ورود و خروج هوا قرار داده می شد، اما اکنون استفاده از هواکش های صنعتی و هواکش های خانگی بسیار افزایش یافته است.

این وسیله ی بسیار کاربردی می تواند هوای آلوده که شامل گاز، دود و یا هر آلاینده دیگر است را با هوای تازه جا به جا کند. هواکش صنعتی از لحاظ ظاهری بسیار شبیه به هواکش های خانگی هستند و همانند آن ها از قاب یا محفظه پروانه ها و یک الکتروموتور ساخته شده اند که ابعاد و اندازه آنها از هواکش های خانگی بزرگ تر است.


بیشتر بدانید:


در کار خانه ها و محیط های صنعتی که با توجه به نوع شغل و محصول تولیدی، آلودگی بیشتری در هوا تولید می شود و سلامت کار کنان را به خطر می اندازد، هوای پاک و تمیز بسیار مهم است و هواکش صنعتی که در این محیط ها نصب می شود باید بتواند حجم بیشتری از هوا را جا به جا کند به همین دلیل در این هواکش ها از الکتروموتور قوی تری استفاده می شود.

نمایی از یک محیط صنعتی با یک هواکش صنعتی بزرگ در سقف آن

انواع هواکش صنعتی

این دسته از هواکش های صنعتی دارای دسته بندی متفاوتی از قبیل:

هواکش آکسیال صنعتی بر اساس نوع پروانه و هواکش آکسیال صنعتی بر اساس نوع قاب (قابدار و بدون قاب) دارند که در ادامه به بررسی دقیق تر آن ها می پردازیم.

هواکش های صنعتی با توجه به نوع مدل خود کاربردهای مختلفی دارند و هر کدام برای یک محیط خاص طراحی شده اند.

هواکش صنعتی بر اساس نوع پروانه

پروانه ها در هواکش مهم ترین نقش را ایفا می کنند و به طور کلی کار تهویه هوا توسط پروانه ها انجام می شود. پروانه ها معمولا با تعداد پره های متفاوت عرضه می شوند و هر هواکش پروانه ای متفاوت دارد. هواکش های صنعتی بر اساس نوع پروانه به 4 دسته تقسیم می شوند.

  • هواکش صنعتی پروانه پلاستیکی: معمولا برای مکان هایی که آلودگی هایی با چسبندگی بالا دارند از هواکش های پروانه پلاستیک استفاده می شود تا در صورت لزوم به راحتی بتوان آن را تعویض کرد.

  • هواکش صنعتی پروانه فلزی

  • هواکش صنعتی پروانه آهنی: هواکش صنعتی که از جنس آهن ساخته شده اند برای مکان هایی که خورندگی بالایی دارند، استفاده می شوند که دوام بالاتری داشته باشند. بهتر است بدانید برای آن که از زنگ زدگی پروانه های آهنی جلوگیری شود، آن ها با یک رنگ الکترو استاتیک پوشش داده شده اند.

  • هواکش صنعتی پروانه آلومینیومی

هواکش صنعتی بر اساس نوع قاب (قابدار و بدون قاب)

به طور کلی قابدار بودن یا بدون قاب بودن هواکش ها تاثیری در کارکرد آن ها ندارد و شما می توانید با توجه به محل مورد نظر یکی از آن ها را برای خرید انتخاب کنید.

هواکش آکسیال صنعتی قابل نصب بر روی دیوار و سقف است.  این محصول کاربردی دارای تنوع بسیار بالایی از لحاظ سایز و ابعاد و دیگر ویژگی های مهم هواکش است.

برند های معتبر زیادی به تولید این محصولات می پردازند که از میان آن ها می توان به برند دمنده، زیلابگ، اس اند پی، پردیس فن و ... اشاره کرد.

اگزاست فن چیست و چگونه کار می کند؟
فن اگزاست یک اصطلاح متداول می باشد که می توان به هر نوع فنی که عمل اگزاست و یا تخلیه را انجام می دهد گفت.
کاربردهای هواکش صنعتی چیست؟
فن ها و دمنده های صنعتی دستگاه هایی هستند که عملکرد اصلی آنها تأمین و جا به جایی جریان هوا یا بخار به قسمت های مختلف ساختمان یا سازه های دیگر است. این جا به جایی توسط پره هایی که توسط نافی به شفت الکتروموتور متصل شده است محقق می گردد.
قیمت هواکش های صنعتی چقدر است؟
هواکش های صنعتی نسبت به اندازه و توان جا به جایی هوا قیمت های متفاوتی دارند که به صورت میانگین از یک میلیون تومان تا هشت میلیون تومان می باشند.
بهترین و پر کاربردترین هواکش صنعتی کدام است؟
هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 4E-500Bساخت ایران- هواکش 30 سانت VIK-30V2Sایلکا هفت پر فلزی دمنده ساخت ایران - هواکش صنعتی 71 سانت قابدار زیلابگ ساخت ایران FTP 6D-710B- هواکش سردخانه ای ساخت اسپانیا S-P مدل HRST6/710/24-هواکش آکسیال 22 سانت 2550 ساخت آلمان EBM W2E200HK 38

نظرات

سمدی
/ 22 - خرداد - 1401

سلام برای یک سوله انبار مواد شیمیایی در ابعاد 35*14 متر چه فنی پیشنهاد میکنید ؟ ممنون از سایت خوبتون

ویدفکتور
/ 22 - خرداد - 1401

سلام روز بخیر 
شما برای تخلیه فضای سوله ، نیاز به 2 دستگاه فن 50 سانت با ظرفیت تخلیه 7200 متر مکعب در ساعت دارید .

نورالدین نوری
/ 20 - مرداد - 1401

سلام وقت بخیر ببخشید من فن پروانه میخواستم 40سانتی 6 پروانه پیچی

ویدفکتور
/ 20 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 

 پیشنهاد ما پروانه ایلکا پلاستیک 40سانتی موتور کوچک دمنده و موتور بزرگ دمنده هست لینک درج شد 

جواد رستمی
/ 25 - مرداد - 1401

سلام خسته نباشید ما تولیدی بستنی ک یک مغازه 42 متری و 28 متر طبقه بالا کولر گازی در انتهای مغازه داریم و دو عدد فن هم موجود میخواهیم یک فن دیگ تهیه کنیم چی پیشنهاد میدید؟

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما نیاز به نصب مجدد یک دستگاه فن دیگر دارید که پیشنهاد ما برای شما هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B میباشد

چنگیز نادری
/ 25 - مرداد - 1401

سلام هواکش 50سانت میخواستم مناسب برای ساختمان اداری ترجیحا کم صدا چی پیشنهاد میکنید

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام
شما میتوانید از سری هواکش صنعتی 50 سانت قابدار زیلابگ FTP 6E-500B استفاده کنید

حجت الله احمدوند
/ 27 - مرداد - 1401

سلام خوبید جت فن تک فاز دارای مکش بالا جهت کباب پز و منقل زغانی کانال کشی شده است 40*40 چه فنی میتونم استفاده کنم

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
ابتدا کانال کشی شود  هواکش 30سانت 1400 دور مناسب می باشد و تا 140 درجه سانتی سانتی گراد میتوند تحمل کند

صادق لطیفی
/ 27 - مرداد - 1401

سلام برای لوله انبار مواد شیمیایی در ابعاد 35*14 متر در سایز 50سانت چه محصولی پیشنهاد میکنید

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانید از فن 50سانت زیلابگ مدل 6d-500 و یا 50 سانت دمنده مدل reb-50/16r4t استفاده کنید.

وحید آفتابی
/ 27 - شهریور - 1401

سلام وقت بخیر من هواکشی میخواستم برای مغازه املاک که 24 متری هست چه سایز هواکشی میتونم استفاده کنم ؟

ویدفکتور
/ 27 - شهریور - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانید از هواکش های  30 سانت 900 دور استفاده کنید .

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا