0
ورود به پنل کاربری

پمپ کف کش

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

حداکثر آبدهی: 9

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX10-10-0.55

پمپ کف کش لیو مدل QDX10-10-0.55

2,832,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.3

حداکثر آبدهی: 16.5

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

6,000,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.3 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

6,187,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.3 متر

حداکثر آبدهی: 11

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

8,439,000 تومان

8,700,000 تومان %3 تخفیف

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

8,900,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.1 متر

حداکثر آبدهی: 14

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 52 متری مدل 2VS58 6/5

پمپ کف کش راد 52 متری مدل 2VS58 6/5

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: 26

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 52 متری فلوتردار مدل 2VS58 6/5

پمپ کف کش راد 52 متری فلوتردار مدل 2VS58 6/5

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: 26

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 58 متری فلوتردار مدل 2AS 6/5

پمپ کف کش راد 58 متری فلوتردار مدل 2AS 6/5

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 58 متر

حداکثر آبدهی: 12

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XQS 22-8-12-0.75S

پمپ کف کش لئو مدل XQS 22-8-12-0.75S

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 12

حداکثر آبدهی: 380

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS 250P

پمپ کف کش لئو مدل LKS 250P

1,383,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

حداکثر آبدهی: 8

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS300P

پمپ کف کش لئو مدل LKS300P

1,494,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 11 متر

حداکثر آبدهی: 2/2 متر مکعب بر ساعت

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS750P

پمپ کف کش لئو مدل XKS750P

1,602,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

حداکثر آبدهی: 12 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS750P

پمپ کف کش لئو مدل LKS750P

1,653,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

حداکثر آبدهی: 14 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS750PA

پمپ کف کش لئو مدل LKS750PA

1,657,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9

حداکثر آبدهی: 14

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS250S

پمپ کف کش لئو مدل XKS250S

1,688,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 4.5 متر

حداکثر آبدهی: 6.5 مترمکعب در ساعت

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS756PD

پمپ کف کش لئو مدل LKS756PD

1,761,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

حداکثر آبدهی: 14 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS500S

پمپ کف کش لئو مدل XKS500S

1,898,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

حداکثر آبدهی: 10 مترمکعب بر ساعت

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل QDX1.5-12-025A

پمپ کف کش لئو مدل QDX1.5-12-025A

2,123,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: 2

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3.5-0.37M

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3.5-0.37M

2,206,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.2

حداکثر آبدهی: 5.5

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS750SW

پمپ کف کش لئو مدل XKS750SW

2,270,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.3 متر

حداکثر آبدهی: 12 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-15-0.37

پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-15-0.37

2,337,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 16

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-2.5-0.55M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-2.5-0.55M

2,349,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.5

حداکثر آبدهی: 166

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-5-0.25M

پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-5-0.25M

2,363,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10

حداکثر آبدهی: 12

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ كفكش لئو مدل LKS1004P

پمپ كفكش لئو مدل LKS1004P

2,454,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.6

حداکثر آبدهی: 12.6 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-6-0.37M

پمپ کف کش ابر مدل SDD 50-6-0.37M

2,476,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 16.5

حداکثر آبدهی: 12

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX3-18-0.55LA

پمپ کف کش لیو مدل QDX3-18-0.55LA

2,604,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

حداکثر آبدهی: 3

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-15-0.55M

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-15-0.55M

2,652,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.1

حداکثر آبدهی: 24

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-3.5-0.75M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-3.5-0.75M

2,665,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 50-10-0.75M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 50-10-0.75M

2,665,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.3

حداکثر آبدهی: 27

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX3-18-0.55

پمپ کف کش لیو مدل QDX3-18-0.55

2,773,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.2

حداکثر آبدهی: 12

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 32-4-0.75M

پمپ کف کش ابر مدل SDA 32-4-0.75M

2,803,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.7

حداکثر آبدهی: 8

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3-0.75M

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3-0.75M

2,855,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.1

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-32-0.75LA

پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-32-0.75LA

2,887,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 33

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-2-0.55M

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-2-0.55M

2,963,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27.2

حداکثر آبدهی: 8

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

انتخاب و خرید پمپ کف کش؛ با بهترین قیمت و کیفیت

خرید یک پمپ کف کش مناسب، با توجه به نوع کاربری و مصرف مورد نیاز آن، تابع عوامل مختلفی است که با بررسی های فنی و در نظر گرفتن قیمت پمپ کفکش، می توانید مناسب ترین انتخاب ممکن را برای استفاده از این نوع پمپ غرق شونده داشته باشید. تیم فروش ویدفکتور آماده ارائه مشاوره رایگان تخصصی به شما مشتریان عزیز در مورد خرید تمامی انواع پمپ آب عرضه شده در این فروشگاه اینترنتی است تا در انتخاب بهترین پمپ کفکش مورد نظر شما، همراهیتان کند. عوامل متعدد دخیل در خرید پمپ کفکش؛ لزوم دریافت مشاوره خرید برای این نوع محصول را بسیار حائز اهمیت ساخته است. همچنین بهتر است بدانید محصولات معتبرترین و شناخته شده ترین برند داخلی  تولیدکننده پمپ کفکش شرکت راد است که از جمله برندهای عرضه شده در سایت ویدفکتور است.

پمپ کف کش چه نوع پمپی است؟

پمپ کفکش که نوعی از پمپ های سانتریفیوژ محسوب می شود و در دسته پمپ آب صنعتی قرار می گیرند، با کمک یک الکتروموتور، انرژی لازم برای به حرکت در آوردن آب یا هر نوع سیالی که قرار است توسط این دستگاه پمپاژ شود را فراهم می کند. پمپ کف کش از آنجایی که به انتقال سیال می پردازد، نوعی پمپ آب محسوب می شود، ولی ساختاری متفاوت از پمپ های معمولی دارد. به صورتی که پمپ کفکش باید برای عملکرد صحیح به طور کامل درون آب غرق می شود. به طور کلی از این نوع پمپ آب ها به منظور جمع آوری آب های سطحی و زیر زمینی استفاده می شود و بنا به نوع کاربردی که دارند در برابر آب و محیط های مرطوب مقاوم هستند.

تصویری از محل خروج در پمپ کف کش

موتور پمپ کف کش از چه نوعی است؟

الکتروموتور پمپ کف کش وظیفه تامین انرژی مکانیکی مورد نیاز برای به حرکت درآوردن پروانه ها را برعهده دارد که کاملا ضد رطوبت است و به همین دلیل می تواند مستغرق باشد. موتور الکتریکی این پمپ ها به صورت یکپارچه با خود پمپ در درون یک محفظه قرار می گیرد. در صورتی که پمپ ها در هنگام کار به صورت مستغرق نباشند، باعث بالا رفتن درجه حرارت پمپ و آسیب به سیم پیچی موتور می شود. پمپ کف کش در صورتی که در نبود آب، هوا پمپ کنند در مدت زمانی کوتاه باعث سوختن موتور پمپ می شوند. این پمپ قابلیت کارکرد را زمانی پیدا می کنند که حداقل 70 درصد آن در درون آب قرار بگیرد. برای خنک کردن موتور پمپ کف کش از مایعی که پمپاژ می شود، استفاده می کنند.

انواع پمپ کف کش و کاربرد آن در صنعت و کشاورزی چیست؟

جنس بدنه و پروانه پمپ های کف کش بر اساس نوع کاربردی که دارند متفاوت است و می تواند: انواع پلاستیکی، آلومینیومی، استیل و چدن باشد. در مصارف بهداشتی و مواردی که خورندگی آب زیاد است از جنس استیل استفاده می شود. معمولا در مصارف کشاورزی، صنعتی، مواد غذایی و حتی انتقال فاضلاب و پساب از پمپ کف کش چدنی استفاده می شود و کاربرد اصلی پمپ کف کش پلاستیکی در انتقال آب شور است. همچنین در مناطقی که ph و شوری آب بالایی ندارند از پمپ های چدنی و آلومینیومی استفاده می شود. جنس پروانه ها معمولا از برنج است اما قابل سفارش برای تولید با جنس استیل استنلس و نوریل نیز هستند. علت انتخاب این جنس برای پروانه، جلوگیری از دفرمه شدن آن در شرایط  کار مداوم پمپ است.

نکته: به قسمت های پره ای شکل درون پمپ، پروانه گفته می شود که وظیفه به حرکت در آوردن سیال درون پمپ را با بالا بردن انرژی جنبشی بر عهده دارد. پروانه در این نوع از پمپ ها در دو حالت بسته و نیمه باز است که براساس نوع نیاز، فشار بالا و انتقال آب تمیز از پروانه نوع بستۀ آن و برای انتقال آب آلوده و با حجم بالا از انواع پروانه های نیمه باز استفاده می شود.


بیشتر بدانید: برای دریافت جزئیات بیشتر در خصوص انواع پمپ کفکش می توانید به مقالۀ: کاربردها، انواع و بهترین عملکرد در پمپ های کفکش مراجعه کنید.


چه زمانی از پمپ کف کش فلوتردار استفاده کنیم؟

پمپ کفکش در دو نوع تکفاز و سه فاز تولید می شود. انواع تکفاز به دو صورت فلوتردار و ساده روانه بازار می شود. در مواقعی که سطح مایع سیال انتقال شونده متغیر باشد، برای جلوگیری از اینکه پمپ آب به صورت خشک کار نکند و باعث سوختن الکتروموتور نشود، از پمپ کف کش فلوتردار استفاده می شود. عملکرد فلوتر به این صورت است که وقتی سطح آب پایین می آید فلوتر می تواند برق خروجی پمپ را قطع کرده و وقتی سطح آب بالا رفت مجددا برق را وصل می کند. برای انواع سه فاز که فاقد فلوتر هستند، می توان بصورت سفارشی با کمک کارشناس متخصص، فلوتر نصب کرد.

نحوه عملکرد پمپ کفکش

جهت خروجی در کفکش ها چگونه است؟

جهت خروجی در پمپ های کفکش می تواند از بغل یا بالا باشد. در صورتی که محدودیت فضا برای ورود به مخزن تخلیه یا چاه آب داشته باشیم و یا بخواهیم سیال یک مخزن را تا انتها تخلیه کنیم از پمپ کف کش خروجی از بالا استفاده می کنیم. البته با توجه به اینکه این نوع از کف کش ها سیال را از خود عبور می دهند به مراتب عمر کمتری نسبت به انواع خروجی از بغل خواهند داشت.

نحوه خنک شدن موتور در پمپ کف کش

در برخی از کف کش ها از آب یا همان سیال جابه جا شونده برای خنک کردن موتور استفاده می شود ولی در برخی دیگر از روغن خنک کننده استفاده می شود.

محل قرار گیری خازن در پمپ کفکش

نوع خازن درونی در درون محفظه داخلی پمپ قرار می گیرد، اما در مدل خازن بیرونی، خازن در خارج از پمپ است.

کاربردهای پمپ کف کش و موارد  استفاده چیست؟

با وجود برق شهری نصب و راه اندازی پمپ کف کش بسیار ساده است و نیاز به سازۀ خاصی ندارد. تنها کافی است که در مخزنی که از سیال انباشته شده قرار داده شده و روشن شود. کارکرد کلی پمپ کف کش بسیار مشابه به پمپ لجن کش است و برای سیال هایی با غلظت کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد عمومی پمپ کف کش:

  • برای تخلیه آب گودال، سیلاب و استخر
  • آبیاری تحت فشار و غرقابی
  • تامین آب مصرفی ویلاهایی که دارای چاه هستند.
  • کارخانجات تولید لبنیات
  • استفاده در انواع فواره ها و آبنما

سازندگان پمپ کف کش

تولیدکنندگان زیادی در سراسر جهان در زمینه تولید انواع پمپ کفکش فعالیت دارند. قیمت پمپ کف کش بسته به کیفیت متریال استفاده شده در آن و کارخانه تولید کننده متفاوت است. برندهای مشهوری مانند پنتاکس، استریم، کف کش ابارا، لئو، ابر و داب و... از سازندگان مطرح این پمپ ها هستند.

نمودار آبدهی و ارتفاع در پمپ کف کش

چگونه پمپ کف کش مناسب انتخاب کنیم؟

پمپ کف کش هم مانند سایر پمپ های زمینی دارای دو مولفه هد یا ارتفاع و دبی یا آبدهی هستند که با هم رابطه معکوسی دارند. به هنگام انتخاب باید با در نظر گرفتن این دو مولفه، برق تکفاز و سه فاز و سایز خروجی که وابسته به میزان دبی است، پمپ کف کشی در محدوده نقطه بهینه عملکرد انتخاب شود.

  • ارتفاع پمپ کف کش: در واقع حداکثر ارتفاعی است که پمپ می تواند سیال را تا آنجا بالا ببرد و براساس واحد متر بیان می شود که در آن نقطه میزان دبی و آبدهی پمپ صفر است. بنابراین به هنگام انتخاب پمپ کفکش، توجه به این نکته ضروری است که پمپی را انتخاب کنید که ارتفاعی بیشتر از ارتفاع مورد نظرتان دارد.
  • آبدهی: به مقدار حجمی از سیال که پمپ می تواند در زمانی مشخص جابه جا کند آبدهی گفته می شود. واحد دبی یا آبدهی براساس مترمکعب بر ساعت یا لیتر در دقیقه است.
  • سایز خروجی: هر چقدر قطر لوله خروجی پمپ کف کش بیشتر باشد در نتیجه می تواند آبدهی بیشتری هم داشته باشد. توجه کنید در صورتی که می خواهید قطر لوله را تغییر دهید بهتر است که تا فاصله 1.5 متری سایز لوله خروجی را داشته و بعد از آن سایز مورد نظر خود را اعمال کنید.

توجه به تمامی این نکات به منظور انتخاب پمپ مناسب و کاهش اشتباهات رایج در انتخاب ضروری است.

انتخاب صحیح شما برای خرید پمپ کف کش با توجه به محل مصرف و رفع نیازهای مورد نظرتان از جمله خدماتی است که توسط کارشناسان فروش ویدفکتور، طی مشاوه تخصصی خرید به شما ارائه می شود. بدین منظور و برای دریافت مناسب‌ترین قیمت پمپ کفکش برحسب مدل و برند معتبر و مطابق با نیاز مصرفی حودتان، حتما با واحد فروش ویدفکتور تماس بگیرید.

چه پمپ کف کشی بخریم؟
مهمترین عوامل در انتخاب یک پمپ کف کش مناسب، توان پمپ، نیاز و نوع کاربری محل مصرف و قیمت و برند آن است. برای دریافت راهنمایی تخصصی بیشتر در این زمینه لطفا با کارشناسان فروش مجموعه ویدفکتور تماس بگیرید.
چه زمانی از پمپ کف کش فلوتردار استفاده کنیم؟
در مواقعی که سطح مایع سیال متغیر است، برای جلوگیری از خشک کار کردن پمپ و احتمال سوختن الکتروموتور، از پمپ کف کش فلوتردار استفاده می شود.
021-22683706 تماس
تماس
بالا