0
ورود به پنل کاربری

پمپ کف کش

پمپ کف کش لیو مدل QDX10-10-0.55

0 از 0
پمپ کف کش لیو مدل QDX10-10-0.55

2,832,000 تومان

2,662,080 تومان %6 تخفیف

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.3

مشخصات کامل

پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

0 از 0
پمپ کف کش راد 90 متری مدل 2ASB 4/8

8,700,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

0 از 0
پمپ کف کش تمام استیل ابارا OPTIMA M/A

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 80

4,650,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.3 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

0 از 0
پمپ کف کش ابارا تمام استیل BEST ONE MA

6,187,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.3 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

0 از 0
پمپ کف کش لوارا استیل DOC7

8,900,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.1 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XQS 22-8-12-0.75S

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل XQS 22-8-12-0.75S

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 12

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS 250P

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل LKS 250P

1,383,000 تومان

1,300,020 تومان %6 تخفیف

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS300P

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل LKS300P

1,494,000 تومان

1,404,360 تومان %6 تخفیف

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 11 متر

مشخصات کامل

کف کش استریم مدل HYP80-120B

0 از 0
کف کش استریم مدل HYP80-120B

1,455,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.2 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS750P

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل LKS750P

1,653,000 تومان

1,553,820 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS750PA

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل LKS750PA

1,657,000 تومان

1,557,580 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 5 اینچ_125mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS756PD

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل LKS756PD

1,761,000 تومان

1,655,340 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS250S

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل XKS250S

1,688,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل QDX1.5-12-025A

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل QDX1.5-12-025A

2,123,000 تومان

1,995,620 تومان %6 تخفیف

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-15-0.37

0 از 0
پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-15-0.37

2,337,000 تومان

2,196,780 تومان %6 تخفیف

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 16

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS750SW

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل XKS750SW

2,270,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.3 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1

0 از 0
پمپ کف کش تکفاز فلوتردار استریم SQD 15-14-1.1

2,300,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 14 متر

مشخصات کامل

پمپ كفكش لئو مدل LKS1004P

0 از 0
پمپ كفكش لئو مدل LKS1004P

2,454,000 تومان

2,306,760 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12.6

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX3-18-0.55LA

0 از 0
پمپ کف کش لیو مدل QDX3-18-0.55LA

2,604,000 تومان

2,447,760 تومان %6 تخفیف

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 50-10-0.75M

0 از 0
فروش ویژه پمپ کف کش ابر مدل SDA 50-10-0.75M

2,538,000 تومان

2,461,860 تومان %3 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20.3

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-15-0.55M

0 از 0
پمپ کف کش ابر مدل SDJ 50-15-0.55M

2,526,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.1

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-3.5-0.75M

0 از 0
پمپ کف کش ابر مدل SDA 25-3.5-0.75M

2,538,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX3-18-0.55

0 از 0
پمپ کف کش لیو مدل QDX3-18-0.55

2,773,000 تومان

2,606,620 تومان %6 تخفیف

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.2

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-32-0.75LA

0 از 0
پمپ کف کش لیو مدل QDX1.5-32-0.75LA

2,887,000 تومان

2,713,780 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33

مشخصات کامل

پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3-0.75M

0 از 0
پمپ کف کش ابر مدل SDJ 25-3-0.75M

2,730,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.1

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX6-18-0.75

0 از 0
پمپ کف کش لیو مدل QDX6-18-0.75

2,969,000 تومان

2,790,860 تومان %6 تخفیف

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.5

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX15-14-1.1A

0 از 0
پمپ کف کش لیو مدل QDX15-14-1.1A

3,866,000 تومان

3,634,040 تومان %6 تخفیف

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15

مشخصات کامل

پمپ کف کش لیو مدل QDX10-18-1.1A

0 از 0
پمپ کف کش لیو مدل QDX10-18-1.1A

3,905,000 تومان

3,670,700 تومان %6 تخفیف

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد: 25.8 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS900S

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل XKS900S

3,930,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS900S

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل LKS900S

4,276,000 تومان

4,019,440 تومان %6 تخفیف

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XKS1100S

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل XKS1100S

4,430,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل LKS1100S

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل LKS1100S

4,738,000 تومان

4,453,720 تومان %6 تخفیف

توان: 1.1 اسب -0.82kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش لئو مدل XQS 4.5-27/2-0.5.5I

0 از 0
پمپ کف کش لئو مدل XQS 4.5-27/2-0.5.5I

4,739,000 تومان

4,454,660 تومان %6 تخفیف

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

0 از 0
پمپ کف کش پلاستیکی پنتاکس DP 40G

4,500,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 6.1 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4

0 از 0
 پمپ کف کش مدل آبراه AP-14-.4

4,850,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل

پمپ کف کش چیست ؟

کفکش که نوعی از پمپ های سانتریفیوژ محسوب می شود با کمک یک الکتروموتور، انرژی لازم برای به حرکت درآوردن آب یا هر نوع سیالی که قرار است توسط این دستگاه پمپاژ شود را فراهم می کند. کف کش از آنجایی که به انتقال سیال می پردازد پمپ نامیده می شود، ولی ساختاری متفاوت از پمپ های معمولی دارد. زیرا پمپ کفکش باید برای کارکرد به طور کامل درون آب غرق شود. به طور کلی از این پمپ آب ها به منظور جمع آوری آب های سطحی و زیر زمینی استفاده می شود. بنا به نوع کاربردی که دارند در برابر آب و محیط های مرطوب مقاوم هستند.

موتور پمپ کف کش از چه نوع  و مدلی هست ؟

الکتروموتور پمپ کف کش وظیفه تامین انرژی مکانیکی مورد نیاز برای به حرکت درآوردن پروانه ها را برعهده دارد و ضد رطوبت بوده و به همین دلیل می توانند مستغرق باشند. موتور الکتریکی این پمپ ها به صورت یکپارچه با خود پمپ درون یک محفظه قرار می گیرد. در صورتی که پمپ ها به هنگام کار بصورت مستغرق نباشند، باعث بالا رفتن درجه حرارت پمپ و آسیب به سیم پیچی موتور می شود.پمپ  کف کش در صورتی که در نبود آب، هوا پمپ کنند در مدت زمانی کوتاه باعث سوختن موتور پمپ می شود. این پمپ قابلیت کارکرد را زمانی پیدا می کنند که حداقل 70 درصد آن درون آب قرار بگیرد. برای خنک کردن موتور پمپ کف کش از مایعی که پمپاژ می شود، استفاده می کنند.

انواع پمپ کف کش و کاربرد آن در صنعت و کشاورزی چیست ؟

براساس جنس بدنه و پروانه

جنس بدنه و پروانه پمپ کف کش بر اساس نوع کاربردی که دارند متفاوت بوده و می تواند انواع پلاستیکی، آلومینیومی، استیل و چدن باشد. در مصارف بهداشتی و مواردی که خورندگی آب زیاد است از جنس استیل استفاده می شود. معمولا در مصارف کشاورزی و صنعتی، مواد غذایی و حتی انتقال فاضلاب و پساب ازپمپ کف کش چدنی استفاده می کنند، اما کاربرد پمپ کف کش پلاستیکی در انتقال آب شور است. همچنین در مناطقی که ph و شوری بالایی ندارند از پمپ های چدنی و آلومینیومی استفاده می کنند. جنس پروانه ها معمولا از برنج است اما قابل سفارش در استیل استنلس و نوریل نیز هستند. علت انتخاب این جنس برای پروانه این است که در زمانی کارکرد پمپ در صورت بالا رفتن دمای محیط، پروانه دفرمه نشود.

به قسمت های پره ای شکل درون پمپ، پروانه گفته می شود که وظیفه به حرکت درآوردن سیال درون پمپ را با بالا بردن انرژی جنبشی بر عهده دارد. پروانه در این نوع از پمپ ها در دو نوع بسته و نیمه باز است که براساس نوع نیاز، فشار بالا و انتقال آب تمیز از پروانه بسته و برای انتقال آب آلوده و با حجم بالا از انواع پروانه های نیمه باز استفاده می کنند.

چه زمانی از پمپ کف کش فلوتردار استفاده کنیم؟

پمپ کف کش در دو نوع تکفاز و سه فاز تولید می شوند. انواع تکفاز به دو صورت فلوتردار و ساده روانه بازار می شود. در مواقعی که سطح مایع سیال انتقال شونده متغیر است، برای جلوگیری از اینکه پمپ آب به صورت خشک کار کند و باعث سوختن الکتروموتور شود، از کف کش فلوتردار استفاده می کنند. عملکرد فلوتر به این صورت است، زمانی که سطح آب پایین می آید فلوتر می تواند برق خروجی پمپ را قطع کرده و وقتی سطح آب بالا رفت مجددا برق را وصل کند. برای انواع سه فاز که فاقد فلوتر هستند، می توان بصورت سفارشی با کمک کارشناس متخصص، فلوتر نصب کرد.

جهت خروجی در کف کش ها چگونه است؟

جهت خروجی می تواند از بغل یا بالا باشد. در صورتی که محدودیت فضا برای ورود به مخزن تخلیه یا چاه آب داشته باشیم و یا بخواهیم سیال یک مخزن را تا انتها تخلیه کنیم ازپمپ کف کش خروجی از بالا استفاده می شود. البته با توجه به اینکه این نوع از کف کش سیال را از خود عبور می دهند به مراتب عمر کمتری نسبت به انواع خروجی از بغل خواهند داشت.

جهت خروجی در کفکش ها

نحوه خنک شدن موتور در پمپ کف کش

در برخی از کف کش ها از آب یا همان سیال جابه جا شونده برای خنک کردن موتور استفاده می شود ولی در برخی دیگر از روغن خنک کننده.

محل قرار گیری خازن در پمپ کف کش

خازن درونی در این مدل خازن درون محفظه داخلی پمپ قرار می گیرد، اما در مدل خازن بیرون، خازن خارج از پمپ است.

کاربدهای  پمپ کف کش و موارد  استفاده چیست ؟

با وجود  برق شهری نصب و راه اندازی پمپ کف کش بسیار راحت بوده و نیاز به سازه ای خاص ندارد. تنها کافی است که در مخزنی که از سیال انباشته شده قرار داده شده و روشن شود.

کاربرد عمومی  پمپ کف کش:

  • برای تخلیه آب گودال، سیلاب و استخر شنا
  • آبیاری تحت فشار و غرقابی
  • تامین آب مصرفی ویلاهایی که دارای چاه هستند
  • کارخانجات تولید لبنیات
  • استفاده در انواع فواره و آبنما

سازندگان پمپ کف کش

تولیدکنندگان زیادی در سراسر جهان در زمینه تولید انواع پمپ آب فعالیت دارند. قیمت پمپ کف کش بسته به کیفیت متریال استفاده شده در آن و کارخانه تولید کننده متفاوت است. برندهای مشهوری مانند پنتاکس، استریم، کف کش ابارا، لئو، ابر و داب و... از سازندگان قدر این پمپ ها هستند.

 چگونه پمپ کف کش مناسب انتخاب کنیم ؟

پمپ کف کش هم مانند سایر پمپ های زمینی دارای دو مولفه هد یا ارتفاع و دبی یا آبدهی هستند که با هم رابطه معکوسی دارند. به هنگام انتخاب باید با در نظر گرفتن این دو مولفه، برق تکفاز و سه فاز و سایز خروجی که وابسته به میزان دبی است کف کشی در محدوده نقطه بهینه عملکرد، انتخاب شود.

ارتفاع پمپ کف کش

در واقعی حداکثر ارتفاعی است که پمپ می تواند سیال را تا آنجا بالا ببرد و براساس متر بیان یم شود که در آن نقطه میزان دبی و آبدهی پمپ صفر است. بنابراین به هنگام انتخاب پمپ توجه به این نکته ضروری است که پمپی را انتخاب کنید که ارتفاعی بیشتر از ارتفاع مورد نظر ما دارد.

آبدهی

به مقدار حجمی از سیال که پمپ می تواند در زمانی مشخص جابه جا کند گفته می شود. واحد دبی یا آبدهی براساس مترمکعب بر ساعت یا لیتر در دقیقه معمولا بیان می شود.

نمودار مولفه های پمپ کف کش

سایز خروجی

هر چقدر قطر لوله خروجی کف کش بیشتر باشد در نتیجه می تواند آبدهی بیشتری هم داشته باشد. توجه کنید در صورتی که می خواهید قطر لوله را تغییر دهید بهتر است که تا فاصله 1.5 متری سایز لوله خروجی را داشته و بعد از آن سایز مورد نظر خود را اعمال کنید.

توجه به تمامی این نکات به منظور انتخاب پمپ مناسب و کاهش اشتباهات رایج در انتخاب ضروری است.

 

شما میتوانید برای خرید و مشاوره انواه پمپ کف کش به وبسایت www.vidfactor.com مراجعه کنید و از خدمات و مشاوره رایگان آن استفاده کنید .

کاربرد پمپ کف کش چیست؟
پمپ آب کف کش به صورت مستغرق (غوطه ور در آب) برای انتقال آب از داخل مخازن و یا آبگیرها در شرایطی که آب زلال و تمیز باشد استفاده می شود.
آیا پمپ کف کش می تواند به طور مداوم کار کند؟
بله، اگر منبع آب مناسبی داشته باشید که عاری از هر گونه مواد جامد مانند شن و ماسه و...باشد، می توانید به طور مداوم از پمپ آب کف کش استفاده کنید. اگر پمپ در جای خشک کار کند می تواند صدمات قابل توجهی به موتور داخلی و قطعات پمپ آب وارد شود.
تحت چه شرایطی پمپ کفکش خراب می شود/آسیب می بیند؟
پمپ کف کش مانند هر پمپ دیگری، به ولتاژ مناسب در ترمینال موتور نیاز دارد. دلیل اصلی خرابی موتور، افزایش ولتاژ یا ولتاژ پایین است. پایین بودن ولتاژ معمولاً به دلیل اندازه خیلی کوچک کابل های تأمین کننده یا شبکه برق است که ولتاژ پایین را تأمین می کند.
021-22683706 بالا