پمپ آب خانگی

پمپ محیطی لئو مدل XQM50 پمپ محیطی لئو مدل XQM50

1,221,000 تومان

%4

1,172,160 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM37 فروش ویژه پمپ محیطی لئو مدل APM37

1,398,000 تومان

%4

1,342,080 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

1,368,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM16 الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM16

1,486,800 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 43.4 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR پمپ آب نیم اسب خانگی پنتاکس PM 45 IR

1,524,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ محیطی دیزل ساز سری DM45 الکتروپمپ محیطی دیزل ساز  سری DM45

1,528,800 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-4 پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-4

1,880,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML پمپ ابارا 1 اسب محیطی PRA 1.00 ML

2,072,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 62 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM37 پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

2,212,000 تومان

%4

2,123,520 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16 پمپ آب نیم اسب خانگی داب KPF 30/16

2,200,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 32.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY پمپ آب ابارا CMA 1.00 ML ECONOMY

2,219,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY پمپ آب ابارا جتی AGA 1.00 ML ECONOMY

2,380,000 تومان

%6

2,237,200 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل AQM75 پمپ محیطی لئو مدل AQM75

2,374,000 تومان

%4

2,279,040 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM75 پمپ محیطی لئو مدل APM75

2,374,000 تومان

%4

2,279,040 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل LKJ-901P پمپ آب لئو مدل LKJ-901P

2,389,000 تومان

%4

2,293,440 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42.6 متر

مشخصات کامل
پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML پمپ آب بشقابی ابارا Premium  CMA 1.00 ML

2,610,000 تومان

%10

2,349,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب پدرولو مدل PKm 60 پمپ آب پدرولو مدل PKm 60

2,380,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.00 الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.00

2,430,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل LKJ-805P پمپ آب لئو مدل LKJ-805P

2,581,000 تومان

%4

2,477,760 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل LKJ-1101 S پمپ آب لئو مدل LKJ-1101 S

2,811,000 تومان

%4

2,698,560 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 ML پمپ آب جتی ابارا Premium  AGA 1.00 ML

2,795,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47.5 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.01 IR پمپ آب خانگی پروانه برنجی پنتاکس CM 100.01 IR

2,796,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01 الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز  سری DM100.01

2,810,400 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ خود مکش محیطی لئو مدل APSM75 پمپ  خود مکش محیطی لئو مدل APSM75

2,860,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی استیل لئو مدل LBM20-304 پمپ محیطی استیل لئو مدل LBM20-304

3,159,000 تومان

%4

3,032,640 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

برق: تک فاز_220 ولت

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

حداکثر آبدهی: 1.5 متر مکعب در ساعت

مشخصات کامل
الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00 الکتروپمپ جتی چدنی دیزل ساز سری DAM100/00

3,091,200 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 52.5 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75 پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

3,236,000 تومان

%4

3,106,560 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 36 متر

مشخصات کامل
پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S

3,353,900 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 46 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-5 پمپ آب خانگی ویلو مدل HiPeri 1-5

3,400,000 تومان

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML

3,515,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 39.5 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01 الکتروپمپ دیزل ساز سری DB160/01

3,784,800 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75 پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

4,068,000 تومان

%4

3,905,280 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01 الکتروپمپ دیزل ساز سری DB210/01

4,303,200 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی استیل لئو مدل LBM25-304 پمپ محیطی استیل لئو مدل LBM25-304

4,574,000 تومان

%4

4,391,040 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80 پمپ آب 1 اسب محیطی پنتاکس PM 80

4,620,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 61 متر

مشخصات کامل
پمپ آب خانگی گراندفوس مدل JPC 4 پمپ آب خانگی گراندفوس مدل JPC 4

4,700,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل

خرید پمپ آب خانگی با بهترین مشخصات فنی و قیمت مناسب

خرید پمپ آب خانگی متناسب با نیاز شما، به صورت مستقیم به تعداد طبقات واحد مسکونی، محدوده قیمت پمپ آب خانگی مورد نظر شما و مشخصات فنی و نوع مدل و برند انواع پمپ های خانگی بستگی دارد. انتخاب یک پمپ آب خانگی مناسب همزمان با بررسی مشخصه های فنی آن، نیاز به دریافت مشاوره تخصصی خرید از سوی کارشناسان مجرب و با تجربه دارد. فروشگاه ویدفکتور این امکان را برای مشتریان خود فرآهم کرده است که با ارائه خدمات مشاوره خرید، ایشان را در مسیر خرید یک محصول کارامد برای رفع نیازهایشان راهنمایی کند. نمایندگی رسمی برندهای مطرح داخلی و خارجی، تنوع مدل، ارائه ضمانت اصالت کالا و ارسال سریع از جمله مزیت های فروشگاه اینترنتی ویدفکتور برای خریداران محترم انواع پمپ آب است. در ادامه همین متن همراه با شما، پس از تشریح انواع عملکرد مورد انتظار برای پمپ های خانگی، شما را در جهت انتخاب و خرید پمپ خانگی مورد نیازتان با بهترین قیمت ممکن، همراهی خواهیم کرد. همچنین برای بررسی جزئیات بیشتر می توانید به مقاله: بررسی عوامل مهم در نصب پمپ آب خانگی مناسب برای انواع ساختمان ها رجوع کنید.

فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی عرضه محصولات معتبرترین و شناخته شده ترین برندهای داخلی و خارجی تولیدکننده پمپ آب خانگی نظیر: پنتاکس، لئو، ابارا، استریم، داب، موتوژن، دیزل ساز، راد و... ارسال و تحویل سریع هر کدام از موارد درخواستی شما به همراه ارائه ضمانت اصالت کالا را بر عهده خواهد داشت.

نمایی از پمپ آب خانگی با حجمی کوچک و دارای توان مورد نیاز برای مصارف مختلف ساختمانی

پمپ آب خانگی چیست؟

پمپ آب کوچک یا مینی پمپ ها همان پمپ های آب خانگی هستند که از آن‌ها به دلیل کوچک بودن و مقرون‌به‌صرفه بودنشان، برای آبرسانی در ساختمان‌های مسکونی با هدف دستیابی به افزایش فشار و سرعت آب استفاده می‌شود. بطور کلی موارد بسیاری از جمله: متراژ واحد‌ها، تعداد شیر‌ها و تعداد طبقات در انتخاب یک پمپ آب خانگی مناسب دخیل هستند که شما می توانید با در نظر گرفتن آنها و دریافت مشاوره از فروشگاه ویدفکتور می توانید انتخاب بهتری در خرید پمپ آب خانگی داشته باشید.

پمپ آب خانگی با توجه به نیاز مشتریان به انواع مختلف از قبیل: بوستر پمپ، پمپ آب جتی، پمپ محیطی و پمپ آب بشقابی تقسیم بندی می شوند که برخی با منبع تحت فشار و برخی دیگر با کلید اتوماتیک کار می کنند. این نوع پمپ ها در توان های مختلفی از جمله: یک اسب، نیم اسب و دیگر توان ها تولید می شوند   .همچنین مصرف کنندگانی که به دنبال استفاده از پمپ های آب بی صدا هستند نیز جزو دسته مشتریان پمپ‌های آب خانگی محسوب می شوند .

 تولید کنندگان زیادی در سراسر دنیا به طراحی و تولید انواع پمپ های آب خانگی می پردازند که از جمله آنها می توان به برندهای محبوبی چون: پمپ پنتاکس، پمپ ابارا، پمپ داب، پمپ آب پدرولو و ... اشاره کرد.

انواع پمپ آب خانگی

ولتاژ پمپ های آب خانگی به 2 دسته اصلی سه فاز و تک فاز تقسیم می شود: که نوع سه فاز آنها دارای مصرف برق کمتری نسبت به تک فاز ها هستند، همچنین طول عمر بیشتری نیز دارند و از آنها در ساختمان هایی که دارای برق سه فاز هستند، استفاده می شوند .

پمپ های آب خانگی؛ اکثرا دارای بدنه ای از جنس چدن هستند که مقاومت بالایی در برابر آسیب های احتمالی دارند. یکی از فاکتورهای مهم انتخاب پمپ آب خانگی صدای آن است که به دو دسته کم صدا و پرصدا تقسیم می شود. بنابراین به هنگام انتخاب پمپ آب مناسب حتما این فاکتور را بر اساس میزان حساسیت خود، مد نظر قرار دهید. بطور کلی پمپ آب بشقابی و پمپ آب دو پروانه، پمپ هایی کم صدا محسوب می شوند.

برای اعلام نیازمندی های محل مصرف شما جهت استفاده از پمپ آب خانگی و دریافت مشاوره تخصصی خرید طبق مشخصات فنی و ویژگی های مدل های مختلف و اطلاع از قیمت پمپ های آب خانگی، لطفا با کارشناسان فروش ویدفکتور تماس حاصل فرمایید تا در انتخاب و خرید پمپ آب خانگی مورد نظرتان، لیستی از بهترین گزینه های موجود برای خرید را در اختیارتان قرار دهند.


سایر محصولات مرتبط:

کدام پمپ آب خانگی بهتر است؟
برای مقایسه انواع پمپ های آب خانگی و بررسی مشخصات فنی و قیمت آنها، می توانید ضمن مراجعه به صفحه خرید پمپ آب خانگی، از طریق تماس با کارشناسان فروش ما از خدمات رایگان مشاوره تخصصی خرید پمپ آب نیز استفاده نمایید.
کدام نوع از پمپ های آب خانگی کم صدا هستند؟
پمپ های آب خانگی در دو نوع سه فاز و تک فاز به دو دسته کم صدا و پرصدا تقسیم می شوند و پمپ های آب خانگی بشقابی و دو پروانه جزو دستۀ پمپ های کم صدا محسوب می شوند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا