پمپ آب خانگی

پمپ جتی لئو 1 اسب XJM 101C پمپ جتی لئو 1 اسب XJM 101C

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.6 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل XDPM505A پمپ آب لئو مدل XDPM505A

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 100 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل AQM75 پمپ محیطی لئو مدل AQM75

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل XQM50 پمپ محیطی لئو مدل XQM50

2,178,000 تومان

%5

2,069,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.5 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM37 پمپ محیطی لئو مدل APM37

2,541,000 تومان

%5

2,414,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML پمپ آب نیم اسب خانگی ابارا PRA 0.50 ML

2,646,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 37 متر

مشخصات کامل
پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37 پمپ خود مکش محیطی لیو مدل APSM37

3,267,000 تومان

%5

3,104,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.8 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM37 پمپ بشقابی لئو مدل ACM37

3,993,000 تومان

%5

3,793,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM60 پمپ محیطی لئو مدل APM60

4,235,000 تومان

%5

4,023,000 تومان

توان: 0.8 اسب _ 0.60kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM75 پمپ محیطی لئو مدل APM75

4,235,000 تومان

%5

4,023,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 75 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM75H پمپ محیطی لئو مدل APM75H

4,840,000 تومان

%5

4,598,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 105 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM90 پمپ محیطی لئو مدل APM90

5,082,000 تومان

%5

4,828,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1

سایز دهانه خروجی : 3/4 اینچ

حداکثر ارتفاع یا هد: 90 متر

مشخصات کامل
پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML پمپ آب بشقابی ابارا Premium  CMA 1.00 ML

4,900,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 34.5 متر

مشخصات کامل
پمپ خود مکش محیطی لئو مدل APSM75 پمپ  خود مکش محیطی لئو مدل APSM75

5,203,000 تومان

%5

4,943,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 55 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی استیل لئو مدل LBM20-304 پمپ محیطی استیل لئو مدل LBM20-304

5,687,000 تومان

%5

5,403,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 1.5 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 0.78 اینچ_20mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

مشخصات کامل
پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H

5,808,000 تومان

%5

5,518,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 51 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM75 پمپ بشقابی لئو مدل ACM75

5,808,000 تومان

%5

5,518,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 6 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 36 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APSM37 AT پمپ محیطی لئو مدل APSM37 AT

5,808,000 تومان

%5

5,518,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.1 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 35 متر

مشخصات کامل
پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S پمپ آب جتی لئو استیل مدل AJM 75S

6,050,000 تومان

%5

5,748,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.3

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 46 متر

مشخصات کامل
پمپ جتی لئو مدل AJM90S پمپ جتی لئو مدل AJM90S

6,413,000 تومان

%5

6,092,000 تومان

توان: 1.2 اسب_ 0.9kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.6

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APSM75 AT پمپ محیطی لئو مدل APSM75 AT

7,139,000 تومان

%5

6,782,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 2.7 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 50 متر

مشخصات کامل
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75 پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM75

7,381,000 تومان

%5

7,012,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 45 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل AP220 پمپ محیطی لئو مدل AP220

7,502,000 تومان

%5

7,127,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 5.4 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 100 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی لئو مدل APM110H پمپ محیطی لئو مدل APM110H

7,744,000 تومان

%5

7,357,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.2 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 85 متر

مشخصات کامل
پمپ محیطی استیل لئو مدل LBM25-304 پمپ محیطی استیل لئو مدل LBM25-304

8,228,000 تومان

%5

7,817,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 18 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل ACM110 پمپ بشقابی لئو مدل ACM110

8,833,000 تومان

%5

8,391,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2 پمپ بشقابی لئو مدل AC150B2

9,680,000 تومان

%5

9,196,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ آب جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 110H پمپ آب جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 110H

10,527,000 تومان

%5

10,001,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110 پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110

11,011,000 تومان

%5

10,460,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 8.4 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 47 متر

مشخصات کامل
پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 150H پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 150H

11,374,000 تومان

%5

10,805,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.2

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 72 متر

مشخصات کامل
پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H

13,189,000 تومان

%5

12,530,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 7.2 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 63.5 متر

مشخصات کامل
پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM25-160A پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM25-160A

16,093,000 تومان

%5

15,288,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 12 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 68 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل LKJ-805P پمپ آب لئو مدل LKJ-805P

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.5

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل LKJ-901P پمپ آب لئو مدل LKJ-901P

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3.6 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42.6 متر

مشخصات کامل
پمپ آب لئو مدل LKJ-1101 S پمپ آب لئو مدل LKJ-1101 S

استعلام موجودی

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 48 متر

مشخصات کامل
پمپ جتی لئو مدل AJM 150 پمپ جتی لئو مدل AJM 150

استعلام موجودی

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 4.8

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 60 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... 6 »

خرید پمپ آب خانگی با بهترین مشخصات فنی و قیمت مناسب

خرید پمپ آب خانگی متناسب با نیاز شما، به صورت مستقیم به تعداد طبقات واحد مسکونی، محدوده قیمت پمپ آب خانگی مورد نظر شما و مشخصات فنی و نوع مدل و برند انواع پمپ های خانگی بستگی دارد. انتخاب یک پمپ آب خانگی مناسب همزمان با بررسی مشخصه های فنی آن، نیاز به دریافت مشاوره تخصصی خرید از سوی کارشناسان مجرب و با تجربه دارد. فروشگاه ویدفکتور این امکان را برای مشتریان خود فرآهم کرده است که با ارائه خدمات مشاوره خرید، ایشان را در مسیر خرید یک محصول کارامد برای رفع نیازهایشان راهنمایی کند. نمایندگی رسمی برندهای مطرح داخلی و خارجی، تنوع مدل، ارائه ضمانت اصالت کالا و ارسال سریع از جمله مزیت های فروشگاه اینترنتی ویدفکتور برای خریداران محترم انواع پمپ آب است. در ادامه همین متن همراه با شما، پس از تشریح انواع عملکرد مورد انتظار برای پمپ های خانگی، شما را در جهت انتخاب و خرید پمپ خانگی مورد نیازتان با بهترین قیمت ممکن، همراهی خواهیم کرد. همچنین برای بررسی جزئیات بیشتر می توانید به مقاله: بررسی عوامل مهم در نصب پمپ آب خانگی مناسب برای انواع ساختمان ها رجوع کنید.

فروشگاه ویدفکتور به عنوان نمایندگی رسمی عرضه محصولات معتبرترین و شناخته شده ترین برندهای داخلی و خارجی تولیدکننده پمپ آب خانگی نظیر: پنتاکس، لئو، ابارا، استریم، داب، موتوژن، دیزل ساز، راد و... ارسال و تحویل سریع هر کدام از موارد درخواستی شما به همراه ارائه ضمانت اصالت کالا را بر عهده خواهد داشت.

نمایی از پمپ آب خانگی با حجمی کوچک و دارای توان مورد نیاز برای مصارف مختلف ساختمانی

پمپ آب خانگی چیست؟

پمپ آب کوچک یا مینی پمپ ها همان پمپ های آب خانگی هستند که از آن‌ها به دلیل کوچک بودن و مقرون‌به‌صرفه بودنشان، برای آبرسانی در ساختمان‌های مسکونی با هدف دستیابی به افزایش فشار و سرعت آب استفاده می‌شود. بطور کلی موارد بسیاری از جمله: متراژ واحد‌ها، تعداد شیر‌ها و تعداد طبقات در انتخاب یک پمپ آب خانگی مناسب دخیل هستند که شما می توانید با در نظر گرفتن آنها و دریافت مشاوره از فروشگاه ویدفکتور می توانید انتخاب بهتری در خرید پمپ آب خانگی داشته باشید.

پمپ آب خانگی با توجه به نیاز مشتریان به انواع مختلف از قبیل: بوستر پمپ، پمپ آب جتی، پمپ محیطی و پمپ آب بشقابی تقسیم بندی می شوند که برخی با منبع تحت فشار و برخی دیگر با کلید اتوماتیک کار می کنند. این نوع پمپ ها در توان های مختلفی از جمله: یک اسب، نیم اسب و دیگر توان ها تولید می شوند   .همچنین مصرف کنندگانی که به دنبال استفاده از پمپ های آب بی صدا هستند نیز جزو دسته مشتریان پمپ‌های آب خانگی محسوب می شوند .

 تولید کنندگان زیادی در سراسر دنیا به طراحی و تولید انواع پمپ های آب خانگی می پردازند که از جمله آنها می توان به برندهای محبوبی چون: پمپ پنتاکس، پمپ ابارا، پمپ داب، پمپ آب پدرولو و ... اشاره کرد.

انواع پمپ آب خانگی

ولتاژ پمپ های آب خانگی به 2 دسته اصلی سه فاز و تک فاز تقسیم می شود: که نوع سه فاز آنها دارای مصرف برق کمتری نسبت به تک فاز ها هستند، همچنین طول عمر بیشتری نیز دارند و از آنها در ساختمان هایی که دارای برق سه فاز هستند، استفاده می شوند .

پمپ های آب خانگی؛ اکثرا دارای بدنه ای از جنس چدن هستند که مقاومت بالایی در برابر آسیب های احتمالی دارند. یکی از فاکتورهای مهم انتخاب پمپ آب خانگی صدای آن است که به دو دسته کم صدا و پرصدا تقسیم می شود. بنابراین به هنگام انتخاب پمپ آب مناسب حتما این فاکتور را بر اساس میزان حساسیت خود، مد نظر قرار دهید. بطور کلی پمپ آب بشقابی و پمپ آب دو پروانه، پمپ هایی کم صدا محسوب می شوند.

برای اعلام نیازمندی های محل مصرف شما جهت استفاده از پمپ آب خانگی و دریافت مشاوره تخصصی خرید طبق مشخصات فنی و ویژگی های مدل های مختلف و اطلاع از قیمت پمپ های آب خانگی، لطفا با کارشناسان فروش ویدفکتور تماس حاصل فرمایید تا در انتخاب و خرید پمپ آب خانگی مورد نظرتان، لیستی از بهترین گزینه های موجود برای خرید را در اختیارتان قرار دهند.


سایر محصولات مرتبط:

کدام پمپ آب خانگی بهتر است؟
برای مقایسه انواع پمپ های آب خانگی و بررسی مشخصات فنی و قیمت آنها، می توانید ضمن مراجعه به صفحه خرید پمپ آب خانگی، از طریق تماس با کارشناسان فروش ما از خدمات رایگان مشاوره تخصصی خرید پمپ آب نیز استفاده نمایید.
کدام نوع از پمپ های آب خانگی کم صدا هستند؟
پمپ های آب خانگی در دو نوع سه فاز و تک فاز به دو دسته کم صدا و پرصدا تقسیم می شوند و پمپ های آب خانگی بشقابی و دو پروانه جزو دستۀ پمپ های کم صدا محسوب می شوند.

نظرات

کاووش
/ 16 - خرداد - 1401

سلام من یک پمپ الان از سایت شما خریدم . کی پمپ به دستم میرسه ؟

ویدفکتور
/ 16 - خرداد - 1401

سلام روز بخیر ضمن تشکر از اعتماد شما . کالاها در شرایط عادی حد اکثر ظرف 48 ساعت ارسال میشه . اگر هم عجله برای دریافت کالای خریداری شده دارید میتوانید با واحد ارسال تماس بگیرید و بخواهید با اسنپ و یا پیک کالای شمارو ارسال کنند .

احمد حسنی
/ 20 - مرداد - 1401

سلامیک پمپ میخواهم برای یک خانه ویلایی دو طبقه و سوییت و پارکینگ شما چه پمپی پیشنهاد میکنید؟

ویدفکتور
/ 20 - مرداد - 1401

باعرض سلام و احترام 
اقای حسنی عزیز ما باید اطلاعات بیشتری داشته باشیم به طور مثال متراژ واحدها و هد و دبی.
برای مشاهده پیشنهاد کارشناسان رو لینک کلیک کنید.

میلاد ترابی
/ 20 - مرداد - 1401

پمپ آب جتی 1اسب تک فاز ابارا میخواستم کدوم مدل به کار به کار من میاد؟

ویدفکتور
/ 20 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
پیشنهاد ما مدل https://vidfactor.com/product/vf-3754/self-priming-ebara-pump-aga-100-ml-cast-iron.htmllمیباشد.

سکینه ریحانی
/ 20 - مرداد - 1401

سلام پمپ آبی میخوام که 2 اسب باشه با پروانه استیل سایز ورودی 1.1/4 هد 60 چی پیشنهاد میکنید؟

ویدفکتور
/ 20 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
پیشنهاد ما  برای شما پمپ آب دو پروانه 2 اسب ابارا مدل CDA-2.00TL میباشد

حامد نیازی
/ 23 - مرداد - 1401

پمپ اب نیم اسب برای دو واحد مسکونی در طبقه همکف پاسخگو است؟

ویدفکتور
/ 23 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
بله پاسخگو میباشد ولی پیشنهاد کارشناسان بخش ما نیم اسب بشقابی میباشد که آبدهی بالاتری دارد و کم صدا تر هم میباشد برای مشاهده پمپ های نیم اسب کلیک کنید.

عیسی فاطمی
/ 23 - مرداد - 1401

سلام پمپ آب نیاز دارم یک اسب برای دو طبقه ساختمان هر واحد 120متر ممنون میشم راهنمایم کنید

ویدفکتور
/ 23 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام
شما میتوانید از پمپ  آب جتی ابارا Premium AGA 1.00 MLو یا پمپ آب بشقابی ابارا Premium CMA 1.00 ML

استفاده نماید 

روح الله فرجی
/ 23 - مرداد - 1401

سلام خوبید بنده یه پمپ میخواستم برای ساختمون 5 طبقه 2 واحدی چی پیشنهاد میدید

ویدفکتور
/ 23 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
پیشنهاد ما برای شما پمپ 2 اسب 2 پروانه  برند لئو هست  با مدل  2ACM150H  میباشد 

قادر نوروزی
/ 23 - مرداد - 1401

سلام خسته نباشید من یک ستگاه پمپ اب میخوام برای 3 طبقه تک واحدی هر واحدهم 100متذ میشه راهنمایی بفرماید

ویدفکتور
/ 23 - مرداد - 1401

با عرض سلام واحترام 
شما میتوانید از سری پمپ های 1 اسب بشقابی استفاده نماید که لینک محصول درج شده است اگر صدابراتون اهمیت ندارد میتوانید از پمپ های سری  1 اسب جتی استفاده نماید که صدایش نسب به بشقابی کمی بیشتر است

محمد مرادی
/ 25 - مرداد - 1401

سلام خسته نباشید من یک پمپ آب میخوام برای ساختمان 4 طبقه تک واحدی در تهران هر واحد 50 متر چه پمپی میتونم استفاده کنم

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانید از سری پمپ آب خانگی ابارا CDA 1.00 ML,ویا پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM110 استفاده بفرماید

مژده کمالی فر
/ 25 - مرداد - 1401

سلام ما یه ساختمون 6 طبقه 12 واحد هر واحد 110 متر داریم چه پمپی میتونیم استفاده کنیم

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
پیشنهاد ما برای شما سری پمپ آب خانگی ابارا CDA 3.00 ML و پمپ دو پروانه لئو مدل 2XCM25-160A میباشد

نوید اکبری
/ 25 - مرداد - 1401

سلام خوبیدمن یک پمپ آب 2 اینچ 2 اسب مناسب با اتوماتیک سوپاپ برای آبیاری زمین کشاورزی میخواهم لطفا راهنمای میفرماید

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانید از پمپ بشقابی لئو مدل ACM150B2 استفاده کنید

کامران طاووسی
/ 25 - مرداد - 1401

سلام وقت بخیر پمپ 2 اسب برای آتش نشانی میخواستم میشه راهنمایی کنید

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

سلام روز بخیر 
 پیشنهاد ما برای شما پمپ آب دو پروانه 2 اسب تکفاز میباشد .

جمال خانی
/ 25 - مرداد - 1401

سلام خوبید من پمپ 2 اسب 2 اینچ میخوام برای کشاورزی جه پمپی میتونم استفاده کنم

ویدفکتور
/ 25 - مرداد - 1401

سلام روز بخیر
پیشنهاد ما مدل acm 150 b2 برند لیو هست 

علی باقری
/ 27 - مرداد - 1401

سلام خسته نباشید من برای 9 طبقه ساختمان مسکونی هر طبقه 4 واحد مجموعا 25 واحد حداقل 50 متری پمپ اب میخواستم ترجیحا 4 اسب محصول پیشنهاد میکنید

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با  عرض سلام و احترام 
پیشنهاد ما برای شما پمپ آب دو پروانه ابارا CDA 4.00 TL IE3 میباشد

ناصر تصمیمی
/ 27 - مرداد - 1401

سلام بنده یک پمپ آب میخوام برای طبقه چهارم پمپ در پارکینگ نصب بشه و اینکه لوله کشی واحد بنده جداس چه پمپی میتونم استفاده کنم

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتونید از پمپ جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 75H استفاده کنید

سجاد شهبازی
/ 27 - مرداد - 1401

سلام پمپ 1 اسب دیزل ساز میخواستم تحت فشار باشه میشه راهنمایی کنید چه پمپی مناسب بنده هست

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانید از الکتروپمپ بشقابی تکفاز دیزل ساز سری DM100.01 استفاده بفرماید 

وحید میرزائی
/ 27 - مرداد - 1401

سلام پمپ مشابه cmd200ml با شدت جریان کمتر از 10.8 آمپر موجود دارید؟

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
خیر متاسفانه

خلیل کمالی
/ 27 - مرداد - 1401

پمپ ابی مد نظر هست که اگر داخل لوله آب هم نباشد باز هم مکندگی بالاداشته باشد و آب بکشد که به آب برسد؟

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
اگر که اصلا داخل لوله آب نباشد امکان پذیر نمی باشد باید مقداری آب پشت لوله باشد .

صالح یزدانی
/ 29 - مرداد - 1401

سلام خسته نباشید پمپ 2 اسب برای آتش نشانی میخواستم

ویدفکتور
/ 29 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
 شما میتوانید از پمپ آب ۲ پروانه ابارا مدل CDA 2.00 ML , ویا پمپ دو پروانه لئو مدل 2ACM150H  استفاده بفرماید 

میلاد نجفی
/ 29 - مرداد - 1401

سلام خسته نباشید من میتونم برای ساختمان 3 واحدی طبقه سوم پمپ جداگانه خریداری کنم چون فشار آب بسیار پایین

ویدفکتور
/ 29 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
پیشنهاد ما بوستر پمپ خطی 5.0 اسب خانگی LPm370HA میباشد 

علی کاظمی آذر
/ 24 - شهریور - 1401

سلام من یک پمپ میخوام برای ساختمون 3 طبقه هر طبقه 2 واحد جمعا 6 واحد میشه بهم پیشنهاد بدید چه پمپی رو از سایتتون خرید کنم بین جتی و بشقای موندم

ویدفکتور
/ 24 - شهریور - 1401

با عرض سلام واحترام
شما میتوند از  پمپ آب جتی لئو ارتفاع بالا مدل AJM 110H استفاده بفرماید

عبدالرسول موسوی
/ 27 - شهریور - 1401

سلام وقتتون بخیر سوالی داشتم خدمتتون این پمپ های خود مکش چطوری کار میکنن؟

ویدفکتور
/ 27 - شهریور - 1401

با عرض سلام و احترام
پمپ های خود مکش پمپ های هستند که از ارتفاع پایین تراز سطح زمین آب را به سمت بالا میکشند .

غلامرضا خدایی
/ 27 - شهریور - 1401

سلام فشار اب منزل ما خیلی کم شده .ما کلا ۵ واحد هستیم در ۵ طبقه تک واحدی. چه پمپ برای ما مناسبه که احتمال به لوله های اب آسیب نزنه چون لوله ها اب فلزی و ۱۵ ساله است. در ضمن پمپ سایلنت خوب میخوایم که سروصدا نداشته باشه و مناسب برای ساختمان ۵ طبقه باشه و لوله های اب نترکه

ویدفکتور
/ 27 - شهریور - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانید از پمپ آب دوپروانه لئو مدل 2acm 110 استفاده بفرماید .

عادل محسنی
/ 27 - شهریور - 1401

سلام خوب هستید برای ساختمون دو طبقه تک واحدی چه پمپی میتونم استفاده کنم

ویدفکتور
/ 27 - شهریور - 1401

با عرض سلام واحترام 
شما میتوانید پمپ آب 1 اسب جتی استفاده بفرماید

حسین امامی
/ 26 - اردیبهشت - 1402

سلام وقت بخیر من برای یه ساختمان 4 طبقه 3واحدی(پارکینگ+هر طبقه یک واحد120متری) از چه پمپی میتونم استفاده کنم که کم صدا هم باشه؟ لطفا در مورد تک پروانه یا دو پروانه بودن پمپ و همچنین تفاوت پروانه های چدنی یا استیل یا پلاستیکی هم توضیح بفرمائید با تشکر

ویدفکتور
/ 26 - اردیبهشت - 1402

سلام وقت بخیر

 برای انتخاب پمپ مناسب برای ساختمانی با 4 طبقه و 3 واحد، نیاز به بررسی چندین عامل دارید که از جمله آن‌ها می‌توان به نوع سیستم آب و فاضلاب، میزان فشار آب در ساختمان، فاصله بین سطوح مختلف ساختمان و نیز نوع پمپ و پروانه آن اشاره کرد.

در مورد نوع پمپ، پمپ‌های آب معمولا به دو نوع تک پروانه و دو پروانه تقسیم می‌شوند. پمپ‌های دو پروانه معمولا قابلیت ایجاد فشار بیشتری را دارند و به عنوان پمپ‌های قدرتمند برای سیستم‌های بزرگتر استفاده می‌شوند. اما پمپ‌های تک پروانه نیز به دلیل سادگی و کم هزینه‌تر بودن، برای سیستم‌های کوچکتر و متوسط مناسب هستند.

در مورد نوع پروانه، پروانه‌های پمپ‌ها می‌توانند از جنس چدنی، استیل یا پلاستیکی باشند. پروانه‌های چدنی به دلیل مقاومت بیشتر به فشار و حرارت، برای سیستم‌های بزرگتر و با فشار بالا مناسب هستند. پروانه‌های استیل نیز به دلیل مقاومت خوب در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، برای سیستم‌های آب شور مناسب هستند. در نهایت، پروانه‌های پلاستیکی برای سیستم‌های کوچکتر و با فشار کمتر، به دلیل هزینه کمتر و وزن سبک‌تر، مناسب هستند.

در مورد صدای پمپ، پمپ‌هایی که با سرعت کمتری عمل می‌کنند، صدای کمتری دارند. پمپ‌های موتوری با سرعت متغیر معمولا کم‌صدا هستند و به دلیل کم‌صدا بودن، برای سیستم‌های مسکونی و اداری مناسب هستند.

با توجه به مشخصاتی که ذکر کردید، به نظر می‌رسد پمپی با توان حداقل 1 اسب بخار، پروانه چدنی و تک پروانه، با سرعت کمتر و کم‌صدا مناسب باشد. با این حال، بهتر است قبل از انتخاب پمپ، با مشاوران متخصص ما در VIDFACTOR مشورت کنید تا بهترین گزینه را برای نیازهای خاص خود پیدا کنید.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا