فروش ویژه
منو
جستجوی پیشرفته

انبر بست شلنگ Clic و a-kraft CS0017 Clic-R

 • نوع : گازانبر
 • عایق : غیرعایق
 • سایز :
0 از 0

212,700 تومان

آچار دوسر رینگ جغجغه ای 8سایز AKRAFT-A070110

 • سایز میلی متر : 10-11-12-13-14-15-17-19
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : ترکیبی
 • تعداد : آچار تک
0 از 0

709,000 تومان

آچار فیلتر تسمه ای AKRAFT-AA070201

 • سایز میلی متر : 160-25
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : تسمه ای
 • تعداد : آچار تک
0 از 0

212,700 تومان

آچار چرخ سواری A-KRAFT-AA070402

 • سایز میلی متر : 22*19*17
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : چرخ
 • تعداد : آچار تک
0 از 0

186,500 تومان

آچار کارتر AKRAFT-AA070901 S

 • سایز میلی متر : 10*8
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : کارتر
 • تعداد : آچار تک
0 از 0

62,800 تومان

آچار آلن چاقویی قاب پلاستیکی 6عددی A-KRAFT-AA084H601 2.5*8mm

 • سایز میلی متر : 8-2/5
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد :
0 از 0

95,000 تومان

آچار آلن ستاره ای چاقویی 8عددی A-KRAFT-AA084T801 T8-T40

 • سایز میلی متر : T40-T8
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد :
0 از 0

122,600 تومان

آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی بلند A-KRAFT-AA085H209 1.5x10mm

 • سایز میلی متر : 10-1.5
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد :
0 از 0

165,500 تومان

آچار آلن 14عددی فوق بلند سرگرد A-KRAFT-AA085B314 1.27*12mm

 • سایز میلی متر : 1.27*12
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد :
0 از 0

295,900 تومان

آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی کوتاه A-KRAFT-AA085H109 1.5*10mm

 • سایز میلی متر : 1.5*10
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد :
0 از 0

113,000 تومان

آچار آلن 9عددی فوق بلند AKRAFT-AA085H309

 • سایز میلی متر : 1.5*10
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد : ست آچار
0 از 0

207,100 تومان

آچار کارتر A-KRAFT-LF0290 L

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : کارتر
 • تعداد : آچار تک
0 از 0

61,700 تومان

آچار دوسر تخت کیفی 8عددی AKRAFT-A980108

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : تخت
 • تعداد : ست آچار
0 از 0

492,000 تومان

آچار دوسر رینگ 75درجه کیفی 8عددی AKRAFT-A980208

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : رینگی
 • تعداد :
0 از 0

761,700 تومان

آچار یکسر تخت و رینگ بلند کیفی 8عددی AKRAFT-A980308-3

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : ترکیبی
 • تعداد : ست آچار
0 از 0

478,700 تومان

سری آچار ترکمتر "3.8درایو 12عددی 12*9 AKRAFT-A05ATP-110N

 • سایز میلی متر :
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : ترکیبی
 • تعداد : جعبه ای
0 از 0

2,228,400 تومان

آچار شمع مغناطیسی دسته T اکرافت A64523516 16x350 mm

 • سایز میلی متر : 16
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : بکس
 • تعداد : آچار تک
0 از 0

174,000 تومان

آچار فرانسه صنعتی "6 آکرافت A63520006

 • سایز میلی متر : 23.9 دهانه بازشو
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
0 از 0

149,200 تومان

آچار فرانسه صنعتی "10 آکرافت A63520010

 • سایز میلی متر : 32.8 دهانه بازشو
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
0 از 0

239,900 تومان

آچار فرانسه با روکش کروم A-KRAFT-AA03001 6in

 • سایز میلی متر : 20 دهانه بازشو
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
0 از 0

112,600 تومان

آچار فرانسه با روکش کروم A-KRAFT-AA03004 12in

 • سایز میلی متر : 35 دهانه بازشو
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : فرانسه
 • تعداد : آچار تک
0 از 0

233,200 تومان

آچار آلن ستاره ای بلند 9عددی درآویز پلاستیکی a-kraft-AA085T209 T10-T50

 • سایز میلی متر : T10-T50mm
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : آلن
 • تعداد :
0 از 0

193,200 تومان

آچار یکسر تخت و رینگ آکرافت 13mm سایز و175mmطول A62019013

 • سایز میلی متر : 13
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : ترکیبی
 • تعداد : آچار تک
0 از 0

35,000 تومان

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060605

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 200
 • نوع دسته : چکش خوار
0 از 0

83,900 تومان

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060602

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 100
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

58,000 تومان

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060603

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 150
 • نوع دسته : چکش خوار
1 از 4

61,400 تومان

پیچ گوشتی دوسر خم a-kraft AA060922 6.0mm

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

30,100 تومان

سری پیچ گوشتی ضربه خور 7عددی تخت و چهارسو a-kraft AA069001

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

494,500 تومان

سری پیچ گوشتی 8عددی تخت و چهارسو a-kraft AA069003

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

347,200 تومان

پیچ گوشتی سر تعویض شو دوطرفه 2عددی a-kraft AA069007

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

61,400 تومان

سری پیچ گوشتی فشارقوی 1000ولت a-kraft AA069021

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

371,900 تومان

سری پیچ گوشتی الکترونیکی 6عددی a-kraft AA069206

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

256,600 تومان

سری پیچ گوشتی الکترونیکی 20عددی a-kraft AA069220

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

214,000 تومان

سری خارکش 2عددی U و L شکل a-kraft AA069302B

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

136,300 تومان

سری خارکش 5عددی a-kraft AA069305

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر :
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

351,000 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060208 200mm

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 200
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

44,900 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060213 250mm

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 250
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

58,000 تومان

نوک گیر مغناطیسی 5عددی a-kraft A856001BHA

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 60
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

120,400 تومان

مهره گیر مغناطیسی 5عددی "1/4 با طول a-kraft A856506MN 65mm

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : غیر عایق
 • طول تیغه میلی متر : 65
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

110,200 تومان

پیچ گوشتی تخت a-kraft AA060106 5.5*75

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 75
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

37,200 تومان

پیچ گوشتی تخت a-kraft AA060112 6.5*150

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 150
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

45,800 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060211 2*150

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 150
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

45,800 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060214 3*150

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 150
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

61,700 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060212 200mm

 • نوک یا سری پیچ گوشتی :
 • عایق : عایق
 • طول تیغه میلی متر : 200mm
 • نوع دسته : ساده
0 از 0

51,300 تومان

انبر رینگ باز کن کج a-kraft GL0002

 • نوع : دم باریک
 • عایق : غیرعایق
 • سایز :
0 از 0

160,900 تومان

انبر فیلتر باز کن قفلی a-kraft LF0054

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 53-118mm بازشو
0 از 0

231,500 تومان

انبر فیلتر باز کن انبری "10 a-kraft LF0113

 • نوع : انبر دست
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 45-89mm بازشو
0 از 0

141,900 تومان

انبر قفلی با سیم قطع کن، طول a-kraft AA031010 "10

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 10inch
0 از 0

159,700 تومان

انبر قفلی C-Clamp با فک متحرک a-kraft AA032011 "11

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 11inch
0 از 0

267,000 تومان