جستجوی پیشرفته

آچار فرانسه با روکش کروم A-KRAFT-A03001 6in

 • سایز میلی متر : 20 دهانه بازشو
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

122,000 تومان

آچار فرانسه با روکش کروم A-KRAFT-A03004 12in

 • سایز میلی متر : 35 دهانه بازشو
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

252,600 تومان

آچار دوسر رینگ جغجغه ای 8سایز AKRAFT-A070110

 • سایز میلی متر : 10-11-12-13-14-15-17-19
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع : رینگی
 • تعداد :
0 از 0

767,500 تومان

آچار فیلتر تسمه ای AKRAFT-AA070201

 • سایز میلی متر : 160-25
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

259,000 تومان

آچار چرخ سواری A-KRAFT-AA070402

 • سایز میلی متر : 22*19*17
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

202,100 تومان

آچار کارتر AKRAFT-AA070901 S

 • سایز میلی متر : 10*8
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

68,100 تومان

آچار آلن چاقویی قاب پلاستیکی 6عددی A-KRAFT-AA084H601 2.5*8mm

 • سایز میلی متر : 8-2/5
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

111,200 تومان

آچار آلن ستاره ای چاقویی 8عددی A-KRAFT-AA084T801 T8-T40

 • سایز میلی متر : T40-T8
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

132,800 تومان

آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی بلند A-KRAFT-AA085H209 1.5x10mm

 • سایز میلی متر : 10-1.5
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

179,300 تومان

آچار آلن 14عددی فوق بلند سرگرد A-KRAFT-AA085B314 1.27*12mm

 • سایز میلی متر : 1.27*12
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

320,500 تومان

آچار آلن درآویز پلاستیکی 9عددی کوتاه A-KRAFT-AA085H109 1.5*10mm

 • سایز میلی متر : 1.5*10
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

122,500 تومان

آچار آلن 9عددی فوق بلند AKRAFT-AA085H309

 • سایز میلی متر : 1.5*10
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

224,400 تومان

آچار کارتر A-KRAFT-LF0290 L

 • سایز میلی متر : 10*8
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

70,000 تومان

آچار دوسر تخت کیفی 8عددی AKRAFT-980108

 • سایز میلی متر : 7*6 - 9*8 - 11*10 - 13*12 - 15*14 - 17*16 - 19* 18 - 22*20
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

533,000 تومان

آچار دوسر رینگ 75درجه کیفی 8عددی AKRAFT-980208

 • سایز میلی متر : 7*6 - 9*8 - 11*10 - 13*12 - 15*14 - 17*16 - 19* 18 - 22*20
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

900,000 تومان

آچار یکسر تخت و رینگ بلند کیفی 8عددی AKRAFT-980308-3

 • سایز میلی متر : 8-10-11-12-13-14-17-19
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

518,600 تومان

سری آچار ترکمتر "3.8درایو 12عددی 12*9 AKRAFT-A05ATP-110N

 • سایز میلی متر : 19-10
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

2,414,100 تومان

آچار شمع مغناطیسی دسته T اکرافت 64523516 16x350 mm

 • سایز میلی متر : 16
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

188,600 تومان

آچار فرانسه صنعتی "6 آکرافت 63520006

 • سایز میلی متر : 23.9 دهانه بازشو
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

161,700 تومان

آچار فرانسه صنعتی "10 آکرافت 63520010

 • سایز میلی متر : 32.8 دهانه بازشو
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

259,900 تومان

آچار آلن ستاره ای بلند 9عددی درآویز پلاستیکی a-kraft-A085T209 T10-T50

 • سایز میلی متر : T10-T50mm
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

209,300 تومان

آچار یکسر تخت و رینگ 13mmآکرافت62019013

 • سایز میلی متر : 13
 • جنس بدنه : کروم
 • نوع :
 • تعداد :
0 از 0

50,000 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060212 200mm

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

55,600 تومان

سری خارکش 2عددی U و L شکل a-kraft AA069302B

 • سری پیچ گوشتی : چهار سوی خاردار
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

147,700 تومان

سری خارکش 5عددی a-kraft AA069305

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

415,000 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060208 200mm

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

40,300 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060213 250mm

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

43,000 تومان

نوک گیر مغناطیسی 5عددی a-kraft A856001BHA

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

130,400 تومان

مهره گیر مغناطیسی 5عددی "1/4 با طول a-kraft A856506MN 65mm

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

119,400 تومان

پیچ گوشتی تخت a-kraft AA060106 5.5*75

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

40,300 تومان

پیچ گوشتی تخت a-kraft AA060112 6.5*150

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

55,600 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060211 2*150

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

49,600 تومان

پیچ گوشتی چهارسو a-kraft AA060214 3*150

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری :
 • جنس سری :
0 از 0

66,900 تومان

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060605

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : دارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

90,900 تومان

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060602

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

62,800 تومان

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور a-kraft AA060603

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
1 از 4

66,500 تومان

پیچ گوشتی دوسر خم a-kraft AA060922 6.0mm

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

32,600 تومان

سری پیچ گوشتی ضربه خور 7عددی تخت و چهارسو a-kraft AA069001

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

640,000 تومان

سری پیچ گوشتی 8عددی تخت و چهارسو a-kraft AA069003

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

376,100 تومان

پیچ گوشتی سر تعویض شو دوطرفه 2عددی a-kraft AA069007

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : دارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

66,500 تومان

سری پیچ گوشتی فشارقوی 1000ولت a-kraft AA069021

 • سری پیچ گوشتی : دو سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

402,800 تومان

سری پیچ گوشتی الکترونیکی 6عددی a-kraft AA069206

 • سری پیچ گوشتی : چهار سو
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : ندارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

278,000 تومان

سری پیچ گوشتی الکترونیکی 20عددی a-kraft AA069220

 • سری پیچ گوشتی :
 • قابلیت چکش خور : ندارد
 • قابلیت تعویض سری : دارد
 • جنس سری : کروم-وانادیوم
0 از 0

231,800 تومان

انبر رینگ باز کن کج a-kraft GL0002

 • نوع : دم باریک
 • عایق : غیرعایق
 • سایز :
0 از 0

174,400 تومان

انبر فیلتر باز کن قفلی a-kraft LF0054

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 53-118mm بازشو
0 از 0

250,700 تومان

انبر فیلتر باز کن انبری "10 a-kraft LF0113

 • نوع : انبر دست
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 45-89mm بازشو
0 از 0

153,700 تومان

انبر قفلی با سیم قطع کن a-kraft AA031007 7in

 • نوع : انبر قفلی
 • عایق : غیرعایق
 • سایز : 7in
0 از 0

156,300 تومان