0
ورود به پنل کاربری

پمپ لجن کش

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

0 از 0
پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

4,981,000 تومان

4,682,140 تومان %6 تخفیف

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 S

0 از 0
پمپ لجن کش لیو مدل  XSP9-7.5/0.25 S

5,818,000 تومان

5,468,920 تومان %6 تخفیف

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S

0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S

12,671,000 تومان

11,910,740 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T

0 از 0
پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 100 T

21,270,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.6 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

0 از 0
پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

22,414,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.4 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

0 از 0
پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

67,933,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21.5 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

0 از 0
پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

203,422,000 تومان

استعلام موجودی

توان: 25 اسب_18.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 10 اینچ_250mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 I

0 از 0
پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 I

2,412,000 تومان

2,267,280 تومان %6 تخفیف

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق:

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD10-10-0.75

0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD10-10-0.75

4,034,000 تومان

3,791,960 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل XSP18-12-0.75I

0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل XSP18-12-0.75I

4,300,000 تومان

4,042,000 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_63mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP18-12-1.3ID

0 از 0
پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP18-12-1.3ID

5,482,000 تومان

5,153,080 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD8-20-1.5

0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD8-20-1.5

5,802,000 تومان

5,453,880 تومان %6 تخفیف

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5I

0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5I

6,400,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-20 خروجی بغل

0 از 0
پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-20 خروجی بغل

7,450,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل XSP42-17-2.2I

0 از 0
پمپ لجن کش  لئو مدل XSP42-17-2.2I

7,927,000 تومان

7,451,380 تومان %6 تخفیف

توان:

برق:

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4-27

0 از 0
پمپ لجن کش آکوا مدل A-4-27

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-4S-27

0 از 0
پمپ لجن کش Aqua مدل A-4S-27

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-3B-22

0 از 0
پمپ لجن کش آکوا مدل A-3B-22

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-4-27

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-4-27

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22

7,650,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-3BM-22

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-3BM-22

8,050,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-4SM-27

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-4SM-27

8,050,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-22

0 از 0
پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-22

8,050,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4SM-27

0 از 0
پمپ لجن کش آکوا مدل A-4SM-27

8,050,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق:

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل 50WQ15-20-2.2

0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل 50WQ15-20-2.2

8,918,000 تومان

8,382,920 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-6S-27

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-6S-27

9,860,000 تومان

توان:

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-6S-27

0 از 0
پمپ لجن کش Aqua مدل A-6S-27

9,860,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل 50SWE15-20-2.2

0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل 50SWE15-20-2.2

10,633,000 تومان

9,995,020 تومان %6 تخفیف

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-6SM-27

0 از 0
پمپ لجن کش Aqua مدل A-6SM-27

10,260,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی :

حداکثر ارتفاع یا هد:

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-6SM-27

0 از 0
پمپ لجن کش محک مدل M-6SM-27

10,260,000 تومان

توان: 12 اسب_9.2kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 6 اینچ_150mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل 80WQ-40-13-3

0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل 80WQ-40-13-3

11,200,000 تومان

10,528,000 تومان %6 تخفیف

توان: 4 اسب_ 3kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP18-12-75S

0 از 0
پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP18-12-75S

11,655,000 تومان

10,955,700 تومان %6 تخفیف

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل 50WQ15-40-5.5

0 از 0
پمپ لجن کش لئو مدل 50WQ15-40-5.5

18,110,000 تومان

17,023,400 تومان %6 تخفیف

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش استیل فلوتردار داب مدل DRENAG-1000M-A

0 از 0
پمپ لجن کش استیل فلوتردار داب مدل DRENAG-1000M-A

استعلام موجودی

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15.2 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش استیل فلوتردار داب مدل DRENAG-1200M-A

0 از 0
پمپ لجن کش استیل فلوتردار داب مدل DRENAG-1200M-A

استعلام موجودی

توان:

برق: تک فاز_220 ولت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17 متر

مشخصات کامل

پمپ لجن کش چیست؟ پمپ لجن کش چگونه عمل می کند؟

پمپ لجن کش وسیله ای است که  از آنها برای انتقال آب های غلیظ یا آلوده که در خود دارای نا خالصی هایی مثل لجن غلیظ  و یا مواد خورنده و... هستند، استفاده می شود.پمپ لجن کش  که در گروه پمپ های گریز از مرکز قرار می گیرد که به همراه یک شفت عمودی یه پروانه یا ایمپلر متصل شده است.پمپ لجن کش از نوع پمپ  های مستغرق می باشد و کاملا در سیالی که می خواهد جابجا کند  غرق است . ساختار پمپ های لجن کش به این گونه است که مکش سیال در قسمت انتهای پمپ انجام می شود و محور موتور و پمپ به صورت یک پارچه است.

این پمپ ها که از محبوبترین پمپ های موجود به شمار می آیند. پمپ لجن کش ساختاری بسیار شبیه به پمپ کف کش دارد و هر دو برای انتقال سیال از نیروی گریز از مرکز استفاده می کنند، با این تفاوت که پمپ لجن کش از سیستم قوی تری برای انتقال سیالات با گرانروی بالااستفاده میکند .

 

قدرت انتقال در این پمپ به وسیله الکتروموتور های قفسه سنجابی تامین می شود که در مدلهای تک فاز و سه فاز توان آن مختلف است به این گونه که در مدل های تک فاز توانی برابر با، چند صدم کیلو وات تا 2.2 کیلو وات دارد و در مدل های سه فاز توان آن به 355 کیلو وات و حتی بیشتر هم می رسد.

پمپ لجن کش چکونه کار میکند ؟

کارایی این محصول به این گونه است که که با اتصال موتور به جریان الکتریسیته کار خود را آغاز می کند. الکتروموتور باعث چرخش شفت شده که با چرخش شفت پروانه های پمپ نیز شروع به چرخش می کنند که چرخش این دو با یک دیگر یک نیروی مکنده را در داخل پمپ ایجاد می کند که باعث می شود پمپ شروع به مکیدن لجن یا هر سیال دیگری کند. این عمل تکرار می شود و تکرار این مکیدن باعث ایجاد یک خاصیت مویینگی در داخل لوله ها شده و سیال به نقطه مورد نظر انتقال می یابد.

موارد استفاده از پمپ لجن کش چیست ؟

پمپ لجن کش دارای کاربرد های مختلفی هستند که از میان آنها می توان به  انتقال فاضلاب یا پساب‌ های صنعتی، شهری و بهداشتی، استفاده در تصفیه ‌خانه ها، جهت جمع ‌آوری و انتقال آب ‌های سطحی،  انتقال لجن ‌های رقیق و نیمه غلیظ و غلیظ،  مکش آب دریا،  انتقال اسیدها و محلول ‌های شیمیایی،  انتقال سیال با دمای بیش از ۶۰ درجه سانتی‌گراد و پمپاژ سیالات هیدروکربنی و در برخی از مدل ‌های خاص، جابجایی محلول‌ های حاوی ذرات ساینده اشاره کرد.

اجزاء تشکیل دهنده پمپ لجن کش

به طور کلی این محصول ساختار ساده ای دارد که شامل موارد زیر است:

  • الکتروموتور الکتریکی
  • بدنه که می تواند از جنس های مختلف ساخته شده باشد
  • درپوش که معمولا از جنس چدن دااکتیل است
  • پروانه
  • شفت و پیچ ها

 

انتخاب و خرید پمپ لجن کش

در انتخاب و خرید پمپ های لجن کش عوامل بسیاری موثر هستند مانند:  میزان آبدهی، ارتفاع موثر آبدهی، طول مسیر، جنس بدنه، نوع محلول و اندازه ذرات جامد.

همانطور که اشاره شد پمپ های لجن کش در سایز و توان های مختلفی تولید و عرضه می شوند، به همین دلیل باید به انتخاب پمپ مناسب توجه ویژه ای داشته باشید. میزان سیال خروجی این گونه پمپ ها دارای نسبت مستقیمی با حجم آبدهی هستند به این گونه که با افزایش میزان آبدهی میزان سیال خروجی هم افزایش پیدا می کند.

برای مشاوره و خرید  بهترین پمپ لجنک میتوانید به وبسایت ویدفکتور مراجعه نمایید

آیا از پمپ لجن کش می توان به عنوان پمپ کف کش استفاده کرد؟
پمپ لجن کش مثل پمپ کفکش کار می کند با این تفاوت که وظیفه اصلی آنها انتقال جامدات از یک منطقه به منطقه دیگر است.
فرق پمپ لجن کش با پمپ کف کش چیست؟
معمولا از پمپ آب کف کش برای انتقال سیال فاقد ذرات معلق یا دارای ذرات بسیار ریز استفاده می شود اما در پمپ لجن کش برخلاف پمپ کف کش سیالات دارای ذرات قابل انتقال هستند.
علت خرابی پمپ لجن کش چیست؟
یکی از علت های شایع خرابی پمپ لجن کش انتقال سیالاتی که دارای ذرات نامتعارف هستند، قلوه سنگ، ذرات درشت، تغییر ولتاژ، قطع شدن فازها، پایین آمدن سطح سیال و خنک نشدن پمپ اشاره کرد.
021-22683706 بالا