0
ورود به پنل کاربری

پمپ لجن کش

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

4,981,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

حداکثر آبدهی: 20 متر مکعب بر ساعت

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 S

پمپ لجن کش لیو مدل  XSP9-7.5/0.25 S

5,818,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

حداکثر آبدهی: 0.15

توان: کمتر از 0.5 اسب

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S

12,671,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 15

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

نمودار عملکرد پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 150 MA

نمودار عملکرد پمپ لجن کش ابارا تمام استیل DW 150 MA

21,270,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.6 متر

حداکثر آبدهی: 36

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

پمپ لجن کش ابارا چدنی 5/5 5 80DML

67,933,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 21.5 متر

حداکثر آبدهی: 96

توان: 7 اسب _ 5.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

پمپ لجن کش ابارا 250DL 5 18

203,422,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 450

توان: 25 اسب_18.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

پمپ لجن کش پنتاکس چدنی DCT 310

22,414,000 تومان

استعلام موجودی

حداکثر ارتفاع یا هد: 26.4 متر

حداکثر آبدهی: 42

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 I

پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 I

2,412,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

حداکثر آبدهی: 150

توان: کمتر از 0.5 اسب

سایز دهانه خروجی : 1 اینچ_25mm

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-10-0.55 M F

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-10-0.55 M F

3,171,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.7 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.55 MF

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.55 MF

3,657,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.6 متر

حداکثر آبدهی: 40

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-13-0.75 M F

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-13-0.75 M F

3,677,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 11.1 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD10-10-0.75

پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD10-10-0.75

4,034,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

حداکثر آبدهی: 28 مترمکعب بر ساعت

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.75 MF

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-10-0.75 MF

4,047,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.5 متر

حداکثر آبدهی: 40

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-16-0.75 M FK

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-16-0.75 M FK

4,204,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 15 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل XSP18-12-0.75I

پمپ لجن کش لئو مدل XSP18-12-0.75I

4,300,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: 300 لیتر بر دقیقه

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-23-1.1 M F

پمپ لجن کش ابر مدل SSJ 50-23-1.1 M F

4,564,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.6 متر

حداکثر آبدهی: 27

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-12-0.55 M SF35

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-12-0.55 M SF35

4,618,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.9

حداکثر آبدهی: 20

توان: 0.75 اسب _ 0.55kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-15-0.75 M SF35

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-15-0.75 M SF35

4,753,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 10.7 متر

حداکثر آبدهی: 20

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-17-0.75 M SF50

پمپ لجن کش ابر مدل SSA 50-17-0.75 M SF50

4,815,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 9.3

حداکثر آبدهی: 20

توان: 1 اسب_ 0.75kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP18-12-1.3ID

پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP18-12-1.3ID

5,482,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

حداکثر آبدهی: 300 لیتر بر دقیقه

توان: 1.75اسب _ 1.3kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-12-1.1 T

پمپ لجن کش چدنی ابر مدل SSI 40-12-1.1 T

5,603,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 17.8 متر

حداکثر آبدهی: 40

توان: 1.5اسب_1.1kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD8-20-1.5

پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD8-20-1.5

5,802,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

حداکثر آبدهی: 25 مترمکعب بر ساعت

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SST 80-25-2.2 T

پمپ لجن کش ابر مدل SST 80-25-2.2 T

5,849,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 19.1 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5I

پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5I

6,400,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 270

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: تک فاز_220 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-20 خروجی بغل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-20 خروجی بغل

7,450,000 تومان

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 80-24-2.2 T

پمپ لجن کش ابر مدل SSZ 80-24-2.2 T

7,548,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 21 متر

توان: 3 اسب_2.2kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_76mm

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-4-27

پمپ لجن کش محک مدل M-4-27

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27

پمپ لجن کش محک مدل M-4S-27

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22

پمپ لجن کش محک مدل M-3B-22

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4-27

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4-27

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-4S-27

پمپ لجن کش Aqua مدل A-4S-27

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-3B-22

پمپ لجن کش آکوا مدل A-3B-22

7,650,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-1.5 MWC X

پمپ لجن کش ابر مدل SSH 50-16-1.5 MWC X

7,980,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 13.5 متر

حداکثر آبدهی: 32

توان: 2 اسب_ 1.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-22

پمپ لجن کش Aqua مدل A-3BM-22

8,050,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

حداکثر آبدهی: 50

توان: 10 اسب_ 7.5kw

برق: سه فاز _ 380 ولت

مشخصات کامل

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4SM-27

پمپ لجن کش آکوا مدل A-4SM-27

8,050,000 تومان

حداکثر ارتفاع یا هد: 27 متر

حداکثر آبدهی: 80

توان: 10 اسب_ 7.5kw

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

مشخصات کامل

بهترین انتخاب برای خرید پمپ لجن کش با قیمت مناسب

خرید پمپ لجن کش با توجه به وجود تنوع بسیار زیاد در مدل ها و توان و سایزهای مختلف پمپ ها، نیاز به بررسی کامل مشخصات فنی مورد نیاز و نوع مصرف شما در محل مورد نظ ردارد. کاشناسان فروش ویدفکتور با ارائه مشاوره رایگان خرید انواع پمپ آب، شما را برای یک انتخاب درست با توجه به قیمت پمپ ها راهنمایی خواهند کرد. و نیازمندی های دقیق شما را برای استفاده از یک پمپ لجنکش مناسب در نظر خواهند گرفت. در ادامۀ این متن ضمن آشنایی شما با الزامات فنی مورد نیاز برای بررسی یک پمپ لجن کش، شما را در انتخاب محصول مورد نظرتان همراهی خواهیم کرد.

همچنین برای مطالعه جزئیات بیشتر در خصوص پمپ های لجن کش می توانید به مقالۀ پمپ های لجن کش؛ کاربردها، ویژگی ها و انواع لجنکش رجوع کنید.

پمپ لجن کش چیست؟

همان طور که می دانید پمپ لجن کش: وسیله ای است که  از آن برای انتقال آب های غلیظ یا آلوده که دارای نا خالصی هایی مثل لجن غلیظ  و یا مواد خورنده هستند، استفاده می شود. پمپ لجن کش در گروه پمپ های گریز از مرکز قرار می گیرد و به همراه یک شفت عمودی یه پروانه یا ایمپلر متصل می شود. پمپ لجن کش از نوع پمپ  های مستغرق است و کاملا در سیالی که می خواهد جابجا کند غرق می شود. ساختار پمپ های لجن کش به گونه ای است که مکش سیال در قسمت انتهای پمپ انجام می شود و محور موتور و پمپ به صورت یک پارچه قرار می گیرد.

استفاده از پمپ لجن کش برای تجلیه سیال های دارای ناخالصی و غلیط

پمپ های لجنکش که از محبوبترین انواع پمپ های موجود به شمار می آیند، ساختاری بسیار شبیه به پمپ کف کش دارند و هر دو برای انتقال سیال از نیروی گریز از مرکز استفاده می کنند، با این تفاوت که پمپ لجن کش از سیستم قوی تری برای انتقال سیالات با گرانروی بالا استفاده می کند .

قدرت انتقال در پمپ لجنکش به وسیله الکتروموتور های قفسه سنجابی تامین می شود که در توان آن در مدل های تک فاز و سه فاز مختلف است. به این گونه که در مدل های تک فاز، توانی برابر با چند صدم کیلو وات تا 2.2 کیلو وات دارند و در مدل های سه فاز توان آنها به 355 کیلو وات و حتی بیشتر هم می رسد.

پمپ لجن کش چکونه کار میکند؟

نحوه عملکرد این محصول به این گونه است که با اتصال موتور به جریان الکتریسیته، کار خود را آغاز می کند. الکتروموتور باعث چرخش شفت می شود که با چرخش شفت پروانه های پمپ نیز شروع به چرخش می کنند و چرخش این دو با یک دیگر یک نیروی مکنده را در داخل پمپ ایجاد می کند که باعث می شود پمپ شروع به مکیدن لجن یا هر سیال دیگری کند. این عمل تکرار می شود و تکرار این مکیدن باعث ایجاد یک خاصیت مویینگی در داخل لوله ها شده و سیال به نقطه مورد نظر انتقال می یابد.

موارد استفاده از پمپ لجن کش چیست؟

پمپ های لجن کش دارای کاربرد های مختلفی هستند که از میان آنها می توان به: انتقال فاضلاب یا پساب‌ های صنعتی، شهری و بهداشتی، استفاده در تصفیه ‌خانه ها، جهت جمع ‌آوری و انتقال آب ‌های سطحی، انتقال لجن ‌های رقیق و نیمه غلیظ و غلیظ،، مکش آب دریا، انتقال اسیدها و محلول ‌های شیمیایی، انتقال سیال با دمای بیش از ۶۰ درجه سانتی‌گراد و پمپاژ سیالات هیدروکربنی و در برخی از مدل ‌های خاص: جابجایی محلول‌ های حاوی ذرات ساینده اشاره کرد.

اجزاء تشکیل دهنده پمپ لجن کش

به طور کلی این محصول ساختار ساده ای دارد که شامل موارد زیر است:

  • الکتروموتور الکتریکی
  • بدنه که می تواند از جنس های مختلف ساخته شده باشد
  • درپوش که معمولا از جنس چدن دااکتیل است
  • پروانه
  • شفت و پیچ ها

پمپ لجنکش از پر استفاده ترین انواع پمپ محسوب می شود

انتخاب و خرید پمپ لجن کش

در انتخاب و خرید پمپ های لجن کش عوامل بسیاری موثر هستند مانند: میزان آبدهی، ارتفاع موثر آبدهی، طول مسیر، جنس بدنه، نوع محلول و اندازه ذرات جامد.

همانطور که اشاره شد پمپ های لجن کش در سایز و توان های مختلفی تولید و عرضه می شوند، به همین دلیل باید به انتخاب پمپ مناسب توجه ویژه ای داشته باشید. میزان سیال خروجی این گونه پمپ ها دارای نسبت مستقیمی با حجم آبدهی هستند به این گونه که با افزایش میزان آبدهی، میزان سیال خروجی هم افزایش پیدا می کند.

بهترین روش انتخاب یک پمپ لجن کش برای شما، دریافت مشاوره تخصصی خرید از کارشناسان ویدفکتور است. ما همواره آماده پاسخگویی به درخواست های شما مطابق مشخصات فنی، تنوع مدل ها، برندها و بررسی های علمی برای نوع پمپ مورد نیاز شما هستیم. چنین روش انتخابی منجر به خرید پمپ لجن کش با مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین قیمت برای شما خواهد بود.

چه پمپ لجن کشی بخریم؟
در خرید پمپ لجن کش عواملی مانند: میزان آبدهی، ارتفاع موثر آبدهی، طول مسیر، جنس بدنه، نوع محلول و اندازه ذرات جامد مورد توجه قرار می گیرند. برای دریافت راهنمایی در خصوص انتخاب یک پمپ لجنکش مناسب، با کارشناسان فروش ویدفکتور تماس بگیرید و از خدمات رایگان مشاوره خرید استفاده کنید.
در چه شرایطی از پمپ لجن کش استفاده می کنیم؟
انتقال فاضلاب و پساب‌ های صنعتی، شهری، انتقال لجن ‌های رقیق و نیمه غلیظ و غلیظ، انتقال اسیدها و محلول ‌های شیمیایی، انتقال سیال با دمای بیش از ۶۰ درجه سانتی‌گراد و پمپاژ سیالات هیدروکربنی و در برخی از مدل ‌های خاص: جابجایی محلول‌ های حاوی ذرات ساینده از جمله موارد استفاده پمپ لجنکش است.
021-22683706 تماس
تماس
بالا