بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ابزارآلات صنعتی، برق، اتوماسیون و لوازم خانگی

پمپ لجن کش

پمپ لجن کش لئو مدل LSWm25A پمپ لجن کش لئو مدل LSWm25A

4,719,000 تومان

%5

4,483,000 تومان

توان: کمتر از 0.5 اسب

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 11.5 مترمکعب برساعت

حداکثر ارتفاع یا هد: 8.5 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 I پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 I

5,082,000 تومان

%5

4,828,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD10-10-0.75A پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD10-10-0.75A

8,591,000 تومان

%5

8,161,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 28

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP18-12-1.3ID پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP18-12-1.3ID

9,587,000 تومان

%5

9,108,000 تومان

توان: 1.8 اسب -1.3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل XSP18-12-0.75I پمپ لجن کش لئو مدل XSP18-12-0.75I

9,587,000 تومان

%5

9,108,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 18 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل LSWm100CA پمپ لجن کش لئو مدل LSWm100CA

10,406,000 تومان

%5

9,886,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

حداکثر ارتفاع یا هد: 13 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP 20-9-1.1I

10,527,000 تومان

%5

10,001,000 تومان

توان: 1.5اسب_1.1kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 17 متر مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 9 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل LSWM150CA پمپ لجن کش لئو مدل LSWM150CA

11,495,000 تومان

%5

10,920,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15

حداکثر ارتفاع یا هد: 13

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD8-20-1.5 پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD8-20-1.5

12,342,000 تومان

%5

11,725,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 25 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 20 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لیو مدل XSP9-7.5/0.25 S پمپ لجن کش لیو مدل  XSP9-7.5/0.25 S

12,342,000 تومان

%5

11,725,000 تومان

توان: 0.5 اسب_0.37kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 15 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/4 اینچ_32mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7.5 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5I پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5I

13,431,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 1.1/2 اینچ_40mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل XSP26.4-10/1.8ID پمپ لجن کش لئو مدل XSP26.4-10/1.8ID

15,609,000 تومان

%5

14,829,000 تومان

توان: 2.5 اسب_ 1.8kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 26.4 مترمکعب برساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل LSWM200CA پمپ لجن کش لئو مدل LSWM200CA

16,456,000 تومان

%5

15,633,000 تومان

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 30

حداکثر ارتفاع یا هد: 17

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل XSP42-17-2.2I پمپ لجن کش  لئو مدل XSP42-17-2.2I

16,819,000 تومان

%5

15,978,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 17 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 65WQ25-17-2.2 پمپ لجن کش لئو مدل 65WQ25-17-2.2

18,876,000 تومان

%5

17,932,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 42 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 50WQ15-20-2.2 پمپ لجن کش لئو مدل 50WQ15-20-2.2

18,876,000 تومان

%5

17,932,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 40مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 80WQ40-9-2.2 پمپ لجن کش لئو مدل 80WQ40-9-2.2

19,481,000 تومان

%5

18,507,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 64 مترمکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 16 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP18-12-75S پمپ لجن کش تکفاز لئو مدل XSP18-12-75S

20,415,000 تومان

%5

19,394,000 تومان

توان: 1 اسب_ 0.75kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 3مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S پمپ لجن کش لئو مدل XSP16.2-22-1.5S

22,159,000 تومان

%5

21,051,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 16.2

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 22 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 50SWE15-20-2.2 پمپ لجن کش لئو مدل 50SWE15-20-2.2

22,506,000 تومان

%5

21,381,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 46 مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 23متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 65WQ25-22-3 پمپ لجن کش لئو مدل 65WQ25-22-3

23,111,000 تومان

%5

21,955,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 52 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 26 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 50WQ15-26-3 پمپ لجن کش لئو مدل 50WQ15-26-3

23,111,000 تومان

%5

21,955,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 46 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 28 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 80SWU30-7-2.2 پمپ لجن کش لئو مدل 80SWU30-7-2.2

23,474,000 تومان

%5

22,300,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 45 مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 7 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 80WQ-40-13-3 پمپ لجن کش لئو مدل 80WQ-40-13-3

23,716,000 تومان

%5

22,530,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 80 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 40 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 100WQ60-9-3 پمپ لجن کش لئو مدل 100WQ60-9-3

24,079,000 تومان

%5

22,875,000 تومان

توان: 4 اسب_ 3kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 88 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 19 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 50SWP12-30-4/QG پمپ لجن کش لئو مدل 50SWP12-30-4/QG

27,467,000 تومان

%5

26,094,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 24متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 65WQ25-28-4 پمپ لجن کش لئو مدل 65WQ25-28-4

30,129,000 تومان

%5

28,623,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 58 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 2.1/2 اینچ_65mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 33 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 80WQ40-18-4 پمپ لجن کش لئو مدل 80WQ40-18-4

30,371,000 تومان

%5

28,852,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 81 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 100WQ60-13-4 پمپ لجن کش لئو مدل 100WQ60-13-4

30,734,000 تومان

%5

29,197,000 تومان

توان: 5.5 اسب_4kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 93 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 24 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-3-OV پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-3-OV

34,568,000 تومان

%4

33,185,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 650

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل P-12-3-OV پمپ لجن کش اسپیکو مدل P-12-3-OV

34,978,000 تومان

%4

33,579,000 تومان

توان: 2 اسب_ 1.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 720

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 12

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 50WQ15-40-5.5 پمپ لجن کش لئو مدل 50WQ15-40-5.5

38,357,000 تومان

%5

36,439,000 تومان

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 52 مترمکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 42 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 80WQ30-30-5.5 پمپ لجن کش لئو مدل 80WQ30-30-5.5

38,357,000 تومان

%5

36,439,000 تومان

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 47 مکعب بر ساعت

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 36 متر

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-1-K پمپ لجن کش اسپیکو مدل C-10-1-K

38,097,000 تومان

%4

36,574,000 تومان

توان: 3 اسب_2.2kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 650

سایز دهانه خروجی : 2 اینچ_50mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 10

مشخصات کامل
پمپ لجن کش اسپیکو مدل I-15-3-OV پمپ لجن کش اسپیکو مدل I-15-3-OV

39,024,000 تومان

%4

37,463,000 تومان

توان: 2.2 اسب _ 1.65kw

سایز دهانه خروجی : 3 اینچ_80mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 15

مشخصات کامل
پمپ لجن کش لئو مدل 100WQ65-15-5.5 پمپ لجن کش لئو مدل 100WQ65-15-5.5

39,446,000 تومان

%5

37,474,000 تومان

توان: 7.5 اسب_ 5.5kw

حداکثر آبدهی(مترمکعب برساعت): 110 متر مکعب در ساعت

سایز دهانه خروجی : 4 اینچ_100mm

حداکثر ارتفاع یا هد: 25 متر

مشخصات کامل
1 2 3 ... 8 »

بهترین انتخاب برای خرید پمپ لجن کش با قیمت مناسب

خرید پمپ لجن کش با توجه به وجود تنوع بسیار زیاد در مدل ها و توان و سایزهای مختلف پمپ ها، نیاز به بررسی کامل مشخصات فنی مورد نیاز و نوع مصرف شما در محل مورد نظ ردارد. کاشناسان فروش ویدفکتور با ارائه مشاوره رایگان خرید انواع پمپ آب، شما را برای یک انتخاب درست با توجه به قیمت پمپ ها راهنمایی خواهند کرد. و نیازمندی های دقیق شما را برای استفاده از یک پمپ لجنکش مناسب در نظر خواهند گرفت. در ادامۀ این متن ضمن آشنایی شما با الزامات فنی مورد نیاز برای بررسی یک پمپ لجن کش، شما را در انتخاب محصول مورد نظرتان همراهی خواهیم کرد.

همچنین برای مطالعه جزئیات بیشتر در خصوص پمپ های لجن کش می توانید به مقالۀ پمپ های لجن کش؛ کاربردها، ویژگی ها و انواع لجنکش رجوع کنید.

پمپ لجن کش چیست؟

همان طور که می دانید پمپ لجن کش: وسیله ای است که  از آن برای انتقال آب های غلیظ یا آلوده که دارای نا خالصی هایی مثل لجن غلیظ  و یا مواد خورنده هستند، استفاده می شود. پمپ لجن کش در گروه پمپ های گریز از مرکز قرار می گیرد و به همراه یک شفت عمودی یه پروانه یا ایمپلر متصل می شود. پمپ لجن کش از نوع پمپ  های مستغرق است و کاملا در سیالی که می خواهد جابجا کند غرق می شود. ساختار پمپ های لجن کش به گونه ای است که مکش سیال در قسمت انتهای پمپ انجام می شود و محور موتور و پمپ به صورت یک پارچه قرار می گیرد.

استفاده از پمپ لجن کش برای تجلیه سیال های دارای ناخالصی و غلیط

پمپ های لجنکش که از محبوبترین انواع پمپ های موجود به شمار می آیند، ساختاری بسیار شبیه به پمپ کف کش دارند و هر دو برای انتقال سیال از نیروی گریز از مرکز استفاده می کنند، با این تفاوت که پمپ لجن کش از سیستم قوی تری برای انتقال سیالات با گرانروی بالا استفاده می کند .

قدرت انتقال در پمپ لجنکش به وسیله الکتروموتور های قفسه سنجابی تامین می شود که در توان آن در مدل های تک فاز و سه فاز مختلف است. به این گونه که در مدل های تک فاز، توانی برابر با چند صدم کیلو وات تا 2.2 کیلو وات دارند و در مدل های سه فاز توان آنها به 355 کیلو وات و حتی بیشتر هم می رسد.

پمپ لجن کش چکونه کار میکند؟

نحوه عملکرد این محصول به این گونه است که با اتصال موتور به جریان الکتریسیته، کار خود را آغاز می کند. الکتروموتور باعث چرخش شفت می شود که با چرخش شفت پروانه های پمپ نیز شروع به چرخش می کنند و چرخش این دو با یک دیگر یک نیروی مکنده را در داخل پمپ ایجاد می کند که باعث می شود پمپ شروع به مکیدن لجن یا هر سیال دیگری کند. این عمل تکرار می شود و تکرار این مکیدن باعث ایجاد یک خاصیت مویینگی در داخل لوله ها شده و سیال به نقطه مورد نظر انتقال می یابد.

موارد استفاده از پمپ لجن کش چیست؟

پمپ های لجن کش دارای کاربرد های مختلفی هستند که از میان آنها می توان به: انتقال فاضلاب یا پساب‌ های صنعتی، شهری و بهداشتی، استفاده در تصفیه ‌خانه ها، جهت جمع ‌آوری و انتقال آب ‌های سطحی، انتقال لجن ‌های رقیق و نیمه غلیظ و غلیظ،، مکش آب دریا، انتقال اسیدها و محلول ‌های شیمیایی، انتقال سیال با دمای بیش از ۶۰ درجه سانتی‌گراد و پمپاژ سیالات هیدروکربنی و در برخی از مدل ‌های خاص: جابجایی محلول‌ های حاوی ذرات ساینده اشاره کرد.

اجزاء تشکیل دهنده پمپ لجن کش

به طور کلی این محصول ساختار ساده ای دارد که شامل موارد زیر است:

  • الکتروموتور الکتریکی
  • بدنه که می تواند از جنس های مختلف ساخته شده باشد
  • درپوش که معمولا از جنس چدن دااکتیل است
  • پروانه
  • شفت و پیچ ها

پمپ لجنکش از پر استفاده ترین انواع پمپ محسوب می شود

انتخاب و خرید پمپ لجن کش

در انتخاب و خرید پمپ های لجن کش عوامل بسیاری موثر هستند مانند: میزان آبدهی، ارتفاع موثر آبدهی، طول مسیر، جنس بدنه، نوع محلول و اندازه ذرات جامد.

همانطور که اشاره شد پمپ های لجن کش در سایز و توان های مختلفی تولید و عرضه می شوند، به همین دلیل باید به انتخاب پمپ مناسب توجه ویژه ای داشته باشید. میزان سیال خروجی این گونه پمپ ها دارای نسبت مستقیمی با حجم آبدهی هستند به این گونه که با افزایش میزان آبدهی، میزان سیال خروجی هم افزایش پیدا می کند.

بهترین روش انتخاب یک پمپ لجن کش برای شما، دریافت مشاوره تخصصی خرید از کارشناسان ویدفکتور است. ما همواره آماده پاسخگویی به درخواست های شما مطابق مشخصات فنی، تنوع مدل ها، برندها و بررسی های علمی برای نوع پمپ مورد نیاز شما هستیم. چنین روش انتخابی منجر به خرید پمپ لجن کش با مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین قیمت برای شما خواهد بود.

چه پمپ لجن کشی بخریم؟
در خرید پمپ لجن کش عواملی مانند: میزان آبدهی، ارتفاع موثر آبدهی، طول مسیر، جنس بدنه، نوع محلول و اندازه ذرات جامد مورد توجه قرار می گیرند. برای دریافت راهنمایی در خصوص انتخاب یک پمپ لجنکش مناسب، با کارشناسان فروش ویدفکتور تماس بگیرید و از خدمات رایگان مشاوره خرید استفاده کنید.
در چه شرایطی از پمپ لجن کش استفاده می کنیم؟
انتقال فاضلاب و پساب‌ های صنعتی، شهری، انتقال لجن ‌های رقیق و نیمه غلیظ و غلیظ، انتقال اسیدها و محلول ‌های شیمیایی، انتقال سیال با دمای بیش از ۶۰ درجه سانتی‌گراد و پمپاژ سیالات هیدروکربنی و در برخی از مدل ‌های خاص: جابجایی محلول‌ های حاوی ذرات ساینده از جمله موارد استفاده پمپ لجنکش است.

نظرات

ناصر حاجی زاده
/ 20 - مرداد - 1401

سلامم یک لجن کش پنتکس ایتالیا میخواهم با مدل DMT310موجوده؟

ویدفکتور
/ 20 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
این مدل که شما فرمودید از خط تولید خارج شده است ولی مدل جایگزین میباشد.
برند پنتاکس و ایتالیایی،مدل https://vidfactor.com/product/vf-423/pentax-centrifugal-pump-cst-300-3-cast-iron.htmlمیباشد.

احمد مقدم
/ 23 - مرداد - 1401

سلام پمپ لجن کش می خاستم که 3 فاز و2 /1.1 اینچ باشه چی پیشنهاد میکنید

ویدفکتور
/ 23 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام 
شما میتوانیداز سری پمپ کف کش لیو مدل QDX15-14 -1.1A استفاده کنید

پیمان کریمی
/ 27 - مرداد - 1401

پمپ لجن کش میخواستم که قسمت ساکشن قوی داشته باشه 2 اینچ باشه 1 اسب

ویدفکتور
/ 27 - مرداد - 1401

با عرض سلام و احترام
پیشنهاد ما پمپ لجن کش لئو مدل 50WQD10-10-0.75میباشد

کورش پیردوست
/ 04 - مهر - 1401

سلام . بنده طرح کشاورزی غرق آبی و قطره ای دارم و یک حلقه چاه آب که ۴۵ متر ارتفاع و تا استخر ۶۰ متر می شود و ۱۷ متر هم ذخیره آب دارد و دهانه چاه ۱/۵ متر است با توجه به اینکه هر گاه آب چاه پایین می‌رود و آب گلی می شود و بکارگیری پمپ های شناور کف کش بعد از چند ماه دچار مشکل و پمپ می سوزد به خاطر گلی بودن آب . قصد داشتم پمپ شناور لجن کش سه فاز که خروجی آب برایم دو اینچ و نیم ۱/۲ ۲ داشته باشد سفارش دهم آیا چنین پمپی وجود دارد و آیا بدرد می خورد لطفا راهنمایی بفرمایید و پیشنهاد دهید با توجه به توضیحات چه پمپ شناور لجن کشی خرید کنم ممنون می شوم

ویدفکتور
/ 04 - مهر - 1401

سلام، پمپ‌های شناور لجن کش سه فاز با خروجی آب ۱/۲ تا ۲ اینچ و نیم به صورت وسیعی در بازار موجود هستند. برای انتخاب پمپ مناسب برای شرایط شما، باید به مشخصات فنی پمپ و نیازهای شما توجه کرد.

اگر قصد دارید آبیاری را با استفاده از سیستم قطره‌ای انجام دهید، نیاز به پمپی با فشار مناسب دارید. همچنین باید به این نکته توجه کنید که چاه شما حاوی آب گل آلود است، بنابراین نیاز به استفاده از فیلتراسیون آب دارید.

برای جلوگیری از سوختن پمپ، می‌توانید از پمپ شناور لجن کش استفاده کنید. این پمپ‌ها علاوه بر خروجی آب، قابلیت جمع‌آوری لجن را نیز دارند. اما باید توجه داشت که استفاده از پمپ شناور همچنان نیازمند فیلتراسیون آب است.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که انتخاب پمپ مناسب باید به میزان آب مورد نیاز شما برای آبیاری و نوع خاک در مزرعه‌تان بستگی دارد. بهتر است با متخصصان ما مشاوره کنید تا پمپ مناسبی برای شرایط شما پیشنهاد دهند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا