0
ورود به پنل کاربری

بوتان

پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24RSi

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24RSi

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 22i

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Parma 22i

4,206,900 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22RSi

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Parma 22RSi

4,290,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Parma 24RSi

4,609,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Pavia 24RSi

4,888,300 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSi

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 24RSi

5,324,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 28i

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Perla Pro 28i

5,872,700 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 28RSi

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 28RSi

6,412,200 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 32RSi

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 32RSi

6,843,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24i

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Verona 24i

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima Alta 35C

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima Alta 35C

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Nuova Acqua

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Nuova Acqua

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 24i

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 24i

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 32RSi

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 32RSi

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28RSi

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28RSi

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28i

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla 28i

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KI

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KI

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل CV424s

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل CV424s

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل CV424i

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل CV424i

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KIS

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 28KI

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KIS

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Calda Venezia 24KIS

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 28KIS

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KI

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Optima 24KI

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro 30KIS

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro 30KIS

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro

0 از 0
پکیج دیواری بوتان مدل Benessere Pro

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 24i

0 از 0
پکیج شوفاژ دیواری بوتان مدل Perla Pro 24i

5,230,000 تومان

استعلام موجودی

توان:

قدرت حرارتی ورودی:

هوادهی:

فضای قابل گرمایش (مترمکعب) :

مشخصات کامل

معرفی برند بوتان

برند بوتان از تولید کننده گانبزرگ و مطرح پکیج شوفاژ دیواری، آبگرمکن دیواری، رادیاتور آلومینیومی و محصولات گرمایشی است ک محصولات خود را به کشور های دیگر نیز صادر می کند.

 

021-22683706 بالا