باکس فن

باکس فن 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن باکس فن 500 بکوارد 1400 دور تکفاز پردیس فن

12,500,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

برق: تک فاز

مشخصات کامل
باکس فن 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن باکس فن 500 بکوارد 1400 دور سه فاز پردیس فن

5,500,000 تومان

استعلام موجودی

قطر پروانه: 50 سانتیمتر

برق: سه فاز

مشخصات کامل
1

نظر خود را ارسال کنید

021-22683706 تماس
تماس
بالا