چراغ دیواری

چراغ دیواری شب تاب مدل اسپانیایی پیچک سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل اسپانیایی پیچک سربالا

2,145,000 تومان

جنس بدنه : آلومینیوم

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 35 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل ونیز شاخه رز سرپایین چراغ دیواری شب تاب مدل ونیز شاخه رز سرپایین

925,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 28 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل آوش چراغ دیواری شب تاب مدل آوش

270,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 14 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل تابش شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل تابش شاخه فانتزی سربالا

360,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سربالا

360,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه فانتزی سرازیر

360,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل دایا چراغ دیواری شب تاب مدل دایا

365,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه فانتزی سربالا

380,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه فانتزی سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه فانتزی سرازیر

380,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه فانتزی سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه فانتزی سرازیر

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه فانتزی سربالا

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه فانتزی سربالا

405,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل تابش ماژول دار شاخه فانتزی سر بالا چراغ دیواری شب تاب مدل تابش ماژول دار شاخه فانتزی سر بالا

410,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه فانتزی سربالا

420,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه فانتزی سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل اطلس شاخه فانتزی سرازیر

420,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل لاله شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل لاله شاخه فانتزی سربالا

425,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پاتریس شاخه فانتزی سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل پاتریس شاخه فانتزی سرازیر

430,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پاتریس شاخه فانتزی سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل پاتریس شاخه فانتزی سربالا

430,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 20 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه کلاسیک سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه کلاسیک سرازیر

455,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه کلاسیک سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل مشبک شاخه کلاسیک سربالا

455,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل پرتو چراغ دیواری شب تاب مدل پرتو

455,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 10 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل تابش شاخه سناتور سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل تابش شاخه سناتور سربالا

460,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه کلاسیک سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه کلاسیک سرازیر

460,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه کلاسیک سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه کلاسیک سربالا

460,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه سناتور سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل رومی شاخه سناتور سرازیر

460,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه کلاسیک سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه کلاسیک سرازیر

480,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه کلاسیک سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه کلاسیک سربالا

480,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه سناتور سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه سناتور سربالا

480,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه سناتور سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل سلطنتی شاخه سناتور سرازیر

480,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل روناک چراغ دیواری شب تاب مدل روناک

500,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه کلاسیک سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه کلاسیک سرازیر

505,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه سناتور سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه سناتور سربالا

505,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه سناتور سرازیر چراغ دیواری شب تاب مدل چتری شاخه سناتور سرازیر

505,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : شیشه دورتراش

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 15 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه دیپلمات سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه دیپلمات سربالا

505,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه کلاسیک سربالا چراغ دیواری شب تاب مدل توپی شاخه کلاسیک سربالا

505,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : pc

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 23 وات

مشخصات کامل
چراغ دیواری شب تاب مدل تابش ماژول دار شاخه سناتور سر بالا چراغ دیواری شب تاب مدل تابش ماژول دار شاخه سناتور سر بالا

510,000 تومان

استعلام موجودی

جنس بدنه : آلومینیوم دایکست

جنس حباب : PMMA

نوع رنگ: پودری الکترواستاتیک

حداکثر توان: 12 وات

مشخصات کامل

چراغ دیواری و کاربرد آن

چراغ های دیواری که از آن ها برای روشن کردن محیط استفاده می شود به دیوار وصل شده و ظاهر زیبایی را به محیط اطراف می دهند.

نظر خود را ارسال کنید

021-22204900 تماس
تماس
بالا